1 ေျမာက္ကန္ေတာ္ သုိ႔မဟုတ္ ဘုတ္တလုတ္ကန္

 

2 ၾကာပန္းေတြသာပြင္႔ေနရင္အေတာ္လွမယ္ထင္တယ္ေနာ္

3 ဘုတ္တလုတ္ကန္အေရွ႔ေျမာက္ဘက္။
ဘုရားေလးက အခုမွတည္ထားတာ

 

4 အနီးကပ္

5 အရင္က ေတာ႔ ဘုရင္႔သားသမီးေတြေဆာ႔တဲ႔ေနရာ။
အခုေတာ႔ ႏြားေခ်းေတြနဲ႔ ႏြားေက်ာင္းတဲ႔ေနရာ

6ေတာင္ဘက္ျခမး္က

 

7 ငယ္ငယ္က ေဆာ႔ခဲ႔တဲ႔ ေလယာဥ္ပ်ံအပ်က္ၾကီး

 

8 ပါတ္ပါတ္လည္ေျမာင္းကေလးေတြ

9 ခနုိး ခယုိင္ တံတားေလး

 

10 ကားအပ်က္ကေလးက ေနာက္မွတင္ထားတာေလ

 

11 ႏြဲ႔ယိမ္းနြဲ႔ယုိင္ က်ေနာ္ထက္အသက္ၾကီးတဲ႔သစ္ပင္

13 ေကာက္ေကာက္ ေကြးေကြး

 

13 စိမ္းျပာ လဲ႔ေမွာင္

14 ပန္းမပြင္႔ေတာ႔တဲ႔ၾကာပင္အုိင္

15 အေ၀းျမင္

 

 

16 ငယ္ငယ္က တက္ေဆာ႔ခဲ႔တဲ႔ ေလယာဥ္ပ်ံအပ်က္ကေလး

 

17 စိမ္းျမျမ နီက်င္က်င္

 

18 ရြက္၀ါေၾကြတဲ႔လမ္း

19 လြမ္းစရာ ညေနခင္းေလးပါ

20 စိမး္ျမျမ ျပာရီရီ ဘုတ္တလုတ္ကန္တြင္းဆီ

 

 

“ျမနန္းစံေက်ာ္ေရႊနန္းေတာ္နံေဘးက  ဘုတ္တလုတ္ကန္”

 

ျပီးခဲ႔တဲ႔ရက္ကမန္းေလးနန္တြင္းထဲက  ျမနန္းစံေက်ာ္ေရႊနန္းေတာ္ကို ေရာက္ခဲ႔ပါတယ္။

ဓါတ္ပုံေတြလွည္႔ပါတ္ရုိက္ရင္း နန္းေတာ္ၾကီးရဲ႕ေျမာက္ဘက္မွာရွိတဲ႔

“ ဘုတ္တလုတ္ကန္“ကိုသတိရလာပါတယ္။

အဲဒါနဲ႔နန္းေတာ္ၾကီးအေနာက္ေပါက္ကဆင္း ေျမာက္ဘက္လမး္ေလးအတုုိင္းေလ်ာက္လာခဲ႔ပါတယ္.။

သစ္ပင္ေတြက အုပ္အုပ္ဆုိငး္ဆုိင္းဆုိေတာ႔ လမး္ကေလးေပၚမွာေဆာင္းညေနခင္းေနေရာင္က

ေပ်ာက္တိေပ်ာက္က်ား။

ေနာက္ဒီေနရာေလးမွာ စီတန္းျပီးေပါက္ေနတဲ႔ ႏွစ္ရွည္ပင္ၾကီးေတြေၾကာင္႔စိမ္႔ေအးေနပါတယ္။

ေက်ာက္ေတြနဲ႔ေဆာက္ထားတဲ႔ ဂမူေလးေတြကို ျမင္ေတာ႔ နားထဲမွာ

“ ဘုတ္တလုတ္ကန္“သီခ်င္းက အလုိလုိၾကားလာမိပါတယ္။

သီခ်င္းစာသားေလးကေတာ႔ ဒီအတုိင္းပါဘဲ။

 

