DSCN1356DSCN1329DSCN1325DSCN1324DSCN1328DSCN1327

ဓာတ္ေတာ္ေမြေတာ္မ်ားဖူးေျမာ္ၾကည္ညိဳခြင့္ရခဲ့ပံုမ်ား

ေညာင္ကုန္းေခ်ာင္းဖ်ားေက်းရြာ ဓမိၼကာရာေက်ာင္းေတာ္ႀကီး၏ဦးစီးပဓာနနာယကဆရာေတာ္ႀကီး ဘဒၵ ႏၱသီရိ၏ေစတနာ၊

သဒၵါတရား၊ ေမတၱာတရားတုိ႔၏ ဆြဲငင္မႈေၾကာင့္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီး၏ အေသြးေတာ္အသားေတာ္၊ အရုိးေတာ္တုိ႔မွျဖစ္ေသာ

ဓာတ္ေတာ္ေမြေတာ္၊ အရိုးေတာ္တို႔မွျ ဖစ္ေသာဓာတ္ေတာ္ေမြေတာ္တို႔အားဆရာေတာ္ႀကီးထံသို႔ ဖူးေျမာ္ၾကည္ညိဳခြင့္ရရန္ေရာက္ရွိ

လာခဲ့ေလသည္။

အိမ္မဲၿမိဳ႕အကယ္ရုိးေက်းရြာေန   ဦးဟုတ္ဟန္၊ ေဒၚလွခင္တုိ႔၏   ဒုတိယေျမာက္သားျဖစ္ေသာ

ဦးသန္းေအာင္(ဒုအရာခံဗိုလ္-ၿငိမ္း)မွဆရာေတာ္ႀကီးထံသို႔ ဓါတ္ေတာ္ေမြေတာ္မ်ား ရွာေဖြကယ္ဆပ္ကပ္ခဲ့သည္။ ဦးသန္းေအာင္သည္

(၁၄.၇.၂၀၀၇)တြင္ မိတၳီလာျမိဳ႕ပို႕ေဆာင္ေရးစီမံကိန္းရုံး၌တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေသာ သားျဖစ္သူခရုိင္ဦးစီးမွဴးဦးတင္ေအာင္ေဌးထံသို႔

သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ၀မ္းေတာ္ျပည့္ဓာတ္ေတာ္တုိက္ရွိ ျမတ္စြာဘုရားဓာတ္ေတာ္ႏွင့္ ရဟႏၱာဓာတ္ေတာ္မ်ားကုိ ဖူးေမွ်ာ္ၾကည္ညိဳခဲ့သည္။ ဓာတ္ေတာ္ေမြေတာ္မ်ားအမ်ားဆံုးကိန္း၀တ္ရာမိတၳီလာၿမိဳ႕ႏွင့္(၁၃)မိုင္ေ၀းေသာေပ်ာ္ဖြယ္ၿမိဳ႕သံလ်င္ေတာရယင္းေတာ္မင္းေက်ာင္း

တုိက္ရွိရာသုိ႔ခရီးဆက္ခဲ့ၿပီးသံလ်င္ေတာရယင္းေတာ္မင္းေက်ာင္းတိုက္ဓာတ္ေတာ္တိုက္ တာ၀န္ခံ ပဓာနနာယကဆရာေတာ္ႀကီး

ဟိေတသီေလန အရွင္နိပုဏအားအိမ္မဲၿမိဳ႕ေညာင္ကုန္းေခ်ာင္းဖ်ားေက်းရြာ ဓမၼိကာရာမေက်ာင္းတိုက္ဆရာေတာ္  ဘဒၵ ႏၱသီရိထံ

သို႔ဓာတ္ေတာ္ေမြေတာ္မ်ား ခ်ီးျမွင့္ေပးပါရန္ေလွ်ာက္ထားေတာင္းခံခဲ့ရာ ယင္းေတာ္မင္းေက်ာင္းတုုိက္ ဆရာေတာ္မွ၀မ္းေျမာက္၀မ္း

သာျဖင့္ (၂၇.၉.၂၀၀၇) ၁၃၆၉၊ ဒုတိယ၀ါဆုိလျပည့္ေန႔တြင္ ဦးသန္းေအာင္ထံသို႔ ျမတ္စြာဘုရားဓာတ္ေတာ္ေမြေတာ္ႏွင့္ ရဟန္းႏၱာ

ဓာတ္ေတာ္မ်ားအား  ျဖန္႔ေ၀ခ်ီးျမွင့္ခဲ့ပါသည္။(၃.၄.၂၀၀၈)ခုႏွစ္တြင္  ဦးသန္းေအာင္မွဆရာေတာ္ႀကီး   ဘဒၵ ႏၱသီရိထံသို႔ေန႔လည္

