ဒါ လီ ဘ ၀ မွာ ၊ အ ၿမဲ တန္း နား ရည္ ၀ ေန ၿပီ ၿဖစ္ တဲ့ ။ အ ေမ အ ၿမဲ ေၿပာ ဆို ဆုံး မ ေန က် စ ကား တ ခြန္း ရွိ ပါ တယ္ ။
အဲ ဒီ စ ကား တ ခြန္း က ေတာ့………။
“ဘယ္ ေသာ အ ခါ မွာ မွ အ ၿပစ္ မ ၿပဳ လုပ္ မိ ပါ ေစ နဲ ့”ဆို တာ ပါ ဘဲ ။

ဒီ စ ကား တ ခြန္း က ၊ ဒါ လီ ဘ ၀ တ ေလွ်ာက္ လုံး ၊ ဘယ္ ေသာ အ ခါ မွာ မွ ေမ့ လို ့မ ရ ႏိုင္ ခဲ့ သ လို ။ ဒါ လီ ရဲ ့နား စည္ အိမ္ ထဲ မွာ လည္း ။ အ ၿမဲ တမ္း လို လို ၾကား ေယာင္ ေန ၿပီး ။ ၿမည္ ဟီး ရိုက္ ခတ္ ေန ဆဲ ပါ ဘဲ ။
ငယ္ စဥ္ ေတာင္ ေက်း က ေလး ဘ ၀ အ ရြယ္ ။ မ သိ နား မ လည္ ခင္ အ ရြယ္ တည္း က ၊ အ ၿပစ္ မ ၿပဳ လုပ္ မိ ေစ ဘို ့အ တြက္ ။ အ ေမ အ ၿမဲ ေၿပာ ေန ၾက ၿဖစ္ တဲ့ ။ “အ ေမ ဆုံး မ တဲ့ စ ကား တ ခြန္း က မွတ္ သား ဘြယ္ ရာ” ၊ လိုက္ နာ ဘြယ္ ရာ ေကာင္း တယ္ ဆို တာ ကို ေၿပာ ၿပ ခ်င္ မိ ပါ တယ္ ။

ဒါ လီ ငယ္ ငယ္ က ကိုယ့္ စိတ္ ေပ်ာ္ ရႊင္ မႈ အ တြက္ ၊ ကို သာ အ ၿမဲ ေရွ့ တန္း တင္ ၿပီး ေဆာ့ က စား တတ္ ပါ တယ္ ။ အ က်ိဳး အ ၿပစ္ ရယ္ လို ့ကြဲ ကြဲ ၿပား ၿပား နား လည္း မ လည္ ခဲ့ ပါ ဘူး ။ မ သိ လို ့လုပ္ မိ တာ ကို အ ၿပစ္ မ ရွိ ဘူး လို ့စိတ္ က ခံ ယူ ခဲ့ မိ ပါ တယ္ ။ လြဲ မွား တဲ့ အ သိ လို ့ေၿပာ ရ မွာ ပါ ။

အ ေမ က ဒါ လီ အ ၿပစ္ ၿပဳ မိ မွာ ကို ။ အ ၿမဲ စိုး ရိမ္ စိတ္ ၾကီး မား ခဲ့ ပါ တယ္ ။ ငယ္ ေသး လို ့နား မ လည္ လို ့အ ၿပစ္ ၿပဳ မိ ထား တာ ရွိ ရင္ လည္း ။ အ ၿပစ္ က မ ေန ပါ ။ အ ၿပစ္ အ တြက္ ၿပန္ ေပး ဆပ္ ရ တယ္ ။ အ ၿပစ္ ဆို တာ ဘယ္ ေတာ့ မွ မ ေၾက ဘူး ။ င ရဲ ၾကီး တယ္ ။ ၀ဋ္ လိုက္ ၿခင္း ၿပန္ ခံ စား ရ တယ္ ။ အ ၿပစ္ ၿပဳ မိ ထား တာ ရွိ ရင္ ။ အဲ ဒီ အ ၿပစ္ ဟာ မ ေပ်ာက္ သြား ဘူး ။ ကိုယ္ ၿပဳ မိ ထား အ ၿပစ္ အ တြက္ ။ ကိုယ္ က ပဲ ၿပန္ ေပး ဆပ္ ရ တယ္ ။ ၀ဋ္ ဆို တာ က မ ေန ဘူး ။ ၀ိ ပါက္ ၀ိ ပါက္ ခြန္ ႏွစ္ ရက္ ၊ ကာ လ ၀ိ ပါက္ ေနာက္ ေနာင္ တက္ ။ ဆို ၿပီး အ ၿပစ္ မ ၿပဳ မိ ေစ ဘို ့။ အ ေမ က အ ၿမဲ ေၿပာ ဆို တတ္ ပါ တယ္ ။

