၂၀၁၂
မွာ ကမာၻပ်က္မယ္လို႔ ေျပာၾကတဲ့အထဲက
အေၾကာင္းတစ္ခုကေတာ့ .. ေမယာန္ လူမ်ိဳးေတြရဲ႕ ျပကၡဒိန္အရေျပာၾကတာပါ .. ။
တစ္ခုရွိတာက
ဒီ ေမယာန္လူမ်ိဳးေတြဟာ အခုေခတ္လိုသိပၸံပစၥည္းေတြအေထာက္အကူမပါပဲ ..
ေရွးယခင္ကတည္းက ကမာၻက
ေနကိုပတ္တာ ဘယ္ေလာက္ၾကာရင္ တစ္ပတ္ျပည့္သလဲဆိုတာကို တြက္ခ်က္တဲ့ေနရာမွာ ..
အခုေခတ္တြက္ခ်က္မႈနဲ႔
ဒႆမကိန္း ၆ လံုးအထိ တူေအာင္တြက္ႏိုင္ခဲ့ၾကတဲ့ သူေတြပါ .. ။

ေမယာန္ျပကၡဒိန္

ေမယာန္

ကၽြန္ေတာ္တို႔ အခုေခတ္ ျပကၡဒိန္မွာ ရက္၊ လ၊ ႏွစ္ေတြပါၾကပါတယ္ .. ။ ေမယာန္ ျပကၡဒိန္မွာက ပိုရႈပ္ေထြးပါတယ္ ..။

ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ သူတို႔မွာ ျပကၡဒိန္ (၃)ခုရွိလို႔ပါပဲ .. ။

RWeeks

ဘာသာေရး ျပကၡဒိန္ပါ ရက္သတၱေပါင္း ၂၀ ရဲ႕ ရုပ္ပံုမ်ား

ပထမတစ္ခုက ရက္ေပါင္း ၂၆၀ မွာ တစ္ပတ္ျပည့္တဲ့ ဘာသာေရး ျပကၡဒိန္ပါ။ ဒီျပကၡဒိန္မွာ ၁၃ ရက္တစ္ပတ္နဲ႔ ရက္သတၱပတ္ေပါင္း ၂၀ ပါရွိပါတယ္ .. ။
တရုတ္လူမ်ိဳးေတြရဲ႕
ျပကၡဒိန္မွာ ေမ်ာက္ႏွစ္၊ က်ားႏွစ္ .. အစရွိသျဖင့္ နာမည္မ်ားရွိသလိုပဲ ..
ေမယာန္ဘာသာေရးျပကၡဒိန္ရဲ႕
ရက္သတၱပတ္ေတြမွာလည္း နာမည္၊ အရုပ္နဲ႔ အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္ေတြ
အသီးသီးရွိၾကပါတယ္ ..

ေနာက္တစ္ခုက ေနျပကၡဒိန္ပါ .. ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အခုေခတ္ျပကၡဒိန္လိုပဲ သူ႔မွာ ရက္ေပါင္း ၃၆၅ ရက္ပါပါတယ္ .. ။ ရက္ ၂၀ မွာ တစ္လနဲ႔ လေပါင္း ၁၈ လ
ပါ၀င္ပါတယ္
.. ။ အဲဒီထဲမွာ ဘယ္လထဲမွာမွ မပါတဲ့ ကံဆိုးတဲ့ ၅ ရက္ရွိပါတယ္ .. ။
တစ္လခ်င္းစီမွာ နာမည္၊
ရုပ္ပံုနဲ႔ သီးျခားသတ္မွတ္ခ်က္ေတြရွိပါတယ္ .. ။

အဲဒါေၾကာင့္ ေမယာန္လူမ်ိဳးေတြက ကံၾကမၼာဖတ္ဖို႔ ဘာသာေရးျပကၡဒိန္ရဲ႕ ရက္သတၱပါတ္ေတြနဲ႔ ေနျပကၡဒိန္ရဲ႕ရက္သတၱပါတ္ေတြကို ႏိႈင္းယွဥ္ၿပီး
ဘယ္ေန႔ကိုမဆို တြက္ယူႏိုင္ပါတယ္ .. ။ အဲ .. ေနာက္တစ္ခုက Long Count
လို႔ေခၚတဲ့ ရက္ရွည္ေရတြက္မႈျပကၡဒိန္ပါ
.. ။ သူ႕ရဲ႕တြက္ခ်က္ပံုကို စက္သြားႏွစ္ခုနဲ႔ စံျပဳႏိုင္ပါတယ္ .. ။

Gears

ဘာသာေရးျပကၡဒိန္နဲ႔ ေနျပကၡဒိန္တို႔ စက္သြားပံု ဆက္စပ္မႈအရ ေန႔မ်ားကိုတြက္ခ်က္ပံု

အေပၚမွာျပထားတဲ့ စက္သြားႏွစ္ခုမွာ အတြင္းစက္သြားက ၁၃ ရက္နဲ႔ တစ္ပါတ္လည္တဲ့ ဘာသာေရးရက္ေတြကို ကိုယ္စားျပဳၿပီး အျပင္စက္သြားက ရက္ ၂၀ နဲ႔
တစ္ပါတ္လည္တဲ့
ေနျပကၡဒိန္ေန႔ေတြကို ကိုယ္စားျပဳပါတယ္ .. ။ အဲဒီ မိုဒယ္ပံုစံနဲ႔
ရက္ရွည္တြက္ခ်က္မႈကို
ျပဳလုပ္ပါတယ္ ..။

ဒါေပမယ့္ သူတို႔ရဲ႕ ေရတြက္မႈပံုစံက တစ္မ်ိဳးထူးျခားေနပါတယ္ .. ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ .. ဂဏန္းသခၤ်ာစနစ္မွာ ဆယ္ျပည့္ကိန္းစနစ္ကို သံုးၾကပါတယ္
.. ။ ဥပမာ
(၁၀၀၀၀၊ ၁၀၀၀၊ ၁၀၀၊ ၁၀၊ ၁) ညာကေန ဗယ္ကို တစ္ဆယ္ျပည့္တိုင္း
ဂဏန္းတစ္လံုးတိုးသြားပါတယ္
.. ။ ၁၂၃ ဆိုၾကပါစို႔ .. အဲဒီ ဂဏန္းဟာ (၁ x ၁၀၀)+ (၂ x ၁၀)+(၃ x ၁) ကို
ကိုယ္စားျပဳပါတယ္
.. ။ အဲဒီလိုနဲ႕ဆက္ၿပီး ၁၀ ရဲ႕ ေျမွာက္ေဖာ္ကိန္းအတိုင္း ဂဏန္းရွိသမွ်
ဆက္ေနရာေတြတိုးသြားပါတယ္
။ ေမယာန္ေရတြက္မႈကေတာ့ ၅ ေနရာသာရွိပါတယ္ .. ။ ဆယ္ျပည့္စနစ္လည္း မဟုတ္ပါဘူး
.. ။

ညာဘက္ ပထမေနရာဟာ .. ၀ ကေန ၂၀ အထိျဖစ္ပါတယ္ .. ။ ညာဘက္ ဒုတိယေနရာဟာ ၀ ကေန ၁၇ အထိျဖစ္

ပါတယ္ .. ။ တတိယေနရာက ၀ ကေန ၁၉ အထိျဖစ္ၿပီး .. စတုတၳေနရာက ၀ ကေန ၁၉ ၊ ေနာက္ဆံုးေနရာက ၀ ကေန
၁၂ အထိ အသီးသီးျဖစ္ၾကပါတယ္ .. ။ ဆယ္ျပည့္ကိန္းအစား ပထမေနရာက ၁
ရဲ႕ေျမွာက္ေဖာ္ကိန္းေတြျဖစ္ၿပီး
ဒုတိယေနရာက ၂၀၊ တတိယ ေနရာက ၃၆၀၊ စတုတၳေနရာက ၇၂၀၀၊ ပဥၥမေနရာက ၁၄၄၀၀၀
ရဲ႕ေျမွာက္ေဖာ္ကိန္းေတြျဖစ္ၾကပါတယ္
.. ။ ကိန္းတစ္ခုနဲ႔တစ္ခုၾကားမွာ “.” အစက္ေလးတစ္စက္နဲ႔ ျခားထားပါတယ္ .. ။

