Rare Earth ဆိုတာ အကၽြမ္းမ၀င္တဲ့လူေတြ မသိမွာစိုးလို႕ဒီသတင္းေလး ျပန္ေပးလိုက္တာပါ…ဘယ္လိုေနရာေတြမွာ သံုးေနတယ္..ယေန႕ကာလမွာ ဘာေၾကာင့္အေရးတၾကီးလိုအပ္ေနသလဲဆိုတာ သိႏိုင္ေအာင္လို႕ပါ

အေမရိကန္စြမ္းအင္ဌာနမွ ရွားပါးသတၱဳထုတ္လုပ္ေရးနည္းလမ္းမ်ား သုေတသန ျပဳလုပ္ေပးမည့္ ဌာနတစ္ခုတည္ေဆာက္ရန္ ေဒၚလာ ၁၂၀ မီလီယံ(ေပါင္၇၅မီလီယံ) ခ်ေပးခဲ့ပါသည္။ ရွားပါးသတၱဳဆိုသည္ မွာ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာပစၥည္းမ်ားျဖစ္သည့္ ဖုန္း၊ကြန္ပ်ဴတာမ်ား ထုတ္လုပ္ရာတြင္ အေရးပါသည့္ ျဒပ္စင္ ၁၇ မ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ အေမရိကန္သည္ ရွားပါးသတၱဳထုတ္လုပ္မႈတြင္ ကမာၻ၏ ၉၅ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ ပိုမိုထုတ္ လုပ္ေပးေနေသာ တရုတ္ႏိုင္ငံအေပၚတြင္ မွီခိုေနရျခင္းကို ေလ်ာ့ခ်လိုၿပီး ႏိုင္ငံအတြင္း လိုအပ္ခ်က္အား ျဖည့္ဆည္းေပးလိုေနပါသည္။

အေမရိကန္၏ ဘူမိစစ္တမ္းအရ အေမရိကန္ျပည္နယ္ ၁၄ ခုတြင္ ရွားပါးသတၱဳသိုက္မ်ား ရွိေနႏိုင္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ အေမရိကန္ ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးစြမ္းအင္ (Renewable Enegy)၏ လက္ ေထာက္အတြင္းေရးမႈး ေဒးဗစ္ ဒီနဲလ္ဆင္(David Danielson)မွ ၎ျဒပ္စင္မ်ားသည္ အဆင့္ျမင့္ အီလက္ထေရာနစ္ ပစၥည္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳေနျခင္းအျပင္ ေလရဟတ္၊ဆိုလာျပားႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ကားမ်ား ကဲ့သို႕ ကာဘြန္ထုတ္လုပ္မႈ နိမ့္ပါးေသာ ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ရန္အတြက္လည္း အေရးပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ အေမရိကန္အစိုးရ၏ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ သုေတသနတင္ျပခ်က္မ်ားအရ ရွားပါး သတၱဳမ်ားအား မွန္ဘီလူးနည္းပညာ၊ ေရဒါ၊ ေရာင္ျခည္ကာကြယ္ေရး၀တ္စံုႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးစနစ္မ်ား က့ဲသို႕ေသာ စစ္သံုး ပစၥည္းမ်ားတြင္လည္း အသံုးျပဳထားေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

