ဒတ္ခ်္ သုေတသန ပညာရႇင္မ်ားက လ်ပ္စစ္ဓာတ္စီးေနေသာ ေရအစက္အေျပာက္မ်ားကုိ အသုံးျပဳ၍ ဒလက္မပါေသာ ေလရဟတ္တစ္မ်ိဳးကို တီထြင္ခဲ့ပါသည္။
သမား႐ုိးက် ေလရဟတ္မ်ားတြင္ ေလ၏အေရြ႕စြမ္းအင္  (Kinetic Energy)   ကိုအသုံးျပဳကာ ဒလက္ မ်ားကို လည္ပတ္ေစျခင္းျဖင့္ စက္မႈစြမ္းအင္   (Mechanical Energy)   ရရႇိေစကာ ၄င္းမႇတစ္ဆင့္ ဂ်င္နေရတာကုိ ဆက္လက္ လည္ပတ္ေစျခင္းျဖင့္ လ်ပ္စစ္မီးကို ထုတ္ယူရရႇိပါသည္။

ဤစနစ္သစ္တြင္မူ တင္းနစ္႐ုိက္တံကဲ့သုိ့ စတီးျဖင့္ျပဳလုပ္ထားသည့္ ဖရိမ္ (Frame)တစ္ခုပါရႇိၿပီး ၄င္းဖရိမ္  အတြင္းတြင္ လ်ပ္စစ္ဓာတ္မကူးႏုိင္ေသာ ႁပြန္ေခ်ာင္း ၄၀ ခန့္ကို ဇကာကြက္ပုံစံ တပ္ဆင္ထားပါသည္။ ၄င္းႁပြန္ေခ်ာင္းေလးမ်ားသည္ လ်ပ္စစ္ေခါင္း  (Electrode) သဖြယ္ လည္းေကာင္း၊ ေရပန္းခရားသဖြယ္ လည္းေကာင္း အလုပ္လုပ္ကာ ၄င္းမႇလ်ပ္စစ္ဓာတ္၀င္ေနေသာ ေရပန္းမ်ားကို ပန္းထုတ္ပါသည္။
၄င္းပန္းထြက္ေနေသာ လ်ပ္စစ္အမဓာတ္ေဆာင္သည့္ ေရပန္းေရမႊားေလးမ်ားထံသို့ ေလထဲမႇ သဘာ၀အေလ်ာက္ လ်ပ္စစ္အဖိုဓာတ္ေဆာင္သည့္ အမႈန္ေလးမ်ား (Positive Charged Particles) ၀င္ေရာက္ထိေတြ႕မိၿပီး လ်ပ္စစ္ဓာတ္ကို ထုတ္ယူရရႇိပါသည္။ ေလတုိက္ႏႈန္းမ်ားေပၚ မူတည္၍ ဓာတ္အား ထုတ္ယူရရႇိမႈ ေျပာင္းလဲႏုိင္ပါသည္။

aw
ဤစနစ္တြင္ ဘက္ထရီ၊ အင္ဗာတာ၊HDVC Source  ၊ ေရစုပ္စက္ႏႇင့္ အားသြင္းစနစ္တုိ့ ပါ၀င္ပါသည္။ထို့ျပင္ ေရႊ႕လ်ားလည္ပတ္ရေသာ အစိတ္အပုိင္းမ်ား မပါ၀င္ေသာေၾကာင့္ အသံတိတ္ဆိတ္ျခင္း၊ တုန္ခါမႈ မရႇိျခင္း၊ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္း စရိတ္သက္သာျခင္း စသည့္အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ရရႇိႏုိင္ပါသည္။
ဤနည္းပညာအား Delft University Of Technology မႇပညာရႇင္မ်ားျဖစ္ေသာ ဂ်ဳိဟန္စမစ္ ႏႇင့္ဂ်ီရာဒီဂ်ာရမ္တုိ့ တီထြင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ပုိမုိႀကီးမားေသာ ေမာ္ဒယ္တစ္ခု  တည္ေဆာက္ရန္ ဆက္လက္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရႇိေၾကာင္း သိရိႇရပါသည္။

Source:www.wired.co.uk/news/archive/2013-04/3/bladeless-wind-turbine-ewicon

About Mr WorldWide

Mr WorldWide has written 99 post in this Website..

လက္ေထာက္ကထိက (Member of DASA)

   Send article as PDF