ဒါ လီ က ေဂါင္း ေၾကာ အ ေတာ္ မာ တဲ့ သူ လို ့ပဲ ဆို ပါ ရ ေစ ။ အ ေမ ေၿပာ ဆို ၿပ ထား လည္း ဘဲ ။ စိတ္ အ လို ကို လိုက္ ၿပီး ၊ အ ေမ မ ၾကိဳက္ တဲ့ အ ၿပဳ အ မူ မ်ိဳး ကို ။ အ ေမ့ ေရွ့ မွာ မ လုပ္ မိ ေအာင္ သာ ေရွာင္ ရွား တတ္ ၿပီး ။ ေနာက္ ကြယ္ မွာ ေတာ့ အ ေမ မ သိ ေအာင္ ၿပဳ မူ ေဆာ့ က စား တတ္ ခဲ့ ပါ တယ္ ။ ၀ဋ္ လည္ တာ ေတြ ၊ ၀ဋ္ လိုက္ တာ ေတြ ၊ အ က်ိဳး အ ၿပစ္ ေတြ ကို မ သိ ၿမင္ ၊ မ ခံ စား တတ္ ခဲ့ ပါ ဘူး ။

အ ေမ က အ လုပ္ မ်ား လို ့မ ၾကည့္ အား ႏိုင္ တဲ့ အ ခါ မ်ိဳး မွာ ၊ ကိုယ့္ စိတ္ အ လို သ ေဘာ က် ၿပဳ မူ ေဆာ့ က စား ရ တာ မ်ိဳး ကို အ ရမ္း ေပ်ာ္ ရႊင္ ပါ တယ္ ။ အ ၿပစ္ ၿဖစ္ ေစ ႏိုင္ တဲ့ ေဆာ့ က စား မႈ မ်ိဳး ကို အ ေမ ၿမင္ ေတြ ့လို ့က ေတာ့ ။ တ သက္ လုံး ရပ္ တန္း က ရပ္ သြား ခဲ့ ရ တာ က ဘဲ မ်ား ပါ တယ္ ။
ဒါ လီ စ တၳဳ ထ တန္း အ ရြယ္ က ။ အိမ္ ၿခံ ေနာက္ ေဖး ၿခံ စည္း ရိုး နား မွာ ၿခ ေတာင္ ပို ့ၾကီး တ ခု ရွိ ပါ တယ္ ။ ၿခံ စည္း ရိုး ေဘး တ ေလွ်ာက္ မွာ ။ အ ေဖ က အုတ္ ေတြ ကို ပုံ ထား ပါ တယ္ ။ အုတ္ ပုံ ေတြ က လူ တ ရပ္ နီး ပါး အ ၿမင့္ ရွိ ေတာ့ ။ အုတ္ ပုံ နဲ ့ၿခံ စည္း ရိုး ေဘး အ ၾကား မွာ နဲ နဲ ကြာ ဟ ေန တာ ပါ တယ္ ။ ဒါ လီ အ ရြယ္ တစ္ ကိုယ္ စာ ၀င္ ေဆာ့ လို ့ရ တဲ့ အ ေန ထား ရွိ တာ မို ့၊ အုတ္ ပုံ နဲ ့ၿခံ စည္း ရိုး ၾကား က ေန ။ ၿခ ေတာင္ ပို ့ကို ၿဖိဳ ဖ်က္ ၿပီး ေဆာ့ က စား ခဲ့ ဘူး ပါ တယ္ ။ စူး စမ္း ခ်င္ စိတ္ က ကဲ ကဲ ဆို ေတာ့ ။ ေဆာ့ က စား ရ တာ ကို လည္း စိတ္ က ေပ်ာ္ ေပ်ာ္ ပါ ဘဲ ။

