လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုတြင္ သင္ မေပ်ာ္ေတာ့လွ်င္ ဒါမွမဟုတ္ ကိုယ့္အတြက္ ဒီထက္ ပိုၿပီး တိုးတက္ေအာင္ျမင္လို လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ ပိုမို ခ်ဲ႔ထြင္လိုလွ်င္ေသာ္ လည္းေကာင္း လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုမွ တစ္ခုသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕သင့္ေၾကာင္း ေဟာေျပာပဲြတစ္ခုမွာ ေဒါက္တာ ေအာင္ထြန္းသက္ ေဟာေျပာတာကို ၾကားခဲ့ဖူးပါသည္။

ယခုေျပာခ်င္သည္မ်ားကေတာ့ လုပ္ငန္းလုပ္သည္ဆိုသည္မွာ မည္သည့္ေနရာပင္ ေရာက္ရွိေနပါေစ ကိုယ္ ကၽြမ္းက်င့္သည့္ အတတ္ပညာႏွင့္ ၀ါသနာပါသည့္ အလုပ္မ်ဳိးကိုသာ ေရြးခ်ယ္ ေျပာင္းေရြ႕သင့္ေပသည္။ အလုပ္တစ္ခု ေရႊ႕ေျပာင္းေတာ့မည္ဆိုလွ်င္ ေငြတစ္ခုထဲမၾကည့္ပဲ ကိုယ္ေပ်ာ္ရႊင္ရာ ေနရာျဖစ္မည္လားဆိုတာပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ပါသည္။ ရံဖန္ရံခါ အဆင္ေျပမလားဆိုၿပီး ေျပာင္းလိုက္သည့္ အလုပ္က အဆင္မေျပ မႈေတြ ျဖစ္လာသည့္အခါ ဘယ္လိုေတြ ေနထုိင္သြားရမလဲဆိုတာပါ ႀကိဳတင္ စဥ္းစားထားဖို႔ လိုအပ္လွပါသည္။ အလုပ္ေျပာင္းၿပီဆိုရင္ျဖင့္ ဘာေၾကာင့္ ေျပာင္းတာလဲ၊ ဘာအတြက္ ေျပာင္းတာလဲဆိုတာ ကိုယ့္ဘာသာ အရင္ဆံုး ေမးခြန္းထုတ္သင့္ပါသည္။ အလုပ္ေျပာင္းျခင္းသည္ ၀န္းက်င္သစ္တစ္ခုကို ေျပာင္းလဲျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဒီေတာ့ ၀န္းက်င္အသစ္မွသူမ်ားျဖင့္ ငါ သဟဇာတ တည့္ပါ့မလား။ ဒီ၀န္းက်င္အသစ္က လူေတြက ဘယ္လိုလူမ်ဳိးေတြလဲ၊ ဘယ္လိုစိတ္ဓာတ္ေတြ ရွိေနသလဲဆိုတာပါ ေတြးေတာ ျပင္ဆင္ထားသင့္ပါသည္။ တစ္ခ်ဳိ႕က်ေတာ့ လက္ရွိအလုပ္မွာ လစာလည္းမေကာင္းပဲ ေနာက္၀န္းက်င္အသစ္မွ လူမ်ားႏွင့္ ေျပာဆို ဆက္ဆံရမည္ကို ၀န္ေလးေၾကာက္ရြံ႕ေနသျဖင့္ ဘယ္အလုပ္မွ မေျပာင္းပဲ ဘ၀ကို ဒီေနရာမွာပဲ ဒီအတိုင္း ေပးတဲ့လစာနဲ႔ အၿငိမ္ေနသြားၾကသူမ်ားလည္း သင္ ေတြးဖူးေကာင္း ေတြးဖူးပါလိမ့္မည္။ ဒီလိုဆိုရင္ေတာ့ ရတဲ့လစာနဲ႔ တင္းတိမ္ေရာင္ရဲစြာျဖင့္ ေနႏုိင္မွသာ ဒီအလုပ္တစ္ခုထဲ ေသတပန္ သက္တစ္ဆံုး ေနထုိင္ သြားႏုိင္ၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ဒီလိုမွမဟုတ္ရင္ေတာ့ အလုပ္တစ္ခုမွ တစ္ခုသို႔ ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ား အနည္းနဲ႔ အမ်ား