တယ္လီဖုံး ေျပာဆုိခကုိ ငါးဆယ္ကေန သိသိသာသာ ေလွ်ာ့ခ်မယ္လုိ႕ ဆက္သြယ္ေရး ဒုဝံဂ်ီး ဦးေသာင္းတင္ ေပါသြားေဒါ့ စီအန္အန္သတင္းမွာ ဖတ္ရတာေလး သဟုတုဗ အျဖစ္ ပိတ္သက္က်ီးကို ေဝငွပါရေစ။ အစုိးရမ်ား ေငြလုိတဲ႕အခါ ဆူလြယ္နပ္လြယ္ ရွာလုိ႕တဲ႕ ဂြင္တခု ျဖစ္ျပီး ျမန္မာျပည္မွာလည္း တေန႕တျခား ပီျပင္လာေနတဲ႕ ေဈးကြက္ၾကီး ျဖစ္လုိ႕ေနပါျပီ။ ဝင္ေငြခြန္၊ စည္ပင္ခြန္၊ ပါမစ္ခြန္ ဘာညာခြန္ေတြ တုိးေကာက္ရင္ ကုန္ေဈးႏႈန္းကုိ တုိက္ရုိက္သက္ေရာက္လုိ႕ တုိင္းျပည္အတြင္း ပူညံပူညံ ျဖစ္ေလ႕ရွိေပမဲ႕ ဒီဆဲလ္ဖုံးခြန္ကေတာ့ အေတာ္ေလး ညွင္သာ ထိေရာက္ပုံပဲ။ ဟုတ္တယ္ေလ.. မေပးခ်င္ မကုိင္နဲ႕၊ ဖုံးမေပၚခင္ စာတုိက္ကေနပဲ စခန္းသြားခဲ႕ဂ်ဒါ၊ ေနာက္ေတာ့ေကာ လုိင္းဖုံးအေသေတြနဲ႕ ႏွစ္အၾကာၾကီး ေနလာျပီး မုိဘုိင္းလ္ေခတ္ေရာက္မွ ဆဲလ္ဖုံးမရွိရင္ ဘဝဆုံးျပီနဲ႕.. အလဂါး အပုိေတြ။။ ခုဆုိ ပုိဆုိးေသး.. ဖုံးေျပာဖုိ႕တင္မက လက္ကျမင္းဖုိ႕ မ်က္ေစ႕ နားအရသာခံ ကိေလသာထဖုိ႕ အင္တာနက္ ေဒတာဆားဗစ္ပါ အပုိထည့္လာတယ္။  ဒီေတာ့ ေပးေပါ့ဗ်ာ၊ ေျပာဂ်တာရွိတယ္ “ေပါေပါသုံး မ်ားမ်ားရွာတဲ႕…. ျခဳိးျခံျခစ္ျခဳတ္စု မေနနဲ႕ေပါ့…” ကုိေဘးႏြားကင္ အယာတိုလာ မာမြတ္ရွာပြတ္ ၇၈၆ ခုိမ္ေမနီဂ်ီးကုိ ေမးၾကည့္ရင္ ပုိသိပါလိမ့္မယ္။ စကားနိဒါန္း အေနနဲ႕ ဒီေလာက္ပါပဲ….။ :mrgreen:

ဖြက္ထားတဲ႕ ဖုံးဘီလ္ ၁၇% “ဆဲလ္ဖုံးဘီလ္ဖုိး ေပးရတာ ဝုိင္ယာလက္စ္ဖုံး ကုမၼဏီတခုထဲကုိ မကဘူးဗ်ဳိ႕…”

 ျမဳိ႕ျပ ျပည္နယ္ ဖက္ဒရယ္ အစိုးရမ်ား၊ အေရးေပၚနံပါတ္ ၉၁၁ စနစ္နဲ႕ ခရုိင္ေကာင္စီမ်ားကေန သတ္မွတ္တဲ႕ အခြန္အခေၾကာင့္ ဆဲလ္ဖုံးအသုံးျပဳသူမ်ားဟာ ဆဲလ္ဖုံးဘီလ္ရဲ႕ ပ်မ္းမွ် ၁၇.၂% အပုိေဆာင္း ေပးရပါတယ္။ လြန္ခဲ႕တဲ႕ ၁၅လကဆုိ ၁၆.၃% ပဲရွိခဲ႕တာပါ။