ဥပမာ ၄.၁၂.၅.၉.၀ က (၄ x ၁၄၄၀၀၀)+(၁၂ x ၇၂၀၀)+(၅ x ၃၆၀)+(၉ x ၂၀)+(၀ x ၁) ကို ကိုယ္စားျပဳၿပီး ေန႔ရွည္ေရတြက္မႈရက္ေပါင္း ၁၄၅၉၈၀ နဲ႔
ညီမွ်ပါတယ္ .. ။ ဒီကိန္းစနစ္ရဲ႕ အျမင့္ဆံုးတန္ဖိုးကို တြက္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္
၁၂.၁၉.၁၉.၁၇.၂၀
ျဖစ္ၿပီး တခ်ိဳ႕ပညာရွင္ေတြက ၁၃.၀.၀.၀.၀ လို႔ေရးၾကပါတယ္ .. ။ အဲဒါဟာ
ဒီကိန္းတန္းစနစ္ရဲ႕
အျမင့္ဆံုးတန္ဖိုးပါ .. ။ ဒီအျမင့္ဆံုးတန္ဖိုးဟာ ရက္ေပါင္း ၁၈၇၂၀၀၀
သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ေပါင္း
၅၁၂၅.၃၆ ႏွစ္နဲ႔ ညီမွ်ပါတယ္ .. ။

ဒီကိန္းတန္းစနစ္အရ .. ေမယာန္ရက္ရွည္ေရတြက္မႈ ျပကၡဒိန္မွာ ၁ ရက္ဟာ ဘီစီ ၃၁၁၄ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၁ ရက္ကိုျပေနပါတယ္ .. ။ ကိန္းတန္းရဲ႕
အျမင့္ဆံုးတန္ဖိုး .. ရက္ရွည္ေရတြက္မႈျပကၡဒိန္ရဲ႕အဆံုးသတ္
ေန႔ေတြရဲ႕ေနာက္ဆံုး ရက္ဟာ
ေအဒီ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၁ ရက္ျဖစ္ေနတာပါပဲ ..။

ဒီလိုျဖစ္ေနရံုေၾကာင့္တင္မဟုတ္ပါဘူး .. ။ ေမယာန္ျပကၡဒိန္မွာ ေနအေျချပဳျပကၡဒိန္(ေနျပကၡဒိန္)ပါရွိေနၿပီး အဲဒီက ရက္ေပါင္း
၃၆၅ ရက္ဟာ ကမာၻကေနကို တစ္ပတ္ျပည့္ေအာင္ပတ္ဖို႔ လိုအပ္တဲ့
ရက္ေပါင္းျဖစ္ေနပါတယ္ ..။
ရက္ရွည္ေရတြက္မႈစနစ္မွာ ေနဟာ အဓိက ေသာ့ခ်က္ျဖစ္ေနပါတယ္ .. ။ ကဲ ..
အဲဒါဆိုရင္ ၂၀၁၂
ခုႏွစ္မွာ ေနနဲ႔ ကမာၻရဲ႕ အေျခအေနေတြကို ၾကည့္ရေအာင္။BaryCenter

ပထမဦးဆံုး .. Barycentric ဆိုတဲ့ ျဒပ္ဆြဲအားဗဟိုအေၾကာင္း ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္ .. ။

ျဒပ္ဆြဲအားဗဟိုဆိုတာ ျဒပ္ထုေတြရဲ႕ ျဒပ္ဗဟိုျဒပ္ဆြဲအားမွ်ေခ်ေနရာကိုေခၚတာပါ .. ။ ဥပမာ .. ေပတံတစ္ေခ်ာင္းရဲ႕ ျဒပ္ဆြဲအားဗဟိုဟာ .. ေပတံအလ်ားရဲ႕
အလယ္မွာတည္ရွိပါတယ္
.. ။ ဒါေပမယ့္ တူတစ္ေခ်ာင္းရဲ႕ ျဒပ္ဆြဲအားဗဟိုကေတာ့
တူရဲ႕ေခါင္းဘက္ျခမ္းနားမွာရွိမွာပါ
.. ။ လက္ေတြ႕အားျဖင့္ ေပတံနဲ႔ တူ လိုအရာ၀တၳဳေတြကို လက္ညွိဳးနဲ႔ တင္ထားရင္
ျပဳတ္မက်သြားေအာင္ထိန္းထားႏိုင္တဲ့
.. ေနရာပါ .. ။

Ruler

ေပတံရဲ႕ ျဒပ္ဆြဲအားဗဟို


BCH

တူရဲ႕ ျဒပ္ဆြဲအားဗဟို

ေနနဲ႔ ကမာၻလို လည္ပတ္ေနတဲ့ အရာ၀တၳဳေတြမွာလည္း ျဒပ္ဆြဲအားဗဟိုေတြရွိၾကပါတယ္ .. ။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ေနနဲ႔ ကမာၻဆြဲအားတစ္ခုနဲ႔ ဆက္ထားၾကလို႔ပါပဲ .. ။
တစ္ဖက္မွာ ျဒပ္ဆြဲအားပိုႀကီးတဲ့
တူရဲ႕ပံုစံ ဆက္စပ္မႈမ်ိဳးပါ .. ။ ေနနဲ႔ ကမာၻရဲ႕အရြယ္ဟာ ေၾကာင္နဲ႔
ေၾကာင္ေလွးလို ကြာျခားလွတဲ့အတြက္
.. ေနနဲ႔ ကမာၻရဲ႕ ျဒပ္ဆြဲအားဗဟိုဟာ .. ေနရဲ႕ျဒပ္ထု အလယ္ေလာက္မွာ ရွိေနမွာပါ
.. ။ ကမာၻဟာ
ေနကို ကိုင္လႈပ္ႏိုင္ေလာက္တဲ့ ျဒပ္ထုပမာဏ မရွိပါဘူး .. ။ ဒါေပမယ့္ ..
ကမာၻထက္ ၃၁၈ ဆ
ျဒပ္ထုပိုႀကီးတဲ့ ၾကာသပေတးၿဂိဳလ္နဲ႔ ေနရဲ႕ ျဒပ္ဆြဲအားဗဟိုကေတာ့ ေနရဲ႕
အျပင္ဘက္မွာ က်ေရာက္ေနပါတယ္
.. ။ ၾကာသပေတးၿဂိဳလ္အရြယ္ပမာဏ ျဒပ္ထုရွိတဲ့ ၿဂိဳလ္ေတြဟာ .. ေနလို
ဘယ္ၾကယ္ကိုမဆို နည္း

နည္းေတာ့ လႈပ္ရွားလာေအာင္ လုပ္ႏိုင္ၾကပါတယ္ .. ။

S and  J

ေနနဲ႔ ၾကာသပေတးၿဂိဳလ္ရဲ႕ ျဒပ္ဆြဲအားဗဟ

ိုပံုမွာ ေနရဲ႕ ျဒပ္ဗဟိုနဲ႔ .. ေနနဲ႔ ၾကာသပေတးၿဂိဳလ္ရဲ႕ ျဒပ္ဆြဲအားဗဟိုကို ပံုစံျပဳျပထားပါတယ္ .. ။

ေနမ်က္ႏွာျပင္အစက္ (Sunspot)

ေနမ်က္ႏွာျပင္အစက္ဆိုတာေနမွာ ဆြဲအားက်လို႔ ယာယီျဖစ္ေပၚလာတဲ့ တျခားမ်က္ႏွာျပင္ေတြထက္ ေအးၿပီး မည္းနက္ေနတဲ့ အစက္ပါ .. ။

ေနမ်က္ႏွာျပင္အစက္ေပၚၿပီးရင္ အဲဒီေနရာကေန ေနမီးေတာက္ ေနမုန္တိုင္းတစ္ခုေပါက္ကြဲျဖစ္ေပၚတတ္ပါတယ္ .. ။

အခုကစၿပီး .. တျခားၿဂိဳလ္ငယ္ေတြကို ထည့္မတြက္ပဲ .. ၾကာသပေတးၿဂိဳလ္ကိုပဲ အဓိကထားၾကည့္ရေအာင္ .. ။

ၾကာသပေတးၿဂိဳလ္ဟာ ၁၁.၈၆၁၇၇၃ ႏွစ္မွာ ေနကို တစ္ပတ္ပတ္မိပါတယ္ .. ။ သူဟာ ၁၁ ႏွစ္ကိုတစ္ႀကိမ္ ေနမွာ

ေနမ်က္ႏွာျပင္အစက္ေတြနဲ႔ .. ေနမီးေတာက္ေပါက္ကြဲမႈေတြကို ျဖစ္ေပၚေစပါတယ္ .. ။

အဲဒါေတြ ဘယ္လိုေၾကာင့္ျဖစ္ရတယ္ဆိုတာ ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္ ..

