ကိုႀကီးမိုက္ ရဲ႕ အႀကံျပဳခ်က္အတိုင္း ဂဇက္ေတြ႕ဆံုပြဲေန႕က လက္ေဆာ့ထားခဲ့တဲ့ပံုေလးေတြနဲ႕

Photo Essay ေလးတစ္ပုဒ္ေရးျပပါရေစေနာ ၊ၾကည္႕ရႈ အားေပးေတာ္မူၾကပါကုန္။

၀၁- မနက္ ၆း၅၄ ေရႊတိဂံုဘုရားကို လႊတ္ေတာ္ေရွ႕က ရိုက္ခဲ့တာ ကိုေရႊတိုက္အိမ္ကိုသြားေနတုန္းေပါ့။

၀၁- မနက္ ၆း၅၄ ေရႊတိဂံုဘုရားကို လႊတ္ေတာ္ေရွ႕က ရိုက္ခဲ့တာ ကိုေရႊတိုက္အိမ္ကိုသြားေနတုန္းေပါ့။

၀၂- ၇း၀၄ ကိုေရႊတိုက္အိမ္မွာ ပစၥည္းေတြတင္ေနစဥ္

၀၂- ၇း၀၄ ကိုေရႊတိုက္အိမ္မွာ ပစၥည္းေတြတင္ေနစဥ္

၀၃ (က)- ၇း၀၅ကိုၾကီးမိုက္ရဲ႕ကားေလး သနားစရာေနာ္

၀၃ (က)- ၇း၀၅ကိုၾကီးမိုက္ရဲ႕ကားေလး သနားစရာေနာ္

၀၃ (ခ) ၇း၅၇ ဟယ္လို တက္စတင္း ၀မ္း…တူး… သံုး… ေလး..

၀၃ (ခ) ၇း၅၇ ဟယ္လို တက္စတင္း ၀မ္း…တူး… သံုး… ေလး..

၀၃ (ဂ) ၈း၁၄ ဦးဦးပါကလည္း အားက်မခံ

၀၃ (ဂ) ၈း၁၄ ဦးဦးပါကလည္း အားက်မခံ

၀၃ (ဃ) ၈း၅၄ သဂ်ီးပို႔လိုက္တဲ့ လက္ေဆာင္ေတြသယ္လာပါၿပီခင္ဗ်ာ၊

၀၃ (ဃ) ၈း၅၄ သဂ်ီးပို႔လိုက္တဲ့ လက္ေဆာင္ေတြသယ္လာပါၿပီခင္ဗ်ာ၊

၀၄- ၈း၅၆ မန္းဂဇက္သတင္းစာမွာ ပံုႏွိပ္ေဖၚျပျခင္းခံရတဲ့ သူ႔ကဗ်ာကို ၾကည္ႏူးစြာဖတ္ေနသူ

၀၄- ၈း၅၆ မန္းဂဇက္သတင္းစာမွာ ပံုႏွိပ္ေဖၚျပျခင္းခံရတဲ့ သူ႔ကဗ်ာကို ၾကည္ႏူးစြာဖတ္ေနသူ

၀၅- ၉း ၀၃ တစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕ နာမည္စတစ္ကာေလးေတြ စီစဥ္ခဲ့သူမွ ျဖန္႕ေ၀ေပးေနတာေလ

၀၅- ၉း ၀၃ တစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕ နာမည္စတစ္ကာေလးေတြ စီစဥ္ခဲ့သူမွ ျဖန္႕ေ၀ေပးေနတာေလ

၀၆- ၉း၄၂ ဗလာမပါကံစမ္းမဲ မဲလိပ္မ်ားစီစဥ္ေနၾကတာ

၀၆- ၉း၄၂ ဗလာမပါကံစမ္းမဲ မဲလိပ္မ်ားစီစဥ္ေနၾကတာ

၀၇- ၉း၅၈ လြတ္လပ္ေပါ့ပါးစြာ ဟို၀ိုင္းသြား ဒီလူနဲ႔စကားေျပာ တင္းၾကပ္မႈေတြမရွိတဲ့ တကဲ့ Gathering

