စက္ရုပ္သည္ မွန္ထဲတြင္ လူသားကဲ့သို႕ မိမိကုိယ္မိမိ ျပန္လည္မွတ္မိနုိင္စြမ္းရွိသည္ဟု သင္ေတြးမိ ပါသလား။ စက္ရုပ္နည္းပညာ တိုးတတ္လာမွူသည္ အံ့ၾသဖြယ္ရာ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုရမလိုပင္ ျဖစ္ပါသည္။ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ေရးလ္တကၠသိုလ္(Yale University) မွကြန္ပ်ဴတာသိပၸံပညာရွင္တစ္ခ်ိဳ႕သည္ မိမိ ကုိယ္ကို မွန္ထဲတြင္ ျပန္လည္မွတ္မိႏိုင္ေသာ နီကိုဟုေခၚသည့္ လူသားဆန္ေသာ စက္ရုပ္တစ္မ်ိဳးကို ထုတ္လုပ္ခဲ့ပါသည္။

118620-1346626901-humanoid-robot-1-250

နီကိုသည္ ခႏၶၶာကိုယ္အေပၚပိုင္းသာပါရွိသည့္ လူသားဆန္သည့္ စက္ရုပ္ျဖစ္ပါသည္။ နီကိုအား ေယးလ္တကၠသိုလ္ ကြန္ပ်ဴတာဌာန ဘရိန္းစကာဆယ္လတီ၏ လက္ေအာက္ခံ လူမႈစက္ရုပ္သုေတသန ဌာနမွ ထုတ္လုပ္ခဲ့ပါသည္။ နီကိုသည္ ၎၏ အရိပ္အား သိရွိနုိင္သည့္ ပထမဆံုးေသာ လူသားဆန္သည့္ စက္ရုပ္ ျဖစ္ပါသည္။ ၎စက္ရုပ္ကို ျမင္ကြင္းအတြက္ အက်ဥ္း၊ အက်ယ္ ၾကည့္နုိင္ရန္ ကင္မရာနွစ္လံုး တပ္ဆင္ထားၿပီး လက္နွစ္ဖက္နွင့္ ေခါင္းအပါအ၀င္ လူခႏၶာကိုယ္ကဲ့သို႕ တည္ေဆာက္ထားပါသည္။ စကား ေျပာသံမ်ားအား မွတ္မိရန္အတြက္ ၎ကိုယ္ေပၚတြင္ စကားေျပာကိရိယာအား တပ္ဆင္ထားပါသည္။ ၎စက္ရုပ္သည္ ၂၂ ဒီဂရီ ေကာင္းမြန္စြာ လႈပ္ရွားနုိင္ပါသည္။ နီကိုတြင္ ပံုရိပ္ဖမ္းယူျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ အျခားလုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားအတြက္ ကြန္ပ်ဴတာ ၁၆ လံုး အသံုးျပဳထားပါသည္။ နီကို၌ မွန္ထဲတြင္ လႈပ္ရွား မႈႏွင့္ မိမိလႈပ္ရွားမႈအား ႏိႈင္းယွဥ္သိရွိနုိင္ရန္ ပရိုဂရမ္ေရးဆဲြထားပါသည္။ အကယ္၍ နီကို၏ ကိုယ္ပိုင္လက္ တစ္ဖက္သည္ လႈပ္ရွားေနၿပီး တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ မွန္ထဲ၌ လက္တစ္ဖက္ လႈပ္ရွားေနသည္ကိုေတြ႕ ျမင္ရလွ်င္ နီကိုအေနျဖင့္ ၎လႈပ္ရွားမႈအား မိမိလက္ လႈပ္ရွားမႈ ဟုတ္မဟုတ္ကို ဆံုးျဖတ္ေပလိမ့္မည္ ျဖစ္ ပါသည္။ ထိုအရာသည္ အံ့ၾသဖြယ္ရာ ေကာင္းသည့္ စိတ္၀င္စားစရာတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။

ပထမဦးစြာ နီကို၏ အာရံုခံစနစ္သည္ လူပ္ရွားမႈ အခ်က္အလက္မ်ားအား ေထာက္လွမ္းပါသည္။ ထို႕ေနာက္ ၎လႈပ္ရွားမႈအား ကင္မရာမွပံုရိပ္မ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါသည္။ အကယ္၍ အာရံုခံစနစ္နွင့္ ပံုရိပ္တို႕ ထပ္တူက်ပါက နီကိုအေနျဖင့္ ၎၏အရိပ္ျဖစ္ေၾကာင္း ယူဆေပလိမ့္မည္။ နီကိုအေနျဖင့္ လက္လႈပ္ ရွားမႈအား မေတြ႔ရသည့္အခါ ၎အရာသည္ အျခားစက္ရုပ္တစ္ရုပ္ျဖစ္သည္ဟု ယူဆပါမည္။

ယခုကဲ့သုိ႕ အစီအမံမ်ားကို ရရွိေအာင္ သုေတသန ျပဳလုပ္သူမ်ားအေနျဖင့္ အထူးပင္ ႀကိဳးစားခဲ့ၾက ရပါသည္။ စက္ရုပ္အေနျဖင့္ မိမိ၏ခႏၵာကိုယ္အစိတ္အပိုင္းမ်ားအား သိရွိရန္၊ သက္ရွိသက္မဲ့အား ခြဲျခား သိရွိရန္၊ အျခားေသာသူမ်ား၏ စူးစိုက္ၾကည့္ရႈျခင္းကို သိရွိအာရံုခံႏိုင္ရန္၊ အရာ၀တၳဳမ်ားအား စူးစိုက္ၾကည့္ရႈ ရန္၊ ကိုယ္ေနဟန္ထားမ်ားအား မွတ္မိရန္၊ ခႏၶာေဗဒဘာသာစကားအား နားလည္ရန္ အစရွိသည္မ်ားအား ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကပါသည္။

န္ပ်ဴတာသိပၸံပညာရွင္တစ္ခ်ိဳ႕သည္ မိမိ ကုိယ္ကို မွန္ထဲတြင္ ျပန္လည္မွတ္မိႏိုင္ေသာ နီကိုဟုေခၚသည့္ လူသားဆန္ေသာ စက္ရုပ္တစ္မ်ိဳးကို ထုတ္လုပ္ခဲ့ပါသည္။

Source: BBC

About Mr WorldWide

Mr WorldWide has written 99 post in this Website..

လက္ေထာက္ကထိက (Member of DASA)

   Send article as PDF