ခုဂဏန္း ရာခုိင္ႏႈန္း အေရာင္းခြန္နဲ႕ အကၽြမ္းတဝင္ ရွိခဲ႕တဲ႕ ကပ္စတန္မာမ်ားအဖုိ႕ အခု ဆယ္ဂဏန္း ရာခုိင္ႏႈန္း အေရာင္းခြန္ဟာ အေတာ့္ကုိ ကသိကေအာက္ ျဖစ္ေစပါတယ္။ အျခား အေရာင္းခြန္၊ ဝင္ေငြခြန္၊ ေျမခြန္ေတြနဲ႕ မတူတာ ဆဲလ္ဖုံးအခြန္ အေတာ္မ်ားမ်ားကုိ ကြယ္ဝွက္ထားလုိ႕ လကုန္ ေပးရတဲ႕ ဖုံးေၾကးအမွန္ကုိ မၾကာခဏ သတိလက္လြတ္ ျဖစ္သြားတတ္ၾကတယ္။

အဲလုိမျဖစ္သင့္ဘူး…။ ေဒၚလာ ၆၀တန္ ဖုံးဘီလ္ဆုိေပမဲ႕ တကယ္တမ္းမွာ ပ်မ္းမွ် ေဒၚလာ ၇၀.၃၂ ေပးရတယ္။

အျမင့္ဆုံး ဝုိင္ယာလက္စ္ အခြန္ခ်တဲ႕ နီဗရားစကား ျပည္နယ္မွာဆုိ ကပ္စတန္မာတဦးဟာ ေဒၚလာ ၇၄.၆၉ ေပးရတယ္။ ေအာ္ရီဂြန္ျပည္နယ္က ဖုံးသုံးသူထက္ အလားတူ ဆားဗစ္ကုိပဲ တလ ဆယ္ေဒၚလာ ပုိေပးရတယ္။ ေအာ္ရီဂြန္က အနိမ့္ဆုံး ဝုိင္ယာလက္စ္ အခြန္ေကာက္ခံတဲ႕ ျပည္နယ္ျဖစ္လုိ႕ပါ။

“ဝိုင္ယာလက္စ္ အခြန္ျပသနာက အခြန္အခ ေကာက္ခံတဲ႕ ဥပေဒျပဌာန္းမႈ နယ္ပယ္ အမ်ားအျပား မတူကြဲျပား ေနျခင္းပါပဲ” လုိ႕ စီးပြားေရးပညာရွင္ စေကာ့ ဒရန္ကက္ဒ္မွ ေထာက္ျပသည္။

ဥပမာအားျဖင့္ နယူးေယာက္သား တဦးဟာ အခြန္အခ ၁၂မ်ဳိးအထိ ဝုိက္ယာလက္စ္ဘီလ္ ေဆာင္ရပါတယ္။

ပုိမ်ားလာတဲ႕ ဝိုင္ယာလက္စ္အခြန္ေတြ ေနာက္ေၾကာင္းလုိက္ၾကည့္ရင္ ေအတီအမ္တီ ဖုံးကုမၼဏီၾကီး မျဖစ္ခင္ “Ma Bell” ေခတ္မွစခဲ႕ျပီး လူအမ်ားအျပား ဆဲလ္ဖုံးေတြ အသုံးျပဳလာေတာ့ အစုိးရမ်ားကေန ဆဲလ္ဖုံးအခကေန ေက်းလက္ တယ္လီဖုံး ဆက္သြယ္ေရး အေျခခံအေဆာက္အဦး ေဆာက္လုပ္ေရးမွ က်ခံေစပါတယ္။ အခုဆုိ အေမရိကန္ေတြရဲ႕ ဆဲဖုံးလ္ဘီလ္ ၅.၈၂% ဟာ နဂုိမူလ ေက်းလက္ဖုံး ဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ ဖြင့္လွစ္ထားတဲ႕ ဖက္ဒရယ္ဘုံ ဝန္ေဆာင္မႈ ရံပုံေငြထဲ ေရာက္သြားပါျပီ။

ဖုံးဘီလ္ျမင့္တက္လာမႈကို အတုိက္အခံၿပဳသူ အခ်ိဳ႕ကေတာ့ ျပည္နယ္၊ ျမဳိ႕ေတာ္နဲ႕ အျခားခရုိင္ အစုိးရမ်ားဟာ အျခားအခြန္ တုိးျမွင့္ေကာက္ခံလုိ႕ ျဖစ္လာမည့္ ႏုိင္ငံေရး အျငင္းပြားမႈကေန ေရွာင္လြဲဖုိ႕ လက္ရွိ ဝုိင္ယာလက္စ္ အခြန္စနစ္ကုိ ခုိးေၾကာင္ခုိးဝွက္ သုံးေနေၾကာင္း ဆုိပါတယ္။