၀၇- ၉း၅၈ လြတ္လပ္ေပါ့ပါးစြာ ဟို၀ိုင္းသြား ဒီလူနဲ႔စကားေျပာ တင္းၾကပ္မႈေတြမရွိတဲ့ တကဲ့ Gathering

၀၈- ၉း၅၉ ဟိုအေရးဒီအေၾကာင္း ပြင့္လင္းရင္းႏွီးစြာေဆြးေႏြးတိုင္ပင္

၀၈- ၉း၅၉ ဟိုအေရးဒီအေၾကာင္း ပြင့္လင္းရင္းႏွီးစြာေဆြးေႏြးတိုင္ပင္

၀၉- ၁၀း၁၆ ေနာက္(၆)လ မွာ တတိယအၾကိမ္ ေတြ႔ဆံုပြဲက်င္းပႏိုင္ဖို႔ တာ၀န္ကို ပခံုးေျပာင္းယူလိုက္သူရဲ႕ ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကား

၀၉- ၁၀း၁၆ ေနာက္(၆)လ မွာ တတိယအၾကိမ္ ေတြ႔ဆံုပြဲက်င္းပႏိုင္ဖို႔ တာ၀န္ကို ပခံုးေျပာင္းယူလိုက္သူရဲ႕ ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကား

၁၀- ၁၀း၂၇ မမွီရဲ႕ အိမ္အျပန္ပို႔စ္ မွ ပင္တိုင္ဇာတ္လိုက္ေလး

၁၀- ၁၀း၂၇ မမွီရဲ႕ အိမ္အျပန္ပို႔စ္ မွ ပင္တိုင္ဇာတ္လိုက္ေလး

၁၁- ၁၀း၂၈ ေမွာ္ဆရာ့ၾကိမ္လံုးေပ်ာက္ရျခင္းအေၾကာင္းရဲ႕ ဇာတ္လိုက္ေက်ာ္ေလး

၁၁- ၁၀း၂၈ ေမွာ္ဆရာ့ၾကိမ္လံုးေပ်ာက္ရျခင္းအေၾကာင္းရဲ႕ ဇာတ္လိုက္ေက်ာ္ေလး

၁၂- ၁၀း၅၉ ဦးမ်ိဳးသန္႔တို႔ထက္ ဦးတဲ့သူေတြ ဒီမွာပါဗ်ိဳ႕ (သူတို႔ထက္ ဦးတဲ့သူေတြလည္းရွိေသးသေနာ္)

၁၂- ၁၀း၅၉ ဦးမ်ိဳးသန္႔တို႔ထက္ ဦးတဲ့သူေတြ ဒီမွာပါဗ်ိဳ႕ (သူတို႔ထက္ ဦးတဲ့သူေတြလည္းရွိေသးသေနာ္)

၁၃- ၁၁း၄၁ အေမရိကား ကေန ပို႔ေပးလိုက္တဲ့ တကယ့္ သတင္းစာေတြ ေ၀ငွဖတ္ရႈေနၾကတာ ၾကည့္ပါေလ ဘယ္ေလာက္လြတ္လပ္တဲ့ပြဲေလးလဲဆိုတာ ယံုျပီဟုတ္

၁၃- ၁၁း၄၁ အေမရိကား ကေန ပို႔ေပးလိုက္တဲ့ တကယ့္ သတင္းစာေတြ ေ၀ငွဖတ္ရႈေနၾကတာ ၾကည့္ပါေလ ဘယ္ေလာက္လြတ္လပ္တဲ့ပြဲေလးလဲဆိုတာ ယံုျပီဟုတ္

