ယေန႔ေခတ္  လူသားမ်ားအား ကြန္ပ်ဴတာအသံုးျပဳရာတြင္ ခလုတ္ႏွိပ္ကိုင္တြယ္ အသံုးျပဳရန္မလိုပဲ စိတ္ကူးျဖင့္  ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္သည့္ ကိရိယာမ်ားအား လူႀကိဳက္မ်ားလာပါသည္။  ကိုရီးယား နာမည္ႀကီးနည္းပညာျဖစ္ေသာ Samsung မွ ထိုထက္ေက်ာ္လြန္၍  တီထြင္ရန္ ႀကိဳးစားေနပံုေပၚပါသည္။ Samsung အင္ဂ်င္နီယာမ်ား လက္ရွိတီထြင္ေနေသာ စိတ္ျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္သည့္ ကိရိယာမ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ သိရွိလာေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

            Texas, Dallas တကၠသိုလ္မွ သုေတသနပညာရွင္မ်ားႏွင့္ Samsung အင္ဂ်င္နီယာမ်ား ပူးေပါင္းတီထြင္လိုက္ေသာ mobile device မ်ားသည္ လူသားတို႔၏ စိတ္ျဖင့္ထိန္းခ်ဳပ္လာႏိုင္ပါသည္။ မယံုၾကည္ႏိုင္ေလာက္တဲ့ အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုပင္ျဖစ္သည္၊  အသံုးျပဳသူသည္ လွ်ပ္စစ္စီးေနေသာ အီလက္ထရုတ္ (EEG monitors electrodes) ဦးထုတ္၀တ္ဆင္ရန္ လိုအပ္ၿပီး ၎သည္  ဦးေႏွာက္မွ လွ်ပ္စစ္အသြင္တံု႔ျပန္မႈမ်ားကို ငါးစကၠန္႔အတြင္း ဖန္သားျပင္ေပၚတြင္ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၉၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ တိက်မွန္ကန္ေသာႏႈန္းျဖင့္ အဓိပၸါယ္ေဖာ္ေဆာင္ေပးပါသည္။

ယခုဆိုလွ်င္ သုေတသနပညာရွင္မ်ားသည္ ပံုစံသစ္မ်ားကို အသံုးျပဳ၍ Samsung Galaxy Note 10.1 ကိုတီထြင္လွ်က္ရွိပါသည္။ ၎တို႔၏ အေတြးအေခၚစြမ္းအားကို အသံုးျပဳ၍ Samsung Galaxy Note 10.1 တြင္ လူတို႔၏ စိတ္ကူးျဖင့္ application မ်ားအသံုးျပဳျခင္း၊ ဂီတသီခ်င္းမ်ား ဖြင့္ျခင္း/ရပ္ျခင္း၊ tablet ဖြင့္ျခင္း/ပိတ္ျခင္း ႏွင့္ အျခားလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ကိုျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။

လက္ရွိတြင္ သုေတသနပညာရွင္မ်ားသည္ ထိုကဲ့သို႔ ဆန္းသစ္ေသာ တီထြင္မႈ ပံုစံအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ မ်ားစြာေသာ သုေတသနျပဳလုပ္မႈမ်ား လိုအပ္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး ၾကိဳးစားလုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိပါသည္။

 

Samsung-Working-On-Mind-controlled-Samsung-Galaxy-Note-10.1

 

Samsung Developing Mind Controlled Tablets

Now-a-days, gesture control devices that help people to be free from being physically ‘wired’ to their computers are getting popular. Korean tech giant Samsung seems to have been trying to go beyond that. We have come to know that engineers of Samsung are currently working on a device that can be controlled using the mind.

Source: http://thetechjournal.com/devrlopment/samaung-developing-mind-controlled-tablets.xhtml#ixzz2R9UGcmGI

က်ေနာ့္အင္တာနက္ပဲမေကာင္းတာလား..ဘာမေကာင္းမွန္းကိုမသိဘူး။ ပံုကထည့္လို႕မရဘူး။ မေန႕က ပံုပဲေပၚတယ္..စာမေပၚဘူး။ ဘာေတြမွန္းကိုသိဘူး

About Mr WorldWide

Mr WorldWide has written 99 post in this Website..

လက္ေထာက္ကထိက (Member of DASA)

   Send article as PDF