ECBC ( Edgewood Chemical Biological Center) ၏စစ္ဘက္သုေတသီမ်ားသည္ ဓာတု လက္နက္ဆုိင္ရာစစ္ပြဲအတြင္း  အေမရိကန္ စစ္သည္မ်ားအား အကူအညီေပးႏုိင္မည့္ နည္းပညာသစ္တစ္ရပ္အား စမ္းသပ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရႇိပါသည္။ ဆုိဒါသံဗူးတစ္ဘူး အရြယ္အစားခန့္ရႇိသည့္ အဆုိပါနည္းပညာထည့္သြင္း ထားေသာ ဘူးငယ္ေလးသည္ အႏၲရယ္ရႇိသည့္ ဓာတုပစၥည္းမ်ားအား အနံ့ခံႏုိင္မည္ျဖစ္ကာ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေသာ ေဘးအႏၲရာယ္ႏႇင့္ပက္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္လက္မ်ားအား အေမရိကန္စစ္သည္မ်ားထံသုိ့ ျဖန့္ေ၀ေပးပုိ့ သြားမည္ျဖစ္သည္။ ယခုနည္းပညာျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာဘူးမႇာ ဆီးရီးယားႏုိင္ငံ၌ အထူးအသုံး၀င္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ အိမ္ျဖဴေတာ္မႇ ယေန့ထုတ္ေ၀ခဲ့သည့္ စာတစ္ေစာင္တြင္ ဆီးရီးယား စစ္ဘက္အေနျဖင့္ ဓာတုလက္နက္မ်ားအား ဆီးရီးယားႏုိင္ငံအတြင္း ပမာဏအနည္းငယ္မ်စီ အသုံးျပဳလ်က္ရႇိေၾကာင္းႏႇင့္ အထူးသျဖင့္ Sarin ကဲ့သို့ေသာ ဓာတုလက္နက္မ်ိဳးျဖစ္ေၾကာင္း ယုံၾကည္ေလာက္ဖြယ္ရာ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ား ကို ေသေသခ်ာခ်ာရရႇိထား ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

