အသက္ရွည္ရရန္တြဲဖက္မစားသင့္ေသာအစာမ်ား :))))) ၁။ ငရုတ္သီးႏွင္ ့ တရုတ္ႀကီး
၂။ သၾကားခဲႏွင္ ့ ရထားတြဲ
၃။ ေခြးရုိးႏွင္ ့ ေသးအိုး
၄။ ျခင္းေတာင္းႏွင္ ့ ထင္းေခ်ာင္း
၅။ လက္ဖက္ႏွင္ ့ တဘတ္
၆။ ထန္းရြက္လိတ္ႏွင္ ့ ပုရြက္ဆိတ္
၇။ ၀က္ၿမီးႏွင္ ့လက္ႏွီး
၈။ ေညာင္သီးႏွင္ ့ေၾကာင္ခ်ီး
၉။ ဗလာစာအုပ္ႏွင္ ့ ဌာပနာထုတ္
၁၀။ ကၽြဲခ်ိဳႏွင္ ့ရဲယို
၁၁။ သလဲသီးနွင္ ့ ငရဲမီး
၁၂။ ေဒါက္ခၽြန္ႏွင္ ့ေမ်ာက္၀ံသား
၁၃။ ဓါတ္မီးႏွင္ ့ လက္သီး
၁၄။ ပလာတာႏွင္ ့ ပလာယာ
၁၅။ သၾကားသီးႏွင္ ့ ကုလားႀကီး
၁၆။ ၾကံေခ်ာင္းႏွင္ ့သံေခ်ာင္း
၁၇။ ေခါင္းေလာင္းနွင္ ့ ေခါင္းေပါင္း
၁၈။ ဖိနပ္စုတ္ႏွင္ ့ လက္ဖက္ပုပ္
၁၉။ ဇီးယိုႏွင္ ့မီးဖို
၂၀။ ေဆာ ့ပင္ႏွင္ ့ေဆာ ့ခ်ဥ္
၂၁။ ၀က္သားႏွင္ ့ဓာတ္ျပား
၂၂။ ပဲျပဳတ္ႏွင္ ့တဲပုတ္
၂၃။ ၾကက္သားႏွင္ ့ငွက္ဖ်ား
၂၄။ ဖက္လံုးနွင္ ့ဓါတ္လံုး
၂၅။ ေခါင္းအံုးႏွင္ ့စေလာင္းဖံုး
၂၆။ နာနတ္ယိုနွင္ ့ဖိနပ္တို
၂၇။ ေတာင္းစုတ္ႏွင္ ့ေျမာင္းပုပ္
၂၈။ ျခင္ေထာင္ႏွင္ ့ယင္ေကာင္
၂၉။ ဖက္ထုပ္ႏွင္ ့ၾကြက္စုတ္
၃၀။ ၀က္အူသုတ္ႏွင္ ့စကၠဴစုတ္


About Yin Nyine Nway

Yin Nyine Nway has written 358 post in this Website..

I m web developer