=================================

ျပခန္းမ်ားရဲ႕ ထံုးစံအတိုင္း ကဗ်ာေဆာင္းပါးနဲ႕ စၾကရေအာင္

ဒီေဆာင္းပါးက အရင္ျပခန္းရဲ႕ အဆက္ပါေနာ္..

=================================

(၃)
ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ကဗ်ာႏွင့္ ကဗ်ာဆရာတို႔၏ ပဋိပကၡသည္ အဓိက ပဋိပကၡေတာ့မဟုတ္ေခ်။ သာမည ပဋိပကၡသာ ျဖစ္သည္။ ကိုင္း ဒါျဖင့္ အဓိက ပဋိပကၡက ဘာလဲ။ ေခတ္္၊ စနစ္၏ ရန္ဘက္ကို မေစ့စပ္တမ္း တိုက္ပြဲ၀င္ရေပမည္။ အဓိက ပဋိပကၡကို ေျဖရွင္းရာ၌ အႏုအၾကမ္း ႏွစ္မ်ိဳးကို သံုးရေပမည္။ ဤအဓိက ပဋိပကၡကို ေျဖရွင္းရာ၌ ကဗ်ာႏွင့္ ကဗ်ာဆရာတုိ႔သည္ တညီတညြတ္တည္း ေသြးစည္းရေပမည္။ ဤသေဘာႏွင့္ ဆန္႔က်င္စြာ ကဗ်ာကသာ တိုက္ပြဲဝင္ၿပီး ကဗ်ာဆရာက တိုက္ပြဲမဝင္ပါက (ဝါ) ကဗ်ာႏွင့္ ကဗ်ာဆရာတုိ႔သည္ သီးျခားကင္းလြတ္ေနပါက ကဗ်ာကိုသာ ျပည္သူက ႀကိဳဆိုမည္ျဖစ္ၿပီး ကဗ်ာဆရာကိုမူ ျပည္သူက ရႈတ္ခ်ေပလိမ့္မည္။ ထိုအခါ ကဗ်ာဆရာသည္ က်ဆံုးျခင္းသို႔ တိုင္လိမ့္မည္။ ထုိ႔ေနာက္ ကဗ်ာသည္လည္း ကဗ်ာဆရာႏွင့္အတူ တေျဖးေျဖး က်ဆံုးသြားလိမ့္မည္။ ျပည္သူ႔ တံေတြးခြက္ထဲ ပက္လက္ေမ်ာလိမ့္မည္။ ဤေနရာ၌ မိုးဦးရြက္သစ္ ကဗ်ာစာအုပ္မွ ဒဂုန္တာရာ၏ အမွာစာပိုဒ္ကို ကိုးကားလိုသည္။

“ကဗ်ာသည္ ယေန႔ေျပာင္းလဲလႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ အၿမဲထိေတြ႔ခံစားလ်က္ရွိသည္။ ကဗ်ာဆရာသည္ အေဟာင္းႏွင့္ အသစ္တုိ႔ ပဋိပကၡမုန္တိုင္းတြင္ ပါဝင္လ်က္ရွီသည္။ အလံုပိတ္မွန္ခန္းထဲ၌ ေန၍မရၿပီ။”

မွန္သည္။ ကဗ်ာဆရာသည္ ပစၥည္းမဲ့ ျပည္သူအတြက္ သူ၏ကဗ်ာကို ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးရံု၊ တင္ျပရံုသက္သက္ျဖင့္ တာဝန္ၿပီးဆံုးၿပီလား၊ တာဝန္ေက်ၿပီဟူ၍ မွတ္မလား။ မျဖစ္ႏိုင္ပါ၊ လံုးဝမျဖစ္ႏိုင္ပါ။ သူ၏တာဝန္ကို အဆံုးစြန္ထိ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ လုပ္ရပါလိမ့္ဦးမည္၊ နည္လမ္းညႊန္ျပရမည္၊ ျမွင့္တင္ေရးလုပ္ငန္းကို ေဇာက္ခ်ရပါလိမ့္မည္။

