က် မ ၏ ဘ ၀ ၌ စံ န မူ နာ ေကာင္း ခဲ့ ေသာ ။ အား က် စ ရာ ေကာင္း ခဲ့ ေသာ အစ္ ကို တ ေယာက္ အား ပိုင္ ဆိုင္ ရ ရွိ ခဲ့ ဘူး ပါ တယ္ ။
ေရွ့ ေဆာင္ ႏြား လား ေၿဖာင့္ ေၿဖာင့္ သြား ေသာ္ ၊ ငယ္ သား ႏြား က ေၿဖာင့္ ေၿဖာင့္ လိုက္ ၏ ။ ဆို ေသာ ေဆာင္ ပုဒ္ က ၊ အ က်ိဳး ေက်း ဇူး မည္ မွ် ၾကီး မား လွ သည္ ကို ။ က် မ အ ေန ၿဖင့္ သိ ၿမင္ ခံ စား နား လည္ ႏိုင္ ခဲ့ ရ ၿခင္း မွာ အစ္ ကို ေၾကာင့္ ဟု ဆို ခ်င္ မိ ပါ တယ္ ။
က် မ မွ စံ န မူ နာ ေကာင္း ေသာ အစ္ ကို ့အား ၊ ေလး စား ခ်စ္ ခင္ တြယ္ တာ ၿမတ္ ႏိုး မိ ခဲ့ ရ ပါ တယ္ ။

က် မ ၏ အစ္ ကို သည္ ကား ေစ့ စပ္ ေသ ခ်ာ ၏ ။ ပ စၥည္း တ ခု ၏ တန္ ဘိုး ကို နား လည္ ၏ ။ ဥာဏ္ ပ ညာ လည္း လြန္ စြာ ထက္ ၿမက္ ၏ ။ ဇြဲ လုံ ့ လ ၀ီ ရိ ယ ၾကီး မား ၏ ။ အ ရာ ရာ မွာ လည္း ဘက္ စုံ ထူး ခြ်န္ ခဲ့ သူ တစ္ ဦး ၿဖစ္ ခဲ့ ၏ ။
က် မ ဘ ၀ အ တြက္ စံ န မူ နာ ယူ ထိုက္ ေသာ အစ္ ကို တစ္ ဦး ၿဖစ္ ခဲ့ ၏ ။

အ ေဖ့ အ တြက္ တန္ ဘိုး ထား ခ်စ္ ၿမတ္ ႏိုး ရ ေသာ ရ တ နာ ႏွင့္ တူ သည့္ သား ၿဖစ္ ခဲ့ ရ ၏ ။
က် မ ငယ္ စဥ္ ေက်ာင္း စ တက္ သည့္ အ ရြယ္ ၌ က ပင္ ။ အစ္ ကို ၏ ၿပဳ မူ ေန ထိုင္ သည့္ အ က်င့္ ။
လက္ ပြန္း တ တီး ေန ထိုင္ ခဲ့ ရ သ ၿဖင့္ ။ အစ္ ကို ၏ ရိုး သား သည့္ အ က်င့္ စ ရိုက္ ။
စည္း ကမ္း ေကာင္း မြန္ ေသ ၀ပ္ မႈ တို ့ကို ၊ မ်က္ ၀ါး ထင္ ထင္ ၿမင္ ေတြ ့ခဲ့ ရ ၏ ။
အ တူ တူ ေန ထိုင္ ၾကီး ပ်င္း ခဲ့ သ ၿဖင့္ ၊ အစ္ ကို အား တန္ ဘိုး ထား ေလး စား ခ်စ္ ခင္ ၿပီး ။
ခ်စ္ ေၾကာက္ ရို ေသ မိ ခဲ့ ရ ၏ ။

