ေအာက္တိုဘာ ၈ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအေပၚ စြပ္စြဲျပစ္တင္မႈ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယခုလ ၂၄ ရက္တြင္ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ ျပဳလုပ္သည့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ားဆိုင္ရာ အစည္းအေ၀းတြင္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးဆန္းဆင့္ကေျပာသည္။

“လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရနဲ႔ ဌာနဆိုင္ရာအခ်ိဳ႕က ပုဂၢိဳလ္ေတြက အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းမႈေတြ လုပ္မရေအာင္၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ ျပည္သူေတြၾကားမွာ ကင္းကြာမႈေတြျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေနတယ္။ လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳလုိက္တဲ့ အဆိုေတြကို ေအာက္ေျခမွာ လုပ္ေဆာင္မႈ ေတာ္ေတာ္အားနည္းတယ္။ ေနာက္ဆံုး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ အလုပ္လုပ္ရတာ အင္မတန္ ခက္ခဲလာတဲ့အတြက္ ဒီလုိလုပ္လုိက္ရတာ”ဟု ဦးဆန္းဆင့္ကေျပာသည္။

အစိုးရအဖြဲ႕အား စြပ္စြဲျပစ္တင္မႈ ျပဳလုပ္ရန္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးေရ၏ ေလးပံုတစ္ပံုက လက္မွတ္ေရးထုိးတင္ျပထားၿပီျဖစ္ၿပီး တင္သြင္းလႊာကို လာမည့္လႊတ္ေတာ္တြင္ ဖတ္ၾကားတင္ျပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စြပ္စြဲျပစ္တင္မႈတြင္ မည္သည့္အခ်က္မ်ား ပါ၀င္သည္ဆုိျခင္းကို ဥပေဒအရ ယခုအခါ ေျပာဆုိႏုိင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ၄င္းကေျပာသည္။

တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရ အေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားမွ တင္သြင္းေသာ ေမးခြန္းမ်ား၊ အဆိုမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား၊ တားဆီးပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ မိမိ ေရၾကည္သို႔သြားေသာ ခရီးစဥ္တစ္ခုတြင္ နယ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားမွ တရားခံတစ္ဦးအလား ေနာက္ေယာင္ခံ လိုက္လံစံုစမ္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ လုပ္ရပ္သည္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၅၃ တြင္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ မည္သူ႔ကိုမွ် တည္ဆဲဥပေဒႏွင့္အညီ တစ္ပါးသူ၏ အသက္ကိုျဖစ္ေစ၊ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆုိင္ရာ လြတ္လပ္မႈကိုျဖစ္ေစ နစ္နာဆံုးရံႈးမႈ မရွိေစရဆိုသည့္အခ်က္ႏွင့္ ၿငိစြန္းေနေၾကာင္း အဆိုပါ ပုဂၢိဳလ္ကေျပာသည္။

တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕အား စြပ္စြဲျပစ္တင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕မွ ပါတီတြင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ထိခုိက္မႈမ်ားရွိသည္ဟုဆိုကာ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္မႈမ်ား ျပဳလာေၾကာင္း၊ စြပ္စြဲျပစ္တင္မႈအဆိုကုိ ဇူလုိင္လ ၆ ရက္က လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အဆိုပါကိစၥအား ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းထံ တင္ျပခဲ့ေၾကာင္း၊ ၄င္းတင္ျပခ်က္ကို သူရဦးေရႊမန္းက စြပ္စြဲျပစ္တင္မႈ မလုပ္ရန္ ေမတၱာရပ္ခံခဲ့သည့္အတြက္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးအလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းခဲ့ၿပီး သေဘာတူညီမႈေလးခ်က္ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း ဦးဆန္းဆင့္ကေျပာသည္။

“ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဦးေရႊမန္းကို စာပို႔ေတာ့ ဦးေရႊမန္းက ဒီလိုမလုပ္ဖို႔ တားတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ၀င္ျဖစ္တဲ့အတြက္ ပါတီဗဟိုရံုးမွာ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေတြ အပါအ၀င္ ညွိၾကတယ္။ ညွိၿပီးေတာ့ ထြက္လာတဲ့ သေဘာတူညီခ်က္ေလးခ်က္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘက္က အတိအက်လုိက္နာတယ္။ အစိုးရအဖြဲ႕နဲ႔ ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေတြဘက္ကေတာ့ လံုး၀လိုက္နာျခင္း မရွိဘူး”ဟု ဦးဆန္းဆင့္ကေျပာသည္။

၄င္းတို႔မွ လုိက္နာမႈမရွိသည့္အျပင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအား ဖိအားေပးျခင္း၊ စြပ္စြဲျပစ္တင္ရန္ လက္မွတ္ထုိးသူမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ မူရင္းလက္မွတ္မ်ားကို အပ္ႏွံေစျခင္း စသည့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔အေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ သေဘာဆႏၵကို
ေလးစားေသာအားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းရပ္မ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္အတြက္လည္းေကာင္း ဥပေဒႏွင့္အညီ စြပ္စြဲျပစ္တင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းကဆုိသည္။ ယခုျဖစ္စဥ္သည္ တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕တစ္ခုအား သက္ဆုိင္ရာ လႊတ္ေတာ္မွ စြပ္စြဲျပစ္တင္မႈ ျပဳလုပ္ျခင္းမွာ ပထမဆံုးအႀကိမ္ျဖစ္သည္။

အားလံုေကာင္းရန္ ရည္ရြယ္ပါကစြပ္စြဲျပစ္တင္ေနၾကမည့္အစား မည္သို.စုေပါင္းၿပီး ပိုေကာင္းေအာင္လုပ္ၾကရန္လိုေၾကာင္း သံုးသပ္သူတစ္ဦးက မွတ္ခ်က္ျပဳသည္ကိုလည္း
ၾကားရပါသည္။ ။

Ref ; 7 Daynews

About ကို သာ

ကို သာ has written 41 post in this Website..

   Send article as PDF