စီးပြား/ကူးသန္းအငွားယာဥ္လုပ္ငန္းမွ အငွားယာဥ္မ်ားကို ေရာင္းခ်ေပးရာတြင္ အငွားယာဥ္ေမာင္းဘ၀မွ ယာဥ္ပိုင္ဘ၀သို႕မေရာက္ရွိဘဲ အလုပ္လက္မဲ့ဘ၀ေရာက္ရွိမည့္ ယာဥ္ေမာင္း (၁၂)ဦး
၂၀၁၃ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ (၂၈)ေန႕ထုတ္ေၾကးမံုသတင္းစာ စာမ်က္ႏွာ (၁၀) ေကာ္လံ (၀၂) ပါ ရန္ကုန္ ဇန္န၀ါရီလ (၂၇)ရက္ေန႕တြင္ စီးပြား/ကူးသန္းအငွားလုပ္ငန္းမွ အငွားယာဥ္မ်ားကို မၾကာမီေရာင္းခ်ေပးမည္ ဆိုသည့္သတင္းႏွင့္ ၄င္းေနာက္ဆက္တြဲတြင္ အလုပ္လက္မဲ့ဘ၀သို႕ေရာက္ရွိေတာ့မည့္ ယာဥ္ေမာင္းမ်ား အေၾကာင္းကို ေအာက္ပါအတိုင္းဖတ္ႏိုင္ပါသည္။
စီးပြားေရးႏွင္႔ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန (အငွားယာဥ္လုပ္ငန္း) မွအငွားယာဥ္ေမာင္းမ်ားအားမိမိတို႔ ေမာင္းႏွင္ေသာ အငွားယာဥ္(taxi) မ်ားကို သက္သာေသာေစ်းႏွုန္းျဖင္႔ေရာင္းခ်ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြား/ ကူးသန္း ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဦး၀င္းျမင္႔က ယာဥ္ေမာင္းမ်ားဖြဲ႔စည္းထားေသာ သာေရးနာေရး ေကာ္မတီ အဖြဲ႕၀င္ မ်ားကိုေျပာၾကားသည္။
(၂၁-၄-၂၀၁၂) မွစၿပီး ဌာနႏွင္႔အငွားယာဥ္ေမာင္းမ်ားၾကား မေျပလည္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ႔ၿပီးေနာက္ ယခုအခါ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးက အငွားယာဥ္ေမာင္းမ်ားသည္လည္း ျပည္သူထဲက ျပည္သူေတြျဖစ္သည္႕အတြက္ ယာဥ္ေမာင္းဘ၀မွ ယာဥ္ပိုင္ဘ၀သို႔ေရာက္ရွိၿပီးအားလံုးအဆင္ေျပေစရန္ ခြင္႔ျပဳလုိက္ေသာေၾကာင္႔ ယခုကဲ႔သို႔ ေရာင္းခ်ေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဦး၀င္းျမင္႔ကေျပာၾကားသည္။
ယခင္ကဌာနႏွင္႔ယာဥ္ေမာင္းကိုယ္စားလွယ္မ်ားညွိႏိႈင္းထားေသာ အပ္ထားစလစ္ေစ်းႏႈန္း၏ ၆၀%ကို ယာဥ္ေမာင္းမ်ားမွ ေပးေခ်ရမည္ဆိုေသာ္လည္းယခုအခါယာဥ္ေမာင္းမ်ား အဆင္ေျပသက္သာေစရန္အတြက္ သင္႔ေတာ္ေသာေစ်းႏွုန္းမ်ားျဖင္႔သာေပးေခ်ႏိုင္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဟုျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦး၀င္းျမင္႔က သာေရး/နာေရးေကာ္မတီအဖြဲ႔၀င္မ်ားအားထပ္မံေျပာၾကားသည္။