“ ဘုတ္တလုတ္ကန္“

ေရႊပင္ေရႊဘုန္း ေနတႏူနး္အေသေရမဆုံးတယ္ ေရွးေရွးတုနး္ေခတ္ကရယ္

မန္းျမဳိလယ္နတ္နန္းသဖြယ္ ထင္ေယာင္ျမင္ေသး ဘုရင္႔ေသြးေပ်ာ္ၾကတယ္။

၀ဲယာနဲ႔ေက်ာက္ေတာင္ငယ္ဘုတ္တလုတ္ေခၚ နတ္နန္းသဖြယ္။

ျမင္စမ္းခ်င္တယ္

တံတားငယ္မ်ားရယ္အသြယ္သြယ္ေက်ာက္လွုိဏ္ေခါငး္ေလးေတြေပါတယ္

ၾကည္ႏူးေစဘြယ္။

ပနး္စံပယ္နန္းလယ္မွာကြယ္ေမႊးထုံသင္းတဲ႔အခါတြင္းမယ္ ၾကည္ႏူူးေစမယ္

ျမင္စမ္းခ်င္းပါတယ္ နတ္တုိ႔ဖန္တယ္ ၾကာမ်ဳးိစုံသင္းတယ္ ဘုတ္တလုတ္ေခၚကန္ေတာ္အတြင္း၀ယ္

အေပါင္းအေဖာ္မ်ားရယ္ ႏုႏုျပဳံးျပဳံးသနားစဖြယ္ စုစုရုံးရုံးမ်ားရယ္ တူတူပုနး္တမ္းကစားၾကပါသတဲ႔ကြယ္

 

ထုိအခ်ိန္၀ယ္ လတေပါင္းမုိ႔ ညာေညာင္းေျပာင္းတယ္ ေဟာင္းရြက္ညာေၾကြသံ ပဥၥသိန္ေမာင္ေစာင္းနတ္ညွင္းသလုိ ………

ထုိအခ်ိန္၀ယ္ လတေပါင္းမုိ႔ ညာေညာင္းေျပာင္းတယ္ ေဟာင္းရြက္ညာေၾကြသံ

ပဥၥသိန္ေမာင္ေစာင္းနတ္ညွင္းသလုိ ………

ဘ၀င္ေအးပုိမုိ နား၀င္ေတးခ်ဳိခ်ဳိ ေရႊန္းေတာ္တြင္း ၾကာမ်ဳိးသငး္တယ္

ဘုတ္တလုတ္ေခၚကန္ေတာ္အတြင္းမယ္

အေပါင္းအေဖာ္မ်ားရယ္ ႏုႏုျပဳံးျပဳံးစကားသဖြယ္ စုစုရုံးရုံးမ်ားရယ္ တူတူပုနး္တမ္းကစားၾကပါသတဲ႔ကြယ္

 

ေပ်ာ္စရာကြယ္ တူတူဆုိွမွရွာၾကျပန္တယ္ ေအာ္ ေ၀႔လည္လည္ ရင္အတြင္း၀ယ္

ေတြ႔ခဲ႔နုိင္ပါဘူးကြယ္ က်မျဖင္႔အလြန္ေမာတယ္

ပန္းေပးမယ္ေမာင္ၾကီးရယ္ ခူးဆြတ္လွဲ႔ေတာ႔ကြယ္။

ပိတုနး္ေလးေတြမယ္႔ကိုလဲတုပ္မွာစုိးတယ္ ၀ဲကာပ်ံလုိ႔ သံ၀ါ၀ါညံပါတယ္

ပိတုနး္ေလးေတြမယ္႔ကိုလဲတုပ္မွာစုိးတယ္ ၀ဲကာပ်ံလုိ႔ သံ၀ါ၀ါညံပါတယ္

ဟုိမွာရယ္ ဒီမွာရယ္ ခုိင္ပန္းစံပယ္အလွနန္းသူ႔မ်က္ခ်ယ္

ႏုႏုျပဳံးျပဳံးသနားစဖြယ္ စုစုရုံးရုံးမ်ားရယ္ တူတူပုနး္တမ္းကစားၾကပါသတဲ႔ကြယ္။

ထုိအခ်ိန္၀ယ္ လတေပါင္းမုိ႔ ညာေညာင္းေျပာင္းတယ္ ေဟာင္းရြက္ညာေၾကြသံ ပဥၥသိန္ေမာင္ေစာင္းနတ္ညွင္းသလုိ ………

ထုိအခ်ိန္၀ယ္ လတေပါင္းမုိ႔ ညာေညာင္းေျပာင္းတယ္ ေဟာင္းရြက္ညာေၾကြသံ

ပဥၥသိန္ေမာင္ေစာင္းနတ္ညွင္းသလုိ ………

ဘ၀င္ေအးပုိမုိ နား၀င္ေတးခ်ဳိခ်ဳိ ေရႊန္းေတာ္တြင္း ၾကာမ်ဳိးသငး္တယ္

ၾကာမ်ဳးိစုံသင္းတယ္ ဘုတ္တလုတ္ေခၚကန္ေတာ္အတြင္းမယ္

အေပါင္းအေဖာ္မ်ားရယ္ ႏုႏုျပဳံးျပဳံးသနားစဖြယ္ စုစုရုံးရုံးအမ်ားရယ္ တူတူပုနး္တမ္းကစားၾကပါသတဲ႔ကြယ္

