ရခိုင္ျပည္နယ္သံတြဲဲျမိဳ႕တြင္၊က်ိေတၱာ၊ျမျပင္၊ငပလီစေသာေနရာမ်ား မွ ေျမစာရင္းကိစၥရပ္ မ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေျမစာရင္းဦးစီးဌာနမွ ေငြမ်ားစြာေတာင္းယူေနပါသည္။ေျမစာရင္းေျမပံုေရးကူးရာတြင္ ေငြက်ပ္ငါးသာင္းမွရွစ္ေသာင္းအထိေပးေဆာင္ၾကရျပီး၊အမည္ေျပာင္း၊နာမည္ေျပာင္းေလွ်ာက္ထားရာတြင္ေငြက်ပ္ရွစ္ေသာင္းေက်ာ္(၁)သိန္းအထိေပးေဆာင္ၾကရပါသည္။အဆိုပါေငြေၾကးမ်ားကို ေပၚေပၚ တင္တင္ ေတာင္းယူၾကေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။ အဆိုပါေတာင္းယူေသာေငြမေပးပါက
မလုပ္ေပးေၾကာင္းသိရွိရပါ သည္။ အဆိုပါကိစၥရပ္မ်ားသည္ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးေျပာေသာ
Clean Goverment,GOOD Govermentဆိုေသာစကားလံုးႏွင့္ကြဲလြဲေနေၾကာင္းေငြမေပးလွ်င္အ လုပ္မလုပ္ ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။ႏိုင္ငံေတာ္မွအစိုးရ၀န္ထမ္းလစာမ်ားကိုတိုးျမင့္ေပးထားေသာ္လည္းယခုကဲ့သို႕ဌာနမ်ားတြင္လာဘ္ေငြေပၚေပၚတင္တင္ေတာင္းခံေနျခင္းကိုထိထိေရာက္ေရာက္အေရးယူသင့္ပါေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါသည္။

About Nu Than

Nu Than has written 12 post in this Website..