ျပဳလုပ္ရမည္သာျဖစ္ပါသည္။ တစ္ခါတေလ အရင္အလုပ္မွ လူမ်ားနဲ႔ မဆက္ဆံခ်င္ေတာ့သျဖင့္ ေျပာင္းလဲ လိုက္ေသာအခါ ေနာက္အလုပ္တစ္ခုတြင္ အရင္အလုပ္မွ သူမ်ားထက္ စိတ္ဓာတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ပိုမို ဆိုးရြား ေနလွ်င္ေကာ သင္ဘယ္လိုလုပ္မည္နည္း။ ဒါေတြ ေျပာေနလို႔ အလုပ္မေျပာင္းေတာ့ဘူးလို႔လည္း မေျပာပါနဲ႔။ ျဖစ္ႏုိင္ေခ် ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ေျပာျပထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ကိုယ့္ရဲ႕ဘ၀ တိုးတက္မႈအတြက္ ေရြးခ်ယ္မႈေတြ မ်ားစြာ ျပဳလုပ္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေျပာင္းလဲသင့္သည္မ်ားကိုလည္း ေျပာင္းလဲရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ လုပ္ငန္းခြင္အသစ္ မေရာက္ခင္ကတည္းက ႀကိဳတင္ ရင္ခုန္စရာမ်ား အရင္ဆံုးျဖစ္လာမည္။ ေနာက္ စေရာက္ၿပီဆိုတာနဲ႔ ငါ့ကို ဘယ္လိုပံုစံနဲ႔ ဘယ္သူေတြက ဘယ္လို ႀကိဳဆိုၾကမလဲ။ ေႏြးေထြးမႈေကာ ရွိရဲ႕လား။ ငါကေရာ ဘယ္လို ျပန္တုံ႕ျပန္ရမလဲဆိုတာေတြလည္း ျဖစ္လာပါလိမ့္မည္။ ဘယ္ေနရာမဆို လူအမ်ဳိးမ်ဳိး စိတ္အေထြေထြ ေတြ႕ၾကံဳရပါမည္။ ဘယ္ေနရာေရာက္ေရာက္ သူက ဘယ္လို ငါက ဘယ္လိုဆိုတာထက္ ဘယ္သူေတြ ဘယ္လိုပင္ ေျပာဆို ဆက္ဆံၾကပါေစ ကိုယ့္ဘက္က ေႏြးေထြးလႈိက္လွဲစြာနဲ႔ ရိုးသားစြာ စိတ္ရင္းအတိုင္း ျပန္လည္ျပဳမူ ေျပာဆို ဆက္ဆံဖို႔ အေရးႀကီးဆံုးပါပဲ။
ယခုအခ်ိန္တြင္ အေၾကာင္းအရာ အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ အရွိန္အဟုန္ျပင္းျပင္းျဖင့္ အလ်င္အျမန္ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ား ျပင္းထန္လာသည့္ ေခတ္ႀကီးထဲတြင္ လူတစ္ဦး တစ္ေယာက္ခ်င္းစီ၏ အရည္အခ်င္း အျပဳအမူ အေျပာအဆိုေတြကို ႏွစ္ကာလ ၾကာရွည္စြာ ေအာင့္အီးသည္းခံၿပီး အခ်ိန္ယူ စဥ္းစားဖို႔ဆိုတာ မျဖစ္ႏုိင္တဲ့အရာ ျဖစ္ပါသည္။ ဒါေၾကာင့္ ေျပာင္းလဲလာသည့္ေခတ္ႀကီးထဲတြင္ လူအမ်ားနဲ႔ ၀င္ဆန္႔ႏုိင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ ထားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ခါတေလ ၀န္းက်င္အသစ္မွာ ကိုယ့္စိတ္နဲ႔ အဆင္သင့္မျဖစ္တဲ့ အေၾကာင္း အရာေလးမ်ား ရွိခဲ့ရင္လည္း ကိုယ့္စိတ္ကို ခ်ဳိးႏွိမ္ၿပီး ေျဖေဖ်ာက္ထားႏုိင္ဖို႔သာ လိုအပ္ပါသည္။ ဒါမွသာ စိတ္ခ်မ္းသာမႈတစ္ခုကို ခံစားရေပမည္။ ဒီလိုသာ မဟုတ္ပဲ လိုက္ၿပီး ခံစားေနရင္ျဖင့္ ဘယ္ေနရာ၀န္းက်င္ ေရာက္ေရာက္ ေနစရာ ရွိေတာ့မည္ မထင္ေပ။