အ ေမ မ ရွိ ေန တဲ့ အ ခ်ိန္ ေတြ လို မ်ိဳး မွာ ။ တ ေရး တ ေမာ အ ေမ နား တတ္ တဲ့ အ ခ်ိန္ ေတြ မ်ိဳး မွာ ။ ၿခံ ေနာက္ ေဖး ၀န္း ထဲ မွာ သြား ၿပီး ေတာ့ ၊ ၿခ ေတာင္ ပို ့ထဲ က ၿခ ေတြ ထြက္ လာ ေအာင္ လုပ္ ၿပီး ။ ဒါ လီ ေဆာ့ ပါ တယ္ ။ ကိုယ္ က ဖ်က္ လိုက္ ။ သူ တို ့က ၿပန္ ေဆာက္ လိုက္ ။ မ ေမာ မ ပန္း ၿခ မ်ား နဲ ့သာ ။ အ ခ်ိန္ ကုန္ ခံ ၿပီး ေဆာ့ ေန တတ္ ပါ တယ္ ။
အ ေမ က ဒါ လီ ကို တ ရက္ မွာ ။ မ သ ကၤာ ေတာ့ ေခ်ာင္း ပါ တယ္ ။ ၿခ ေတာင္ ပို ့အိမ္ ကို ဖ်က္ ၿပီး ေဆာ့ က စား တာ ေတြ ့ေတာ့ လုံး ၀ ကို ခြင့္ မ ၿပဳ ေတာ့ ပါ ဘူး ။ အ ေမ့ ထား ၀ယ္ ၾကိမ္ လုံး က ဒါ လီ အ တြက္ ၿဖစ္ ေန ပါ တယ္ ။ ထား ၀ယ္ ၾကိမ္ လုံး ေသး ေသး နဲ ့ေၿခ သ လုံး သား ကို အ ကပ္ ခံ ရ ေတာ့ ။ အ သား က နာ က်င္ စပ္ ၿပီး ခံ ရ ခက္ ပါ တယ္ ။ အ သား နာ ေအာင္ အ ရိုက္ ခံ လိုက္ ရ တဲ့ အ တြက္ ။ ေသ ေအာင္ မွတ္ ဆို သ လို ပါ ဘဲ ။ ဒါ လီ လည္း ၿခ ေတာင္ ပို ့နား ကို မ သြား ရဲ ေတာ့ ပါ ဘူး ။ အ ေမ က လည္း ေၿခ ဦး ေတာင္ ခ် ခြင့္ မ ၿပဳ ခဲ့ ပါ ဘူး ။

နား မ လည္ လို ့အ ၿပစ္ လုပ္ မိ ရင္ လည္း ။ အ ၿပစ္ ဆို တာ မ ေန ဘူး လို ့၊ အ ေမ က အ ၿမဲ ေၿပာ ေလ့ ရွိ ပါ တယ္ ။ င ရဲ ၾကီး မယ္ ။ ၀ဋ္ လိုက္ ခံ ရ တတ္ တယ္ လို ့ေၿပာ ၿပီး ။ အ ၿပစ္ မ ၿပဳ လုပ္ မိ ေစ ဘို ့ကို ပဲ အ ၿမဲ ဆုံး မ ပါ တယ္ ။ ဒါ လီ ကို တား ၿမစ္ ခဲ့ ပါ တယ္ ။ ဘယ္ ေသာ အ ခါ မွာ မွ လည္း အ ၿပစ္ မ ၿပဳ လုပ္ မိ ေစ ဘို ့အ တြက္ အ ၿမဲ ေၿပာ ေန ခဲ့ ပါ တယ္ ။ အ ေမ ဆုံး မ တဲ့ စ ကား ေတြ ၾကား ရ ဖန္ မ်ား လာ ေတာ့ ။ နား က မ အီ မ သာ ။ နား ပူ လာ သ လို လို စိတ္ ထဲ ခံ စား လာ ခဲ့ ရ ပါ တယ္ ။
အ ေမ ဆူ တာ မ ခံ ခ်င္ ေတာ့ ။ အိမ္ ေရွ့ အိမ္ က ၊ မိတ္ ေဆြ ဘ ၾကီး အိမ္ မွာ ပဲ ဒါ လီ သြား ၿပီး ေန တာ မ်ား ပါ ေတာ့ တယ္ ။ ဒါ လီ ဘ ၾကီး အိမ္ သြား ေန တာ ကို အ ေမ သိ ရင္ ေတာ့ ။ တစ္ ေန ့ လုံး ၿပန္ မ လာ လည္း အ ေမ က ဒါ လီ ကို ဘယ္ ေတာ့ မွ မ ဆူ ဘူး ပါ ဘူး ။ ဘ ၾကီး အိမ္ မွာ တစ္ ေန ကုန္ သြား ၿပီး ေန ေန ရင္ လည္း ။ အ ေမ က ဒါ လီ ကို ၊ စိတ္ ခ် လက္ ခ် စိတ္ ေအး ရ တယ္ ဆို ၿပီး ေၿပာ ပါ တယ္ ။

