၇။ ေမ့ေစ့ေအာက္ႏွင့္ လည္ကုပ္သားတို ့၌ ဘို ့ရွိပါက ခ်မ္းသာရမည့္သူ(သူေ႒းဇာတာ)။
မိန္းကေလးမ်ား ေမးေစ့ေအာက္ႏွင့္လည္ကုပ္သားတို ့၌ ဘို ့ရွိပါက ဧကန္အမွန္
မုခ်ခ်မ္းသာသည့္သူ (သူေ႒းဇာတာ) ၿဖစ္သည္ဟု ဘၾကီးက ေၿပာၿပပါတယ္ ။ က်မက ဘၾကီးအား ။ ေမးေစ့ေအာက္ဘို ့ရွိတယ္ဆိုတာ ဘယ္လိုမ်ိဳးကိုေခၚဆိုတာလည္းဟု နားမလည္၍ သိခ်င္သၿဖင့္ ၿပန္လည္ေမးခဲ့ဘူးပါတယ္ ။ က်မအသက္ ဆယ္ႏွစ္သၼီးအရြယ္ေလာက္ကပါ ။ ဘၾကီးရွင္းၿပတာက အခ်ိဳ ့မိန္းကေလးမ်ား ၀လြန္းလွ်င္ အသားမ်ား အစ္ၿပီးထြက္ေနတာ ႏွင့္မတူပါ ။ တသီးတၿခားစီ ကြဲၿပားၿခားနားေၾကာင္း ေၿပာၿပပါတယ္ ။ ထိုရုပ္ရည္လကၡဏာ ပါရွိသူ မိန္းကေလး၏ ရုပ္ရည္မ်ိဳးအား အၿမင္ၿဖင့္ၾကည့္တတ္ ေစရန္ၿပထားေပးဘူးပါတယ္ ။
အ၀လြန္ကာ ေမးေစ့ႏွစ္ထပ္သဖြယ္ ၿဖစ္ေနသည့္ မိန္းကေလးမ်ားအား ဆိုလိုၿခင္းမဟုတ္ပါ ။ ေမြးရာပါ ရုပ္လကၡဏာအရ ေမးေစ့ေအာက္တြင္ အသားဘို ့သပ္သပ္ပါ ရွိလာၿပီး ။ ထိုအ၀လြန္သူ မိန္းကေလးတို ့ႏွင့္ ရုပ္ရည္ ကြဲၿပားၿခားနားသည္ကို က်မအား ရွင္းၿပေၿပာဆိုပါတယ္။ မိန္းကေလး၏ ေမးေစ့ေအာက္၌ အသားၿမင့္ေမာက္လွ်က္ ဘို ့ပါရွိေနမႈမွာ ခ်စ္စရာေကာင္းေနသည္ကို က်မစိတ္မွာ ခံစားမိပါတယ္ ။ လည္ပင္းေနာက္ဖက္ လည္ကုပ္သားေနရာမွာလည္း ေမြးရာပါ သဘာ၀တရား အရဆိုလွ်င္ လည္ပင္းေနာက္ဖက္ လည္ကုပ္သားမွာ ပုခုံးအသားတို ့ႏွင့္ တၿပင္ညီတည္း ရွိေနရမည္မွာ အမွန္ၿဖစ္ပါတယ္ ။ တၿပင္ညီတည္း မဟုတ္ပါဘဲ ေမြးရာပါ ထူးၿခားလာခါ လည္ကုပ္သားမွာ သာမာန္ထက္ အနည္းငယ္ပိုၿပီး အသားမ်ား ၿမင့္ေမာက္လွ်က္ ဘို ့သဖြယ္ ၿဖစ္ေနတာကို ဆိုလိုတာ ၿဖစ္ပါတယ္။
အ၀လြန္ၿပီး လည္ကုပ္သားမ်ား အစ္ထြက္ေနမႈအား ဆိုလိုၿခင္း မဟုတ္ေၾကာင္းအား သိရွိရပါမယ္။