၁၄- ၁၁း၄၆ Group photo ရုိက္မယ္ဆုိ ဘူေဖးစားပြဲ ရွင္းၾကေရႊ႕ၾက၊ ခံုေတြသယ္ခဲ့ ၀ိုင္းၾက၀န္းၾက

၁၄- ၁၁း၄၆ Group photo ရုိက္မယ္ဆုိ ဘူေဖးစားပြဲ ရွင္းၾကေရႊ႕ၾက၊ ခံုေတြသယ္ခဲ့ ၀ိုင္းၾက၀န္းၾက

၁၅- ၁၁း၄၆ ေလးဆယ္ေက်ာ္ေတြပဲ ခံုမွာထိုင္ၾကပါဆိုလို႔ ျပန္ထေပးရေတာ့မယ့္ ဥကၠဌၾကီး လူငယ္ေလးေတြက ေနာက္ဆံုးမွာေရာက္ေနၾကေလရဲ႕

၁၅- ၁၁း၄၆ ေလးဆယ္ေက်ာ္ေတြပဲ ခံုမွာထိုင္ၾကပါဆိုလို႔ ျပန္ထေပးရေတာ့မယ့္ ဥကၠဌၾကီး လူငယ္ေလးေတြက ေနာက္ဆံုးမွာေရာက္ေနၾကေလရဲ႕

၁၆- ၁၁း၄၈ ------x—x---x-----x-ခဏႏွာေစးလိုက္ဦးမယ္---ေနာ္ာ္ာ္xxxx)

၁၆- ၁၁း၄၈ ——x—x—x—–x-ခဏႏွာေစးလိုက္ဦးမယ္—ေနာ္ာ္ာ္xxxx)

၁၇- ၁၁း၅၄ ျမန္ေအာင္ျမိဳ႕ေမတၱာရွင္ေသြးလွဴအဖြဲ႕ေလးအေၾကာင္းႏွင့္ အကူအညီလိုအပ္ေနမႈကို တင္ျပေနစဥ္  (ရြာသူားတို႔ေရ ျပိဳင္တူတြန္းသင့္တဲ့ေနရာေလးတစ္ခုပါေနာ္)

၁၇- ၁၁း၅၄ ျမန္ေအာင္ျမိဳ႕ေမတၱာရွင္ေသြးလွဴအဖြဲ႕ေလးအေၾကာင္းႏွင့္ အကူအညီလိုအပ္ေနမႈကို တင္ျပေနစဥ္
(ရြာသူားတို႔ေရ ျပိဳင္တူတြန္းသင့္တဲ့ေနရာေလးတစ္ခုပါေနာ္)

၁၈- ၁၁း၅၆ “ ဆိတ္ရင္းဒူးရိုးကုလားအျမဲတမ္း” ဘယ္သူပါလိမ့္?

၁၈- ၁၁း၅၆ “ ဆိတ္ရင္းဒူးရိုးကုလားအျမဲတမ္း” ဘယ္သူပါလိမ့္?

၁၉- ၁၁း၀၀ အမွတ္တရကို အမွတ္တရ (ထမင္းစားခ်ိန္ေလး ရိုက္ယူထားလိုက္တာ)

၁၉- ၁၁း၀၀ အမွတ္တရကို အမွတ္တရ (ထမင္းစားခ်ိန္ေလး ရိုက္ယူထားလိုက္တာ)

မြန္မေလးလံုလံု ရဲ႕ ပို႕စ္ေတြကို အေထာက္အကူျပဳႏိုင္မယ္လို႕ ယံုၾကည္ပါတယ္၊

ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ၊ ေနာက္ တစ္ႀကိမ္ ဆံုၾကရေအာင္ေလ၊ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါးေပါ႕။

With respect,

Swal Taw Ywet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

About Swal Taw Ywet

has written 65 post in this Website..

The motto of world best British soldiers SAS is " Who dare win ", so dare to face. Try your best for our mother land. OK? CJ # 1102012

   Send article as PDF