ဝုိင္ယာလက္မွရတဲ႕ အခြန္ေငြဟာ ျပည္နယ္ ျမဳိ႕ေတာ္နဲ႕ အျခားခရုိင္မ်ားအတြက္ အေၾကာင္းျပခ်က္ ခုိင္လုံတဲ႕ မက္ေလာက္စရာ ေဝပုံက် ကာလရွည္စြာ ျဖစ္ခဲ႕ပါတယ္။ ဟုိးတုံးကေတာ့ လူခ်မ္းသာမ်ားနဲ႕သာ ဆုိင္တာကုိး၊ အခုအခါ လူတုိင္း ဆဲလ္ဖုံး ကုိင္ေနၾကလုိ႕ သူေဌးကုိသာ ပစ္မွတ္ထား ေကာက္ခံမႈအျဖစ္ မေျပာႏုိင္ေတာ့ပါဘူး။

အခြန္အခ ပုဇြန္တမွ်

 

အေရာင္းခြန္ မရွိတဲ႕ ျပည္နယ္မွာ ေနရင္ေတာင္ ျမင့္မားတဲ႕ ဆဲလ္ဖုံးဘီလ္ဟာ ျမင္မားတဲ႕ အခြန္ႏႈန္းေတြကေန မလြတ္ပါ။ အေရာင္းခြန္ ကင္းလြတ္ရာ အလက္စကာျပည္နယ္မွာ ဝုိင္ယာလက္စ္ အခြန္ႏႈန္း ၁၇.၉% ရွိေနကာ အဲဒီထဲက ၆%သည္ ေက်းလက္တယ္လီဖုံး ဖြံ႕ျဖဳိးမႈ အတြက္ဆုိတဲ႕ ကုိေရႊဖက္ဒရယ္ ဘုံဝန္ေဆာင္မႈ ရံပုံေငြထံ ေရာက္ပါေတာ့တယ္။

အခြန္အခနဲရာ ေနရာေတြနဲ႕ နီးကပ္ေနလုိ႕ ဟုိဖက္ကဆဲလ္ဖုံး ဝယ္သုံးလည္း လြတ္မည္မထင္ပါနဲ႕။ ၂၀၀၂ခုႏွစ္ မုိဘုိင္လ္း တယ္လီဖုံး ဆက္သြယ္ေရး အက္ဥပေဒမွာ အခြန္ေဆာင္ရမည့္ လိပ္စာကုိ ဆဲလ္ဖုံးကုမၼဏီကေန အသုံးျပဳသူရ အဓိကအသုံးျပဳရာ ေနရာကုိ သတ္မွတ္ဖုိ႕ ျပဌာန္းထားပါတယ္။ စာဖတ္သူက ဝါရွင္တ္မွာေနတယ္ ဆုိပါစုိ႕ ဝုိင္ယာလက္စ္အခြန္ ဒုတိယ အမ်ားဆုံး ေနရာေနာ္ ဖုံးခြန္အနည္းဆုံးခ်ရာ ေအာ္ရီဂြန္ျပည္နယ္မွာ ဝယ္ခဲ႕ျပီး လူလည္ၾက မရတဲ႕ သေဘာပါ။

အခြန္ႏႈန္းထား သက္သာလာဖုိ႕ မျမင္မိေပမဲ႕ ဝုိင္ယာလက္စ္ အခြန္အခႏႈန္းထား ျမင့္တက္လာမႈ မၾကာင္ခင္ ရပ္ဆုိင္းသြားဖြယ္ ရွိပါတယ္။ ကြန္ဂရက္ကေန ႏွစ္ပါတီစလုံး ၾကီးမွဴးျပီး သင့္ေတာ္မွ်တ ဝိုယ္ယာလက္စ္အခ အက္ဥပေဒ ႏွစ္ရပ္ကုိ ေရးဆြဲေနလုိ႕ပါ။ အခြန္ေတြ ေလ်ာ့က်မွာ မဟုတ္ေပမဲ႕ ပုိမ်ားမလာဖုိ႕ အဟန္႕အတား ျဖစ္ေစပါလိမ့္မယ္။