ဘ ၾကီး အိမ္ မွာ လည္း ဒါ လီ အ ၿငိမ္ မ ေန ပါ ဘူး ။ ဘ ၾကီး အိမ္ က ၿပ တင္း ေပါက္ ေတြ အ ရမ္း မ်ား ပါ တယ္ ။ အိမ္ ေၿမာင္ ဥ ေတြ ေသး ေသး ေလး ေတြ ကို ေန ရာ တ ကာ မွာ ေတြ ့ရ ပါ တယ္ ။ ဒါ လီ စိတ္ က လည္း ၊ ေတြ ့ၿမင္ ရင္ အ သည္း ယား လို ့လက္ နဲ ့ဖ်စ္ ၿပီး ညွစ္ ၾကည့္ တတ္ ပါ တယ္ ။ ဥ အ ထဲ ထဲ က ထြက္ လာ တဲ့ အ ရည္ ေတြ ၊ အ ေကာင္ ၿပဴ တစ္ ၿဖစ္ ေန တာ ေတြ ကို ။ ၿမင္ ခ်င္ သိ ခ်င္ တဲ့ စိတ္ ေၾကာင့္ လည္း ပါ ပါ တယ္ ။ စူး စမ္း ၿပီး ေဆာ့ က စား မိ ပါ တယ္ ။ တ ရက္ ဘ ၾကီး က ၿမင္ ေတြ ့ ေတာ့ တား ၿမစ္ ပါ တယ္ ။ အ က်ိဳး နဲ ့အ ၿပစ္ ကို လက္ ေတြ ့ၿမင္ သာ ထင္ သာ ေအာင္ ေၿပာ ၿပ ပါ တယ္ ။ အ ေသ အ ခ်ာ သ ေဘာ ေပါက္ နား လည္ ေအာင္ လည္း ၊ ရွင္း ၿပ ဆုံး မ ပါ တယ္ ။