 

……………………………………………………………………………………………………။

 

ဆုိတဲ႔သီခ်င္းေလးပါဘဲ။

က်ေနာ္ငယ္ငယ္ကေတာ႔ ဒီသီခ်င္းေလးကို ေရာ႔ကာၾကီး ဘုိထြဋ္ရဲ႔ ေမေမ “ထား”

ဆိုတာကိုနားေထာင္ခဲ႔ရတာပါ။

ေနာက္ေတာ႔ တေယာကုိတင္ရီနဲ႔ျမဳိ႔မအဖြဲ႔ေပါင္းလုိ႔ “ေမဆိြ”

ျပန္ဆုိခဲ႔ပါတယ္။

ဒီသီခ်ငး္ေလးေၾကာင္႔သိလာရတာကေတာ႔ ဒီ”ဘုတ္တလုတ္ကန္”

နန္းတြင္းသူနန္းတြင္းသား ကေလးသူငယ္ေတြေဆာ႔ကစားဘုိ႔အတြက္ဖန္တီးထားတဲ႔ေနရာေပါ၊။

ၾကာပန္းေတြပြင္႔ေနတဲ႔ေရကန္ၾကီးရွိမယ္။

လွဳိိင္ဂူသ႑ာန္လုပ္ထားတာေလးေတြရွိမယ္။

ကုန္းျမင္႔ေလးေတြရွိမယ္။

ေရေျမာင္းကေလးေတြရွိမယ္။

ေဆာ႔ကစားလုိ႔ေကာငး္တဲ႔သာယာေသာေနရာေလးေပါ႔။

 

က်ေနာ္တုိ႔ငယ္ငယ္ကလဲ ဒီေနရာေလးမွာသြားလုိ႔ကစားဘူးပါတယ္။

က်ေနာ္တုိ႔လက္ထက္မွာေတာ႔ ကန္ၾကီးကေရေသကန္ၾကီးျဖစ္ျပီး ေရေတြကစိမ္းေမွာင္ေနပါတယ္။.

ကုနး္ျမင္႔ေလးေတြရဲ႕ပါတ္ပါတ္လည္က ေရေျမာင္းေလးေတြမွာတံတားေတြထုိးထားပါတယ္။

အေနာက္ဘက္အ၀င္စမွာေတာ႔ ဒုတိယကမ ၻာစစ္လက္က်န္ ေလယာဥ္ပ်ံအပ်က္တစ္စင္း။

က်ေနာ္တုိ႔ငယ္ငယ္က ဒီေပၚတက္ေမာင္းျပီးေဆာ႔ၾကတာေပါ႔။

ေနာက္ပုိငး္မွာေတာ႔ ဒီေနရာေလးမွာ ေရပန္းေတြဘာေတြနဲ႔ေရတံခြန္လုိလုပ္လုိက္ပါတယ္။

အတြဲမ်ားရဲ႕ခုိနားရာ အရပ္ကေလးလဲျဖစ္ခဲ႔ပါသတဲ႔ လူရွင္းတာကိုး။

အဲဒီအခ်ိန္1990ခုႏွစ္ေလာက္မွာတစ္ေခါက္ေရာက္ျပီးလုံး၀မေရာက္ေတာ႔တာအခုထိပါဘဲ။

ဒီတစ္ခါေရာက္ေတာ႔ ပိတ္ရက္မဟုတ္လုိ႔လားေတာ႔မသိဘူး လူရွင္းပါတယ္။

ဘုတ္တလုပ္ကန္ဘက္ကလဲ လူရိပ္လူေယာင္မေတြ႔။

ဒါနဲ႔ဘဲ အခ်ိန္ရတဲ႔အခုိက္ေလးမွာ ဟုိနည္းနည္းဒီနည္းနည္းသြားလုိ႔လက္ေဆာ႔။

ကဲ က်ေနာ္ျမင္တာေလးေတြကို ျပန္မ်ွေပးလုိက္ပါတယ္။

 

 

ကိုေပါက္လမ္းသလားေနသည္

(7-12-2012)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

About ကိုေပါက္(မႏၱေလး)

ko pauk mandalay has written 1612 post in this Website..

အေတြးပါးပါးေလးကေန ထူသြားျပီထင္ေတာ႔ အရင္ေလာက္ေတာ႔ စာမေရးျဖစ္ေတာ႔ဘူး။

   Send article as PDF