သံတြဲခရိုင္တရားရံုးတြင္ အသ္က ( ၁၉ )ႏွစ္အရြယ္ ကမန္္ လူငယ္တစ္ဦးႏွင့္ အသက္ ၃၅ ႏွစ္အရြယ္ ရခိုင္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးတို႔ မႈခင္းျဖစ္ပြားလ်က္ရွိရာ အမႈမွာ အမ်ိဳးသမီးက မုဒိမ္္းမႈျဖင့္ စြပ္စြဲထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထိုအမႈအား သံတြဲခရိုင္တရားရံုးတြင္ အသ္က ( ၁၉ )ႏွစ္အရြယ္ ကမန္္ လူငယ္တစ္ဦးႏွင့္ အသက္ ၃၅ ႏွစ္အရြယ္ ရခိုင္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးတို႔ မႈခင္းျဖစ္ပြားလ်က္ရွိရာ အမႈမွာ အမ်ိဳးသမီးက မုဒိမ္္းမႈျဖင့္ စြပ္စြဲထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထိုအမႈအား ကုလားႏွင့္ ျဖစ္ေသာအမႈဟု ဆိုကာ သံတြဲခရိုင္ တရားရံုးေတာ္တြင္ ေန႔မနား၊ ညမအား အျပင္းအထန္ စစ္ေဆးလ်က္ရွိေနၿပီး ခရိုင္တရားသူႀကီးႏွင့္ တရားခံေရွ႕ေနအား ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားတိုးတက္ေရးပါတီမွ ဖိအားေပးၿခိမ္းေျခာက္လ်က္ရွိေၾကာင္းလည္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ၎အမႈမွ စြပ္စြဲခံရသူ လူငယ္အား ႀကီးေလးေသာ ေထာင္ဒဏ္ ခ်မွတ္ရန္ ရခိုင္ တိုင္းရင္းသားမ်ား တိုးတက္ေရးပါတီ၀င္ ျပည္နယ္တရားသူႀကီးမွ စီစဥ္ေနေၾကာင္း သိရပါသည္။သို႔ျဖစ္ပါ၍ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ရွိ တရားေရးဆိုင္ရာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအေနျဖင့္ ၎၏ မေတာ္မတရားလုပ္ရပ္မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ေပးပါရန္ႏွင့္ ဥပေဒကို ဂတိတရား မလႊမ္းမိုးႏိုင္ေစရန္ အတြက္ ကူညီေပးၾကပါရန္ ေလးစားစြာ တင္ျပအပ္ပါသည္။ ကုလားႏွင့္ ျဖစ္ေသာအမႈဟု ဆိုကာ သံတြဲခရိုင္ တရားရံုးေတာ္တြင္ ေန႔မနား၊ ညမအား အျပင္းအထန္ စစ္ေဆးလ်က္ရွိေနၿပီး ခရိုင္တရားသူႀကီးႏွင့္ တရားခံေရွ႕ေနအား ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားတိုးတက္ေရးပါတီမွ ဖိအားေပးၿခိမ္းေျခာက္လ်က္ရွိေၾကာင္းလည္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ၎အမႈမွ စြပ္စြဲခံရသူ လူငယ္အား ႀကီးေလးေသာ ေထာင္ဒဏ္ ခ်မွတ္ရန္ ရခိုင္ တိုင္းရင္းသားမ်ား တိုးတက္ေရးပါတီ၀င္ ျပည္နယ္တရားသူႀကီးမွ စီစဥ္ေနေၾကာင္း သိရပါသည္။သို႔ျဖစ္ပါ၍ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ရွိ တရားေရးဆိုင္ရာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအေနျဖင့္ ၎၏ မေတာ္မတရားလုပ္ရပ္မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ေပးပါရန္ႏွင့္ ဥပေဒကို ဂတိတရား မလႊမ္းမိုးႏိုင္ေစရန္ အတြက္ ကူညီေပးၾကပါရန္ ေလးစားစြာ တင္ျပအပ္ပါသည္။

About ကို မွန္

ကို မွန္ has written 4 post in this Website..

   Send article as PDF