SensorCan

အန့ံအသက္ႏႇင့္ အေရာင္အဆင္းကင္းမဲ့သည့္ ဓာတုလက္နက္မ်ားသည္ ျမန္ဆန္စြာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရႇိၿပီး ကုိယ္လက္အဂၤါမ်ား မလႈပ္ရႇားႏုိင္ျခင္း၊သုိ့မဟုတ္ ေသဆုံးျခင္းသုိ့ အျမန္ဆုံး ေရာက္ရႇိေစသည္။ သုေတသနျပဳလုပ္ဆဲအဆင့္သာရႇိေသးသည့္ ECBC ၏ နည္းပညာအသစ္အေနျဖင့္ အေမရိကန္စစ္သည္မ်ားအား ထုိကဲ့သို့ေသာ အႏၲရာယ္ရႇိသည့္ အေျခအေနမ်ိဳးမႇ ေရႇာင္ရႇားႏိုင္ရန္အတြက္ အကူအညီေပးစြမ္းႏုိင္ေအာင္ ဒီဇုိင္းေရးဆြဲထားသည္။ ဘူး၏ပတ္လည္တြင္ ဓာတုလက္နက္မ်ား၏ဒဏ္မႇ ကာကြယ္ႏုိင္ေစရန္ တည္ေဆာက္ထားသည့္ အာ႐ုံခံကိရိယာမ်ား တပ္ဆင္ထားေသာ အဆုိပါဘူးငယ္မ်ားအား ေလယာဥ္တစ္စင္းမႇ ေလထီးျဖင့္ခ်ေပးႏုိင္မည္ျဖစ္ကာ ¤င္းတုိ့စုေစာင္းရရႇိသည့္ ဓာတုေဗဒဆုိင္ရာ မည့္သည့္ သတင္းအခ်က္လက္မ်ိဳးကိုမဆုိ ၿဂဳိဟ္တုမႇတစ္ဆင့္ ထပ္ဆင့္ျဖန့္ေ၀ေပးမည္ျဖစ္သည္။ ဘူးငယ္မ်ား၏ တုန္ခါမႈကုိတုိင္းတာသည့္ အာ႐ုံခံကိရိယာမ်ားပါရႇိမည္ျဖစ္ၿပီး ေလေၾကာင္းမႇႀကဲခ်လာမည့္ ဓာတုလက္နက္ မ်ားျဖစ္သည့္ ႇSarin,Mustart Gas,Lewisite,Cyanogen Chloride အပါအ၀င္ အျခားေသာ ဓာတုလက္နက္မ်ားကိုလည္း ကာကြယ္ႏုိင္သည့္ စြမ္းရည္ရႇိေပလိမ့္မည္။ ထုိ့အျပင္ယင္း၏ တည္ေနရာကို စစ္သည္မ်ား သိရႇိနုိင္ေစရန္အတြက္ GPS Antenna တစ္ခုလည္းပါရႇိေပမည္။ ကနဦးထုပ္လုုပ္ေသာ မူလပုံစံရင္း အဆုိပါဘူးငယ္မ်ား၌ လတ္တေလာ  ၆နာရီသက္တမ္းသာခံေသာ္လည္း ေနာက္ပုိင္းတြင္ ရက္အနည္းငယ္ၾကာ သည္အထိ သက္တမ္းတုိးျမႇင့္လာႏုိင္ဖြယ္ရာရႇိသည့္ ဘက္ထရီမ်ားလည္း ပါ၀င္ၾကသည္။
ယင္းဓာတုလက္နက္ အာ႐ုံခံဘူးငယ္မ်ား၏ အမည္အား GS NRT-BDA (Global Strike Near Real-Time Battle Data Assessment)  ဟုတရား၀င္ေပးထားကာ စစ္ေျမျပင္တစ္ခုရႇိမျမင္နုိင္ေသာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ ပုံရိပ္လႊာမ်ားအား တစ္မုဟုတ္ခ်င္း က်ယ္ျပန့္စြာေပးပုိ့ျဖန့္ေ၀ေပးႏုိင္မည့္ ထုိကိရိယာေလး၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ပန္းတုိင္ကို ရည္ñႊန္းလုိဟန္ရႇိေပသည္။ ဓာတုၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ ေ၀းကြာေသာနယ္ပယ္ ေဒသမ်ားအထိ ေရာက္ရႇိေစကာ ရန္သူ၊မိမိမခြဲျခားဘဲ ျပင္းထန္ဆုိးရြားစြာ သက္ေရာက္ေစပါသည္။ ဓာတုတုိက္ခိုက္မႈတစ္ရပ္အားကာကြယ္ရျခင္းမႇာ မျမင္နုိင္သည့္ ရန္သူအားေဖာ္ထုတ္ရသကဲ့သို့ရႇိေပသည္။ ထုိ့ေၾကာင့္ ေရႇ့ေျပးစစ္သည္မ်ားအား ထုိနယ္ေျမသည္ လုံၿခဳံမႈရႇိမရႇိကုိ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေပးပုိ့ရာ၌လ်င္ျမန္မႈသည္ အဓိကအေရးပါျခင္းျဖစ္သည္။ အကယ္၍ စစ္သည္မ်ား၏ေရႇ႕ေပ ၅၀၀ အကြာအေ၀းသုိ့ေရာက္ရႇိလာေသာ ဓာတုတုိက္ခိုက္မႈတစ္ရပ္အား ကာကြယ္ႏုိင္ရန္ အတြက္ဆုိပါက စစ္သည္မ်ားအေနျဖင့္ အကာအကြယ္ကိရိယာ မ်ား၀တ္ဆင္ႏုိင္ဖုိ့ရန္ လုံေလာက္ေသာ အခ်ိန္လည္းေပးရေပလိမ့္မည္။ မည္သုိ့ပင္ျဖစ္ေစကာမႈ ယခုကဲ့သုိ့အ့ံၾသဖြယ္ရာ ထုတ္လုပ္ႏုိင္ခဲ့သည့္ လက္တစ္ဆုပ္စာ ပစၥည္းငယ္ေလးသည္ ဓာတုလက္နက္မ်ားႏႇင့္ အံ့တုဖက္ၿပိဳင္ကာ လက္ေတြ႕စစ္ေျမျပင္၌ သြားလာလႈပ္ရႇားေနရေသာ မိမိစစ္သည္မ်ားအတြက္ အကာအကြယ္ေပးႏုိင္ေသာ အဖုိးမျဖတ္ႏုိင္သည့္ ပစၥည္းပင္ ျဖစ္ေပေတာ့သည္။

Source:www.popsci.com/technology

About Mr WorldWide

Mr WorldWide has written 99 post in this Website..

လက္ေထာက္ကထိက (Member of DASA)

   Send article as PDF