မည္ကာမတၱ              လူ

အေထာက္အထားတစ္ခုကိုမွ်

လက္၀ယ္ကိုင္ေဆာင္ျပသ နုိင္ျခင္းမရွိတဲ့အခါ…။

လူေမႊး ၊ လူေတာင္    ေျပာင္ဖို႔

လူသတ္မွတ္တဲ့ လူ ႔ တန္းတစ္ခုကို

လူတန္းမေစ့ တဲ့အခါ…။

လူလိုသူလို ေခၚေျပာဆက္ဆံ

ေနရာေပးအလိုက္သိျခင္းမခံရတဲ့

ျဖစ္တည္ရံု အဆင့္ရွိ

အေလအလြင့္လူသားျဖစ္တဲ့အခါ…။

လူေတြေမြးျပီး လူေတြ စြန္႔ပစ္သြားခဲ့ၾကတဲ့

လူအေဖအေမ မဲ့ လူသားေတြအျဖစ္

ေနရာတစ္ခုသည္းသန္႔ကန္႔သတ္ျခင္း….

ခံၾကရတဲ့အခါ…။

အဂၤါမစံု၊ မသန္စြမ္းဘ၀နဲ႔

အထင္အျမင္ေသးနွိမ္ခ်

ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းခံၾကရတဲ့အခါ…။

ေရာဂါတစ္ခုအေၾကာင္းျပ

ျမင္ရံုနဲ႔ေနာက္တြန္႔

ရံႈ ႔ခ်ကဲ့ရဲ့ျပီး ေမာင္းထုတ္နွင္ခ်ျပီး

လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းနဲ႔ မနီစပ္ေစခ်င္ခံရတဲ့

အသက္၀ိၫာဏ္ရွိ ေျခေကာင္းလက္ေကာင္းဘ၀

အမွားတစ္ခုေၾကာင့္ပဲျဖစ္ျဖစ္

အခန္႔မသင့္လို႔ ပဲျဖစ္ျဖစ္ ေရာက္ၾကရတဲ့အခါ…။

ကြ်န္ေတာ္တို႔တစ္ေတြဟာ

လူ႔သေဘာသဘာ၀ကို ပိုင္ဆိုင္ထားၾကပါလွ်က္

မည္ကာမတၱလူ ျဖစ္ၾကရတယ္။

About သုရွင္

သု ရွင္ has written 44 post in this Website..

ကြ်န္ုပ္ေရး၍ ကြ်နု္ပ္ဆိုသံ အမွန္ဟူ၍ ကြ်န္ုပ္မဆို...။ ကြ်န္ုပ္စပ္၍ ကြ်နု္ပ္ဖြဲ႔သီျမတ္လွျပီဟု ကြ်န္ုပ္မယူ..။ တိုင္းတိုင္းျပည္သူ လူဟူသမွ် ကုိယ့္ျမင္ကိုယ့္ေတြး..ကိုယ့္အေရးကို ကိုယ္တိုင္ဆံုးျဖတ္ မွတ္ခ်က္ေပးေစ။ မွတ္ခ်က္ဟူသမွ် က်ိဳးရွိလွဟုလည္း ကြ်န္ုပ္မျမင္..မထင္ပါေသး။ ထိုမွတ္ခ်က္မ်ိဳး ေၾကာင္းက်ိဳးမွန္ကန္ ယုတၱိတန္မွ..ကြ်ုုန္ုပ္ကိုးစား.. တန္ဖိုးထားမည္...ကြ်န္ုပ္သစၥာတည္း။ သုရွင္

   Send article as PDF