3GForces

ေနအေပၚက်ေရာက္ေနတဲ့ ၿဂိဳလ္ဆြဲအားႁပြန္မ်ား

အနီေရာင္ဟာ ၾကာသပေတးၿဂိဳလ္ဆြဲအားျဖစ္ၿပီး အျပာေရာင္ဟာ စေနၿဂိဳလ္ဆြဲအားႁပြန္ျဖစ္ပါသည္။

ေနဟာ လည္ပတ္ေနတဲ့ အတြက္ ျဒပ္ဆြဲအားဗဟိုဟာ တစ္ေနရာတည္းမဟုတ္ပါဘူး။ ျဒပ္ဆြဲအားဗဟိုဟာ ဆလင္ဒါႁပြန္ပံုစံ ျဖစ္ေပၚေနပါတယ္ .. ။
တျခားၿဂိဳလ္ေတြမွာလည္း သူ႔ျဒပ္ထုနဲ႔
ျဒပ္ဆြဲအားဗဟိုအေပၚမူတည္ၿပီးေတာ့ အဲဒီလို ဆြဲအားႁပြန္ေတြ ရွိပါတယ္ .. ။
ေနရဲ႕ ေတာင္နဲ႔
ေျမာက္လတၱီတြတ္ ၃၅.၉ ဒီဂရီမွာ ၾကာသပေတးၿဂိဳလ္ရဲ႕ ဆြဲအားႁပြန္ေတြ
သက္ေရာက္ေနပါ တယ္
.. ။ အဲဒါဟာ ၁၁ ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ေနမ်က္ႏွာျပင္အစက္ေတြနဲ႔
ေနမီးေတာက္ေတြအမ်ားဆံုးျဖစ္ေပၚတဲ့
ေနရာေတြျဖစ္ပါတယ္ .. ။ သိပၸံပညာရွင္ေတြက စေနၿဂိဳလ္နဲ႔ ၾကာသပေတးၿဂိဳလ္တို႔
ေနနဲ႔ တစ္တန္းတည္းက်တဲ့
အခါကို solar maximum ေနလႈပ္ရွားမႈအျမင့္ဆံုးအခ်ိန္ အျဖစ္ေခၚေ၀ၚၾကၿပီး
တစ္ဖက္တစ္ခ်က္စီမွာ
က်ေရာက္ေနတဲ့အခါကိုေတာ့ solar minimum ေနလႈပ္ရွားမႈ
အနည္းဆံုးအခ်ိန္အျဖစ္သတ္မွတ္ၾကပါတယ္
..။ ဆြဲအားႁပြန္ေတြဟာ စနစ္တက်ျဖစ္ေပၚေန ပါတယ္ .. ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့
ေနအဖြဲ႕အစည္းမွာ ၿဂိဳလ္ေတြဟာ
ေနရဲ႕ အီေကြတာမ်ဥ္းနဲ႔ တစ္တန္းတည္းက် က်ဥ္းေျမာင္းတဲ့
ျပင္ညီမ်ဥ္းေပၚမွာက်ေရာက္တတ္လို႔ပါပဲ
.. ။ ၿဂိဳလ္ေတြ ေနအဖြဲ႕အစည္းထဲက အျပင္ကို လြင့္ထြက္မသြားပဲ ဆက္လွည့္ပတ္
တည္ရွိေနတာကလည္း
အဲဒီေနရာဟာ ျဒပ္ဆြဲအားအျပင္းထန္ဆံုးေနရာျဖစ္လို႔ပါ .. ။ အဲဒီေနရာကို
Ecliptic လို႔ေခၚပါတယ္
..။

Ecliptic

ၿဂိဳလ္မ်ား ေနရဲ႕ ဆြဲအားအျပင္းဆံုးေရျပင္ညီမ်ဥ္း Ecliptic ေပၚတြင္လွည့္ပတ္ေနပံု


3GAlign

ေန၀င္ရိုးတိမ္းေစာင္းမႈေၾကာင့္ ဆြဲအားႁပြန္မ်ား တိမ္းေစာင္းသြားပံု

ဒါေပမယ့္ သဘာ၀တရားက ဘယ္ေတာ့မွ မျပည့္စံုပါဘူး .. ။ ေနဟာ ကမာၻလိုပဲ သူ႔၀င္ရိုးေပၚမွာ ၇.၂၅ ဒီဂရီ တိမ္းေစာင္း လည္ပတ္ေနပါတယ္ ..။ အဲဒါဟာ
ေနေပၚမွာက်ေရာက္ေနတဲ့
ျဒပ္ဆြဲအားႁပြန္ေတြကို တိမ္းေစာင္းေနေစပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္
ဆြဲအားႁပြန္မ်ားအတြင္း ဆန္႔က်င္ဆြဲအားလႈပ္ရွားမႈေတြ
ျဖစ္ေပၚေစၿပီး ေနမ်က္ႏွာျပင္ကို ေႏွာင့္ယွက္ေျပာင္းလဲ ေစပါတယ္ ..။
အဲဒီသက္ေရာက္မႈေၾကာင့္
ေနမ်က္ႏွာျပင္အစက္ေတြနဲ႔ ေနမီးေတာက္ေတြျဖစ္ေပၚလာရတာပါ ..။

ေနမီးေတာက္မ်ားဟာ ေနရဲ႕မ်က္ႏွာျပင္မွလြင့္ထြက္လာၿပီး ေရဒီယိုသတၱိႂကြမႈနဲ႔ ျပင္းထန္တဲ့ လွ်ပ္စစ္လႈိင္းေတြ အျပင္ကို
လြင့္ထြက္လာေစပါတယ္
..။ အမ်ားအားျဖင့္ ေနမ်က္ႏွာျပင္ေပၚကို ျပန္က်သြားတတ္ပါတယ္ .. ။ တစ္ခါတစ္ရံ
ျဖစ္ေပၚတဲ့
အလြန္ျပင္းထန္တဲ့ ေနမီးေတာက္ထုတ္လႊတ္မႈ Coronal Mass Ejection(CME)
ေတြကေတာ့ ေနမ်က္ႏွာျပင္ကေန
လြတ္ထြက္လာၿပီး အႏၲရာယ္ရွိတဲ့ ျဒပ္ထုေတြကို ၿဂိဳလ္ေတြဆီကို က်ည္ဆံသဖြယ္
ပစ္လႊတ္လိုက္တတ္ပါတယ္
..။

အမ်ားအားျဖင့္ေတာ့ ဘာကိုမွ မထိပဲ လြင့္ထြက္သြားတတ္ေပမယ့္ တစ္ခါတစ္ေလ ကမာၻလို ၿဂိဳလ္ေတြကို ထိသြားတတ္ပါ
တယ္ .. ။ ေနမီးေတာက္ေတြဟာ လူေတြရဲ႕ စိတ္ခံစားမႈနဲ႔ က်န္းမာေရးကိုလည္း
ထိခိုက္ေစႏိုင္ပါတယ္
.. ။ သီအိုရီအရ .. ျပင္းထန္တဲ့ ေနမီးေတာက္ထိခဲ့ရင္ လွ်ပ္စစ္မႈန္ေတြဟာ
ကမာၻအိုင္းယြန္းျဖစ္လႊာ
(Ionosphere)ကို ထိခိုက္ေစၿပီး ကမာၻ႕မ်က္ႏွာျပင္ထိေရာက္ရွိလာကာ ထိမိတဲ့
ဘယ္သက္ရွိမဆို
ဓါတ္လိုက္ေလာင္ေစၿပီး အသက္ဆံုးရႈံးေစ ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္
ေနမီးေတာက္အမ်ားစုဟာ ေသးငယ္ၾကပါတယ္
.. ။

သို႔ေသာ္လည္း ေနမီးေတာက္ငယ္ကလည္း အႏၲရာယ္ရွိတတ္ပါတယ္ .. ။ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္က ျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့ ေနမီးေတာက္ဟာ ကမာၻကိုထိခဲ့ၿပီး
ေျမာက္အေမရိကမွာ လွ်ပ္စစ္လိုင္းေတြ
မီးေလာင္ပ်က္စီးသြားခဲ့သလို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုနဲ႔ ကေနဒါႏိုင္ငံေတြမွာလည္း
အလားတူပ်က္စီးဆံုးရႈံးမႈေတြျဖစ္ေပၚေစခဲ့ၿပီး
အႀကီးစားလွ်ပ္စစ္ ဓါတ္အားျပတ္ေတာက္မႈျဖစ္ေပၚေစခဲ့ပါတယ္ .. ။