အ ဘယ္ ေၾကာင့္ ဆို ေသာ္……….။

အ ေဖ သည္ အစ္ ကို ့အား အ လယ္ တန္း စ တက္ သည့္ အ ရြယ္ မွ ၊ စ တင္ ၍ မုန္ ့ဘိုး ေငြ အား ေပး သုံး ၏ ။
ထို ေခတ္ က သုံး စြဲ ေသာ ေငြ ပ ဏာ မ အား ၊ အ ၿခား က ေလး မ်ား ႏွင့္ တန္း တူ သုံး စြဲ ႏိုင္ သည့္
ေငြ ေၾကး ပ ဏာ မ မွ် ေလာက္ ကို သာ သုံး စြဲ တတ္ ေစ ရန္ ေပး ခဲ့ ၏ ။ ဆင္း ရဲ ခ်မ္း သာ လူ လတ္ တန္း စား ဟူ ၍ ။
ခြဲ ၿခား ေပး သုံး မႈ မ်ိဳး အား ၊ အ ေဖ က အ က်င့္ မ ၿပဳ လုပ္ ေပး ခဲ့ ပါ ။

တစ္ ခါ တြင္ အစ္ ကို က ၊ အ ေဖ့ အား ေတာင္း ဆို မႈ တ ခု ၿပဳ လုပ္ ခဲ့ ရ သည္ ကို ၊ က် မ သိ ၿမင္ မွတ္ မိ ေန ဆဲ ပင္ ၿဖစ္ ပါ သည္ ။
“အ ေဖ”……။ အ ခု …သား က ၊ ပ ဥၥ မ တန္း က ေန ခု သ တၱ မ တန္း လည္း ေရာက္ ၿပီ ။
အ ေဖ က မုန္ ့ဘိုး ေငြ (၁၀) ၿပား သာ ေပး ၏ သား သူ ငယ္ ခ်င္း အ ေဖ ေတြ က ၊ (၂၅)ၿပား ေပး သုံး ေန ၾက ၿပီ။
သား က (၁၀) ၿပား သာ လွ်င္ ရ တယ္ ။ သား သူ ငယ္ ခ်င္း ေတြ က ။ သား ကို မင္း မုန္ ့ဘိုး ဘယ္ ေလာက္ ရ လည္း ေမး ၾက တယ္ ။
သား က (၁၀) ၿပား ဘဲ ရ တယ္ ဆို ေတာ့ သား ကို ၀ိုင္း ဟား ၾက တယ္ ။ မုန္ ့ဟင္း ခါး တစ္ ပြဲ ၀ယ္ စား ခ်င္ ရင္ (၂၅) ၿပား ။
အ ရင္ က လို (၁၀) ၿပား မ ရ ေတာ့ ဘူး အ ေဖ ဟု အစ္ ကို က အ ေဖ့ အား ေၿပာ ၿပ ေန သည့္ အ သံ ၾကား ရ ၏ ။

