ေတာင္ႀကီး ကြန္ပ်ဴတာ တကၠသိုလ္တြင္ အသစ္ ေဆာက္လုပ္ လ်က္ရွိေသာ ေက်ာင္းေဆာင္ အေဆာက္ အအံုသည္ ဇူလိုင္လ ၉ ရက္ေန႔က ၿပိဳက်သြားေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

တာ၀န္ယူ ေဆာက္လုပ္ေနသည့္ ေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီက အဆိုပါ အေဆာက္အအံုကို တကၠသိုလ္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားထံသို႔ လႊဲေျပာင္းျခင္း မျပဳမီ ၿပိဳက်သြားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းျဖစ္ရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေတာင္ႀကီး ကြန္ပ်ဴတာ တကၠသိုလ္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားသို႔ ဧရာ၀တီက ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းခဲ့ေသာ္ လည္း ေျဖဆိုရန္ ျငင္းပယ္ခဲ့သည္။

ေတာင္ႀကီး ကြန္ပ်ဴတာ တကၠသိုလ္မွ အမည္ မေဖာ္လိုသူ နည္းျပတဦးကမူ“ေဆာက္လက္စ အေဆာက္အအံုႀကီး ၿပိဳက် သြားတာပါ။ ထိခိုက္ ဒဏ္ရာရတာေတာ့ တေယာက္မွ မရွိပါဘူး” ဟု ေျပာသည္။

ၿပိဳက်သြားသည့္ အေၾကာင္းအရင္းကိုမႈ ဆက္လက္ စုံစမ္းေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေတာင္ႀကီး ကြန္ပ်ဴတာ တကၠသိုလ္သည္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၏ ေတာင္ဘက္ ၄ မိုင္ အကြာတြင္ တည္ရွိသည္။

ေတာင္ႀကီး ကြန္ပ်ဴတာ တကၠသိုလ္ကို ၂၀၀၀ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ အစိုးရ ကြန္ပ်ဴတာ ေကာလိပ္အျဖစ္ စတင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ တကၠသိုလ္အဆင့္သို႔ တိုးျမႇင့္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။

ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ နည္းပညာ တကၠသိုလ္ ၄ ခု၊ ကြန္ပ်ဴတာ တကၠသိုလ္ ၄ ခု၊ ပညာေရး တကၠသိုလ္ ၁ ခုႏွင့္ ၀ိဇၨာႏွင့္ သိပၸံ တကၠသိုလ္ ၄ ခုရွိသည္။

စစ္အစိုးရ သတင္းစာမ်ားက ေဖာ္ျပသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတဝန္း၌ တကၠသိုလ္ႏွင့္ ေကာလိပ္ေက်ာင္းေပါင္း ၁၉၂ ေက်ာင္းအထိ တိုးခ်ဲ႕ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာနက ျမန္မာ ပညာေရးသည္ ႏိုင္ငံတကာ အဆင္အတန္း မီေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း တကၠသိုလ္ႏွင့္ ေက်ာင္း အေရအတြက္သာ တိုးလာျခင္းျဖစ္ၿပီး အဆင့္အတန္း ျပည့္မီျခင္းမရွိဟု ေလ့လာသူမ်ားက ဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ လူထု အုံၾကြမႈအၿပီး ႏိုင္ငံတ၀န္းလုံးရွိ ေက်ာင္းမ်ား၊ တကၠသိုလ္မ်ားကို ၂ ႏွစ္ခန္႔ ပိတ္ထားခဲ့ၿပီး ၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္လည္း ေက်ာင္းသား လႈပ္ရွားမႈေၾကာင့္ စစ္အစိုးရက တကၠသိုလ္မ်ားကို ၃ ႏွစ္ခန္႔ ပိတ္ထားခဲ့သည္။

၁၉၉၉ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ ႏိုင္ငံတ၀န္းလုံးတြင္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းမ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ၀ိဇၨာ၊ သိပၸံ ႐ိုး႐ိုးဘြဲ႔မ်ားအတြက္ သင္တန္းကာလကို ၄ ႏွစ္မွ ၃ ႏွစ္သို႔ ေလွ်ာ့ခ် သတ္မွတ္ခဲ့သည္။

About Yin Nyine Nway

Yin Nyine Nway has written 358 post in this Website..

I m web developer