ေနမီးေတာက္ေတြဟာ ေနလႈပ္ရွားမႈအျမင့္ဆံုးအခ်ိန္အရ ေယဘုယ့် ၁၁.၁၂၀၄၁၂ ႏွစ္မွာ တစ္ႀကိမ္ျဖစ္ေပၚတတ္ၿပီး အခု မၾကာခင္ ၂၀၁၂ မွာ ေနာက္တစ္ႀကိမ္
ေနလႈပ္ရွားမႈအမ်ားဆံုးအခ်ိန္ Solar Maximum ကို ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာ ေတာ့မွာ
ျဖစ္ပါတယ္
.. ။

ဒါဟာ ေနအဖြဲ႕အစည္းအတြင္းက ေနထက္ငယ္တဲ့ ၿဂိဳလ္ေတြရဲ႕ ေနအေပၚသက္ေရာက္မႈျဖစ္ပါတယ္ .. ။ ေနအေပၚမွာ သူတို႔ထက္ပိုတဲ့ သက္ေရာက္မႈႀကီးတစ္ခုရွိပါေသးတယ္ ..
အဲဒါကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔
ေနအဖြဲ႕အစည္းပါ၀င္ေနတဲ့ နဂါးေငြ႕တန္း ဂလက္ဆီ (the Milky Way) ႀကီးပါပဲ .. ။

Milky  Way

ေနအဖြဲ႕အစည္းတည္ရွိရာ နဂါးေငြ႕တန္းဂလက္ဆီ

ဒီဇင္ဘာ ၂၁ ၂၀၁၂ တြင္ ဂလက္ဆီတည္ရွိပံု

ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ေနအဖြဲ႕အစည္းဟာ ၾကယ္နဲ႔ ၿဂိဳလ္ေတြစုေ၀းေနတဲ့နဂါးေငြ႕တန္းဂလက္ဆီအ၀ိုင္းျပားႀကီးထဲက တစ္စိတ္တစ္ေဒသ ျဖစ္ပါတယ္ .. ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေနအဖြဲ႕အစည္းဟာ
အဲဒီအ၀ိုင္းျပားႀကီးရဲ႕
အစြန္း အေပၚဘက္တစ္ေနရာ မွာ တည္ရွိပါတယ္ .. ။ ဒါေပမယ့္
အ၀ိုင္းျပားရဲ႕ေအာက္ဖက္ကို မၾကာခင္က်ေရာက္ေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္
.. ။ အဲဒီ အေပၚကေန ေအာက္ကို ေရြ႕လ်ားမႈဟာ ၂၀၁၂ ဒီဇင္ဘာ ၂၁ ရက္မွာ
စတင္ျဖစ္ေပၚပါတယ္
.. ။

MilkyWay Vs Solar System

ကဲ .. အဲဒီေတာ့ ဟုတ္ၿပီ .. ေနရဲ႕လႈပ္ရွားမႈအျမင့္ဆံုးအခ်ိန္၊ တစ္ေန႔တည္းက်တဲ့ ေနအဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ ေနဆြဲအားျပင္ညီနဲ႔ နဂါးေငြ႕တန္းဂလက္ဆီရဲ႕
ဂလက္ဆီအီေကြတာေပၚ
ေနအဖြဲ႕အစည္းက်ေရာက္မႈဟာ တစ္ခါမွမျဖစ္ဖူးတဲ့ အလြန္ျပင္းထန္တဲ့
ေနမတည္ၿငိမ္မႈအေျခအေနေတြကို
ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါတယ္ .. ။

ဒီလို အလြန္ထူးဆန္းတဲ့ တိုက္ဆိုင္မႈေၾကာင့္ .. ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ဂလက္ဆီအီေကြတာနဲ႔ တစ္တန္းတည္းက်သြားတဲ့ အတြက္ .. ျဒပ္ထုႀကီးမားတဲ့
ဂလက္ဆီဗဟိုနဲ႔ တစ္တန္းတည္းက်သြားတာပါပဲ
.. ။ ျဒပ္ထုဆြဲအားမ်ားေလေလ ေနရဲ႕ ျဒပ္ဆြဲအားဗဟိုကို လႊမ္းမိုးမႈ
မ်ားေလေလျဖစ္တဲ့အတြက္
ေနမတည္ၿငိမ္မႈဟာ မခန္႔မွန္းႏိုင္ေအာင္ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ပါတယ္ .. ။

၂၀၁၀ ႏွစ္ဦးပိုင္းမွာ ေနဟာ လွ်ပ္စစ္သံလိုက္စက္ကြင္းတစ္ခု ထုတ္လႊတ္ပါတယ္။ ေနရဲ႕ ေျမာက္သံလိုက္၀င္ရိုးစြန္း ဟာ ဒီအခ်ိန္မတိုင္ခင္က
ေနရဲ႕ေျမာက္လည္ပတ္မႈအစြန္းမွာတည္ရွိခဲ့ၿပီး
.. အခု ေတာင္လည္ပတ္မႈအစြန္းကိုေရာက္ရွိလာ ပါတယ္ .. ။
ဆန္႔က်င္ဘက္လွ်ပ္စစ္သံလိုက္စက္ကြင္းဆြဲငင္မႈေၾကာင့္
ကမာၻနဲ႔ ေနရဲ႕ သံလိုက္၀င္ရိုးစြန္းေတြဟာ

အတည္ၿငိမ္ဆံုးျဖစ္လာပါတယ္ .. ။ ၂၀၁၂ မွာ ေနဟာ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ေျပာင္းျပန္ လွ်ပ္စစ္သံလိုက္စက္ကြင္းကို ထုတ္လႊတ္မွာျဖစ္ၿပီး အဲဒီအခ်ိန္မွာ
ေနသံလိုက္စက္ကြင္းနဲ႔
ကမာၻ႕သံလိုက္စက္ကြင္းတို႔ ဆြဲငင္မႈ တြန္းကန္မႈေတြ ျဖစ္ေပၚ လာဦးမွာပါ .. ။
အဲဒါဟာ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားလိႈင္းမ်ားကို
ပ်က္စီးေစႏိုင္ၿပီး ငလ်င္ႀကီးမ်ားလည္း ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါတယ္ .. ။

အဲဒီအခ်က္ေတြေၾကာင့္ .. ၂၀၁၂ ဒီဇင္ဘာ ၂၁ ရက္မွာ ေနကလာတဲ့ လွ်ပ္စစ္မႈန္ေတြေၾကာင့္ ကမာၻ႕ေလထု မတည္ၿငိမ္ပဲ .. လွ်ပ္စစ္မႈန္ထိမွန္ၿပီး မီးေလာင္ခံရႏိုင္သလို ..
ကမာၻ႕ဆြဲအားေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္
ငလ်င္ႀကီးမ်ားနဲ႔ ကမာၻ႕ လွ်ပ္စစ္သံလိုက္စက္ကြင္း ေဖာက္ျပန္မႈေတြကို
ႀကံဳရႏိုင္တဲ့အတြက္
ကမာၻပ်က္စီးႏိုင္တယ္လို႔ ခန္႔မွန္းၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္ .. ။

ဒါေပမယ့္ .. အားလံုးဟာ တစ္ခါမွ မေတြ႕ႀကံဳဖူးတဲ့ အေျခအေနတစ္ခုမွာ ျဖစ္သန္းရမွာ ျဖစ္ေပမယ့္ .. ခန္႕မွန္းထားၾကသလို အေျခေနဆိုးမ်ိဳးလည္း
ျဖစ္ခ်င္မွ ျဖစ္လာမွာျဖစ္ပါတယ္ .. ။ သိပၸံပညာရွင္မ်ားကေတာ့
ဒီအေျခေနဆိုးမ်ိဳး ျဖစ္ေပၚလာဖို႔
မျဖစ္ႏိုင္ဘူးလို႔ ခန္႔မွန္းၾကပါတယ္ .. ။

၂၀၁၀ ေမလအတြင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့ ေနမုန္တိုင္း
ေနမီးေတာက္ငယ္ကေတာ့ ကမာၻမွာ ၾသဘာသေရာင္စဥ္ Aurora အျဖစ္သာ
သက္ေရာက္မႈရွိခဲ့ပါတယ္
.. ။

မွတ္ခ်က္။ ။www.area81.co.cc မွတဆင့္ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္