ဒါ လီ ကို လက္ ေတြ ့ရွင္း ၿပ ေၿပာ ၿပ လို တဲ့ ၊ ဘ ၾကီး က…. ။ တ ရက္ မွာ ေဂါင္း ေစာင္း ၿပီး လက္ တ ဖက္ တုန္ ေန တဲ့ ဘ သူ အ ေၾကာင္း ကို ေၿပာ ၿပ ခဲ့ ပါ တယ္ ။ မိ ေမြး ဖ ေမြး ခဲ့ စဥ္ က အ တိုင္း အ ေကာင္း ပ က တိ ပင္ ၿဖစ္ ေၾကာင္း ။ ငယ္ စဥ္ အ ခါ တည္း က သစ္ ပင္ တက္ ၀ါ သ နာ ပါ လာ ၿပီး ငွက္ ဥ မ်ား ကို ႏႈိက္ ယူ စား သုံး တတ္ ေၾကာင္း ။ အ ရြယ္ ေရာက္ လာ ၿပန္ ေတာ့ လည္း ။ သစ္ ပင္ တက္ စား တဲ့ အ လုပ္ နဲ ့သာ အ သက္ ေမြး ၀မ္း ေၾကာင္း ၿပဳ ခဲ့ ေၾကာင္း ။ သစ္ ပင္ တက္ စား ေသာ္ လည္း ၊ ငွက္ ဥ မ်ား ကို ၿမင္ က မ ႏႈိက္ ရ မ ေန ႏိုင္ ပါ ဘဲ ။ ၀ါ သ နာ အ ရ ႏႈိက္ ယူ စား သုံး တတ္ ေၾကာင္း ။ အ ၾကိမ္ ၾကိမ္ အ ဖန္ ဖန္ မ်ား စြာ ၿပဳ ခဲ့ ေၾကာင္း ။ ၾကက္ မ်ား ကို လည္း အ ငွား သတ္ ေပး ၿပီး ။ ဘ ၀ ၀မ္း စာ အား ရွာ ေဖြ စား ေသာက္ ေန ထိုင္ ခဲ့ ေၾကာင္း ။ ၾကက္ မ်ား ကို လည္ လိမ္ ၿပီး သတ္ ေပး ခဲ့ ရ သ ၿဖင့္ ။ ၎ ဘ သူ မွာ “အ ဒိ ႏၷာ ဒါ နာ”အ ကု သိုလ္ ကံ မ်ား ထိုက္ ခဲ့ ေၾကာင္း ။ ေၿပာ ၿပ ပါ တယ္ ။

တ ရက္ တြင္ “ဘ သူ” အ ၿပင္း ဖ်ား ရာ မွ သူ ၏ ေဂါင္း က အ တည့္ လွည့္ မ ရ ေတာ့ ပါ ဘဲ ။ တ ၿခမ္း ေစာင္း သြား ခဲ့ ေၾကာင္း ။ ညာ လက္ တ ဖက္ က လည္း ။ ေလ ငမ္း ဆြဲ သ လို ၿဖစ္ ၿပီး (၂၄) နာ ရီ လုံး ၊ တုန္ ေန လို ့ၾကိဳး နဲ ့သိုင္း ထား ရ ေၾကာင္း ။ ၀ဋ္ နာ ကံ နာ က ၊ ယ ခု ဘ ၀ တြင္ ပင္ ၿပန္ ခံ စား ရ ေၾကာင္း ။ ထို ၿဖစ္ အင္ ကို ဆင္ ၿခင္ ၍ အ ၿပစ္ မ ၿပဳ လုပ္ မိ ေစ ရန္ “ဘ သူ” အ ေၾကာင္း ကို ေၿပာ ၿပ ခဲ့ ပါ တယ္္ ။

ဘ ၾကီး က ….။ တ ဆက္ စပ္ တည္း မွာ ဘဲ ထပ္ ေၿပာ ၿပ ပါ တယ္ ။ ငန္း ေၿမြ ဥ ကို သတ္ စား မိ ပါ က လည္း ။ ယ ခု ဘ ၀ တြင္ ပင္ အ သက္ ၿပန္ ေပး ဆပ္ ရ ေၾကာင္း ။ ထို ငန္း ေၿမြ ဥ ထား ေသာ ေၿမြ မ်ိဳး က ၊ သူ ၏ ဥ အား သတ္ စား သည့္ သူ ကို ေရ ဆုံး ေၿမ ဆုံး အ နံ ့ခံ လိုက္ ႏိုင္ ၿပီး ။ ၿပန္ ၿပီး ထို သူ ကို သာ ေပါက္ သတ္ ေၾကာင္း ။ ၀ိ ပါက္ ၀ဋ္ ေၾကြး က ေနာင္ ဘ ၀ ပင္ မ ကူး ။ ယ ခု ဘ ၀ မွာ ပင္ ခ်က္ ၿခင္း အ က်ိဳး ေပး ၿမန္ ေၾကာင္း ေၿပာ ၿပ ပါ တယ္ ။