ဘၾကီးက က်မအား ။ အေသအခ်ာ နားလည္ေအာင္ ထပ္မံရွင္းၿပတာက….။
ဘၾကီးက ႏြားေတြရဲ ့လည္ကုပ္သားေနရာတြင္ အသားမ်ားႏြားဘို ့ကဲ့သို ့ၿမင့္တက္လွ်က္ရွိေနမႈအား ဘို ့ဟုေခၚဆိုသၿဖင့္
ထိုကဲ့သို ့ပင္ရုပ္လကၡဏာမ်ိဳး ပါရွိလာသူ မိန္းကေလး၏ လည္ဂုတ္ေနာက္သားမွာ အသားမ်ား အနည္းငယ္မွ် ၿမင့္ေမာက္တက္ေနမႈ ၿဖစ္ေပၚလွ်က္ ေတြ ့ၿမင္ရမႈအေပၚ အေခၚအေ၀ၚ ပညတ္တခု
အေနၿဖင့္သာ လည္ကုပ္သားဘို ့ရွိသူ ဟုေခၚဆိုရၿခင္း ၿဖစ္ေၾကာင္းရွင္းၿပခဲ့ပါတယ္ ။

ထို ့အတူ ေမးေစ့ေအာက္ဖက္၌ အသားမ်ားၿပီး ၿမင့္မို ့ေမာက္လွ်က္ ၿမင္ေတြ ့ေနရမႈ အားလည္း ။
ေမးေစ့ေအာက္ ဘို ့ရွိသူဟုသာ ေခၚဆိုရၿခင္းသာ ၿဖစ္ေၾကာင္း က်မအား နားလည္ေအာင္ ေၿပာၿပပါတယ္ ။
မိဘတို ့ေမြးဖြားလာ ကတည္းပင္ ။ ဆင္းရဲသည္ၿဖစ္ေစ ခ်မ္းသာသည္ၿဖစ္ေစ ထိုရုပ္လကၡာ
ဥပဓိရုပ္ရည္မ်ိဳး ပိုင္ဆိုင္လာပါက ဧကန္အမွန္မုခ် ခ်မ္းသာရမည့္သူ ၿဖစ္ေၾကာင္းဘၾကီး ေၿပာၿပခဲ့ပါတယ္ ။
တစ္ရက္မွာ ဘၾကီးက က်မကို ။ ထိုရုပ္ရည္ လကၡဏာ ပါရွိလာသူ မိန္းကေလး တစ္ဦးအား ၿပသထားေပးကာ
ထိုရုပ္လကၡဏာ ဥပဓိရုပ္ရည္ရွိသူ မိန္းကေလးမွာ ဧကန္မုခ် ခ်မ္းသာရမည့္သူသာလွ်င္ ၿဖစ္ေၾကာင္း ။
ထိုမိန္းကေလးမွာ ခ်မ္းသာမည့္သူ ၿဖစ္မၿဖစ္အား ။
ေနာင္အခါ က်မၾကီးပ်င္းလာသည့္ အရြယ္အထိတိုင္ေအာင္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ သိရွိႏိုင္ေစရန္အတြက္ ေၿပာၿပထားပါတယ္ ။
က်မေတာင္မွ ဇရာပိုင္းအရြယ္သို ့ေရာက္္ရွိခဲ့ပါၿပီ ။ ဘၾကီးၿပထားတဲ့ ထိုမိန္းကေလးမွာ က်မထက္ အသက္အရြယ္ ၾကီးၿမင့္သူၿဖစ္ၿပီး
လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္မ်ားစြာ ကာလကတည္းကပင္ လူကုံထံ အသိုင္းအ၀ိုင္းတြင္ တင့္တင့္တယ္တယ္ ခ်မ္းခ်မ္းသာသာ
ေနထိုင္ႏိုင္ေနတာေတြ ့ရွိခဲ့ရပါတယ္ ။
ခ်မ္းသာသည့္ဘ၀သို ့ေရာက္ရွိေနသည့္အၿပင္ လက္ရွိသူမ၏ စီးပြားေရးမွာလည္း ေအာင္ၿမင္ေနလွ်က္ ၿပိဳင္စံမေပၚ ႏိုင္ငံေက်ာ္ဟု ေခၚဆိုရေလာက္ေအာင္္ ကံကုသိုလ္အက်ိဳးေပး ေကာင္းမြန္လွ်က္ ရွိေနသည္ကို က်မမ်က္ၿမင္ေတြ ့ရွိရပါတယ္ ။။