၂၀၁၂
မွာ ကမာၻပ်က္မယ္လို႔ ေျပာၾကတဲ့အထဲက
အေၾကာင္းတစ္ခုကေတာ့ .. ေမယာန္ လူမ်ိဳးေတြရဲ႕ ျပကၡဒိန္အရေျပာၾကတာပါ .. ။
တစ္ခုရွိတာက
ဒီ ေမယာန္လူမ်ိဳးေတြဟာ အခုေခတ္လိုသိပၸံပစၥည္းေတြအေထာက္အကူမပါပဲ ..
ေရွးယခင္ကတည္းက ကမာၻက
ေနကိုပတ္တာ ဘယ္ေလာက္ၾကာရင္ တစ္ပတ္ျပည့္သလဲဆိုတာကို တြက္ခ်က္တဲ့ေနရာမွာ ..
အခုေခတ္တြက္ခ်က္မႈနဲ႔
ဒႆမကိန္း ၆ လံုးအထိ တူေအာင္တြက္ႏိုင္ခဲ့ၾကတဲ့ သူေတြပါ .. ။

ေမယာန္ျပကၡဒိန္

ေမယာန္

ကၽြန္ေတာ္တို႔ အခုေခတ္ ျပကၡဒိန္မွာ ရက္၊ လ၊ ႏွစ္ေတြပါၾကပါတယ္ .. ။ ေမယာန္ ျပကၡဒိန္မွာက ပိုရႈပ္ေထြးပါတယ္ ..။

ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ သူတို႔မွာ ျပကၡဒိန္ (၃)ခုရွိလို႔ပါပဲ .. ။

RWeeks

ဘာသာေရး ျပကၡဒိန္ပါ ရက္သတၱေပါင္း ၂၀ ရဲ႕ ရုပ္ပံုမ်ား

ပထမတစ္ခုက ရက္ေပါင္း ၂၆၀ မွာ တစ္ပတ္ျပည့္တဲ့ ဘာသာေရး ျပကၡဒိန္ပါ။ ဒီျပကၡဒိန္မွာ ၁၃ ရက္တစ္ပတ္နဲ႔ ရက္သတၱပတ္ေပါင္း ၂၀ ပါရွိပါတယ္ .. ။
တရုတ္လူမ်ိဳးေတြရဲ႕
ျပကၡဒိန္မွာ ေမ်ာက္ႏွစ္၊ က်ားႏွစ္ .. အစရွိသျဖင့္ နာမည္မ်ားရွိသလိုပဲ ..
ေမယာန္ဘာသာေရးျပကၡဒိန္ရဲ႕
ရက္သတၱပတ္ေတြမွာလည္း နာမည္၊ အရုပ္နဲ႔ အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္ေတြ
အသီးသီးရွိၾကပါတယ္ ..

ေနာက္တစ္ခုက ေနျပကၡဒိန္ပါ .. ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အခုေခတ္ျပကၡဒိန္လိုပဲ သူ႔မွာ ရက္ေပါင္း ၃၆၅ ရက္ပါပါတယ္ .. ။ ရက္ ၂၀ မွာ တစ္လနဲ႔ လေပါင္း ၁၈ လ
ပါ၀င္ပါတယ္
.. ။ အဲဒီထဲမွာ ဘယ္လထဲမွာမွ မပါတဲ့ ကံဆိုးတဲ့ ၅ ရက္ရွိပါတယ္ .. ။
တစ္လခ်င္းစီမွာ နာမည္၊
ရုပ္ပံုနဲ႔ သီးျခားသတ္မွတ္ခ်က္ေတြရွိပါတယ္ .. ။

အဲဒါေၾကာင့္ ေမယာန္လူမ်ိဳးေတြက ကံၾကမၼာဖတ္ဖို႔ ဘာသာေရးျပကၡဒိန္ရဲ႕ ရက္သတၱပါတ္ေတြနဲ႔ ေနျပကၡဒိန္ရဲ႕ရက္သတၱပါတ္ေတြကို ႏိႈင္းယွဥ္ၿပီး
ဘယ္ေန႔ကိုမဆို တြက္ယူႏိုင္ပါတယ္ .. ။ အဲ .. ေနာက္တစ္ခုက Long Count
လို႔ေခၚတဲ့ ရက္ရွည္ေရတြက္မႈျပကၡဒိန္ပါ
.. ။ သူ႕ရဲ႕တြက္ခ်က္ပံုကို စက္သြားႏွစ္ခုနဲ႔ စံျပဳႏိုင္ပါတယ္ .. ။

Gears

ဘာသာေရးျပကၡဒိန္နဲ႔ ေနျပကၡဒိန္တို႔ စက္သြားပံု ဆက္စပ္မႈအရ ေန႔မ်ားကိုတြက္ခ်က္ပံု

အေပၚမွာျပထားတဲ့ စက္သြားႏွစ္ခုမွာ အတြင္းစက္သြားက ၁၃ ရက္နဲ႔ တစ္ပါတ္လည္တဲ့ ဘာသာေရးရက္ေတြကို ကိုယ္စားျပဳၿပီး အျပင္စက္သြားက ရက္ ၂၀ နဲ႔
တစ္ပါတ္လည္တဲ့
ေနျပကၡဒိန္ေန႔ေတြကို ကိုယ္စားျပဳပါတယ္ .. ။ အဲဒီ မိုဒယ္ပံုစံနဲ႔
ရက္ရွည္တြက္ခ်က္မႈကို
ျပဳလုပ္ပါတယ္ ..။

ဒါေပမယ့္ သူတို႔ရဲ႕ ေရတြက္မႈပံုစံက တစ္မ်ိဳးထူးျခားေနပါတယ္ .. ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ .. ဂဏန္းသခၤ်ာစနစ္မွာ ဆယ္ျပည့္ကိန္းစနစ္ကို သံုးၾကပါတယ္
.. ။ ဥပမာ
(၁၀၀၀၀၊ ၁၀၀၀၊ ၁၀၀၊ ၁၀၊ ၁) ညာကေန ဗယ္ကို တစ္ဆယ္ျပည့္တိုင္း
ဂဏန္းတစ္လံုးတိုးသြားပါတယ္
.. ။ ၁၂၃ ဆိုၾကပါစို႔ .. အဲဒီ ဂဏန္းဟာ (၁ x ၁၀၀)+ (၂ x ၁၀)+(၃ x ၁) ကို
ကိုယ္စားျပဳပါတယ္
.. ။ အဲဒီလိုနဲ႕ဆက္ၿပီး ၁၀ ရဲ႕ ေျမွာက္ေဖာ္ကိန္းအတိုင္း ဂဏန္းရွိသမွ်
ဆက္ေနရာေတြတိုးသြားပါတယ္
။ ေမယာန္ေရတြက္မႈကေတာ့ ၅ ေနရာသာရွိပါတယ္ .. ။ ဆယ္ျပည့္စနစ္လည္း မဟုတ္ပါဘူး
.. ။

ညာဘက္ ပထမေနရာဟာ .. ၀ ကေန ၂၀ အထိျဖစ္ပါတယ္ .. ။ ညာဘက္ ဒုတိယေနရာဟာ ၀ ကေန ၁၇ အထိျဖစ္

ပါတယ္ .. ။ တတိယေနရာက ၀ ကေန ၁၉ အထိျဖစ္ၿပီး .. စတုတၳေနရာက ၀ ကေန ၁၉ ၊ ေနာက္ဆံုးေနရာက ၀ ကေန
၁၂ အထိ အသီးသီးျဖစ္ၾကပါတယ္ .. ။ ဆယ္ျပည့္ကိန္းအစား ပထမေနရာက ၁
ရဲ႕ေျမွာက္ေဖာ္ကိန္းေတြျဖစ္ၿပီး
ဒုတိယေနရာက ၂၀၊ တတိယ ေနရာက ၃၆၀၊ စတုတၳေနရာက ၇၂၀၀၊ ပဥၥမေနရာက ၁၄၄၀၀၀
ရဲ႕ေျမွာက္ေဖာ္ကိန္းေတြျဖစ္ၾကပါတယ္
.. ။ ကိန္းတစ္ခုနဲ႔တစ္ခုၾကားမွာ “.” အစက္ေလးတစ္စက္နဲ႔ ျခားထားပါတယ္ .. ။

