Nasa မွသိပၸံပညာရႇင္မ်ားသည္ အလင္းႏႇစ္ ၁၂၀၀ အကြာအေ၀းတြင္ ေနႏႇင့္သဏၭာန္တူ ၾကယ္ႀကီး တစ္စင္းအား လႇည့္ပတ္ေနေသာသက္ရႇိမ်ား ေနထုိင္အေျခခ်ႏုိင္မည့္ ကမၻာႏႇင့္ဆင္တူသည့္ ၿဂိဳဟ္ႀကီးႏႇစ္လုံးကို ရႇာေဖြ ေတြ႕ရႇိခ့ဲၾကသည္။
Kepler ရည္မႇန္းခ်က္ (Kepler ဆုိသည့္ ၿဂိဳဟ္မ်ားေလ့လာေရး အာကာသယာဥ္အား Nasa မႇ ၂၀၀၉ခုႏႇစ္ မတ္လ ၇ ရက္ေန့တြင္ လႊတ္တင္ခဲ့သည္) ျဖင့္ ရႇာေဖြေတြ႕ရႇိမႈမ်ားကုိ စုစည္းလ်က္ ရႇိေသာ  ၀ီလ်ံ ဘုိ႐ူ(စ္)က  ဦးေဆာင္သည့္ ေအမက္(စ္) သုေတသနဌာန (Ames Research Center)  က ကယ္ပလာ- ၆၂  ေခၚ ေနႏႇင့္သဏၭာန္တူၾကယ္အား လႇည့္ပတ္ေနသည့္ ၿဂဳိဟ္ႀကီး ၅ လုံးကို ေတြ႕ရႇိခဲၾ့ကသည္။

_67080314_67080313

၄င္းတုိ့အနက္မႇ  ၿဂဳိဟ္ႀကီး (၄) လုံးသည္ ကြၽႏု္ပ္တုိ့ ေနအဖြဲ႕အစည္းအတြင္းမႇ အေသးဆုံး ေရခဲျပင္ၿဂဳိဟ္ထက္ အရြယ္အစားေသးငယ္ၿပီး မိမိတုိ့ကမၻာေျမထက္ ႀကီးမား၍ ၄င္းတုိ့ကို ကမၻာအႀကီးစားမ်ား (Super-Earths) ဟု ေခၚဆုိႏုိင္သည္။
`ဒီၿဂဳိဟ္ေတြကို ေတြ႕ရႇိမႈနဲ့ အတည္ျပဳႏုိင္မႈေတြဟာ ကြၽန္ေတာ္တုိ့ရဲ႕ အရည္အေသြးနဲ့ အရင္းအျမစ္ေတြကို ေပါင္းစပ္ၿပီး လု့ံလစုိက္ထုတ္ထားမႈပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအျပင္ ႀကီးႀကီးမားမားရလဒ္ေတြ ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ဖုိ႕ သိပၸံ အသုိင္းအ၀ုိင္းတစ္ခုလုံးရဲ႕ ကြၽမ္းက်င္မႈေတြ လုိအပ္ပါတယ္ဓဟု ဘုိ႐ူ(စ္)ကီမႇ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
၄င္းၿဂဳိဟ္မ်ားသည္ ကြၽႏု္ပ္တုိ့ ကမၻာထက္ အခ်င္း ၁.၃ ဆ၊ ၁.၄ ဆ၊ ၁.၆ ဆ ႏႇင့္၁.၉ ဆ ႀကီးမားၾကသည္။ေနာက္ထက္ၿဂဳိဟ္တစ္လုံးသည္ အၾကမ္းဖ်ဥ္းအားျဖင့္ အဂၤါၿဂဳိဟ္ႏႇင့္ အရြယ္အစားတူညီၿပီး ကမၻာေျမ၏ တစ္၀က္မ် အရြယ္အစားရႇိသည္။ ကယ္ပလာ-၆၂ ၾကယ္သည္ ကဲ့(ပ္)လာ အေ၀းၾကည့္မႇန္ေျပာင္းမႇ ေလ့လာခဲ့ေသာ ၾကယ္တာယာ ၁၇၀၀၀၀ အနက္မႇ ၾကယ္တစ္လုံးျဖစ္ၿပီး ကြၽႏု္ပ္တုိ့ေန၏ ၆၉ ရာခုိင္ႏႈန္းထုထည္ရႇိသည္။
ကမၻာထက္ အခ်င္း၁.၄ ဆႏႇင့္ ၁.၆ ဆႀကီးမားေသာ ၿဂဳိဟ္ႏႇစ္လုံးသည္ ယင္းတုိ့၏ ၾကယ္အဖြဲ့အစည္းမႇ ၾကယ္ကို အသီးသီး လႇည့္ပတ္ေနၾကသည္။ ၄င္းၿဂဳိဟ္ႏႇစ္လုံးသည္ ကြၽနု္ပ္တုိ့ေနမႇ ရရႇိေသာ အပူခ်ိန္၏ ၄၁ ရာခုိင္ႏႈန္းႏႇင့္ ၁၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္းကို ယင္းတို႕၏ ၾကယ္အဖြဲ႕အစည္းရႇိၾကယ္မ်ားထံမႇ အသီးသီးရရႇိၾကသည္။ ၄င္းၿဂဳိဟ္တုိ့၏ ေနပတ္လမ္းေၾကာင္းမ်ားအရ ၿဂဳိဟ္မ်က္ႏႇာျပင္ေပၚတြင္ ေရကိုထိန္းသိမ္းထားႏုိင္ေသာ ပုံမႇန္အပူခ်ိန္ရႇၿိပီး သက္ရႇိမ်ားေနထုိင္ရန္ သီအုီရီ သေဘာတရားအရ သင့္ေလ်ာ္ေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။
သီအုီရီ သေဘာတရားမ်ားအရ အႀကီးစားကမၻာမ်ားျဖစ္ေသာ Kepler-62e ႏႇင့္ Kepler-62f ၿဂဳိဟ္ႏႇစ္လုံးစလုံးသည္ အစုိင္အခဲၿဂဳိဟ္ႀကီးမ်ားအျဖစ္တည္ရႇိၿပီး ေက်ာက္ေတာင္မ်ား သုိ့မဟုတ္ ေရခဲျပင္ေတာင္တန္းမ်ား တည္ရႇိေနလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။