ဒါ လီ နား လည္ ေအာင္ ၊ ဘ ၾကီး ရွင္း ၿပ ၿပီး က တည္း က ။ လက္ တုန္ မွာ ကို ေၾကာက္ ၿပီး ၊ အိမ္ ေၿမာင္ ဥ ေသး ေသး ၿမင္ လည္း ။ မ ကိုင္ မ ထိ ရဲ ေတာ့ ပါ ဘူး ။ အ သက္ ရွိ ေန တဲ့ သ တၱ ၀ါ ေသး ေသး ငယ္ ငယ္ မ်ား ။ ပု ရြက္ ဆိတ္ ၊ ၿခင္ ၊ ယင္ ေတြ ကို လည္း မ သတ္ ရဲ ပါ ဘူး ။ အ ၿပစ္ ၿဖစ္ မွာ ကို ေၾကာက္ ေန ခဲ့ ပါ တယ္ ။

ဒါ လီ အ လယ္ တန္း ေက်ာင္း သူ ဘ ၀ က..။
ရာ သီ ဥ တု သာ ယာ တဲ့ ၊ ည ေန ခင္း အ ခ်ိန္ ေတြ ေရာက္ တိုင္း ။
အိမ္ ေရွ့ ပန္း ၿခံ ထဲ မွာ ၊ ဒါ လီ အ ၿမဲ ရွိ တတ္ ပါ တယ္ ။ ပန္း မ်ိဳး စုံ အ လိုက္ ပြင့္ ေန တဲ့ ပန္း ေတြ ေပၚ လိုက္ နား တတ္ တဲ့ ပု စဥ္း ထိုး ၊ လိပ္ ၿပာ ေလး ေတြ ၊ ေရာင္ စုံ ပ်ံ ၀ဲ ေန တာ ကို ၾကည့္ ၿပီး ၊ စိတ္ က ၾကည္ ႏွဴး ႏွစ္ သက္ ေန တတ္ လို ့ပါ ။ ပု စဥ္း ထိုး ေလး ေတြ က အ ေရာင္ စုံ လင္ ၿပီး အ ရမ္း လွ လြန္း ေန တာ ကို စိတ္ က ထင္ ၿမင္ မိ ေတာ့ ။ ဖမ္း ၿပီး ေဆာ့ ခ်င္ မိ ၿပန္ ပါ တယ္ ။ ပု စဥ္း ထိုး ေတြ က ဖမ္း လို ့လည္း လြယ္ ကူ ေတာ့ ၊ ဖမ္း ၿပီး ေဆာ့ ခဲ့ မိ ၿပန္ ပါ တယ္ ။

ပု စဥ္း ထိုး ေလး ေတြ ကို ၊ လိုက္ ဖမ္း ၿပီး ၊ လက္ နဲ ့ကိုင္ တြယ္ ၾကည့္ ၿပီး ရင္ ေတာ့ ၊ ဒါ လီ ခ်က္ ၿခင္း ပဲ ၿပန္ လြတ္ ေပး တတ္ ပါ တယ္ ။ င ရဲ ၾကီး မွာ လည္း ေၾကာက္ လို ့ပါ ။ ပု စဥ္း ထိုး ေတြ နဲ ့ဖမ္း ၿပီး ေဆာ့ ရ တာ ကို ၊ စိတ္ က လည္း ေပ်ာ္ ရႊင္ မိ ပါ တယ္ ။ ပု စဥ္း ထိုး ရဲ ့ေတာင္ ပံ ေလး ေတြ ကို လက္ နဲ ့ကိုင္ ။ ဖမ္း ယုံ သာ ဖမ္း ၿပီး ၿပန္ လြတ္ ေပး ခဲ့ လို ့၊ အ ၿပစ္ မ ၿဖစ္ ေလာက္ ဘူး လို ့စိတ္ က ထင္ မိ ပါ တယ္ ။ ေတာင္ ပံ ေလး ေတြ ကို ဖြ ဖြ ညင္ သာ သာ ကိုင္ တြယ္ မိ ယုံ ေလး ပါ ဘဲ ။ ဒါ ကို အိမ္ ေရွ့ အိမ္ က ၊ မိတ္ ေဆြ ဘ ၾကီး က ၿမင္ ၿပီး ။ ဒါ လီ ရဲ ့အ ၿပဳ အ မူ မ်ား ကို ။ အ ကဲ ခတ္ ၾကည့္ ေန ခဲ့ ပါ တယ္ ။ ဒါ လီ က သ တိ မ ၿပဳ မိ ခဲ့ ပါ ဘူး ။

