(၁)

 

ကၽြန္ေတာ္ဟာ ငယ္ငယ္က က်ားကစားျခင္းကို ၀ါသနာၾကီးခဲ႕ဖူးသည္။ က်ားကစားျခင္းအေလ႕အထကို ကၽြန္ေတာ္႕ အဘိုးဆီက ရခဲ႕ျခင္းျဖစ္သည္။ အဘိုးသည္ ကၽြန္ေတာ္႕ကို က်ားကစားနည္းသင္ေပးပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ ေျခာက္ႏွစ္သားေလာက္ကတည္းက က်ားကစားရသည္ကို ၀ါသနာပါခဲ႕ပါသည္။ အဘိုးကို အႏိုင္ရဖုိ႕ ကၽြန္ေတာ္ အျပင္းအထန္ ေလ႕က်င့္ခဲ႕သည္။ သို႕ေသာ္ မႏိုင္ခဲ႕ပါ။ အဘိုးက က်ား သံုးေကာင္က် အသာစီးေပးကစားသည္ကိုပင္ ကၽြန္ေတာ္ မႏိုင္ခဲ႕ပါ။ ရံႈးခဲ႔ပါသည္။ ထို အရံႈးကို ကၽြန္ေတာ္ လက္မခံခ်င္ခဲ႕ပါ။ ထို႕ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ရံႈးခါနီးတိုင္းတြင္ က်ားကုန္ေျပာင္းေဆာ႕ပါသည္။ (က်ားကုန္ဆိုသည္မွာ အရင္ကုန္တဲ႕သူ ႏိုင္ပါသည္။) တစ္ခါ တစ္ခါက်ေတာ႕လည္း အဘိုးဘက္က က်ားကို ကၽြန္ေတာ္ ခိုးပါသည္။ အဘိုးက မ်က္စိမေကာင္းပါ။ ျမင္သည့္အခါ ျမင္ေသာ္လည္း မျမင္သည္က မ်ားပါသည္။

ထိုသို႕ျဖင့္ အဘိုးနဲ႕ ကၽြန္ေတာ္ က်ားကစားရင္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ေတာ႕ ကၽြန္ေတာ္ လက္ရည္တက္လာပါသည္။ အဘိုးသည္ က်ားသံုးေကာင္က်မွ ႏွစ္ေကာင္၊ တစ္ေကာင္၊ ေနာက္ဆံုး တစ္တန္းတည္း အတူတူ ကစားလာရသည္။ တစ္ခါတစ္ခါ ကၽြန္ေတာ္ ႏိုင္၍ တစ္ခါတစ္ခါ အဘိုးႏိုင္သည္ျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္ လက္ရည္တက္လာပါသည္။ ထိုအခါ ကၽြန္ေတာ္ တစ္ပြဲပြဲ ရံႈးလွ်င္ ထုိအရံႈးကို လက္ခံႏိုင္လာသည္။ ဘာေၾကာင့္ လက္ခံႏိုင္ပါသလဲဟု အခုအခါ ျပန္စဥ္းစားၾကည့္ေတာ႕ ကၽြန္ေတာ္ ျပန္ႏိုင္ႏိုင္ေခ် ရွိျပီဟု ယံုၾကည္မႈ ရွိေနျခင္းေၾကာင့္သာ ျဖစ္လာပါသည္။ ယံုၾကည္မႈႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္သည္ အရံႈးကို ပကတိ လက္ခံႏိုင္လာပါသည္။

 

(၂)

 

ကၽြန္ေတာ္ ဆယ္တန္းေက်ာင္းသားဘ၀တြင္ စာကို သူမ်ားထက္ ပိုလုပ္သည့္ လူစာရင္းထဲတြင္ ပါ၀င္ခဲ႕သည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ တက္ခဲ႕ၾကေသာ က်ဴရွင္တြင္ ကၽြန္ေတာ္သည္ အျမဲလိုလို ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယ စာရင္းထဲတြင္ ရွိခဲ႕ပါသည္။ က်ဴရွင္မွ ေကာင္မေလးႏွစ္ေယာက္ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္သည္ အျပိဳင္အဆိုင္ ဆုစာရင္းတြင္ ေနရာယူေနၾကျဖစ္ပါသည္။ သို႕ေသာ္ ထိုေကာင္မေလးႏွစ္ေယာက္ကသာ ကၽြန္ေတာ္႕ကို ျပိဳင္ဆိုင္ေနၾကျခင္းျဖစ္ျပီး ကၽြန္ေတာ္႕စိတ္ထဲတြင္ စိုးစဥ္းမွ် သူတို႕ကို လိုက္ျပိဳင္ေနျခင္း မဟုတ္ပါ။