ယခုကဲ႔သို႔ နုိင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးႏွင္႔ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးတို႔၏ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးမႈေၾကာင္႔အငွားယာဥ္ေမာင္း ဘ၀မွ ယာဥ္ပိုင္ဘ၀သို႔ ေရာက္ရွိမည္ျဖစ္သည္႔အတြက္ ယာဥ္ေမာင္းအားလံုးကအထူးေက်းဇူးတင္လ်က္ ရွိ ေၾကာင္း သိရသည္။
ထိုကဲ႔သို႔ေၾကးမံုသတင္းစာတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးႏွင္႔ ၀န္ႀကီးကယာဥ္ေမာင္းမ်ားအား ယာဥ္ေမာင္းဘ၀ မွ ယာဥ္ပိုင္ရွင္ဘ၀သို႔ ေရာက္ရွိမည္ဟုဆိုခဲ႔ေသာ္လည္း ယခုအခါ စီးပြား/ကူးသန္း သက္ဆိုင္ရာ လူႀကီးမ်ားမွ ေရာင္းခ်ေပးမည့္ကားမ်ားတြင္ Cedric အစီးေရ (၂၂၃)စီး၊ ဖင္ေကာက္ Van (၀၇)စီး ႏွင္႔ Caldina Van (၀၅)စီး စုစုေပါင္း (၁၂)စီး ပါရွိပါသည္။ ၄င္းအနက္မွ ဖင္ေကာက္ Van ႏွင္႔ Caldina Van (၁၂)စီးတို႔အား အမွန္တကယ္လက္ရွိေမာင္းႏွင္ေနေသာ ယာဥ္ေမာင္းမ်ားကိုေရာင္းခ်ေပးမည္မဟုတ္ဘဲ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ဌာန အတြက္ ေန႕မအား၊ ညမအား တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေပးခဲ့သည့္ လူၾကီးမ်ား၊ EC မ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ ၄င္းတို႕အားႏိုင္ငံေတာ္မွ Bonus ေပးသည့္အေနျဖင့္ အမည္ခံ လက္ရွိ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ဆဲ အရာရွိၾကီးမ်ား / အျငိမ္းစားယူျပီးအရာရွိၾကီးမ်ား / ၄င္းတို႕ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ အမ်ိဳးသမီး အမည္ခံမ်ားကိုသာ ေရာင္းခ်ေပးေတာ့ မည္ဟု အငွားယာဥ္ဌာနမွ လက္ေထာက္အေထြေထြ မန္ေနဂ်ာ ဗိုလ္မွဴး သိန္းႏိုင္မွ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၀၈)ရက္ေန႕၊ ၄င္း၏ရံုးခန္းတြင္ နံနက္ (၁၀း၄၅)အခ်ိန္၌ ဤကိစၥႏွင့္ သက္ဆိုင္ေနသည့္ ယာဥ္ေမာင္းမ်ားအား ေျဖၾကားခဲ့သည္။
အထက္ပါကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ယခုလက္ရွိေမာင္းႏွင္ေနေသာ ယာဥ္ေမာင္းမ်ားသည္ သက္ဆုိင္ရာဌာနသို႕ တရား၀င္စေပၚေငြ(၀၈)သိန္းအျပင္ ကားေမာင္းခြင့္ရရွိေရးအတြက္ အပိုေငြကန္ေတာ့ေၾကးအျဖစ္ (၁၀)သိန္းႏွင့္ (၁၂)သိန္းအၾကား စုစုေပါင္းသိန္း(၂၀)ေပးသြင္းခဲ့ရပါသည္။ ထိုေန႕မွစ၍ ကားမ်ားကိုမိမိတို႕မွ ဂိုေထာင္မွ စထုတ္ယူခြင့္ရရွိျပီး ေန႕စဥ္တရား၀င္ရံုးသြင္းေငြ ၁၀,၅၀၀ိ/- (ေငြက်ပ္တစ္ေသာင္းငါးရာတိတိ) ေပးသြင္းရသည္။ ထို႕အျပင္ အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ျပီးေသာ အမည္ခံလူၾကီးမ်ားအား တစ္လလွ်င္ ၁၅၀,၀၀၀ိ/- (ေငြက်ပ္တစ္သိန္း ခြဲတိတိ)ကိုလည္း ထပ္မံ၍ လစဥ္ယေန႕တိုင္ေပးေဆာင္ခဲ့ရပါသည္။ ထိုကားမ်ားကို ေမာင္းႏွင္စဥ္ကာလ အတြင္းလည္း ျပင္ဆင္စရိတ္မ်ားကိုလည္း ကုန္က်ရသည့္အျပင္ ရံုးသို႕လည္း ေန႕စဥ္ေငြသြင္းသည္ကိုလည္း မပ်က္မကြက္ ေပးသြင္းခဲ့ရပါသည္။
ယခုအခါ ဗိုလ္မွဴးသိန္းႏိုင္၏ေျပာၾကားခ်က္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတၾကီးႏွင့္ ၀န္ၾကီးတို႕၏ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ မကိုက္ညီ ကြဲလြဲမႈမ်ားရွိေနပါေသာေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႕ယာဥ္ေမာင္းမ်ားသည္ စိုးရိမ္ပူပန္လ်က္ရွိေနက်ပါသည္။
———————————————
ေအာ္ငါတို႔နုိင္ငံလည္းဒီလိုလူႀကီးေတြလက္၀ါးႀကီးအုပ္တဲ႔လက္ကကိုမလြတ္ပါလားေနာ္။
ကားစုတ္ေတြက်ေတာ႔ေစတနာဗလဗြနဲ႔ ယဥ္ေမာင္းေတြကိုေရာင္းခ်ၿပီး ၊ ကားေကာင္းေတြက်
ေတာ႔သူတို႔နာမည္ေပါက္ယူမယ္။
တစ္လကို 150000က်ပ္အျမတ္ေပးရတယ္ဆိုေတာ႔ တစ္ႏွစ္ကို ၁၈သိန္း။တစ္ကယ္အက်ိဳး
ခံစားေတာ႔နာမည္ေပါက္လူႀကီးေတြဆိုေတာ႔ေကာင္းသဟ..ေကာင္းသဟ

About kp

has written 10 post in this Website..

   Send article as PDF