အ ေဖ က……၊ အစ္ ကို ့အား ။
မင္း က မုန္ ့ဘိုး ေငြ ကို တိုး ေပး ခိုင္း တာ ဟုတ္ ပါ ၿပီ ။
မင္း က မုန္ ့၀ယ္ စား တာ မွ မ ဟု တ္ တာ ဘဲ ။ မင္း မုန္ ့ဘိုး ေငြ စု ထား တာ ေတြ ၊ ႏွစ္ ကုန္ တဲ့ အ ခါ တိုင္း ။
မင္း လို ခ်င္ တဲ့ ပ စၥည္း ရ ေန တာ ဘဲ မ ဟုတ္ လား…. ။ “အ ေဖ”… သား က အ ခု အ တန္း ၾကီး လာ ၿပီ ။
သား လို ခ်င္ တဲ့ ပ စၥည္း က သား ရ တဲ့ ပိုက္ ဆံ တန္ ဘိုး ေငြ နဲ ့တြက္ ၾကည့္ ေတာ့ ၀ယ္ လို ့မ ရ ႏိုင္ ေတာ့ ။
သား က မ မွန္း ထား ရဲ ဘူး ။
သား အ ႒ မ တန္း ႏွစ္ ေရာက္ ရင္ ၊ ဆီ ေဆး ပန္း ခ်ီ ဆြဲ တာ ၀င္ ၿပိဳင္ ခ်င္ တယ္ ။ ရိုး ရိုး ေရ ေဆး နဲ ့မ ဆြဲ ခ်င္ ေတာ့ ဘူး ။
သား ဆ ႒ မ တန္း အ ဆင့္ တုံး က ၊ ေရ ေဆး ပန္း ခ်ီ ဆြဲ တာ ၀င္ ၿပိဳင္ တယ္ ။ အ ခု သား က ဆီ ေဆး နဲ ့ပန္း ခ်ီ ဆြဲ ေလ့ က်င့္ ခ်င္ လို ့။
သား မုန္ ့ဘိုး တြက္ ၾကည့္ တာ ။ ၀ယ္ လို ့မ ရ ႏိုင္ ဘူး အ ေဖ ။
ထို အ ခါ ….။ အ ေဖ က… သား လို အပ္ တဲ့ ေငြ ပ မာ ဏ ကို အ ေဖ စိုက္ ၀ယ္ ေပး မယ္ ။
ေၿပာ လိုက္ ေတာ့ အစ္ ကို က ငို မဲ့ မဲ့ ၿဖစ္ လာ ပါ တယ္ ။ အ တန္း တိုင္း မွာ သား က ပ ထ မ ရ ေအာင္ အ ၿမဲ ၾကိဳး စား ခဲ့ တယ္ ။
အ ခု သား ကို ေက်ာင္း မွာ သူ ငယ္ ခ်င္း ေတြ ေမး ေတာ့ အ ေလွာင္ ခံ ရ ေတာ့ ရွက္ တယ္ ။
အ ရမ္း ဆင္း ရဲ တဲ့ သူ ေတာင္ မုန္ ့ဘိုး (၁၅) ၿပား က ေန ၊ (၂၀) ၿပား ထိ ရ တယ္ ဟု ေၿပာ လွ်င္…..။
အ ေဖ က ေအး ေအး တိုး ေပး မယ္ ။ ေက်ာင္း စာ တ ခု ထဲ တင္ မ က ဘူး ။ အား က စား လည္း ထူး ခြ်န္ ရ မယ္ လို ့ေၿပာ ပါ တယ္ ။

အစ္ ကို သည္ ႏွစ္ စဥ္ ႏွစ္ တိုင္း ပင္ ။ အ ေဖ ေပး ေသာ မုန္ ့ဘိုး ေငြ ရ ရွိ လွ်င္ ။
ထို မုန္ ့ဘိုး ေငြ ကို အစ္ ကို တ ၿပား တ ခ်ပ္ မွ မ သုံး စြဲ ဘဲ စု ေဆာင္း ထား တတ္ ၏ ။
အ ေဖ က လည္း အစ္ ကို မ သုံး တတ္ မွန္း သိ သ ၿဖင့္ ၊ မုန္ ့ဘိုး ေငြ ကို တိုး ေပး ရန္ ေမ့ ေလ်ာ့ ၏ ။
ထို ႏွစ္ အ ေဖ က အား က စား မွာ လည္း ထူး ခြ်န္ ရ မယ္ လို ့ေၿပာ လိုက္ ေတာ့…. ။
အစ္ ကို က ေရ ကူး တာ ကို အား က် သ ၿဖင့္။
လာ မယ့္ ေႏြ ရာ သီ ေက်ာင္း ပိတ္ ရက္ ၌ ေရ ကူး သင္ ခ်င္ ေၾကာင္း ခြင့္ ေတာင္း ခံ ခဲ့ ၏ ။ အ ေဖ က ခြင့္ ၿပဳ ေပး ခဲ့ ၏ ။