“ ကြၽႏု္ပ္တုိ့အဖြဲ႕အေနနဲ့ ေနနဲ့တူတဲ့ ၾကယ္အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕နယ္ပယ္အတြင္းမႇာ ကမၻာနဲ့တူတဲ့ ၿဂဳိဟ္ေတြကိုေတြ႕လုိက္ရတာဟာ အေကာင္းဆုံးေတြ႕ရႇိမႈ ဥပမာပါပဲဓ ဟု Carnegie  သိပၸံေက်ာင္းမႇ အလန္ေဘာ့(စ္) (Alan Boss) ကအဆုိတစ္ခုတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။
ေနထက္ပိုမိုေသးငယ္ၿပီး ပုိမုိေအးခဲေသာ ၾကယ္၏ပတ္လမ္းတြင္ တည္ရႇိေနသည့္ အၾကီးစားကမၻာႀကီးျဖစ္ေသာ Kepler-62e ၿဂဳိဟ္သည္ ကမၻာမႇ အလင္းႏႇစ္ ၁၂၀၀ အကြာအေ၀းရႇိ Lyra  ၾကယ္တာယာစု ပတ္လမ္းတြင္တည္ရႇိၿပီး ၁၂၂ ရက္တြင္ တစ္ႀကိမ္က်ေပၚထြက္လာတတ္ကာ ကမၻာ၏အရြယ္အစားထက္ ၆၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ပုိမို ႀကီးမားသည္။
ၿဂဳိဟ္ေပၚတြင္ အစုိင္အခဲမ်က္ႏႇာျပင္ေလာ၊ ေရမ်က္ႏႇာျပင္ႀကီးေလာဆုိသည္ကို သိပၸံပညာရႇင္မ်ား မသိရႇိၾကေသးေပ။ သုိ့ေသာ္ယခုေတြ့ရႇိမႈသည္ ကမၻာႏႇင့္ အလားသဏၭာန္တူေသာ အျခားကမၻာတစ္ခုကို ရႇာေဖြေတြ႕ရႇိႏုိင္မႈ အဆင့္သုိ့ နီးသထက္နီးလာေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း အခ်က္ျပမႈပင္ ျဖစ္သည္။

Source:www.indianexpress.com

ဒီေန႕အဖို႕ ၂ ပုဒ္ေတာ့ျပည့္သြားပီ။ ထပ္တင္လို႕ရရင္ေတာ့ေကာင္းမယ္။ :)

(စည္းကမ္းအတိုင္းသည္သာ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္)

About Mr WorldWide

Mr WorldWide has written 99 post in this Website..

လက္ေထာက္ကထိက (Member of DASA)

   Send article as PDF