က်မကိုယ္ေတြ ့ၿဖစ္စဥ္ေလးတခု ထပ္ေၿပာၿပခ်င္မိပါတယ္ ။ လြန္ခဲ့တဲ့(၁၈)ႏွစ္ခန္ ့ကသိခဲ့ရတဲ့သူတစ္ဦးပါ ။
တရက္မွာ အသိတေယာက္က မိတ္ဆက္ ေပးလို ့သိခဲ့ရပါတယ္ ။ က်မသိစဥ္က ရွမ္းေခါက္ဆြဲေရာင္းစားတဲ့သူတစ္ဦးပါ ။
ထိုရုပ္လကၡဏာ မ်ိဳးပါရွိတာ ၿမင္ေတြ ့ရေတာ့ ။ က်မက ၀ါသနာအရ မေနႏိုင္လို ့သူမကိုခ်မ္းသာမည့္သူလို ့
ေဟာေၿပာလိုက္မိပါတယ္ ။သူက ရွမ္းေခါက္ဆြဲေရာင္းစားတာ ခ်မ္းသာပါ့မလား ၿဖစ္ႏိုင္ပါ့မလား ေၿပာေတာ့ အနားမွာ ၾကားၾကတဲ့သူေတြ
အားလုံးက၀ိုင္းရယ္ၾကပါတယ္ ။ အဲဒီတုံးက ထိုမိန္းကေလးက က်မကိုေၿပာတဲ့အတိုင္း ခ်မ္းသာပါေစ ။ ေရႊပါးစပ္ေငြပါးစပ္ ဆိုၿပီး က်မကိုသူမက ရႊတ္ရႊတ္ေနာက္ေနာက္နဲ ့ ၿပန္လည္ ေၿပာဆိုခဲ့ပါတယ္ ။ ၾကားတဲ့သူေတြ ၀ိုင္းရယ္ၾကေတာ့ ။
သူမက က်မကိုအားနာမႈၿဖစ္ၿပီး ။ သူမသိထားတာေလးကို ဗဟုသုတအၿဖစ္ ေၿပာၿပၿပန္ပါတယ္ ။ သူမ၏အေဖက သူမ၏ေမးေစ့မွာ
အေရွ့သို ့အနည္းငယ္ခန္ ့မွ် ခြ်န္းထြက္ရွည္လွ်က္ ရွိေနသၿဖင့္ (ထမင္းခပ္ယူသည့္ ေယာင္းမဇြန္းႏွင့္ လြန္စြာတူလွသၿဖင့္) သူမကို ေငြေကာ္တဲ့သူၿဖစ္၍ ေစ်းေရာင္းစားရင္ အက်ိဳးေပးေၾကာင္းနဲ ့
ဒီထက္အၿပင္ သိထားတာ မရွိသည့္အေၾကာင္း ေၿပာၿပပါတယ္ ။