အစ္ ကို သည္ ။ ေရ ကူး သင္ ၿပီး သူ ငယ္ ခ်င္း မ်ား ႏွင့္ အ ၿမဲ ေရ ကူး ၿပိဳင္ ေလ့ ရွိ ၏ ။
အား လပ္ ရက္ တိုင္း ၌ ေရ ကူး ေလ့ က်င့္ ေလ့ ရွိ ၏ ။
အ ေဖ က အစ္ ကို ့အား ။တစ္ ေန ့တာ မိ မိ ေဆာင္ ရြက္ ရ မည့္ ကိ စၥ အ ၀ ၀ အား ။
အ ခ်ိန္ ဇ ယား ႏွင့္ လုပ္ ထား တတ္ သည့္ အ က်င့္ ရ ရွိ ရန္ ငယ္ စဥ္ ထဲ က ပုံ စံ ခ် ထား ေပး ခဲ့ ၏ ။
အ ေဖ့ ၏ စည္း ကမ္း က လ နား အ တိုင္း ေန ထိုင္ ခဲ့ သ ၿဖင့္ ။
ေန ့ စဥ္ ေဆာင္ ရြက္ သည့္ အ ခ်ိန္ ဇ ယား က ၊ အစ္ ကို ့အ တြက္ ေခါက္ ရိုး က်ိဳး ေန ၿပီ ၿဖစ္ ၏ ။
ေရ ကူး တတ္ ကြ်မ္း သည့္ အ ခ်ိန္ တြင္ ၊ အ တန္း တူ သူ ငယ္ ခ်င္း မ်ား ႏွင့္ ေရ ကူး ၿပိဳင္ လွ်င္ ၊
အစ္ ကို က အ ၿမဲ တန္း သာ လွ်င္ ၊ အ ၿပတ္ သတ္ အ ႏိုင္ ရ သူ ၿဖစ္ ခဲ့ ၏ ။

က် မ တို ့ေခတ္ တုံး က သူ ငယ္ တန္း (က) ၊ (ခ) ။ (၂) ႏွစ္ တက္ ရ ၏ ။
သူ ငယ္ တန္း ႏွင့္ ပ ထ မ တန္း အ ရြယ္ ထိ ေက်ာက္ သင္ ပုန္း ၊ ေက်ာက္ တံ သာ သုံး ရ ၏ ။
ဒု တိ ယ တန္း အ ရြယ္ ၌ ခဲ တံ ကို စ တင္ သုံး စြဲ ရ ၏
မ်ဥ္း ေလး ေၾကာင္း စာ အုပ္ တြင္ ၊ လက္ ေရး လွ အား ခဲ တံ ၿဖင့္ ေလ့ က်င့္ ခဲ့ ရ ၏ ။
က် မ ဒု တိ တန္း ႏွစ္ ခဲ တံ သုံး စြဲ ေသာ အ ခ်ိန္ ၌ အစ္ ကို သုံး ၿပီး သား ခဲ တံ အ တို အ စ ရွိ လို ရွိ ၿငား ေတာင္း တတ္ ခဲ့ ပါ တယ္ ။ အစ္ ကို က ငါ့ ဆီ မွာ ခဲ တံ အ တို အ စ မ ရွိ ဘူး ဟု သာ ေၿပာ တတ္ ၿပီး ။
အ ေဖ့ ထံ မွ အ သစ္ တစ္ ေခ်ာင္း သာ ေတာင္း သံုး ရန္ သာ ေၿပာ ပါ တယ္ ။

က် မ က ….ရံ ဖန္ ရံ ခါ တြင္ ။ အစ္ ကို ေက်ာင္း စာ အုပ္ မ်ား ထဲ့ သည့္ ဘီ ဒို အံ ဆြဲ ထဲ တြင္ ၊ ခဲ တံ အ တို အ စ မ်ား ရွိ လို ရွိ ၿငား ။ ေတြ ့လို ေတြ ့ၿငား ခ ဏ မ က ရွာ တတ္ ပါ တယ္ ။
ရွာ တိုင္း လည္း မ ေတြ ့ ပါ ။ မ ရွိ ပါ ။ ခဲ တံ အ စြပ္ တတ္ ထား တာ ေတြ ေတာ့ ေတြ ့ၿမင္ ဘူး ပါ တယ္ ။
က် မ စ တၱဳ ထ တန္း အ ရြယ္ နား လည္ သည့္ အ ခ်ိန္ ထိ လည္း ။ အစ္ ကို ဆီ မွာခဲ တံ အ တို အ ထြာ မ်ား ရွိ မ လား ဟု ရွာ တတ္ ၿမဲ ပါ ။
ဇြဲ ေတာ့ မ ေလ်ာ့ ။ ထူး ဆန္း သည္ က ခဲ တံ တို လွ်င္ လႊင့္ ပစ္ လိုက္ လို ့မ်ား လား ဟု လည္း ။ က် မ စိတ္ က ထင္ မွတ္ မွား မိ ပါ တယ္ ။

