အရူးေတြဟာ ပစၥည္း ဥစၥာကုိ လုိခ်င္တပ္မက္မႈ မ်ားတယ္။
ပုိင္ဆုိင္ရရွိတဲ့အခါ ၀မး္သာေပ်ာ္ရႊင္တယ္။

လူေတာ္ေတြကေတာ့ ပစၥည္း ဥစၥာပုိင္ဆုိင္မႈေတြ ဆီကေန
တန္ခုိးအာဏာ ရယူလုိၾကတယ္။ သူတုိ႔ဟာ ဒီတန္ခုိးအာဏာ
ရရွိ အသုံးျပဳႏုိင္တာကုိ ေပ်ာ္တယ္။

ပညာရွိေတြကေတာ့
ပစၥည္း ဥစၥာရဲ့စစ္မွန္တဲ့ တန္ဖုိးကုိရွာေဖြတယ္။
ဒီတန္ဖုိးေတြကုိ ျမင့္တက္ေစျခင္းျဖင့္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈကို ရရွိတယ္။

About susunosuki

Soe Moe has written 42 post in this Website..

conscious!