သေျပေရထြက္သည္ ဓာက္ေတာ္ေတာင္၏ ေတာင္ေျခတြင္တည္ရွိပါသည္။ သေျပပင္မွေအာက္မွ ေရမ်ားထြက္ေသာေၾကာင့္ သေျပေရထြက္ဟုေခၚပါသည္။ ေရမ်ားသည္ ရာသီမေရြး အျမဲတမ္းစီးဆင္းေနေသာေၾကာင့္ ေျမာင္းသဖြယ္ျပဳလုပ္ၿပီး အနီးနားရွိရြာမ်ားမွ လယ္ယာလုပ္ငန္းလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူမ်ား အတြက္ အားထားရာျဖစ္ပါသည္။ ယခုအခါတြင္ သေျပပင္ကိုလွဲၿပီး ဘုရားတစ္ဆူတည္ထားပါသည္။ ေရမ်ားကိုေျမာင္းပုံစံျပဳလုပ္ၿပီး ေရကန္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ထိုေရမ်ားကိုသိုေလွာင္ထားပါသည္။ အနီးနားရွိရြာမွ လူမ်ားအတြက္ ေသာက္ေရ သံုးေရ အျဖစ္အသုံးျပဳၾကပါသည္။ လယ္ကြင္းမ်ားဆီသို႕ မိမိတို႕အိမ္ဆီသို႕လည္း လွည္းမ်ားေပၚတင္ ေပပါႀကီးမ်ားတင္ၿပီး လာေရာက္သယ္ယူၾကပါသည္။ တန္ခိုးႀကီးသည့္ ဓာက္ေတာ္လႈိဏ္ဂူကိုလည္း ဖူးေျမာ္ရင္ ထူးဆန္းလွသည္ သေျပေရထြက္လည္း ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။ ပြဲေတာ္အခ်ိန္ဆိုလွ်င္မ်ား ပိုမိုထြက္ေလ့ရွိပါသည္။ ပြဲေတာ္လာေစ်းသည္မ်ား ဧည့္သည္မ်ားအတြက္ ေရလံုး၀ပူစရာမလိုပါ။  ေနာက္ထပ္လည္း ကတိုးေရထြက္ဆိုတာရွိေသးတယ္။ ဓာက္ေတာ္ေတာင္ေျခကေနနည္းနည္း သြားလုိက္ရင္ ေရာက္တယ္။ သူကေတာ့ တြင္းေလးထဲကေန ေရေတြပြက္ၿပီးေတာ့ကို ထြက္လာတာ အရင္ကေတာ့ ပိုက္ဆံ က်ပ္ျပား ေစ့ေလးေတြကို ပစ္ခ်ရင္ပိုၿပီးေတာ့ ေရေတြပြက္တယ္တဲ့။ ေမာင္ႏွမႏွစ္ေယာက္ျပိဳင္တူ ကတစ္ခုခုကို ေအာ္လုိက္ရင္လဲ ပိုၿပီးပြက္ျပတယ္တဲ့။ ကတိုးေရထြက္ကလည္းေရမ်ား ရၾသီမေရြးထြက္ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ေျမာင္းသဖြယ္ျပဳလုပ္ၿပီး ေရကန္ႀကီးမ်ားျဖင့္ သိုေလွာင္ထားၿပီး အနီးအနားရွိရြာမ်ားမွ ရြာသားမ်ားအတြက္ေရမရွားေတာ့ပါ။ ကတိုးေရထြက္ကိုအစြဲျပဳၿပီး ကတိုးရြာလို႕လည္း ရွိပါေသးတယ္။ ထူးဆန္းစရာေတြေပါမ်ားလွသည္ ေက်ာက္ဆည္ျမိဳ႕ဆီသို႕ တစ္ေခါက္ေလာက္ေတာ့ လာေရာက္ေစခ်င္ပါသည္။

About thihayarzar

thiha yarzar has written 76 post in this Website..