မူ လ တန္း အ ဆင့္ စာ ေမး ပြဲ အ တန္း တင္ ၾကီး ၊ ေၿဖ ဆို ၿပီး ခ်ိန္ ။ အ လယ္ တန္း ေက်ာင္း သူ တက္ ေရာက္ ရ မည့္ အ ခ်ိန္ ။ ေႏြ ရာ သီ ေက်ာင္း ပိတ္ ရက္ ေတြ ထဲ က ေန ့တ ရက္ မွာ ။ ေဖာင္ ေဖာင္ ၀ါး ဆစ္ ရိုး မ်ား အား ။ အ မ်ား ၾကီး လို ခ်င္ ေၾကာင္း ။ အစ္ ကို က အ ေမ့ အား မွာ ေန တာ သိ လိုက္ ရ လို ့။ ဘာ လုပ္ မွာ ပါ လိမ့္ လို ့ထင္ မိ ပါ တယ္ ။ အ ေမ က ငါ့ သား က…သူ ငယ္ ခ်င္း ေတြ အ တြက္ ပါ မွာ ေန တာ လား ။ က စား စ ရာ ပ စၥည္း အ မ်ား ၾကီး မွာ ၿပီး ၊ ဘာ လုပ္ မွာ လည္း ေမး ပါ တယ္ ။
သား လုပ္ စ ရာ ရ္ွိ လို ့ပါ ။ ေဆာ့ ဖို ့တြက္ က အ မ်ား ၾကီး မွ မ လို တာ လို ့ေၿပာ ၿပီး ၊ အ ေမ့ အ နား ေၿပး သြား ၿပီး ။
အ ေမ့ ပါး နား အပ္ ၿပီး လက္ က ေလး အုပ္ ၿပီး တိုး တိုး ေၿပာ ေန တာ ေတြ ့လိုက္ ရ ပါ တယ္ ။
အ ေမ က လည္း ၿပဳံး ၿပီး….ေအး ေအး ။
အ မ်ား ၾကီး ၀ယ္ လာ ေပး မယ္ လို ့အစ္ ကို ့ကို ေၿပာ ၿပီး ။ ေစ်း ၀ယ္ ထြက္ သြား ခဲ့ ပါ တယ္ ။

အ ေမ ..ေစ်း က ၿပန္ လာ ေတာ့ ။ အစ္ ကို မွာ လိုက္ တဲ့ ေဖာင္ ေဖာင္ ၀ါး ဆစ္ ရိုး ေတြ အ မ်ား ၾကီး ပါ လာ ပါ တယ္ ။
အ ေမ က အစ္ ကို ့ကို ၊ ေဖာင္ ေဖာင္ လုပ္ တဲ့ ၀ါး ဆစ္ ရိုး ေတြ အ မ်ား ၾကီး လွမ္း ေပး လိုက္ တာ ကို ။
က် မ ၿမင္ ရ ေတာ့ အစ္ ကို ့နား က မ ခြါ ဘဲ ေပ ကပ္ ၿပီး ၊ ေဖာင္ ေဖာင္ ေဆာ့ ခ်င္ လို ့ တြယ္ ကပ္ ေန ခဲ့ မိ ပါ တယ္ ။
အစ္ ကို က ေဖာင္ ေဖာင္ မႈတ္ တတ္ ေအာင္ ။ ေဖာင္ ေဖာင္ အ သီး ေလး ေတြ ထဲ့ ၿပီး မႈတ္ တတ္ ေအာင္ က စား ၿပ ေပး ၿပီး ။
ေ၀း ေ၀း မွာ သြား ေဆာ့ ခိုင္း ပါ တယ္ ။