တကယ္တမ္း ဆယ္တန္းစာေမးပြဲၾကီးကို ေျဖျပီး ေအာင္စာရင္းထြက္လာခ်ိန္မွာေတာ႕ ထိုေကာင္မေလးထဲက တစ္ေယာက္သည္ ေလးဘာသာ ဂုဏ္ထူးပါျပီး က်န္တဲ႕ ေကာင္မေလးႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္သည္ တစ္ဘာသာ ဂုဏ္ထူးႏွင့္သာ ေအာင္ခဲ႕ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ က်ဴရွင္တြင္ ကၽြန္ေတာ္၏ အစ္ကို၀မ္းကြဲတစ္ေယာက္လည္း ရွိပါသည္။ သူသည္ ကၽြန္ေတာ္႕လို ပ၊ဒု၊တ တြင္ မပါရွိခဲ႕ေသာ္လည္း စာေမးပြဲၾကီးေအာင္စာရင္းထြက္ေတာ႕ သူသည္လည္း ေလးဘာသာဂုဏ္ထူးျဖင့္ ေအာင္ခဲ႕ပါသည္။

ဒီကိစၥတြင္ ကၽြန္ေတာ္ ရံႈးခဲ႕ပါသလား။ ကၽြန္ေတာ္ မရံႈးခဲ႕ပါ။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကၽြန္ေတာ္ သူတို႕ေကာင္မေလးႏွစ္ေယာက္ႏွင့္ေကာ ကၽြန္ေတာ္႕ အစ္ကို၀မ္းကြဲႏွင့္ပါ မျပိဳင္ဆိုင္ခဲ႕၍ ျဖစ္ပါသည္။

 

(၃)

 

ကၽြန္ေတာ္ ဆယ္တန္းစာေမးပြဲျပီးေသာအခါ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္က ေဘာလံုးကန္သည့္ ပေလးစေတရွင္ ဂိမ္းကို သင္ေပးပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ မေဆာ႕တတ္ပါ။ သူရွဴးသမွ် ကၽြန္ေတာ္ ဂိုးေပးရတာခ်ည္း။ ေနာက္ပုိင္းတြင္ ေနာက္ထပ္ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ပါ ဂိမ္းေဆာ႕ၾကပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ သံုးေယာက္ အားတိုင္း ဂိမ္းေဆာ႕ျဖစ္ၾကသည္။ သင္ေပးတဲ႕ သူငယ္ခ်င္းကသာ အျမဲလိုလို ႏိုင္ခဲ႕ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ မေက်နပ္ပါ။ ႏိုင္ခ်င္ပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ အားတိုင္းလိုလို ဂိမ္းေဆာ႕ျပီး သူ႕ကို ႏိုင္ဖို႕ ကၽြန္ေတာ္ ဆံုးျဖတ္လိုက္သည္။ တကယ္ပဲ ကၽြန္ေတာ္ ဂိမ္းကို ေကာင္းမြန္စြာ ေဆာ႕တတ္လာခဲ႕ပါသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ေတာ႕ သူတို႕ႏွစ္ေယာက္လံုး ကၽြန္ေတာ္႕ကို ငါးပြဲတြင္ တစ္ပြဲေလာက္သာ ႏိုင္လာၾကေတာ႕သည္။

