သုေတသီမ်ားသည္ ဦးေႏႇာက္မႇလာေသာ လ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ကိုအသံုးျပဳကာ ရဟတ္ယာဥ္ပ်ံသန္းမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္၍ အတားအဆီးမ်ားအား ေရႇာင္ကြင္းေမာင္းႏႇင္ျပသခဲ့ပါသည္။ အစမ္းသ႐ုပ္ျပပဲြ၌ စိတ္စြမ္းအင္ကို လ်ပ္စစ္စီးေၾကာင္းမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲအသံုးျပဳ၍ စမ္းသပ္ေမာင္းႏႇင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုသို့ေမာင္းႏႇင္ရန္အတြက္ ဦးေႏႇာက္မႇ စြမ္းအင္ကိုေျပာင္းလဲေပးသည့္ ဦးထုပ္တစ္မ်ိဳးအား ေဆာင္းထားရန္လိုအပ္ပါသည္။

power

 

ယခုစမ္းသပ္မႈသည္ အျခားေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကဲ့သို့ပင္ ဦးေႏႇာက္မႇလာေသာ စြမ္းအင္စီး ေၾကာင္းမ်ားကို နားလည္ႏိုင္ရန္အတြက္ အီလက္ထေရာနစ္စနစ္မ်ားအား ေလ့က်င့္ေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ စမ္းသပ္မႈတြင္ ဘယ္ဘက္လက္အား ဆုပ္ကိုင္လိုက္ပါက ေလယာဥ္၏ ေရြ႕လ်ားမႈသည္ ဘယ္ဘက္သို့ ေျပာင္းလဲသြားမည္ျဖစ္သည္။ ယခုအခါ ၀ႇီးခ်ဲလ္ထိုင္ခံုမ်ားကိုလည္း စိတ္စြမ္းအင္ျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္းႏႇင့္ ဦးေႏႇာက္မႇ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေသာ အကြာအေ၀းအတြင္းတြင္ မည္သည့္အရာကိုမဆို အသံုးခ်ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ယခုအဖဲြ႕အား သုေတသနျပဳလုပ္ခဲ့သူ ပေရာဖက္ဆာ ဘင္မႇဆိုသည္။ ယခုနည္းပညာနည္းတူ ဆမ္ေဆာင္းမႇလည္း စိတ္ျဖင့္ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေသာ Tablet အား ထုတ္လုပ္ခဲ့ၿပီးၿပီျဖစ္သည္။
ယခုစမ္းသပ္မႈတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သူ ငါးဦးအား အီလက္ထ႐ုတ္ ၆၄ ခုတပ္ဆင္ထားသည့္ ဦးထုပ္ကို ေဆာင္းေစခဲ့ၿပီး ¤င္းမႇတစ္ဆင့္ လႈပ္ရႇားမႈမ်ားအား ကြန္ပ်ဴတာမႇနားလည္ေစရန္ သင္ၾကားေပးပါသည္။ ဘယ္ညာေျပာင္းလဲပ်ံသန္းျခင္းအတြက္ ဘယ္ဘက္လက္ႏႇင့္ ညာဘက္လက္မ်ားအား ဆုပ္ကိုင္ျခင္းျဖင့္ ျပဳလုပ္ေစၿပီး  အေပၚေအာက္ေရြ႕လ်ားမႈအတြက္ လက္ႏႇစ္ဘက္စလံုးအား ဆုပ္ကိုင္ျခင္းျဖင့္ ေမာင္းႏႇင္ ေစပါသည္။
၄င္းအျပင္ တီဗြီဖြင့့္ျခင္းမ်ား ၊ ၀ႇီးခ်ဲလ္မ်ားအား ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းမ်ားကိုလည္း ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။  ”ယခုကဲ့သို့ ျပင္ပကမၻာမႇ ပစၥည္းမ်ားကို ဦးေႏႇာက္ျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ နည္းပညာကို ဆက္လက္၍ ဖြ႕ံၿဖိဳး တိုးတက္သြားေအာင္ ျပဳလုပ္ရန္မႇာ  သူ၏ အိပ္မက္ပင္ျဖစ္သည္” ဟု ပေရာဖက္ဆာ ဘင္က ဆိုပါသည္။
ေနာင္တြင္ အိမ္အကူစက္႐ုပ္မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ဖြယ္ရႇိၿပီး ¤င္းနည္းပညာသည္ လႈပ္ရႇားထိန္းခ်ဳပ္မႈအပိုင္းတြင္သာ ရပ္တန့္ေနမည္မဟုတ္ေၾကာင္းကိုလည္း ¤င္းက ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Source:http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-22764978

 

About Mr WorldWide

Mr WorldWide has written 99 post in this Website..

လက္ေထာက္ကထိက (Member of DASA)

   Send article as PDF