ပု စဥ္း ထိုး ေတြ နဲ ့ေဆာ့ ေန တာ ကို ။ ဘ ၾကီး က ေသ ေသ ခ်ာ ခ်ာ ၿမင္ သိ ၿပီး မွ သာ ။ ဒါ လီ ကို ခ်က္ ၿခင္း ေခၚ ၿပီး ၊ ပု စဥ္း ထိုး ေတြ ကို ဖမ္း ၿပီး မ ေဆာ့ ဘို ့တား ၿမစ္ ခဲ့ ပါ တယ္ ။ ပု စဥ္း ထိုး ရဲ ့ေတာင္ ပံ ေတြ က ႏု နယ္ လြန္း လွ ၿပီး ၊ ထိ မိ တာ နဲ ့ေတာင္ ပံ အ ဆင္း အ လွ ပ်က္ သြား ႏိုင္ ေၾကာင္း ။ အ သက္ ရွိ သ ၿဖင့္ သူ တို ့တြင္ လည္း နာ က်င္ ခံ စား မႈ မ်ိဳး ရွိ ေၾကာင္း ။ အ ၿပစ္ ၿဖစ္ ေၾကာင္း ။ ဒါ လီ ကို ေၿပာ ၿပ ပါ တယ္ ။ ဘ ၾကီး ငယ္ စဥ္ အ ခါ က လည္း ။ ပု စဥ္း ထိုး မ်ား ။ ဖမ္း ၿပီး ေဆာ့ ရ တာ ကို ၀ါ သ နာ ပါ ခဲ့ ေၾကာင္း ။ ၾကီး လာ သည့္ အ ရြယ္ တြင္ ။ ၀ဋ္ လိုက္ သည္ ကို ခံ စား သိ ၿမင္ ခဲ့ ေၾကာင္း ။ အ ၿပစ္ ၿပဳ မိ ထား မႈ အ ေပၚ သုံး သပ္ ဆင္ ၿခင္ ႏိုင္ ခဲ့ ေၾကာင္း ေၿပာ ၿပ တဲ့ အ ၿပင္ ။ဒါ လီ ကို အ ၿပစ္ မ ၿပဳ လုပ္ မိ ေစ ဘို ့အ တြက္ တား ၿမစ္ ပါ တယ္ ။
ဘ ၾကီး တား ၿမစ္ ၿပီး က တည္း က……….. ။
ဒါ လီ လည္း……….။ ပု စဥ္း ထိုး ေလး ေတြ ဖမ္း ၿပီး ေဆာ့ တာ မ်ိဳး ၊ ဘယ္ ေေတာ့ မွ မ ၿပဳ လုပ္ ေတာ့ ပါ ဘူး ။

အ ေမ ေၿပာ ၿပ ခဲ့ တဲ့ စ ကား ေတြ က ၊ ခု ခ်ိန္ မွာ ေတာ့ ။ ဒါ လီ အ တြက္ က ၊ ေသြး ထြက္ ေအာင္ ကို မွန္ ေန ခဲ့ ပါ တယ္ ။
၀ိ ပါက္ ၀ိ ပါက္ ခြန္ ႏွစ္ ရက္ ။ ကာ လ ၀ိ ပါက္ ေနာက္ ေနာင္ တက္ တဲ့ ။ အ ခု ေတာ့ ကိုယ္ အ သက္ ရ လာ တဲ့ အ ရြယ္ မွာ ။ ကိုယ္ ေတြ ့ၿပန္ ၾကဳံ ခံ စား ရ တဲ့ အ ခါ ၊ ၀ဋ္ ဆို တာ ကို နား လည္ လာ မိ ပါ တယ္ ။ အ ၿပစ္ ၿပဳ ထား တာ ရွိ ခဲ့ လို ့။ အဲ ဒီ အ ၿပစ္ အ တြက္ ဒီ ဘ ၀ မွာ တင္ ၿပန္ ေပး ဆပ္ ခဲ့ ရ တာ လို ့ပဲ ။ နား လည္ သ ေဘာ ေပါက္ မိ ခဲ့ ရ ပါ တယ္ ။ နား မ လည္ ေသး တဲ့ ။ ငယ္ တဲ့ အ ရြယ္ တုံး က ေတာ့ ၊ ၿခ ေတြ ေန တဲ့ ေတာင္ ပို ့အိမ္ ကို ။ ၾကိမ္ ဖန္ မ်ား စြာ ဖ်က္ ဆီး ေဆာ့ က စား ခဲ့ မိ တာ ။ ကိုယ္ ေန တဲ့ အိမ္ ကို အ ဖ်က္ ဆီး ၿပန္ ခံ ခဲ့ ရ ေတာ့ ။ ၀ဋ္ ကို ၿမင္ လာ ပါ တယ္ ။ ေၾကာက္ လာ ပါ တယ္ ။ ကာ လ ၀ိ ပါက္ တ ပါတ္ ၿပန္ လည္ လာ ခ်ိန္ မွာ ေတာ့ ။ ကိုယ္ ပဲ တူ ေသာ အ က်ိဳး ၊ တူ ေသာ အ ၿပစ္ ၿပန္ ခံ စား ရ ပါ တယ္ ။ ကိုယ္ ၿပဳ ထား တဲ့ အ ၿပစ္ ေတြ ကို ၿပန္ ၿမင္ ေယာင္ ၿပီး ၊ သုံး သပ္ ဆင္ ၿခင္ ႏိုင္ ခဲ့ မိ ပါ တယ္ ။