ဥပမာ၊ အိမ္ေဆာက္ဖို႔ တာဝန္ရွိသည္ ထားပါေတာ့။ သစ္၊ ဝါး၊ အိမ္ေဆာက္ကိရိယာတုိ႔ မရွိလွ်င္ အိမ္ေဆာက္ႏိုင္ပါမည္ေလာ။ ဒါေၾကာင့္ သစ္၊ ဝါး၊ အိမ္ေဆာက္ကိရိယာ စသည့္ ျပႆနာရပ္မ်ားကို မေျဖရွင္းေပးႏိုင္လွ်င္ အိမ္ေဆာက္ဖို႔ ေျပာေနသည္မွာ အလကားျဖစ္ေပမည္။ လုပ္နည္း၊ ကိုင္နည္း၊ လမ္းညႊန္မရွိလွ်င္ ျဖန္႔ျဖဴးေရး၊ တင္ျပေရးတို႔မွာ တန္ဖိုးမဲ့ေနပါလိမ့္မည္။

ဒါေၾကာင့္ ကဗ်ာဆရာသည္ သူ၏ကဗ်ာႏွင့္ ထပ္တူျဖစ္ေနရပါမည္။

ထပ္တူမျဖစ္သမွ် ကာလပတ္လံုး ကဗ်ာဆရာ၏ ကဗ်ာသည္ ေျပာင္လက္တကာ့အလက္ဆံုးျဖစ္ေအာင္ မိမိ၏ ကဗ်ာကို ဆီပိႆာခ်ိန္တစ္ရာ သုတ္လိမ္းထားေစ၊ ဘယ္ေတာ့မွ ေျပာင္လက္လာမည္ မဟုတ္ေခ်။ အနီတကာ့ အနီရဲဆံုးျဖစ္ေအာင္ ေဆးနီတစ္ဘူးလံုး ျခယ္ထားေစ၊ ဘယ္ေတာ့မွ နီရဲလာမည္ မဟုတ္ေခ်။

အဆံုးသတ္ကိုမူ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ရဲေဘာ္ႀကီး ေရႊရ (ေတာင္ကုတ္) ၏ ကဗ်ာႏွင့္ နိဂံုးခ်ဳပ္လိုေပသည္။ ကိုင္း ဖတ္ၾကည့္စမ္းပါ။  ။

ဤရဲေဘာ္ကား၊ ေတာ္လွန္ေရးက
သူ႔အားေပးအပ္၊ လက္နက္ျမတ္ကို
ေခၽြးထပ္ထပ္ျပန္၊ ေၾကာက္စိတ္မႊန္လ်က္
လက္ခံမရဲ၊ ျငင္းဆန္လြဲကာ
ကဗ်ာသက္သက္၊ က်ည္မထြက္သည့္
လက္နက္ႏွင့္သာ တိုက္သူတည္း။  ။

=================================

ျပခန္း (၈)မွာ ပါဝင္တဲ့ ကဗ်ာမ်ားကေတာ့ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း ….။

ကဗ်ာ စာသားမ်ားခ်ည္းသာ သီးသန္႕ ဖတ္ရႈလိုတယ္ဆိုရင္ေတာ့ျဖင့္ ဒီစာေၾကာင္းေပၚကိုသာ ႏွိပ္လိုက္ပါဗ်ာ။

=================================

(၁)

 

ေဗဒါလမ္း-၁၉

ေဗဒါလမ္း-၁၉

=================================

(၂)

 

နင့္အတြက္ … ငါ

နင့္အတြက္ … ငါ

=================================

(၃)

 

စက္တင္ဘာလ ေရာက္ျပီမို႕

စက္တင္ဘာလ ေရာက္ျပီမို႕

=================================

(၄)

 