ထိုသို႕ ကၽြန္ေတာ္ကခ်ည္း ႏိုင္လာေသာ အခါတြင္ ကၽြန္ေတာ္ သူတို႕ႏွင့္ မေဆာ႕ခ်င္ေတာ႕။ ပ်င္းဖို႕ေကာင္းလာပါသည္။ အရံႈးကို လက္မခံစဥ္က ကၽြန္ေတာ္လိုခ်င္သည့္ အႏိုင္သည္ အခုအခါ ဘာမွမဟုတ္ျပန္ေတာ႕။ အခုအခါ ျပန္စဥ္းစားၾကည့္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ အရံႈးမ်ားသည္ ကိုယ့္အတြက္ မလိုအပ္ေသာ၊ အေရးမၾကီးေသာ အရံႈးမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ အခ်ိန္အကုန္ခံ၍ အႏိုင္ရဖို႕ ၾကိဳးစားေနရန္မလိုပါ။

 

(၄)

 

ကၽြန္ေတာ္တို႕ တကၠသိုလ္တက္ၾကေတာ႕ ငယ္ငယ္တုန္းကလို မလိမၼာၾကေတာ႕။ လူငယ္ပီပီ လူၾကီးမသိေအာင္ ခိုးလုပ္ဖို႕ ၾကိဳးစားလာၾကသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ အမ်ားဆံုးလုပ္ျဖစ္ခဲ႕တာက ဖဲရိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းလစ္ျပီး ဖဲရုိက္ၾကပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္႕ကို သူငယ္ခ်င္းေတြက ဖဲရိုက္နည္းသင္ေပးၾကပါသည္။ ဖဲႏွစ္ခ်ပ္ကို ထပ္၍ ပြတ္ၾကည့္ရေသာ အရသာကို ကၽြန္ေတာ္တျဖည္းျဖည္း ႏွစ္သက္စြဲလန္းလာခဲ႕ပါသည္။ ထိုသို႕ျဖင့္ ဖဲရုိက္ျဖစ္ခဲ႕သည္မွာ အစက ငါးဆယ္ေၾကး၊ တစ္ရာေၾကးကေန ေထာင္ႏွင့္ ေသာင္းႏွင့္ အထိျဖစ္လာပါေတာ႕သည္။

ဖဲသည္ ကံတရားႏွင့္လည္း ဆိုင္ပါသည္။ ရံႈးသည့္အခါ ရံႈးမည္သာ။ ထိုအရံႈးကို လက္မခံႏိုင္ပါက ထပ္ရိုက္၍ ပိုရံႈးသြားတာမ်ိဳးလည္း ရွိသလို ထပ္ရိုက္၍ ျပန္ႏိုင္လာသည္လည္း ရွိေနပါသည္။ မေသခ်ာပါ။ ေလာင္းကစားတုိ႕မည္သည္ မေသခ်ာမႈမ်ားကေတာ႕ အနည္းႏွင့္ အမ်ားရွိေနတတ္ပါသည္။ တစ္ခါ တစ္ခါ ကၽြန္ေတာ္ႏိုင္ပါသည္။ ေသာင္းႏွင့္ ခ်ီ၍ ႏိုင္ေသာ္လည္း ထိုေငြသည္ ကၽြန္ေတာ္႕အတြက္ ဘာမွ် အဖတ္မတင္ဘဲ ေလွ်ာက္သံုးစြဲရင္းသာ ကုန္သြားပါသည္။ ကိုယ္ရံႈးေသာအခါတြင္ေတာ႕ ပိုက္ဆံသံုးစရာမရွိ ဒုကၡေရာက္ရပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ အႏိုင္မ်ားသည္ ဘာမွ် အဖတ္မတင္ေသာ္လည္း ရံႈးလွ်င္ေတာ႕ ဒုကၡမ်ိဳးစံုကို ရင္ဆိုင္ရတတ္ပါသည္။

 

(၅)

 

