ဟုိ…….. အေ၀း တစ္ေနရာ က တုိက္ခတ္လ်က္ရွိေသာ ေလျပင္းမ်ားသည္ ကၽြန္ေတာ္ေနထုိင္ရာ အခန္း၏ ျပတင္းေပါက္မွန္မ်ားကုိ လာေရာက္ ထိခတ္လ်က္ရွိေနသည္။ ထုိသို႔ေသာ အခ်ိန္မ်ား ၾကံဳရတုိင္း ကၽြန္ေတာ္ ထိတ္လန္႔မိပါသည္။ ေၾကာက္ရြံေနသာ စိတ္ခံစားမ်ားမႈမ်ားသည္ လြန္ခဲ႔ေသာ ႏွစ္မ်ားက အျဖစ္အပ်က္မ်ားကုိ ျပန္လည္ေရာက္ရွိေစခဲ႕ပါသည္။……………………………………
ထုိေန႔ညေနတြင္ အမ်ားသူငါ ေျပာေသာစကားမ်ား၌ မုန္တုိင္းဆုိေသာ စကားလုံးသည္ ေရပန္းစားလ်က္ရွိေနသည္။ မုန္တုိင္းလာမည္ ဟူေသာ စကားသံသည္ လူတုိင္းအတြက္ေတာ႔ အေရးတယူလုပ္စရာ မလုိေသာ ရယ္စရာ စကားလုံးတခုသာ ျဖစ္ခဲ႔သည္။………………..
သို႔ေသာ္ ထုိေန႔ည ၁၀ နာရီ ခန္႔မွ စ၍ ျပင္းထန္စြာ တုိက္ခုိက္လ်က္ရွိေသာ ေလမ်ားသည္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အိမ္နား ၀န္းက်င္ အုန္းပင္မ်ားကုိ ခါရမ္းလႈပ္ရွားေစခဲ႔သည္။ ကၽြန္ေတာ္ တစ္သက္တြင္ ထုိမ်ားေလာက္ ျပင္းထန္ေသာ ေလတုိက္္ခတ္မႈမ်ားကုိ မၾကံဳေတြ႕ခဲ႔ဘူးေပ။ ထုိေန႔ည ျပင္းထန္စြာ ေလျပင္းသံမ်ားၾကားတြင္ ေၾကာက္ရြံစြာ အိပ္စက္ခဲ႔ရပါသည္။ ထုိေန႔ မနက္တြင္ ညီမေလး လာႏႈိး၍ အိမ္ပတ္၀န္းက်င္ကုိ ျပတင္းတံခါးမွ တဆင္႔ ၾကည္႔မိရာ အိမ္ပတ္၀န္းက်င္တစ္ခုလုံး ျပိဳလဲေနသာ သစ္ပင္မ်ားျဖင္႔ ရႈပ္ေထြးလ်က္ရွိသည္ကုိ ေတြ႕ရွိခဲ႔ရပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ျပင္းထန္စြာ တုိက္ခတ္္လ်က္ရွိေသာ ေလမ်ားႏွင္႔ မိုးမ်ားသည္ ရပ္တန႔္မႈ မရွိပဲ ျပင္းထန္းစြာ ဆက္လက္ ရြာသြန္းျဖိဳးလ်က္ရွိေနပါသည္။ လွ်ပ္စစ္မီးမ်ား ျပန္ေတာက္လ်က္ရွိျပီး မိမိ၏ ျခံ၀င္းအတြင္း၌ မၾကံဳစဖူး ေရမ်ားျဖင္႔ ျပည္႔ေနသည္ကုိ ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ထုိ႔ေန႔ တေန႔လုံး အိမ္ျပင္မထြက္ ပဲ ညေနေစာင္း ေလျပင္းမ်ား ျငိမ္သက္သြားခ်ိန္တြင္ အျပင္သို႔ထြက္၍ ေလ႔လာခဲ႔ရာ လမ္းတစ္ခုလုံး လူသြားဖုိ႔ရန္ ပင္ မလြယ္ကူပဲ ျပိဳလဲလ်က္ရွိေသာ သစ္ပင္မ်ားႏွင္႔ ျပည္႔ႏွက္လ်က္ရွိေနေတာ႔သည္။ အခ်ိန္ဆြဲမေနပဲ မိမိတုိ႔ လမ္းတြင္းရွိ မိသားစုမ်ား ပူးေပါင္းကာ ရွင္းလင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ စတင္ခဲ႔ပါသည္။ ည ၇ နာရီေက်ာ္ေက်ာ္ခန္႔တြင္ လူမ်ားသြားလာႏုိင္ဖုိ႔ရန္သာမက ကားမ်ားပင္ စတင္သြားလာႏုိင္ခဲ႔ပါသည္။
ထုိ႔ေန႔ရက္မ်ားတြင္ မိမိတုိ႔ ေနအိမ္မ်ားတြင္ လုံျခဳံေဘးကင္းစြာ ေနထုိင္ခဲ႔ရေသာ္လည္း ဟုိအေ၀းတေနရာက မိတ္ေဆြမ်ားကေတာ႔ ေလာကငရဲကုိ ကုိယ္တုိင္ကုိယ္ၾက ၾကံဳေတြ႕ခံစားခဲ႔ရ ပါသည္။ အသက္ရွင္ေနထုိင္ေနဖုိ႔အတြက္ လုိအပ္ေသာ ေန႕စဥ္ အာဟာရမ်ားအတြက္ပင္ ၾကိဳးစားရုန္းကန္လ်က္ရွိၾကပါသည္။ ထုိ႔သူတုိ႔ ကုိ ၾကည္႔လ်က္ မိမိတုိ႔ကုိ မိမိတုိ႔ ကံေကာင္းလွျပီးလုိ႔ အဘယ္သို႔ေသာ ႏွလုံးသားျဖင္႔ ေပ်ာ္ရြင္၀မ္းေျမာက္ႏုိင္အံံ့ေတာ႔မည္နည္း။ ငုိေၾကြးေနေသာ မ်က္လုံးမ်ား ၊ နာက်င္ေနေသာ ႏွလုံးသားမ်ား ၊ ျပန္လည္အစားထုိးလုိ႔ မရႏုိင္ေအာင္ ဆုံးရႈံးမႈမ်ားကုိ ၾကံဳေတြ႕ေနေသာ ဘ၀မ်ား ၊ ေန႔စဥ္ အသက္ရွင္ရန္ဖုိ႔ပင္ အကူအညီလုိအပ္ေနေသာ အေျခအေနမ်ား အတြက္ မိမိတုိ႔ ရင္မွာ စာနာခံစားလ်က္ ေႏြးေထြးေသာ ေမတၱာျဖင္႔ ကူညီႏုိင္ဖုိ႔ရန္ ၾကိဳးစားေဆာင္ရြက္ရေတာ႔မည္ျဖစ္ပါသည္။

About teekaunglay

တီေကာင္ ေလး has written 4 post in this Website..