ဥပမာ ၄.၁၂.၅.၉.၀ က (၄ x ၁၄၄၀၀၀)+(၁၂ x ၇၂၀၀)+(၅ x ၃၆၀)+(၉ x ၂၀)+(၀ x ၁) ကို ကိုယ္စားျပဳၿပီး ေန႔ရွည္ေရတြက္မႈရက္ေပါင္း ၁၄၅၉၈၀ နဲ႔
ညီမွ်ပါတယ္ .. ။ ဒီကိန္းစနစ္ရဲ႕ အျမင့္ဆံုးတန္ဖိုးကို တြက္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္
၁၂.၁၉.၁၉.၁၇.၂၀
ျဖစ္ၿပီး တခ်ိဳ႕ပညာရွင္ေတြက ၁၃.၀.၀.၀.၀ လို႔ေရးၾကပါတယ္ .. ။ အဲဒါဟာ
ဒီကိန္းတန္းစနစ္ရဲ႕
အျမင့္ဆံုးတန္ဖိုးပါ .. ။ ဒီအျမင့္ဆံုးတန္ဖိုးဟာ ရက္ေပါင္း ၁၈၇၂၀၀၀
သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ေပါင္း
၅၁၂၅.၃၆ ႏွစ္နဲ႔ ညီမွ်ပါတယ္ .. ။

ဒီကိန္းတန္းစနစ္အရ .. ေမယာန္ရက္ရွည္ေရတြက္မႈ ျပကၡဒိန္မွာ ၁ ရက္ဟာ ဘီစီ ၃၁၁၄ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၁ ရက္ကိုျပေနပါတယ္ .. ။ ကိန္းတန္းရဲ႕
အျမင့္ဆံုးတန္ဖိုး .. ရက္ရွည္ေရတြက္မႈျပကၡဒိန္ရဲ႕အဆံုးသတ္
ေန႔ေတြရဲ႕ေနာက္ဆံုး ရက္ဟာ
ေအဒီ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၁ ရက္ျဖစ္ေနတာပါပဲ ..။

ဒီလိုျဖစ္ေနရံုေၾကာင့္တင္မဟုတ္ပါဘူး .. ။ ေမယာန္ျပကၡဒိန္မွာ ေနအေျချပဳျပကၡဒိန္(ေနျပကၡဒိန္)ပါရွိေနၿပီး အဲဒီက ရက္ေပါင္း
၃၆၅ ရက္ဟာ ကမာၻကေနကို တစ္ပတ္ျပည့္ေအာင္ပတ္ဖို႔ လိုအပ္တဲ့
ရက္ေပါင္းျဖစ္ေနပါတယ္ ..။
ရက္ရွည္ေရတြက္မႈစနစ္မွာ ေနဟာ အဓိက ေသာ့ခ်က္ျဖစ္ေနပါတယ္ .. ။ ကဲ ..
အဲဒါဆိုရင္ ၂၀၁၂
ခုႏွစ္မွာ ေနနဲ႔ ကမာၻရဲ႕ အေျခအေနေတြကို ၾကည့္ရေအာင္။BaryCenter

ပထမဦးဆံုး .. Barycentric ဆိုတဲ့ ျဒပ္ဆြဲအားဗဟိုအေၾကာင္း ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္ .. ။

ျဒပ္ဆြဲအားဗဟိုဆိုတာ ျဒပ္ထုေတြရဲ႕ ျဒပ္ဗဟိုျဒပ္ဆြဲအားမွ်ေခ်ေနရာကိုေခၚတာပါ .. ။ ဥပမာ .. ေပတံတစ္ေခ်ာင္းရဲ႕ ျဒပ္ဆြဲအားဗဟိုဟာ .. ေပတံအလ်ားရဲ႕
အလယ္မွာတည္ရွိပါတယ္
.. ။ ဒါေပမယ့္ တူတစ္ေခ်ာင္းရဲ႕ ျဒပ္ဆြဲအားဗဟိုကေတာ့
တူရဲ႕ေခါင္းဘက္ျခမ္းနားမွာရွိမွာပါ
.. ။ လက္ေတြ႕အားျဖင့္ ေပတံနဲ႔ တူ လိုအရာ၀တၳဳေတြကို လက္ညွိဳးနဲ႔ တင္ထားရင္
ျပဳတ္မက်သြားေအာင္ထိန္းထားႏိုင္တဲ့
.. ေနရာပါ .. ။

Ruler

ေပတံရဲ႕ ျဒပ္ဆြဲအားဗဟို


BCH

တူရဲ႕ ျဒပ္ဆြဲအားဗဟို

ေနနဲ႔ ကမာၻလို လည္ပတ္ေနတဲ့ အရာ၀တၳဳေတြမွာလည္း ျဒပ္ဆြဲအားဗဟိုေတြရွိၾကပါတယ္ .. ။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ေနနဲ႔ ကမာၻဆြဲအားတစ္ခုနဲ႔ ဆက္ထားၾကလို႔ပါပဲ .. ။
တစ္ဖက္မွာ ျဒပ္ဆြဲအားပိုႀကီးတဲ့
တူရဲ႕ပံုစံ ဆက္စပ္မႈမ်ိဳးပါ .. ။ ေနနဲ႔ ကမာၻရဲ႕အရြယ္ဟာ ေၾကာင္နဲ႔
ေၾကာင္ေလွးလို ကြာျခားလွတဲ့အတြက္
.. ေနနဲ႔ ကမာၻရဲ႕ ျဒပ္ဆြဲအားဗဟိုဟာ .. ေနရဲ႕ျဒပ္ထု အလယ္ေလာက္မွာ ရွိေနမွာပါ
.. ။ ကမာၻဟာ
ေနကို ကိုင္လႈပ္ႏိုင္ေလာက္တဲ့ ျဒပ္ထုပမာဏ မရွိပါဘူး .. ။ ဒါေပမယ့္ ..
ကမာၻထက္ ၃၁၈ ဆ
ျဒပ္ထုပိုႀကီးတဲ့ ၾကာသပေတးၿဂိဳလ္နဲ႔ ေနရဲ႕ ျဒပ္ဆြဲအားဗဟိုကေတာ့ ေနရဲ႕
အျပင္ဘက္မွာ က်ေရာက္ေနပါတယ္
.. ။ ၾကာသပေတးၿဂိဳလ္အရြယ္ပမာဏ ျဒပ္ထုရွိတဲ့ ၿဂိဳလ္ေတြဟာ .. ေနလို
ဘယ္ၾကယ္ကိုမဆို နည္း

နည္းေတာ့ လႈပ္ရွားလာေအာင္ လုပ္ႏိုင္ၾကပါတယ္ .. ။

S and  J

ေနနဲ႔ ၾကာသပေတးၿဂိဳလ္ရဲ႕ ျဒပ္ဆြဲအားဗဟ

ိုပံုမွာ ေနရဲ႕ ျဒပ္ဗဟိုနဲ႔ .. ေနနဲ႔ ၾကာသပေတးၿဂိဳလ္ရဲ႕ ျဒပ္ဆြဲအားဗဟိုကို ပံုစံျပဳျပထားပါတယ္ .. ။

ေနမ်က္ႏွာျပင္အစက္ (Sunspot)

ေနမ်က္ႏွာျပင္အစက္ဆိုတာေနမွာ ဆြဲအားက်လို႔ ယာယီျဖစ္ေပၚလာတဲ့ တျခားမ်က္ႏွာျပင္ေတြထက္ ေအးၿပီး မည္းနက္ေနတဲ့ အစက္ပါ .. ။

ေနမ်က္ႏွာျပင္အစက္ေပၚၿပီးရင္ အဲဒီေနရာကေန ေနမီးေတာက္ ေနမုန္တိုင္းတစ္ခုေပါက္ကြဲျဖစ္ေပၚတတ္ပါတယ္ .. ။

အခုကစၿပီး .. တျခားၿဂိဳလ္ငယ္ေတြကို ထည့္မတြက္ပဲ .. ၾကာသပေတးၿဂိဳလ္ကိုပဲ အဓိကထားၾကည့္ရေအာင္ .. ။

ၾကာသပေတးၿဂိဳလ္ဟာ ၁၁.၈၆၁၇၇၃ ႏွစ္မွာ ေနကို တစ္ပတ္ပတ္မိပါတယ္ .. ။ သူဟာ ၁၁ ႏွစ္ကိုတစ္ႀကိမ္ ေနမွာ

ေနမ်က္ႏွာျပင္အစက္ေတြနဲ႔ .. ေနမီးေတာက္ေပါက္ကြဲမႈေတြကို ျဖစ္ေပၚေစပါတယ္ .. ။

အဲဒါေတြ ဘယ္လိုေၾကာင့္ျဖစ္ရတယ္ဆိုတာ ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္ ..