အလုပ္ခြင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ အံ၀င္ခြင္က်ျဖစ္ဖို႔ဆိုတာ တစ္ပတ္နဲ႔လည္း အဆင္မေျပႏုိင္ေပ။ တစ္လေလာက္ေတာ့ ဘာလုပ္လို႔ ဘာကိုင္ရမည္မွန္းမသိ ေယာင္ခ်ာခ်ာျဖစ္ေနမည္ဆိုတာ အေသအခ်ာ ေျပာရဲပါသည္။ ဒီလိုအခ်ိန္အတြင္းမွာ အလုပ္ခြင္မွာ အရင္ေရာက္ရွိေနသည့္ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ ေႏြးေထြးစြာ လက္ကမ္းႀကိဳဆိုမႈ၊ လိုအပ္တာ ေျပာျပမႈႏွင့္ ေဖးမမႈမ်ားသည္ အလြန္တရာမွ လိုအပ္လွပါသည္။ တစ္ခါတေလ ကိုယ္က နားမလည္လုိ႔ ျပန္မေမးသည့္အခါ ဒါေလးေတာင္ မသိဘူးလားဆိုတဲ့ အၾကည့္၊ အေျပာေတြ ျဖစ္လာႏုိင္ပါသည္။
အလုပ္ခြင္အသစ္မွာ စိတ္ကသိကေအာင့္ ျဖစ္ေစရာေလးေတြ အနည္းအမ်ားေတာ့ ၾကံဳဆံုရမွာ ျဖစ္ပါသည္။ ဒီလုိ ျဖစ္လာခဲ့ရင္လည္း စိတ္ရွည္ရွည္ ဇဲြရွိဖို႔ႏွင့္ အလုပ္တာ၀န္မ်ား မွန္မွန္ႏွင့္ ျမန္ျမန္ ၿပီးစီးေအာင္ လုပ္ပါ။ ေလာက သဘာ၀အရ အက်ဳိးႏွင့္ အေၾကာင္းဆိုတာ အျမဲဒြန္တဲြ ျဖစ္ေပၚေနသျဖင့္ မွ်တတဲ့ အျပဳအမူ ျပဳေသာသူသည္ ေကာင္းက်ဳိးကို ခံစားရၿပီး မမွ်တစြာ ျပဳမူဆက္ဆံေသာသူမ်ားသည္ သူ႔အက်ဳိးေပးနဲ႔ သူ သြားၾကမည္မွာ ဓမၼတာပင္ ျဖစ္ပါသည္။
အလုပ္သစ္ကို ပထမဆံုး ေရာက္ရွိသည္ဆိုတာႏွင့္ အားလံုးနဲ႔ အဆင္ေျပေျပ ေနထိုင္ႏုိင္ဖို႔ အရင္ဆံုး ႀကိဳးစားထားရပါမည္။ ေနာက္ လိုက္ေလ်ာညီေထြစြာ ဆက္ဆံေျပာဆိုၿပီး ျပံဳးခ်င္ခ်င္ မျပံဳးခ်င္ခ်င္ မိမိရဲ႕ မ်က္ႏွာေပၚမွာ အျပံဳးတစ္ပြင့္ကို အျမဲေဆာင္ထားရမည္။ မိမိကို ျပန္လည္မျပံဳးျပလည္း မိမိဘက္ကေတာ့ ျပံဳးျပႏုိင္ရမည္။ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး ယုံၾကည္ဖို႔ဆိုလွ်င္ သူ႕အေၾကာင္း ကိုယ့္အေၾကာင္း သိသင့္သေလာက္ သိထားရမည္ ျဖစ္ရာ မိတ္ဆက္သေဘာျဖင့္ လိုသေလာက္ ေျပာၾကရပါမည္။ ေျပာေနေသာ စကားမ်ားထဲတြင္ အဆိုးျမင္သည့္ စကားမ်ားပါသြားခဲ့လွ်င္ တစ္ဖက္လူက အထင္ေသးသြားတတ္ပါသည္။ အက်ဳိးမရွိဘူးလား ဆိုရင္ တစ္ပါးသူအေၾကာင္း မိမိမရင္းႏွီးေသးေသာသူမ်ားကို အတင္းအဖ်င္းေျပာျခင္းမ်ဳိး ေရွာင္ရပါမည္။ မိမိအလုပ္သစ္စေရာက္တာနဲ႔ ၀န္းက်င္သစ္ရဲ႕ စူးစမ္းမႈ၊ စိတ္၀င္စားမႈ စသည္မ်ားကို အရင္ဆံုး ရင္ဆုိင္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္ တစ္ဦးနဲ႔ တစ္ဦး မိမိအေၾကာင္း သူတို႔အေၾကာင္းေလးေတြ တစ္စြန္းတစ္စ ထုတ္ေဖာ္ေျပာျပၿပီး ေမးျမန္းထားရမည္။ ဥပမာ အေနအထိုင္၊ အစားအေသာက္ ဘာႀကိဳက္တယ္ဆိုတာကအစ ဒါေတြအျပင္ အေျပာအဆိုပါ ေျပာသင့္ မေျပာသင့္ ေမးျမန္းၿပီး မႏွစ္သက္သည္မ်ားကို ေရွာင္ရွားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဒါမွသာ ၀န္းက်င္သစ္ရဲ႕ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ေနမႈ ထိုင္မႈ အေၾကာင္းအရာမ်ား သိမွတ္ထားမွသာ ၀န္းက်င္သစ္နဲ႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ေနထိုင္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ခ်ဳိ႕က်ျပန္ေတာ့ ကိုယ္ကေတာ့ ႏႈတ္ဆက္မိပါရဲ႕ ေျပာခ်င္မွန္းမသိ ဘာမွန္းမသိ တစ္ေယာက္ထဲ အရူးလိုလုိ ဘာလိုလိုျဖစ္သြားတတ္တာ ေတြလည္း ၾကံဳဖူးပါသည္။ တခ်ဳိ႕က်ေတာ့ မတူသလို မတန္သလို ဆက္ဆံေရးျပဳမူပံုႏွင့္ တခ်ဳိ႕က်ျပန္ေတာ့ အသစ္၀င္လာတာပဲ အစထဲက ငါတို႔ ေပါင္းၿပီး ဖိႏွိပ္ထားမွဆိုတဲ့ အတြင္း အတၱစိတ္ေတြလည္း ရွိေနႏုိင္ ေကာင္းပါရဲ႕။ ဒါေတြကေတာ့ အၾကမ္းဖ်င္းေျပာတာပါ အေတာ္မ်ားမ်ားေတာ့ အလုိက္အထိုက္ သင့္တင့္စြာ ဆက္ဆံေျပာဆိုၾကမည္လို႔ ထင္ျမင္မိပါသည္။ အရာအားလံုးသည္ ကိုယ္ျဖစ္ခ်င္သလို ျဖစ္ႏုိင္ဖို႔ အလြန္ခဲယဥ္း ပါလိမ့္မည္။ ဒီလို၀န္းက်င္ကို ေရာက္ရွိသြားခဲ့ရင္လည္း ၀န္းက်င္အသစ္မွာ နားလည္စာနာ ခြင့္လႊတ္စြာျဖင့္ စိတ္ခ်မ္းသာေအာင္ ေနထိုင္ႏုိင္မွသာလွ်င္ အလုပ္ခြင္မွာ ေပ်ာ္ရႊင္မႈရွိၿပီး ေအာင္ျမင္စြာ လုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါသည္။
ဒီေတာ့ ေနာက္ဆံုးေျပာခ်င္တာက ဘယ္သူေတြက ဘယ္လိုဆိုတာထက္ ကိုယ္ဘယ္လို ဆိုတာ စိတ္ေကာင္းႏွလံုးေကာင္းထားရွိစြာျဖင့္ အလုပ္အကိုင္ အေျပာအဆို အျပဳအမူနဲ႔ စိတ္ရင္းအတိုင္း ဆက္ဆံႏိုင္ဖို႔ အျမဲႀကိဳးစားသင့္ပါေၾကာင္း ေျပာရင္းျဖင့္ အလုပ္ခြင္သစ္ ေရာက္သူတိုင္း ေဆာင္ရန္ ေရွာင္ရန္ေလးေတြ သိရွိေစရန္အတြက္ ခံစားနားလည္ထားသမွ် ျပန္လည္ မွ်ေ၀ခံစားလုိက္ရပါေတာ့သည္။

မေနာျဖဴေလး

manawphyulay

About manawphyulay

manawphyu lay has written 943 post in this Website..

I like Design. I am writing blog. http://www.manawphyulay.blogspot.com အေကာင္းဆုံးၾကည့္မွန္ဆိုတာ မိတ္ေဟာင္းေဆြေဟာင္းတစ္ေယာက္ပါပဲ။

   Send article as PDF