သူမတို ့မိသားစုမွာ ဆင္းရဲသၿဖင့္ ရွမ္းေခါက္ဆြဲေရာင္းစား ေနရေၾကာင္း ။ က်န္တဲ့သူေတြ ေစ်းေရာင္းလွ်င္ ရွမ္းေခါက္ဆြဲက အားလုံးကုန္သည္အထိ မေရာင္းေကာင္းေၾကာင္း ။ အိမ္သို ့ၿပန္သယ္ခါ မိသားစုမ်ား ထမင္းလြတ္စားၾကရေၾကာင္း ။ အိမ္ကလက္ရွိ မိသားစုမ်ားကလည္း သူမကိုသာ အားထားလာၿပီး ေစ်းသာေရာင္းခိုင္းေၾကာင္း ။ သူေရာင္းလွ်င္ေတာ့ ခဏေလးကုန္ၿမန္ၿပီး ေစ်းေရာင္းစားတာ အလြန္ပင္ အက်ိဳးေပးေၾကာင္း ေၿပာၿပခဲ့ပါတယ္ ။
သူမထံက ဗဟုသုတ တခုထပ္တိုးသိရလို ့ က်မအတြက္ အက်ိဳးရွိခဲ့ပါတယ္ ။
ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ သူမနဲ ့က်မ အဆက္သြယ္္ၿပတ္ေတာက္္တာ အေတာ္ၾကာသြားခဲ့ပါတယ္ ။
(၇)ႏွစ္ခန္ ့မွ်ရွိခဲ့ပါတယ္ ။ သူမကို ၿပန္ေတြ ့တဲ့အခါ ေမးမိေတာ့ သူမလည္း အိမ္ေထာင္က်ၿပီး သူမေနထိုင္တဲ့ေနရာကေန အၿခားေနရာသို ့
ေၿပာင္းေရြ ့ၿပီးခင္ပြန္းၿဖစ္သူေနာက္ လိုက္ပါသြားခါ ေနထိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ေၿပာၿပပါတယ္ ။ ရွမ္းေခါက္ဆြဲ မေရာင္းေတာ့တာ သိရပါတယ္ ။
ေယာကၡမ ၿဖစ္သူက အရင္းအႏွီးနည္းနည္းထုတ္ေပးသၿဖင့္ တရုတ္ေရႊလီဘက္သို ့သြားၿပီး ။ ကုန္အနည္းငယ္မွ်ကူးခါ ရွာေဖြလုပ္ကိုင္ စားေသာက္ေနထိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ။ ယခုအခါအၿမတ္စြန္း လက္ထဲတြင္ ဆုတ္ကိုင္ထားႏိုင္ခဲ့သၿဖင့္ မိမိေနထိုင္ရာ တာေလာ့ေစ်းရပ္ကြက္ တြင္ဆိုင္ခန္းငွား၍ တရုတ္ပစၥည္းမ်ားေရာင္းခ်ၾကည့္ရာ ေရာင္းေကာင္းခဲ့ေၾကာင္း ။ က်မေၿပာတဲ့စကားအား နားထဲၾကားေယာင္ကာ စိတ္ကူးယဥ္အိမ္မက္ပမာ ၿဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေရာင္ခ်ည္ သန္းေနတာၿမင္ေနရ၍ က်မကိုလည္းလြန္စြာ ေက်းဇူးတင္သည့္အေၾကာင္းမ်ား ေၿပာၿပပါတယ္ ။
က်မ ေၿပာသည့္အတိုင္း ခ်မ္းသာလာပါ က သူေမ့မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေၿပာၿပီး ။ လက္ေဆာင္ပစၥည္းအခ်ိဳ ့ကို က်မလက္ထဲ သူမအတင္းထည့္ ေပးခဲ့ပါတယ္ ။

က်မကိုလည္း မၿငင္းေစခ်င္ေၾကာင္း ေပးတဲ့လက္ေဆာင္အား ယူဘို ့ေၿပာပါတယ္ ။ ယခုအခါမွာေတာ့ သူမဟာ ထိုင္းႏိုင္ငံဘန္ေကာက္မွာ
စီးပြားေရးေစ်းကြက္ ထိုးေဖာက္၀င္ေရာက္ သြားႏိုင္ခဲ့ၿပီး ။ သန္းၾကြယ္သူေ႒းမေလး အၿဖစ္သို ့ေရာက္ရွိေနပါၿပီ ။
သူမ၏ ကံအက်ိဳးေပးေကာင္းမြန္မႈကား ေၾကာက္မခန္းလိလိ္ဟုပင္ ဆိုိခ်င္မိပါတယ္ ။
ဘၾကီးေၿပာၿပေသာ ရုပ္လကၡဏာမ်ားႏွင့္ သိေကာင္းစရာမ်ားအား မိမိကိုယ္ေတြ ့မ်က္ၿမင္ေလ့လာ ေတြ ့ရွိ သိခဲ့ရမႈမ်ားအေပၚ ဗဟုသုတအၿဖစ္ ၿပန္လည္ေၿပာၿပ ၿခင္းသာလွ်င္ ၿဖစ္ပါတယ္။။

aye.kk

About aye.kk

has written 247 post in this Website..