(၁၁) နာရီတြင္၀မ္းေျမာက္စြာျဖင့္ ဆက္ကပ္

လွဴဒါန္းခဲ့သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္(၅)ရပ္ကြက္၊ အမွတ္(၃)၀ိုင္း ပါရမီေက်ာင္းတုိက္ သိမ္ေတာင္ေက်ာင္း

သစ္ေက်ာင္းတြင္သီတင္းသံုးေနထိုင္ေသာပဓာနနာယကဆုထူးရွင္ဓာတ္ေတာ္ျပတိုက္ဆရာေတာ္အရွင္ကိတၱ၀ရ(ထီလာ)ထံမွ ရဟႏၱ

ငါးရာတို႔၏ ဓာတ္ေတာ္အေရအတြက္(၁၀၀၀)ခန္႔ကိုအမွတ္(၁၈၅)လမ္း၊ (၅၀)ပုစြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ေန ဦးစိန္၀င္း+ေဒၚခင္ေဌးၾကည္

မိသားစုမ်ားမွ (၈.၆.၂၀၀၆)ေန႔တြင္ ၾကည္ညိဳသဒၵါျပည့္စံုစြာျဖင့္ပင့္ေဆာင္လာၿပီး(၂၂.၆.၂၀၀၈)ေန႔ နံနက္(၁၀း၃၀)တြင္ ဆရာေတာ္

ဘုရားႀကီးဘဒၵ ႏၱသီရိထံသို႔ ၀မ္းေျမာက္ႀကည္ႏႈးစြာျဖင့္ ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းခဲ့ၾကသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ssc ေဆးခန္းတြင္ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးဘဒၵ ႏၱသီရိသည္ ေဆးစစ္ေဆးမႈခံယူေနခ်ိန္တြင္

ေရႊေပါက္ကံၿမိဳ႕သစ္တြင္ေနထုိင္သူဦးေအာင္လင္းခုိင္မွလာေရာက္သတင္းေမးခဲ့သည္။ သတင္းေမးရင္းစကားစပ္မိသျဖင့္  မိမိတြင္

ဓာတ္ေတာ္၊ ကို္ယ္ေတာ္ေလးဟုေခၚေသာရဟန္းေတာ္တစ္ပါးမွေပးထားေသာျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ဓာတ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ရဟႏၱာအရွင္ျမတ္

တို႔၏ဓာတ္ေတာ္မ်ားပူေဇာ္ရန္ရရွိထားေၾကာင္းႏွင့္ ဓာတ္ေတာ္ကုိယ္ေတာ္ေလးဟုေခၚေသာ ရဟန္းမွာျမန္မာျပည္အတြင္းႏွင့္ႏိုင္ငံျခား

တုိင္းျပည္မ်ားအထိ လွည့္လည္၍ဓာတ္ေတာ္မ်ားစုေဆာင္းေနေသာ သာသနာျပဳပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ေၾကာင္းေလွ်ာက္ထားၿပီး  အိမ္တြင္ပူေဇာ္ထားေသာ ဓာတ္ေတာ္ေမြေတာ္မ်ားကိုဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ဓာတ္ေတာ္တိုက္တြင္ပူေဇာ္ႏိုင္ရန္ဆပ္ကပ္လွဴဒါန္းခဲ့သည္။ဆရာေတာ္ႀကီး၏အနီးေနတ

ပည့္ျဖစ္ေသာအရွင္သုမနသိဒိၶ အရွင္သူျမတ္သည္(၁၇.၁.၂၀၀၉)ေန႔တြင္ကိုေအာင္လင္းခိုင္ႏွင့္ဗိုလ္ႀကီးထိန္၀င္း(ၿငိမ္း)တို႔၏အကူ

အညီယူ၍ ပုလဲၿမိဳ႕သစ္သို႔ခရီးထြက္ခဲ့သည္။ ပုလဲၿမိဳ႕သစ္ ဖ်ာပံုေက်ာင္းတုိက္တြင္ မဟာဗုဒၶ၀င္ျပတိုက္၊ ဓာတ္ေတာ္ျပတိုက္တုိ႔တည္ရွိၿပီး

ပရိယတိၱ၊ ပဋိပတိၱဗုဒၶသာသနာျပဳဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၱေတဇိႏၵထံသို႔ အရွင္သုမနသိဒၶိေရာက္ရွိခဲ့သည္။ အိမ္မဲၿမိဳ႕ေညာင္ကုန္းေခ်ာင္းဖ်ားေက်းရြာ ဓမၼိကာရာမေက်ာင္းတိုက္ဆရာေတာ္ႀကီးမွဓာတ္ေတာ္တိုက္ေဆာက္လုပ္၍ျပတိုက္ဖြင့္လွစ္မည့္အစီအစဥ္ရွိသျဖင့္ဆရာေတာ္ဘုရားထံမွစု