3GForces

ေနအေပၚက်ေရာက္ေနတဲ့ ၿဂိဳလ္ဆြဲအားႁပြန္မ်ား

အနီေရာင္ဟာ ၾကာသပေတးၿဂိဳလ္ဆြဲအားျဖစ္ၿပီး အျပာေရာင္ဟာ စေနၿဂိဳလ္ဆြဲအားႁပြန္ျဖစ္ပါသည္။

ေနဟာ လည္ပတ္ေနတဲ့ အတြက္ ျဒပ္ဆြဲအားဗဟိုဟာ တစ္ေနရာတည္းမဟုတ္ပါဘူး။ ျဒပ္ဆြဲအားဗဟိုဟာ ဆလင္ဒါႁပြန္ပံုစံ ျဖစ္ေပၚေနပါတယ္ .. ။
တျခားၿဂိဳလ္ေတြမွာလည္း သူ႔ျဒပ္ထုနဲ႔
ျဒပ္ဆြဲအားဗဟိုအေပၚမူတည္ၿပီးေတာ့ အဲဒီလို ဆြဲအားႁပြန္ေတြ ရွိပါတယ္ .. ။
ေနရဲ႕ ေတာင္နဲ႔
ေျမာက္လတၱီတြတ္ ၃၅.၉ ဒီဂရီမွာ ၾကာသပေတးၿဂိဳလ္ရဲ႕ ဆြဲအားႁပြန္ေတြ
သက္ေရာက္ေနပါ တယ္
.. ။ အဲဒါဟာ ၁၁ ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ေနမ်က္ႏွာျပင္အစက္ေတြနဲ႔
ေနမီးေတာက္ေတြအမ်ားဆံုးျဖစ္ေပၚတဲ့
ေနရာေတြျဖစ္ပါတယ္ .. ။ သိပၸံပညာရွင္ေတြက စေနၿဂိဳလ္နဲ႔ ၾကာသပေတးၿဂိဳလ္တို႔
ေနနဲ႔ တစ္တန္းတည္းက်တဲ့
အခါကို solar maximum ေနလႈပ္ရွားမႈအျမင့္ဆံုးအခ်ိန္ အျဖစ္ေခၚေ၀ၚၾကၿပီး
တစ္ဖက္တစ္ခ်က္စီမွာ
က်ေရာက္ေနတဲ့အခါကိုေတာ့ solar minimum ေနလႈပ္ရွားမႈ
အနည္းဆံုးအခ်ိန္အျဖစ္သတ္မွတ္ၾကပါတယ္
..။ ဆြဲအားႁပြန္ေတြဟာ စနစ္တက်ျဖစ္ေပၚေန ပါတယ္ .. ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့
ေနအဖြဲ႕အစည္းမွာ ၿဂိဳလ္ေတြဟာ
ေနရဲ႕ အီေကြတာမ်ဥ္းနဲ႔ တစ္တန္းတည္းက် က်ဥ္းေျမာင္းတဲ့
ျပင္ညီမ်ဥ္းေပၚမွာက်ေရာက္တတ္လို႔ပါပဲ
.. ။ ၿဂိဳလ္ေတြ ေနအဖြဲ႕အစည္းထဲက အျပင္ကို လြင့္ထြက္မသြားပဲ ဆက္လွည့္ပတ္
တည္ရွိေနတာကလည္း
အဲဒီေနရာဟာ ျဒပ္ဆြဲအားအျပင္းထန္ဆံုးေနရာျဖစ္လို႔ပါ .. ။ အဲဒီေနရာကို
Ecliptic လို႔ေခၚပါတယ္
..။

Ecliptic

ၿဂိဳလ္မ်ား ေနရဲ႕ ဆြဲအားအျပင္းဆံုးေရျပင္ညီမ်ဥ္း Ecliptic ေပၚတြင္လွည့္ပတ္ေနပံု


3GAlign

ေန၀င္ရိုးတိမ္းေစာင္းမႈေၾကာင့္ ဆြဲအားႁပြန္မ်ား တိမ္းေစာင္းသြားပံု

ဒါေပမယ့္ သဘာ၀တရားက ဘယ္ေတာ့မွ မျပည့္စံုပါဘူး .. ။ ေနဟာ ကမာၻလိုပဲ သူ႔၀င္ရိုးေပၚမွာ ၇.၂၅ ဒီဂရီ တိမ္းေစာင္း လည္ပတ္ေနပါတယ္ ..။ အဲဒါဟာ
ေနေပၚမွာက်ေရာက္ေနတဲ့
ျဒပ္ဆြဲအားႁပြန္ေတြကို တိမ္းေစာင္းေနေစပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္
ဆြဲအားႁပြန္မ်ားအတြင္း ဆန္႔က်င္ဆြဲအားလႈပ္ရွားမႈေတြ
ျဖစ္ေပၚေစၿပီး ေနမ်က္ႏွာျပင္ကို ေႏွာင့္ယွက္ေျပာင္းလဲ ေစပါတယ္ ..။
အဲဒီသက္ေရာက္မႈေၾကာင့္
ေနမ်က္ႏွာျပင္အစက္ေတြနဲ႔ ေနမီးေတာက္ေတြျဖစ္ေပၚလာရတာပါ ..။

ေနမီးေတာက္မ်ားဟာ ေနရဲ႕မ်က္ႏွာျပင္မွလြင့္ထြက္လာၿပီး ေရဒီယိုသတၱိႂကြမႈနဲ႔ ျပင္းထန္တဲ့ လွ်ပ္စစ္လႈိင္းေတြ အျပင္ကို
လြင့္ထြက္လာေစပါတယ္
..။ အမ်ားအားျဖင့္ ေနမ်က္ႏွာျပင္ေပၚကို ျပန္က်သြားတတ္ပါတယ္ .. ။ တစ္ခါတစ္ရံ
ျဖစ္ေပၚတဲ့
အလြန္ျပင္းထန္တဲ့ ေနမီးေတာက္ထုတ္လႊတ္မႈ Coronal Mass Ejection(CME)
ေတြကေတာ့ ေနမ်က္ႏွာျပင္ကေန
လြတ္ထြက္လာၿပီး အႏၲရာယ္ရွိတဲ့ ျဒပ္ထုေတြကို ၿဂိဳလ္ေတြဆီကို က်ည္ဆံသဖြယ္
ပစ္လႊတ္လိုက္တတ္ပါတယ္
..။

အမ်ားအားျဖင့္ေတာ့ ဘာကိုမွ မထိပဲ လြင့္ထြက္သြားတတ္ေပမယ့္ တစ္ခါတစ္ေလ ကမာၻလို ၿဂိဳလ္ေတြကို ထိသြားတတ္ပါ
တယ္ .. ။ ေနမီးေတာက္ေတြဟာ လူေတြရဲ႕ စိတ္ခံစားမႈနဲ႔ က်န္းမာေရးကိုလည္း
ထိခိုက္ေစႏိုင္ပါတယ္
.. ။ သီအိုရီအရ .. ျပင္းထန္တဲ့ ေနမီးေတာက္ထိခဲ့ရင္ လွ်ပ္စစ္မႈန္ေတြဟာ
ကမာၻအိုင္းယြန္းျဖစ္လႊာ
(Ionosphere)ကို ထိခိုက္ေစၿပီး ကမာၻ႕မ်က္ႏွာျပင္ထိေရာက္ရွိလာကာ ထိမိတဲ့
ဘယ္သက္ရွိမဆို
ဓါတ္လိုက္ေလာင္ေစၿပီး အသက္ဆံုးရႈံးေစ ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္
ေနမီးေတာက္အမ်ားစုဟာ ေသးငယ္ၾကပါတယ္
.. ။

သို႔ေသာ္လည္း ေနမီးေတာက္ငယ္ကလည္း အႏၲရာယ္ရွိတတ္ပါတယ္ .. ။ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္က ျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့ ေနမီးေတာက္ဟာ ကမာၻကိုထိခဲ့ၿပီး
ေျမာက္အေမရိကမွာ လွ်ပ္စစ္လိုင္းေတြ
မီးေလာင္ပ်က္စီးသြားခဲ့သလို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုနဲ႔ ကေနဒါႏိုင္ငံေတြမွာလည္း
အလားတူပ်က္စီးဆံုးရႈံးမႈေတြျဖစ္ေပၚေစခဲ့ၿပီး
အႀကီးစားလွ်ပ္စစ္ ဓါတ္အားျပတ္ေတာက္မႈျဖစ္ေပၚေစခဲ့ပါတယ္ .. ။