အစ္ ကို က ေတာ့ ၊ တစ္ ေန ကုန္ သူ ့ ေက်ာင္း စာ အုပ္ ပုံ ေတြ ၾကား မွာ အ လုပ္ ရွဴတ္ လို ့ေန ပါ တယ္ ။
က် မ က စား လို ့၀ ေတာ့ ၊ အစ္ ကို ဘာ လုပ္ ေန လည္း သိ ခ်င္ စိတ္ နဲ ့။ အစ္ ကို ရွိ တဲ့ ေန ရာ မွာ ၿပန္ လာ ၿပီး ။
အစ္ ကို ့ေဘး နား ထိုင္ ၾကည့္ ေန မိ ပါ တယ္ ။
ေဖာင္ ေဖာင္ ၀ါး ဆစ္ ရိုး အ စိမ္း ေရာင္ က ေန အ ၿဖဴ ေတြ ၿဖစ္ ေန တဲ့ အ ၿပင္ ။ အစ္ ကိုယ့္ ေဘး နား မွာ ေဖာင္ ေဖာင္ ၀ါး ဆစ္ ရိုး သင္ ထား တဲ့ အ စိမ္း ေရာင္ အ ၿမွင္ ဖတ္ ေတြ ၾကဲ ၿပန္ ့လို ့ေန ပါ တယ္ ။ ခဲ တံ အ တို အ ပိုင္း ေတြ ။ ခဲ ဖ်က္ ဖင္ နား ထိ ေရာက္ ေန တဲ့ အ တို အ ပိုင္း ေတြ အ မ်ား ၾကီး ေတြ ့ လိုက္ ရ လို ့ ။ အံ့ ၾသ မွင္ သက္ ၿဖစ္ သြား ခဲ့ ပါ တယ္ ။ အစ္ ကို ေဘး နား ငုတ္ တုတ္ ထိုင္ ရင္း ။ အား လုံး ကို ၊ အ စိမ္း ေရာင္ အ ေမွး ပါး ေတြ ကုန္ စင္ ေအာင္ သင္ ထား တဲ့ ။ ေခ်ာ မြတ္ ေန တဲ့ ေဖာင္ ေဖာင္ ၀ါး ဆစ္ ရိုး ၿဖဴ ၿဖဴ ေတြ ကို ။ ခဲ တံ အ ရွည္ သာ သာ ေလာက္ လွီး ၿဖတ္ ထား တာ ေတြ ကို ေတြ ့ ၿမင္ လိုက္ ရ ပါ တယ္ ။

အစ္ ကို ဘာ ဆက္ လုပ္ မ လည္း ဆို တာ ကို စိတ္ ၀င္ တ စား ၾကည့္ ေန မိ ပါ တယ္ ။ ပိုင္း ၿဖတ္ ထား တဲ့ သင္ ၿပီး သား ေဖာင္ ေဖာင္ ၀ါး ဆစ္ ရိုး ကို ။ လက္ တ ဖက္ က ေန ကိုင္ ထား ၿပီး ။ တို ေန တဲ့ ခဲ တံ ရဲ ့ခဲ ဖ်က္ ေတြ ကို ပါ ။ ကုန္ စင္ ေအာင္ ထုတ္ ထား တဲ့ ခဲ တံ ရဲ ့ဖင္ ပိုင္း က ေန ။ က်န္ တဲ့ လက္ တ ဖက္ နဲ ့မ ၀င္ ၊ ၀င္ ေအာင္ ထိုး သြင္း ၿပီး တပ္ ဆင္ ေန ေတြ ့ ေတာ့ မွ ။ က် မ လည္း ေရ ေရ လည္ လည္ ။ နား လည္ သ ေဘာ ေပါက္ သြား ပါ ေတာ့ တယ္ ။
ခဲ တံ စ သုံး တတ္ စ အ ရြယ္ တုံး က ။ အစ္ ကို သုံး တဲ့ ေက်ာင္း စာ အုပ္ ေတြ ထဲ့ ထား တဲ့ ။ ဘီ ဒို အံ ဆြဲ ထဲ မွာ အ စြပ္ ေတြ တပ္ ထား တဲ့ ခဲ တံ ရွည္ ရွည္ ေတြ ကို ၿမင္ ဘူး ပါ တယ္ ။ လက္ ေတြ ့ၿမင္ ရ လိုက္ ေတာ့ မွ ။ ခဲ တံ အ တို ေတြ ကို အ စြပ္ ၿပန္ တပ္ ထား မွန္း ဆက္ စပ္ သိ မိ ရ ပါ တယ္ ။