၁၉၆၀ ခုႏွစ္ ၁၉၈၀ ခုႏွစ္အထိ ကယ္လီဖိုးနီးယားၿမိဳ႕၏ Mountain Pass သတၱဳတြင္းမွ အေမရိကန္ အား ရွားပါးသတၱဳထုတ္လုပ္မႈ အျမင့္ဆံုးျဖစ္ရန္ စြမ္းေဆာင္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ တရုတ္မွ ၎ ရွားပါးသတၱဳမ်ား တင္သြင္းမႈ မ်ားျပားလာေသာေၾကာင့္ ယခုအခါ ေနာက္ေကာက္က်က်န္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ယေန႕အခ်ိန္တြင္ ရွားပါးသတၱဳထုတ္လုပ္မႈ စည္းကမ္းမ်ား အလြန္တင္းက်ပ္ပါသည္ဟု ဆီြဒင္ႏုိင္ငံ ခ်လ္မာစ္ နည္းပညာတကၠသိုလ္မွ ျဒပ္ပစၥည္းကၽြမ္းက်င္သူတစ္ဦးမွ BBC သို႕ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ပါေမာကၡ ခရစ္စတင္း အိ္ခ္ဘက္(Christian Ekberg)မွ Mountain Pass သတၱဳတြင္းမွာ ပတ္၀န္း က်င္အေပၚ ရိုက္ခတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ပိတ္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ရွားပါးသတၱဳမ်ားတြင္ ဆာ လဖာႏွင့္ ေရဒီယိုသတၱိၾကြပစၥည္းမ်ား ျဖစ္သည့္ ယူေရနီယမ္ႏွင့္ သိုရီယမ္မ်ား ပါ၀င္ေသာေၾကာင့္ မ်ားစြာ အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစပါသည္။ႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္ ၎သတၱဳမ်ား တူးေဖာ္ျခင္းအတြက္ ခက္ခဲလိမ့္မည္ဟု ယံု ၾကည္ရပါသည္။ ပါေမာကၡ အီခ္ဘတ္မွ အီလက္ထေရာနစ္ စြန္႕ပစ္ပစၥည္းမ်ားျဖစ္သည့္ ဟန္းဆက္အ ေဟာင္းမ်ား၊ ကြန္ပ်ဴတာမ်ားမွ ရွားပါးသတၱဳျပန္လည္သန္႕စင္ျခင္း ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ သို႕ေသာ္ ျပန္လည္သန္႕စင္မႈမွာ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းပင္ မရရွိႏိုင္ေပ။ စမတ္ဖုန္းအားလံုးကို ျပန္လည္သန္႕စင္မည္ ဆိုပါက ပါ၀င္မႈႏႈန္း နည္းပါးလွေသာေၾကာင့္ ၎ျဒပ္စင္မ်ား ရရွိရန္ အလြန္ခက္ခဲပါသည္ဟု ဆက္လက္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ထို႕ျပင္ ၎သတၱဳမ်ား၏ ဂုဏ္သတၱိမ်ားသည္ ဆင္တူေသာေၾကာင့္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ခဲြ ျခားရန္ အလြန္ခက္ခဲပါသည္။

ယေန႕အခ်ိန္တြင္ ရွားပါးသတၱဳျပန္လည္သန္႕စင္ရန္ မလြယ္ကူေသးေသာ္လည္း နည္းပညာမ်ား ဖြံ႕ ၿဖိဳးလာသည္ႏွင့္အမွ် အနာဂတ္တြင္ ပိုမိုအဆင္ေျပ လြယ္ကူလာမည္ ျဖစ္ေပသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ယခုအခါ သုေတသနျပဳလုပ္ထားရန္သာ အေရးႀကီးေပသည္။

Neodymium

ကြန္ပ်ဴတာ Hard Drives၊ေလရဟတ္၊ဟိုက္ဘရိတ္ကား(Hybrid) ႏွင့္ အသံခ်ဲ႕စက္မ်ားတြင္ စြမ္း အားျပည့္သံလိုက္မ်ား ျပဳလုပ္ရန္ အသံုးျပဳပါသည္။

Lathanum

ကင္မရာ၊တယ္လီစကုတ္မွန္ဘီလူးမ်ားႏွင့္ ရုပ္ရွင္ပရိုဂ်က္တာမ်ားတြင္အသံုးျပဳပါသည္။

Cerium

ေအာ္တိုကားမ်ား၏ Catalytic Converter မ်ားတြင္အသံုးျပဳပါသည္။

Praseodymium

ဒံုးပ်ံေလယာဥ္အင္ဂ်င္မ်ားႏွင့္ဂေဟေဆာ္သူ၏ ေခါင္းစြပ္ကာဗာတြင္ အသံုးျပဳပါသည္။

Gadolinium

X-ray,MRI Scanဖတ္ျခင္း၊TV Screen ျပဳလုပ္ရာတြင္ အသံုးျပဳပါသည္။ ယခုအခါ အေအးေပးျခင္း စနစ္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ သုေတသနျပဳလုပ္လ်က္ ရွိပါသည္။

US to build $120m rare earth research institute

US Department of Energy is giving $120m (£75m) to set up a new research centre charged with developing new methods of rare earth production.

Rare earths are 17 chemically similar elements crucial to making many hi-tech products, such as phones and PCs.

The Critical Materials Institute will be located in Ames, Iowa.

The US wants to reduce its dependency on China, which produces more than 95% of the world’s rare earth elements, and address local shortages.

According to the US Geological Survey, there may be deposits of rare earths in 14 US states.

Besides being used for hi-tech gadgets, the elements are also crucial for manufacturing low-carbon resources such as wind turbines, solar panels and electric cars, said David Danielson, the US assistant secretary for renewable energy.

Source; www.bbc.co.uk/news/technology-20986437

About Mr WorldWide

Mr WorldWide has written 99 post in this Website..

လက္ေထာက္ကထိက (Member of DASA)

   Send article as PDF