“လုိအပ္ေနတာ ဒီေသာက္သုံးမက် ေဘာ္ခ်က္တဲ႕ အခြန္မူဝါဒကို ေျမလွန္ျပဳျပင္ဖုိ္႕” လုိ႕ တယ္လီကြန္အသင္း အစုိးရ မူဝါဒေရးရာဆုိင္ရာ ဒုတိယဥကၠဌ ဦးလက္သမား Carpenterမွ ေျပာဆုိလုိက္ျပီး တဆက္ထဲတြင္ အဲလုိ မျပင္ႏုိင္ခင္ ဆီလုိအေပါက္ရွာ အခြန္ခ်ေနမႈကို ရပ္ပစ္ရမွာျဖစ္ေၾကာင္း သတိေပးသြားသည္။

The hidden 17% tax: Your cell phone bill

@DavidGoldmanCNN

NEW YORK (CNNMoney)

Your wireless carrier isn’t the only one pocketing money when you pay your cell phone bill.

Local, state and federal governments, 911 systems and even school districts tack on taxes and surcharges to your wireless bill that end up costing American cell phone customers an extra 17.2%, on average, according to the Tax Foundation. That’s up from 16.3% fifteen months ago.

For consumers accustomed to single-digit sales taxes, these double-digit fees can appear unusually burdensome. But unlike sales, income or property taxes, wireless taxes remain largely hidden — tacked on to the end of your monthly wireless bill and often ignored.

They shouldn’t be. A $60 cell phone bill actually costs the average customer $70.32.

In Nebraska, which has the country’s highest wireless tax rate, customers would pay $74.69 each month for a $60 cell phone bill. That’s $10 per month more than customers in Oregon would spend for the same services. Oregon has the nation’s lowest wireless tax rate.

“The problem with taxes on wireless is so many different jurisdictions impose taxes and fees,” said Scott Drenkard, an economist with the Tax Foundation.

Related story: What an Internet sales tax will cost you

A wireless customer who lives in New York, for instance, could have up to 12 different taxes and surcharges show up on his or her wireless bill.

High wireless taxes date back to the “Ma Bell” days of AT&T (T, Fortune 500), when few Americans had cell phones and various governments saw wireless surcharges as a way to support expensive services, such as rural telephone infrastructure build-outs. Every American today pays 5.82% of their cell phone bill to the federal Universal Service Fund, which originally paid for those rural phone services.

Some opponents to the current wireless tax structure argue that states, cities and other districts see cell phone bills as an undercover way to dodge the political fallout of raising other taxes.

“Wireless taxes have long been a fairly frictionless way for states and cities to get revenue,” said Jot Carpenter, vice president of government affairs at telecom industry association CTIA. “It used to be a tax on the wealthy, but now that most people have cell phones, it’s hard to say it’s just targeting the rich now.”

Even living in a state with no sales tax doesn’t save you from having to pay high taxes on your cell phone bill. Sales-tax-free Alaska has a higher-than-average 17.9% tax rate on wireless services, thanks in large part to its hefty 6%, state-imposed Universal Service Fund tax to support rural telephone services.

Related story: Watch out bullies and slow drivers, you’re about to get fined

People in a high-tax state bordering a state with low fees can’t escape by buying a phone across the border. The Mobile Telecommunications Sourcing Act of 2002 demands that taxes be levied at the address that the cell phone company determines to be a customer’s “place of primary use.” So if you live in Washington — the state with the nation’s second-highest wireless tax rate — it doesn’t necessarily pay to buy your next phone in Oregon, which has the lowest rate in the country.

Relief probably isn’t coming any time soon, but wireless taxes may soon stop spiking. Two versions of a “Wireless Tax Fairness Act” that are floating around Congress have garnered bipartisan support. Though the act wouldn’t lower taxes, it would place a moratorium on raising them.

“What needs to happen is an overhaul of this poorly thought-out tax policy,” Carpenter said. “But before you can fix it, you have to stop digging the hole.” To top of page

 

 

ဦးေၾကာင္ၾကီး

About ဦးေၾကာင္ၾကီး

ေအာင္ၾကဴ း has written 649 post in this Website..

ပန္းတပြင့္ လွမ္းအစြင့္ နမ္းအလင့္မွာ........... ဟတ္ခ်ဳိး ဟတ္ခ်ဳိး

   Send article as PDF