လမ္းျပသူ

လမ္းျပသူ

=================================

(၅)

 

 စစ္သား

စစ္သား

=================================

(၆)

 

ေနရာနဲ႔ေက်ာ

ေနရာနဲ႔ေက်ာ

=================================

(၇)

 

သစၥာပုံျပင္

သစၥာပုံျပင္

=================================

(၈)

 

အသက္၄၀အလြမ္း

အသက္၄၀အလြမ္း

=================================

(၉)

 

 ဒြိဟ

ဒြိဟ

=================================

(၁၀)

 

ခ်စ္သူသို႔တမ္းခ်င္း

ခ်စ္သူသို႔တမ္းခ်င္း

=================================

(၁၁)

 

သူမ ဆိုတာ …..။

=================================

=================================

=================================

(၁)

*** ဒါကေတာ့ ျပခန္းရဲ႕ အဖြင့္ျဖစ္တဲ့ ေရွးကဗ်ာေလးပါ။ ***

“ေဗဒါလမ္း – ၁၉”

– ေဇာ္ဂ်ီ

 • ပြင့္ဖူးတံခ်ီ၊ ေဗဒါရီ တမိ။

ေခ်ာင္းတခြင္ သူဆန္သြား၊ ေခ်ာင္းဖ်ား အထိ။

 • တရြာကိုေက်ာ္၊ တေခၚေလာက္ စခန္း။

မေဗဒါ ဆန္တဲ့ေခ်ာင္း၊ ေက်ာင္းနဲ႔ နတ္လမ္း။

 • နတ္လမ္းကို ေက်ာ္၊ တေခၚေလာက္ စခန္း။

မေဗဒါ ယာဘက္ေဘး၊ တဲ ေလးအိမ္တန္း။

 • ေလးအိမ္ကို ေက်ာ္၊ တေခၚေလာက္ စခန္း။

မေဗဒါ မယ့္လက္၀ဲ၊ ကၽြဲစားက်က္ တန္း။

 • စားက်က္ကို ေက်ာ္၊ တေခၚေလာက္ စခန္း။

မေဗဒါ ၀ဲယာလိုက္၊ ေတာ ဗ်ိဳက္ျဖဴတန္း။

 • ဗ်ိဳက္ေတာကို ေက်ာ္၊ တေခၚေလာက္ စခန္း။

မေဗဒါ ပတ္ခ်ာ၀ိုင္း ကိုင္း ျမက္ရွည္တန္း။

 • ေရာက္ျပန္လွ်င္ ေပ်ာ္၊ ေက်ာ္ျပန္ေတာ့ သူလြမ္း။

ေရာက္တိုင္း တေပ်ာ္ေပ်ာ္နဲ႔
ေက်ာ္တိုင္းသာ သူ႔မွာလြမ္း
ေခ်ာင္း ေဗဒါလမ္း။

=================================

(၂)

 “နင့္အတြက္ … ငါ”

 • ခ်စ္သူ…

နင့္အတြက္ပန္းအျဖစ္ငါပြင့္ခဲ့ေပမယ့္
နင္မနမ္းခ်င္ရင္လည္း လမ္းအျဖစ္ေတာ့နင္းခဲ့ပါ..
ငါခင္းေပးပါ့မယ္… နင့္အတြက္….

 • ခ်စ္သူ…

နင္သြားေလရာအရိပ္ေပးဖို႔ ထီးအျဖစ္ငါမုိးေပးခဲ့ေပမယ့္
နင္မလိုအပ္ခဲ့ရင္ ျဖတ္ေတာ့ေလွ်ာက္သြားခဲ့ပါ
ငါရပ္ေနပါ့မယ္ သစ္တစ္ပင္အျဖစ္… နင့္အတြက္…

 • ခ်စ္သူ………………

နင္အေမာေျပဖို႔ ေရစင္တစ္ခြက္ ငါျဖစ္ခဲ့ေပမယ့္
နင္မေသာက္ခ်င္ရင္လည္း ေျခေတာ့ေဆးခဲ့ပါ..
ငါအားလံုးသြန္ခ်ေပးပါရေစ….. နင့္အတြက္…

