သံတြဲ ဒြါရာ၀တီ ျမိဳ႔မေစ်းအတြက္ အၾကံျပဳတင္ျပျခင္း

စတင္ေဆာက္လုပ္တဲ႔ အခိ်န္မွစ၍ ယခုထိ စည္ပင္သာယာ၏ ခြင္႔ျပဳခ်က္ဆိုင္းဘုတ္ပါအခ်က္မ်ားမတင္ျပဘဲ ေဆာက္လုပ္ျခင္း ဆိုင္းဘုတ္ပါအခ်က္မ်ားမွာ အမွတ္စဥ္ (၁) မွ (၉) အထိပါအခ်က္မ်ား ဥပမာ ေျမတိုင္းအကြက္ အမွတ္ စာအမွတ္ခြင္႔ျပဳသည္႔ရက္စြဲ လိုင္စင္ရ ကန္ထရိုက္တာ အမည္ အင္ဂ်င္နီယာ အမိန္႔ အေဆာက္အဦး အမ်ိဳးအစား လိပ္စာ မ်ားျဖစ္ျပီး ေဆာက္လုပ္သည့္ပံုစံမွာလည္း BQ ႏွင္႔ကြဲလြဲေနျခင္း ဥပမာျမိဳ႔မစာသင္ေက်ာင္း ေဘးမွာ(၁) ထပ္တင္ထားျခင္း ဆိုင္ခန္းမ်ားေဖါင္းပြေနျခင္း ကန္ထရိုက္တာမွ တံခါးလုပ္ေပးမယ္ဆိုျပီး ေငြထပ္ေတာင္းျခင္း စည္ပင္မွအာဏာရွိသူအဖြဲ႔မွ ဆိုင္ခန္းမ်ားေမွာင္ခိုေရာင္းခ်ျခင္း ကန္ထရိုက္တာ ထပ္ေတာင္းသည္႔ ေငြကိုေပးသူကေပး၍ ထပ္မေပးသူမ်ားက မေပးျခင္း

သံတြဲျမိဳ႔ဒြါရာ၀တီ ျမိဳ႔မေစ်းႏွင္႔ပတ္သက္ေသာ အထက္ေဖာ္ျပပါ ျပႆနာေပါင္းမ်ားစြာကို တာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ ေျဖရွင္းေပးပါရန္ ႏွင္႔ ကန္ထရိုက္တာကို အေရးယူေပးပါရန္တင္ျပအပ္ပါသည္

 

 

About haha yapi

haha yapi has written 1 post in this Website..

   Send article as PDF