က် မ …ပ ဥၥ မ တန္း တက္ ေတာ့ ။ သ ခ်ာၤ အ ၾကမ္း ခ် တြက္ ဖို ့အ တြက္ ။ အစ္ ကို ့ ဆီ က ၊ သုံး ၿပီး သား ေက်ာင္း ေလ့ က်င့္ ခဏ္း လုပ္ တဲ့ ။ စာ အုပ္ မ်ား ထဲ က ၊ ဗ လာ စာ ရြတ္ အ လြတ္ အ နည္း ငယ္ က်န္ ရွိ ေန တဲ့ စာ အုပ္ ေတြ ကို အ ရမ္း လို ခ်င္ လာ မိ ပါ တယ္ ။ အစ္ ကို နဲ ့အစ္ မ က အ ထက္ တန္း အ ဆင့္ ပ ညာ သင္ ၾကား ေန ၾက လို ့ ။ အ ရင္ တက္ ခဲ့ တဲ့ အ တန္း တုံး က သူ တို ့ရဲ ့ေလ့ က်င့္ ခဏ္း လုပ္ ထား တဲ့ ။ ဗ လာ စာ အုပ္ ေတြ ေတာင္း ေတာ့ ။ အ ၇ြတ္ လြတ္ တ ရြက္ ေတာင္ မ က်န္ ဘူး လို ့ဘဲ ေၿဖ ၾက ပါ တယ္ ။
ေလ့ က်င့္ ခဏ္း လုပ္ တဲ့ စာ အုပ္ ေတြ ထဲ က ေန ။ အ ရြက္ လြတ္ တ ရြက္ တ ေလ မွ် မ က်န္ ရွိ ဘူး ဆို တဲ့ စ ကား က ။ က် မ စိတ္ ထဲ မွာ လက္ မ ခံ ခ်င္ ေလာက္ ေအာင္ ခံ စား ရ ပါ တယ္ ။ တ ရက္ ေတာ့ အစ္ ကို ေက်ာင္း စာ အုပ္ ေတြ ထဲ့ ထား တဲ့ ဘီ ဒို စာ အုပ္ စင္ မွာ ။ အ လြန္ ထူ ထဲ ၿမင့္ မား တဲ့ ဗ လာ စာ အုပ္ ထူ ထူ ၾကီး ကို ၊ ေတြ ့လိုက္ ရ ေတာ့ အံ့ အား သင့္ မိ ပါ တယ္ ။ တစ္ ခါ မွ လည္း မ ၿမင္ ဘူး ပါ ဘူး ။ ေက်ာင္း သုံး ေလ့ က်င့္ ခဏ္း ဗ လာ စာ အုပ္ ေရာင္း ခ် ေပး တာ ။ အ ရြက္ (၈၀) ပါ တာ ဘဲ ၿမင္ ဘူး ပါ တယ္ ။