ပု စဥ္း ထိုး ေတာင္ ပံ ေလး ေတြ ကို ။ လက္ မ နဲ ့လက္ ညိဳး ႏွစ္ ခု ၾကား မွာ ။ ညွပ္ ကိုင္ ၿပီး ဖမ္း ဆုတ္ ကိုင္ မိ ခဲ့ လို ့။ ပု စဥ္း ထိုး ရဲ ့ေတာင္ ပံ ေလး ေတြ နာ ခဲ့ ရ တယ္ ။ အ ခု ဒီ အ သက္ အ ရြယ္ ေရာက္ လာ ခဲ့ မွ သာ ။ တ ေတာင္ ဆစ္ ေအာက္ ပိုင္း ။ လက္ ေမာင္း တ ေလ်ာက္ မွာ ။ မ ေမွ်ာ္ လင့္ ပဲ ။ ယား နာ လို ေ၀ ဒ နာ မ်ိဳး ခံ စား ေပၚ ေပါက္ ခဲ့ ပါ တယ္ ။ ဒဏ္ ရာ အ စက္ အ ေပ်ာက္ ေတြ ၿဖစ္ ၿပီး ၊ အ မာ ရြတ္ မ်ား တင္ က်န္ ေန ခဲ့ ပါ တယ္ ။ တ သက္ လုံး က ဘာ အ မာ အ ရြတ္ တ ခု မွ မ ရွိ ခဲ့ ဘူး တဲ့ ဒါ လီ ပါ ။ အ ၿပစ္ ၿပဳ မိ ထား တာ ရွိ ခဲ့ ေတာ့ လည္း ။ မ ေန သာ ပါ ဘဲ ။ ဒီ ဘ ၀ မွာ တင္ ၿပန္ ေပး ဆပ္ လိုက္ ရ ပါ တယ္ ။

ဒါ လီ ဘ ၀ နဲ ့ရင္း ၿပီး သိ ခဲ့ ရ တဲ့…………….။
“ဘယ္ ေသာ အ ခါ မွာ မွ အ ၿပစ္ မ ၿပဳ လုပ္ မိ ပါ ေစ နဲ ့”ဆို တဲ့ ။ အ ေမ ရဲ ့“ဆုံး မ တဲ့ စ ကား တ ခြန္း က မွတ္ သား ဘြယ္ ရာ” အ ၿဖစ္ ။ ဒါ လီ ရဲ ့ႏွ လုံး သား အိမ္ ထဲ ကို ၊ သံ မႈိ နဲ ့ရိုက္ သြင္း ထား လိုက္ သ လို ပါ ဘဲ ။
နား ထဲ မွာ လည္း အ ၿမဲ ၾကား ေယာင္ လို ့သာ ေန မိ ပါ ေတာ့ တယ္ ။။။

aye.kk

About aye.kk

has written 247 post in this Website..

   Send article as PDF