ေဆာင္းထားေသာဓာတ္ေတာ္မ်ားျဖန္႔ေ၀ခ်ီးျမွင့္လွဴဒါန္းပါရန္ေလွ်ာက္ထားခဲ့ရာတြင္အမွန္တကယ္လုိလားသူမ်ားျဖစ္သည့္အျပင္ဆရာေတာ္

ဘုရားႀကီး၏၊သီလ၊သမာဓိ၊ပညာဂုဏ္တို႔ကိုယံုၾကည္၍ျမတ္စြာဘုရားႏွင့္ရဟႏၱာအရွင္ျမတ္တုိ႕၏ဓာတ္ေတာ္ေမြေတာ္မ်ားကုိဆရာေတာ္ႀကီး

၏တပည့္ျဖစ္သူအရွင္သုမနသိဒၶိအားမွတ္္တမ္းဓာတ္ပံုႏွင့္တကြ၀မ္းေျမာက္စြာျဖင့္ေပးအပ္လွဴဒါန္းေတာ္မူခဲ့သည္။

ဆရာေတာ္ႀကီးသည္ ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား၏ဓာတ္ေတာ္ေမြေတာ္မ်ားထားရွိရန္ဓာတ္ေတာ္

တုိက္ေစတီေတာ္ႀကီးတစ္ဆူတည္ထားကိုးကြယ္ရန္စိတ္အႀကံျဖစ္ေတာ္မူခဲ့သည္။(၁၃၆၉)ခုႏွစ္ကဆုန္လဆန္း(၁၀)ရက္တြင္ ဓာတ္ေတာ္

တုိက္ ေစတီေတာ္အုတ္ျမစ္ခ်မဂၤလာအခမ္းအနားကိုစည္ကားသိုက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းပ၍(၁၃၇၀)ခုႏွစ္၊ တေပါင္းလဆန္း(၂)ရက္ေန႔တြင္ ဓာတ္ေတာ္

တုိုက္ေစတီေတာ္  ဌာပနာပိတ္ပြဲႏွင့္ထီးေတာ္တင္လွဴပြဲ ႏွင့္ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကုိ စည္ကားစြာက်င္းပခဲ့ပါသည္။

သီလ၀ိသုဒၶိႏွင့္ေမတၱာဓာတ္

ေညာင္ကုန္းေခ်ာင္းဖ်ားေက်းရြာႏွင့္တကြအိမ္မဲၿမိဳ႕နယ္အတြင္းေနထုိင္ၾကေသာရဟန္းရွင္လူ၊သူေတာ္စင္

အေပါင္းတုိ႔သည္ျမတ္စြာဘုရားရွင္ႏွင့္ရဟႏၱာအရွင္သူျမတ္တုိ႔၏ဓာတ္ေတာ္ေမြေတာ္တို႔အားဖူးေျမာ္ၾကည္ညိဳခြင့္ရရွိလာျခင္းသည္ႀကီးမား

လွစြာေသာေရွးဘုန္းကံမ်ားရွိၾကသကဲ့သို႔ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးဘဒၵ ႏၱသီရိ၏ သီလ၀ိသုဒၶိႏွင့္ေမတၱာဓာတ္အရွိန္အ၀ါေကာင္းမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးသည္ဓာတ္ေတာ္၊ေမြေတာ္တုိ႔၏  သမိုင္းစာေပအဖြဲ႕အႏြဲ႕မ်ားကုိအာဂံုေဆာင္ရရွိခဲ့ေသာ္လည္းသက္ေတာ္(၇၇)ႏွစ္

သိကၡာေတာ္(၅၇)၀ါ ရရွိမွသာတိုက္တိုက္ဆုိင္ဆုိင္   ဖူးေျမာ္ၾကည္ညိဳခြင့္မ်ား ရရွိခဲ့သည့္အတြက္ လွဴဒါန္းႏိုင္ခြင့္မ်ားရရွိခဲ့သည့္အတြက္

အႀကိမ္ႀကိမ္ပီတိေသာမနႆျဖစ္ရေၾကာင္းအဖန္ဖန္မိန္႔ၾကားခဲ့သျဖင့္ ၾကားနာရသူ ဒါယကာ၊ ဒါယိကာမအေပါင္းတုိ႔မွာ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ

လႈိက္လွဲစြာျဖင့္ ႏွလံုးစိတ္၀မ္းေအးခ်မ္းသာယာမႈျဖစ္ခဲ့ ၾကရသည္။ဆရာေတာ္ၾကီးသည္အနယ္နယ္အရပ္ရပ္ရွိတပည့္ဒါယကာ၊ဒါယိကာမမ်ား