အစ္ ကို ့စာ အုပ္ ဘီ ဒို စင္ မွာ ေတြ ့ လိုက္ ရ တာ ။ အ ရြက္ (၅၀၀) ခန္ ့ရွိ ပါ တယ္ ။ စာ ရြက္ ေရ ဘယ္ ေလာက္ ရွိ လည္း သိ ခ်င္ လို ့။ တ ရြက္ ခ်င္း ေရ ၾကည့္ မိ ပါ တယ္ ။ ေသ ေသ သပ္ သပ္ ထူ ထူ ထဲ ထဲ ေတြ ့ရ တာ မို ။ စာ အုပ္ ကို စိတ္ ၀င္ စား ၿပီး ဖင္ တ ၿပန္ ေခါင္း တ ၿပန္ လွန္ ေလ်ာ လို ့ယူ ၾကည့္ ေန မိ ပါ တယ္ ။ လက္ နဲ ့လုပ္ ၿပီး ခ်ဳပ္ ထား တယ္ လို ့မ ထင္ ရ ေအာင္ ၊ စာ အုပ္ က ေသ သပ္ လွ ပ ေန ပါ တယ္ ။
မ ေမး ၾကည့္ ရဲ လို ့၊ စာ အုပ္ ကို ဘီ ဒို စင္ ေပၚ ၿပန္ တင္ ထား လိုက္ ပါ တယ္ ။ အ ေဖ တို ့ၿပည္ သူ ပိုင္ မ သိမ္း ခင္ က ၊ လက္ က်န္ အ ၿဖစ္ က်န္ ရွိ ေန တဲ့ စာ အုပ္ မ်ား ၿဖစ္ ေန မ လား ဆို ၿပီး ၊ စိတ္ က ထင္ ၿမင္ မိ ပါ တယ္ ။

အ ေဖ သုံး ေန တဲ့ မွန္ ဘီ ဒို အ ၾကီး ထဲ က ပ ထ မ ထပ္ အ ဆင့္ မွာ ။ လုံး ၀ မ သုံး ရ ေသး တဲ့ က ထၳဴ စာ အုပ္ ေတြ ၊ အ ပုံ လိုက္ အ ထပ္ လိုက္ ရွိ ေန တာ ၊ ၿမင္ ေန ရ ေပ မယ့္ ၊ မ ေမး ရဲ ။ မ ကိုင္ ရဲ ပါ ဘူး ။ စာ အုပ္ ေတြ က ၊ ေက်ာင္း သုံး စာ အုပ္ ေတြ လို မ်ိဳး ဟုတ္ မ ေန ခဲ့ ပါ ဘူး ။
ေႏြ ရာ သီ က ေတာ့ အ ၿမန္ ၿပန္ ေရာက္ လာ သ လို ပါ ဘဲ ။ က် မ က ….။ လာ မဲ့ ႏွစ္ ဆ ႒ မ တန္း တက္ ရ မွာ ပါ ။ အ လယ္ တန္း ေတြ ေၿဖ ဆို ၿပီး ေပ မယ့္ ။ အ ထက္ တန္း အ ဆင့္ ေတြ က ေနာက္ က် ၿပီး မွ ဘဲ ၿပီး ပါ တယ္ ။ အစ္ ကို နဲ ့အစ္ မ တို ့ အ ထက္ တန္း ေၿဖ ဆို ၿပီး တဲ့ ေနာက္ ဆုံး ရက္ မွာ ။ တက္ ၾကြ လန္း ဆန္း စြာ နဲ ့ေအာင္ နိုင္ သူ ပ မာ အစ္ ကို နဲ ့အစ္ မ တို ့ၿပန္ လာ ၾက ပါ တယ္ ။
အစ္ ကို က ေတာ့ ေရာက္ ေရာက္ ၿခင္း ထ မင္း စား ေရ မိုး ခ်ိဳး ၿပီး တာ နဲ ့သူ ့ေက်ာင္း စာ အုပ္ ေတြ ထဲ့ ထား တဲ့ ၊ ဘီ ဒို ကို ရွင္း လင္း ေန ခဲ့ ပါ တယ္ ။ ေလ့ က်င့္ ခဏ္း လုပ္ ထား တဲ့ ဗ လာ စာ အုပ္ ေတြ ကို တ ရြက္ မ က်န္ လွန္ ေလ်ာ ယင္း စစ္ ေဆး ၾကည့္ ရွဴ ေန တာ ေတြ ့ပါ တယ္ ။
က် မ က ….အစ္ ကို ဘာ လုပ္ မ လည္း လို ့စိတ္ ၀င္ စား မိ ပါ တယ္ ။ ။

aye.kk

About aye.kk

has written 247 post in this Website..

   Send article as PDF