မင္း ကိုခ်စ္တယ္။

ဒါ ကိုယ္ အရမ္းေျပာခ်င္ေနတဲ့ စကားျဖစ္တယ္။

 

မင္း ကိုခ်စ္တယ္။

ဒါ ကိုယ္ ေျပာဖို႕ အရမ္းေနာက္က်ေနျပီျဖစ္တဲ့ စကားလည္းျဖစ္တယ္။

 

မင္း ကိုခ်စ္တယ္။

ဒါ ကိုယ္ မေျပာသင့္ေတာ့တဲ့ စကားလည္းျဖစ္တယ္။

 

မင္း ကိုခ်စ္တယ္။

ဒါ ကိုယ္ မင္းကို ေျပာခြင့္မရွိေတာ့တဲ့ စကားလည္းျဖစ္တယ္။

 

မင္း ကိုခ်စ္တယ္

ဒါ မင္း မၾကားခ်င္ေတာ့တဲ့ စကားလည္း ျဖစ္္တယ္။

 

မင္း ကိုခ်စ္တယ္။

ဒါ ကိုယ္ ေနာက္ထပ္ ဘယ္ေတာ့မွ ထပ္မေျပာမဲ့ စကားလည္းျဖစ္ပါတယ္။

 

ဇီဇီ

About ဇီဇီ

ဇီဇီ has written 354 post in this Website..

CJ # 129120