ကိုးကြယ္ႏိုင္ေစရန္ျမတ္ဗုဒၶေအာင္ျမင္ေတာ္မူေသာမာန္(၅)ပါးကိုရည္စူး၍ရိုးၾကီးသရက္ပင္ေက်းရြာတြင္(ဓနမာန္ေအာင္)ေစတီေတာ္ျမတ္တစ္

ဆူ၊ဆယ္စုေက်းရြာတြင္(ေတဇမာန္ေအာင္)ေစတီေတာ္ျမတ္တစ္ဆူ၊ကံစုေက်းရြာတြင္(ရတနာမာန္ေအာင္)ေစတီေတာ္ျမတ္တစ္ဆူ၊ဆိတ္ၾကီး

ကုန္းေက်းရြာတြင္(လာဘမာန္ေအာင္)ေစတီေတာ္ျမတ္တစ္ဆူ၊ေသာင္တန္းေက်းရြာတြင္(ေရႊျပည္ေအး)ေစတီေတာ္ျမတ္တစ္ဆူ၊သရက္ပင္

ဆိပ္ေက်းရြာတြင္(ကၠဳသရမာန္ေအာင္)ေစတီေတာ္ျမတ္တစ္ဆူ၊မက်ီးေခ်ာင္ေက်းရြာတြင္(ေတဇမာန္ေအာင္)ေစတီေတာ္ျမတ္တစ္ဆူ၊က်ံဳကလံုး

ေက်းရြာတြင္(ဇိနမာန္ေအာင္)ေစတီေတာ္ျမတ္တစ္ဆူ၊ေတာၾကီးေက်းရြာတြင္(မဟာသုခကာရီ)ေရႊေက်ာင္းေတာ္ၾကီးတစ္ေဆာင္၊တံခြန္တိုင္

ေက်းရြာတြင္ေစတီေတာ္ျမတ္တစ္ဆူႏွင့္ခတၳီယေက်းရြာတြင္ေစတီေတာ္ျမတ္တစ္ဆူတို႕ကိုတည္ထားကိုးကြယ္ေစခဲ့ပါသည္။

ဆရာေတာ္ႀကီးသည္ မိမိသီတင္းသံုးေတာ္မူရာ ဓမၼိကာရာမေက်ာင္းတုိက္ႀကီးအတြင္း၌

သိမ္၊တန္ေဆာင္း၊ ေက်ာင္းကန္၊နတ္လမ္းမ်ားကုိ အသစ္တည္ေဆာင္ျခင္း၊  အေဟာင္းျပဳျပင္ျခင္း၊  လမ္းတံတားမ်ား  ေဆာက္လုပ္ေပးျခင္း ၊ ေစတီပုထုိးေတာ္မ်ားတည္ထားကုိးကြယ္ျခင္းႏွင့္ေက်ာင္းတုိက္ႀကီးအဓြန္႕ရွည္တည္တံ့ႏိုင္ေစရန္ဆြမ္းပေဒသာပင္မ်ားႏွင့္ေဆးပေဒသာပင္

မ်ားစိုက္ထူလွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။ယခုအခါသိကၡာေတာ္ႀကီး(၆၃)၀ါ အသက္ေတာ္ႀကီး(၈၃)ႏွစ္ ရွိၿပီျဖစ္၍ အိုမင္းရင့္ေရာ္လာေသာဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး

ဘဒၵႏၵသီရိသည္က်မ္းမာေရးယို႔ယြင္းအားနည္းခဲ့ၿပီျဖစ္ေလသည္။အိမ္မဲၿမိဳ႕ေညာင္ကုန္းေခ်ာင္းဖ်ားေက်းရြာတြင္ဆရာေတာ္ႀကီးဗုဒၶဂါယာဘုရားဖူးရာမွ

ယူေဆာင္စိုက္ပ်ိဳးထားေသာမဟာေဗာဓိပင္၊ လင္းလြန္းပင္မ်ားရွိရာ ဓမၼိကာရာမေက်ာင္းႀကီးအတြင္းသီတင္းသံုးေနထုိင္ရင္းျဖင့္ အိမ္မဲၿမိဳ႕ႏွင့္ျမန္မာျပည္အႏွံ႕မွလာေရာက္ဖူးေမွ်ာ္ၾကေသာဒါယိကာ၊ဒါယိကာမမ်ားအေပၚပစၥဳပၸန္၊သံသရာႏွစ္ျဖာေသာအက်ိဳးတရားမ်ားျဖစ္

ထြန္းႏိုင္ၾကေစရန္ တရားဓမၼေဟာေျပာျပသ ဆံုးမႀသ၀ါဒေပးေတာ္မူၿပီးသီလ၀ိသုဒၶိႏွင့္ေမတၱာဓာတ္အရွိန္အ၀ါျဖန္႔ေ၀ေပးလွ်က္ရွိပါသည္။

About silver hero

silver hero has written 19 post in this Website..

   Send article as PDF