အလုပ္ထဲသို႕ ေရာက္ေသာအခါတြင္ ကၽြန္ေတာ္ အမ်ားၾကီး လူၾကီးဆန္ဖို႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ေနထိုင္ခဲ႕ပါသည္။ စီမံခန္႕ခြဲမႈပညာမ်ားကို ေလ႕လာရင္း အလုပ္ကို ၾကိဳးစားလုပ္ကိုင္ျဖစ္ခဲ႕ပါသည္။ ထိုကဲ႕သို႕ေသာ ကၽြန္ေတာ္႕ ၾကိဳးစားမႈေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္သည္ ရာထူးၾကီးေသာ ေနရာသို႕ သူမ်ားထက္ လွ်င္ျမန္စြာ တက္ေရာက္ႏိုင္ခဲ႕ပါသည္။ ထိုအျဖစ္ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္႕ကို မနာလိုသူမ်ား၊ မလိုမုန္းထားသူမ်ား ရွိလာပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္ ကိုယ့္အလုပ္ကိုယ္လုပ္၍ ေနထိုင္ေသာ္လည္း သူတို႕သည္ ကၽြန္ေတာ္႕အေပၚ မေကာင္ျမင္စြာ ေျပာဆို ဆက္ဆံမႈေတြ မ်ားလာပါသည္။ သို႕ေသာ္ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ကၽြန္ေတာ္က အဆင္ေျပေအာင္ ေနထိုင္ေဆာင္ရြက္ခဲ႕ပါသည္။

သို႕ေသာ္ လူသည္ လူပဲ ျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္ ထိုသို႕ေကာင္းစြာေနထိုင္ လုပ္ကိုင္ေနသည့္ၾကားက ကၽြန္ေတာ္ အလုပ္ထဲတြင္ အမွားအယြင္းတစ္ခုကို လုပ္မိသြားခဲ႕ပါသည္။ ထိုသို႕ျဖစ္ေသာအခါ ကၽြန္ေတာ္႕အမွားကို ကၽြန္ေတာ္တာ၀န္ယူရင္း အလုပ္က ထုတ္ပယ္ခံလိုက္ရပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ ရံႈးသြားပါသလား။ ထိုကိစၥျဖစ္ျဖစ္ခ်င္းေတာ႕ ကၽြန္ေတာ္ မခံစားႏိုင္ခဲ႕ပါ။ ကၽြန္ေတာ္လုပ္ခဲ႕၊ ၾကိဳးစားခဲ႕သမွ် သဲထဲ ေရသြန္ျဖစ္ခဲ႕ျပီဟု ကၽြန္ေတာ္ အရံႈးထဲတြင္ ပက္လက္ေမွ်ာခဲ႕ရပါသည္။

ထို႕ေနာက္တြင္ေတာ႕ ကၽြန္ေတာ္ တျခားအလုပ္ေတြ ေျပာင္းလဲ လုပ္ကိုင္ခဲ႕ပါသည္။ လူဆိုသည္မွာ အခ်ိဳ႕ေနရာတြင္ ေခါင္းေဆာင္၊ အခ်ိဳ႕ေနရာတြင္ ေနာက္လုိက္ လုပ္ေနရသည္ကို ရွင္းလင္းစြာ ကၽြန္ေတာ္ သိတတ္လာခဲ႕သည္။ အရံႈးမ်ားတြင္ ပက္လက္ေမွ်ာေနရာမွ ျပန္လည္ ရပ္တည္ၾကည့္သည့္အခါ ကၽြန္ေတာ္ မရံႈးဘဲ ေနခဲ႕သည္ကို ေတြ႕လိုက္ရပါသည္။ အရင္အလုပ္တြင္ ကၽြန္ေတာ္ၾကိဳးစားခဲ႕ေသာ ကၽြန္ေတာ္႕ရဲ႕ သမိုင္း၊ ကၽြန္ေတာ္႕ရဲ႕ အေတြ႕အၾကံဳတို႕သည္ ေနာက္အလုပ္မ်ားတြင္ မ်ားစြာ အေထာက္ကူျပဳခဲ႕ပါသည္။

အခ်ိဳ႕ေသာ အရံႈးမ်ားသည္ ရံႈးခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေနေသာ အႏိုင္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ သင္ျမင္ေအာင္ ၾကည့္တတ္ဖို႕သာ လိုပါသည္။

 

ရင္နင့္ေအာင္

About ရင္ နင့္ ေအာင္

ရင္ နင့္ ေအာင္ has written 57 post in this Website..

   Send article as PDF