ဓာတ္ပံု သမားေတြဆုိေတာ့ . . ေ၀ဒနာ ကုိ ေပတရာ မွာ စာစီ မေနခ်င္ေတာ့ဘူး . .
တစ္ေယာက္ ၄ ပံု ေပါင္း ၈ ပံု . . .

-

-

-

-

-

-

-

-

ေလးစားစြာျဖင့္
ၾဆာအုပ္၊ Mလုလင္

About Mလုလင္

has written 50 post in this Website..

ဓာတ္ပံုရိုက္ရတာ ကိုၾကိဳက္တယ္။