ေနမီးေတာက္ေတြဟာ ေနလႈပ္ရွားမႈအျမင့္ဆံုးအခ်ိန္အရ ေယဘုယ့် ၁၁.၁၂၀၄၁၂ ႏွစ္မွာ တစ္ႀကိမ္ျဖစ္ေပၚတတ္ၿပီး အခု မၾကာခင္ ၂၀၁၂ မွာ ေနာက္တစ္ႀကိမ္
ေနလႈပ္ရွားမႈအမ်ားဆံုးအခ်ိန္ Solar Maximum ကို ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာ ေတာ့မွာ
ျဖစ္ပါတယ္
.. ။

ဒါဟာ ေနအဖြဲ႕အစည္းအတြင္းက ေနထက္ငယ္တဲ့ ၿဂိဳလ္ေတြရဲ႕ ေနအေပၚသက္ေရာက္မႈျဖစ္ပါတယ္ .. ။ ေနအေပၚမွာ သူတို႔ထက္ပိုတဲ့ သက္ေရာက္မႈႀကီးတစ္ခုရွိပါေသးတယ္ ..
အဲဒါကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔
ေနအဖြဲ႕အစည္းပါ၀င္ေနတဲ့ နဂါးေငြ႕တန္း ဂလက္ဆီ (the Milky Way) ႀကီးပါပဲ .. ။

Milky  Way

ေနအဖြဲ႕အစည္းတည္ရွိရာ နဂါးေငြ႕တန္းဂလက္ဆီ

ဒီဇင္ဘာ ၂၁ ၂၀၁၂ တြင္ ဂလက္ဆီတည္ရွိပံု

ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ေနအဖြဲ႕အစည္းဟာ ၾကယ္နဲ႔ ၿဂိဳလ္ေတြစုေ၀းေနတဲ့နဂါးေငြ႕တန္းဂလက္ဆီအ၀ိုင္းျပားႀကီးထဲက တစ္စိတ္တစ္ေဒသ ျဖစ္ပါတယ္ .. ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေနအဖြဲ႕အစည္းဟာ
အဲဒီအ၀ိုင္းျပားႀကီးရဲ႕
အစြန္း အေပၚဘက္တစ္ေနရာ မွာ တည္ရွိပါတယ္ .. ။ ဒါေပမယ့္
အ၀ိုင္းျပားရဲ႕ေအာက္ဖက္ကို မၾကာခင္က်ေရာက္ေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္
.. ။ အဲဒီ အေပၚကေန ေအာက္ကို ေရြ႕လ်ားမႈဟာ ၂၀၁၂ ဒီဇင္ဘာ ၂၁ ရက္မွာ
စတင္ျဖစ္ေပၚပါတယ္
.. ။

MilkyWay Vs Solar System

ကဲ .. အဲဒီေတာ့ ဟုတ္ၿပီ .. ေနရဲ႕လႈပ္ရွားမႈအျမင့္ဆံုးအခ်ိန္၊ တစ္ေန႔တည္းက်တဲ့ ေနအဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ ေနဆြဲအားျပင္ညီနဲ႔ နဂါးေငြ႕တန္းဂလက္ဆီရဲ႕
ဂလက္ဆီအီေကြတာေပၚ
ေနအဖြဲ႕အစည္းက်ေရာက္မႈဟာ တစ္ခါမွမျဖစ္ဖူးတဲ့ အလြန္ျပင္းထန္တဲ့
ေနမတည္ၿငိမ္မႈအေျခအေနေတြကို
ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါတယ္ .. ။

ဒီလို အလြန္ထူးဆန္းတဲ့ တိုက္ဆိုင္မႈေၾကာင့္ .. ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ဂလက္ဆီအီေကြတာနဲ႔ တစ္တန္းတည္းက်သြားတဲ့ အတြက္ .. ျဒပ္ထုႀကီးမားတဲ့
ဂလက္ဆီဗဟိုနဲ႔ တစ္တန္းတည္းက်သြားတာပါပဲ
.. ။ ျဒပ္ထုဆြဲအားမ်ားေလေလ ေနရဲ႕ ျဒပ္ဆြဲအားဗဟိုကို လႊမ္းမိုးမႈ
မ်ားေလေလျဖစ္တဲ့အတြက္
ေနမတည္ၿငိမ္မႈဟာ မခန္႔မွန္းႏိုင္ေအာင္ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ပါတယ္ .. ။

၂၀၁၀ ႏွစ္ဦးပိုင္းမွာ ေနဟာ လွ်ပ္စစ္သံလိုက္စက္ကြင္းတစ္ခု ထုတ္လႊတ္ပါတယ္။ ေနရဲ႕ ေျမာက္သံလိုက္၀င္ရိုးစြန္း ဟာ ဒီအခ်ိန္မတိုင္ခင္က
ေနရဲ႕ေျမာက္လည္ပတ္မႈအစြန္းမွာတည္ရွိခဲ့ၿပီး
.. အခု ေတာင္လည္ပတ္မႈအစြန္းကိုေရာက္ရွိလာ ပါတယ္ .. ။
ဆန္႔က်င္ဘက္လွ်ပ္စစ္သံလိုက္စက္ကြင္းဆြဲငင္မႈေၾကာင့္
ကမာၻနဲ႔ ေနရဲ႕ သံလိုက္၀င္ရိုးစြန္းေတြဟာ

အတည္ၿငိမ္ဆံုးျဖစ္လာပါတယ္ .. ။ ၂၀၁၂ မွာ ေနဟာ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ေျပာင္းျပန္ လွ်ပ္စစ္သံလိုက္စက္ကြင္းကို ထုတ္လႊတ္မွာျဖစ္ၿပီး အဲဒီအခ်ိန္မွာ
ေနသံလိုက္စက္ကြင္းနဲ႔
ကမာၻ႕သံလိုက္စက္ကြင္းတို႔ ဆြဲငင္မႈ တြန္းကန္မႈေတြ ျဖစ္ေပၚ လာဦးမွာပါ .. ။
အဲဒါဟာ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားလိႈင္းမ်ားကို
ပ်က္စီးေစႏိုင္ၿပီး ငလ်င္ႀကီးမ်ားလည္း ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါတယ္ .. ။

အဲဒီအခ်က္ေတြေၾကာင့္ .. ၂၀၁၂ ဒီဇင္ဘာ ၂၁ ရက္မွာ ေနကလာတဲ့ လွ်ပ္စစ္မႈန္ေတြေၾကာင့္ ကမာၻ႕ေလထု မတည္ၿငိမ္ပဲ .. လွ်ပ္စစ္မႈန္ထိမွန္ၿပီး မီးေလာင္ခံရႏိုင္သလို ..
ကမာၻ႕ဆြဲအားေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္
ငလ်င္ႀကီးမ်ားနဲ႔ ကမာၻ႕ လွ်ပ္စစ္သံလိုက္စက္ကြင္း ေဖာက္ျပန္မႈေတြကို
ႀကံဳရႏိုင္တဲ့အတြက္
ကမာၻပ်က္စီးႏိုင္တယ္လို႔ ခန္႔မွန္းၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္ .. ။

ဒါေပမယ့္ .. အားလံုးဟာ တစ္ခါမွ မေတြ႕ႀကံဳဖူးတဲ့ အေျခအေနတစ္ခုမွာ ျဖစ္သန္းရမွာ ျဖစ္ေပမယ့္ .. ခန္႕မွန္းထားၾကသလို အေျခေနဆိုးမ်ိဳးလည္း
ျဖစ္ခ်င္မွ ျဖစ္လာမွာျဖစ္ပါတယ္ .. ။ သိပၸံပညာရွင္မ်ားကေတာ့
ဒီအေျခေနဆိုးမ်ိဳး ျဖစ္ေပၚလာဖို႔
မျဖစ္ႏိုင္ဘူးလို႔ ခန္႔မွန္းၾကပါတယ္ .. ။

၂၀၁၀ ေမလအတြင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့ ေနမုန္တိုင္း
ေနမီးေတာက္ငယ္ကေတာ့ ကမာၻမွာ ၾသဘာသေရာင္စဥ္ Aurora အျဖစ္သာ
သက္ေရာက္မႈရွိခဲ့ပါတယ္
.. ။

မွတ္ခ်က္။ ။www.area81.co.cc မွတဆင့္ကူးယူေဖာ္ျပပါသ

About etone

etone has written 851 post in this Website..

Goooooooooooooooooood 4 nothing lady !!!