 • ခ်စ္သူ…

နင္ေရးဖို႔ စကၠဴျဖဴတစ္ရြက္ငါျဖစ္ခဲ့ေပမယ့္
နင္ရြတ္္မယ္ဆို ကဗ်ာတစ္ပုဒ္
ငါျဖစ္ပါရေစ… နင့္အတြက္…

 • ခ်စ္သူ…

နင့္အတြက္ အခ်စ္သီခ်င္းတစ္ပုဒ္ ငါျဖစ္ခဲ့ေပမယ့္
နင္မႏွစ္သက္ခဲ့ရင္လည္း အလြမ္းေတးတစ္ပုဒ္ေတာ့
ငါျဖစ္ေပးပါရေစ… နင့္အတြက္…

 • ခ်စ္သူ…

နင့္အတြက္ ငါျဖည့္ဆည္းသမွ်အားလံုး
နင္အလိုမရွိခဲ့ရင္လည္း နင္ကိုယ္တိုင္ေတာ့ ဖ်က္ဆီးခဲ့ပါ
ငါပ်က္သုန္းေပးပါရေစ… နင့္အတြက္…။   ။

=================================

(၃)

 “စက္တင္ဘာလ ေရာက္ျပီမို႕”

 • ျမစ္အတြင္း သင္းျဖဴးပါတဲ့ေရအသြင္

ေလွငယ္ဆင္ ျပိဳင္ကာႏႊဲၾကတယ္
ေရွးသေရာ အခ်ိန္အခါ၀ယ္။

 • ရြာေတာ့လည္း မစဲပါမို႕

ေတာ္သလင္းမိုး အိမ္ေအာက္တိုး
ရြာမယ့္ဟန္ျပင္ကာ မိႈင္းကာမွ
လင္းပရဲ႕ ေနအရိွန္
ပူလြန္းကာ ပုဇြန္ေသပါလို႕
ပူသကာ ရြာသလွည့္
လူတကာ ဖ်ားနာခ်င္ပါရဲ႕
ဂရုစိုက္ပါ့ ကိုယ့္ခႏၶာ
ပြင့္လွတဲ့ ေရႊယင္းမာ
သင္းလွတဲ့ ပန္းမဟာ
ေရာက္ပါေပါ့ စက္တင္ဘာ။  ။

=================================

(၄)

 “လမ္းၿပသူ”

 • ရနံ႔ရယ္ၾကဴ မ်က္မျမင္သူ တစ္ေယာက္ရယ္က

စိတ္၀ယ္သူ မွန္းဆရည္ေရာ္ေတာ့
ၿဖဴဆင္လြလြ။

 • အဆင္းရယ္ျဖဴ ျမင္ထိုက္သူ စိတ္ကိုၿငိမ္းေစမယ့္

႐ြက္စိမ္းငယ္ အယဥ္ဆင့္ေလေတာ့
ပန္းစံပယ္ရဲ႕ဘ၀။

 • အစိမ္းနဲ႔အျဖဴ ဆင္ယင္သူ ေကသာထံုးမွာျဖင့္

ေနရာယူ ထပ္တူၿပဳေလေတာ့
႐ွုလို႔မ၀။

=================================

(၅)

 “စစ္သား”

 • စစ္ပြဲတစ္ရာ ႏႊဲလိုက္ခ်င္ရဲ႕

အခ်စ္တစ္ပြဲေတာ့ မႏႊဲခ်င္ေတာ့ဘူးကြယ္
ေၾသာ္ ခၽြဲတတ္လိုက္တာ…။

 • အႏုပညာမွာ  အရိုးမရွိတဲ့အတိုင္း

ပံုခိုင္းႏိႈင္းလိုက္မွျဖင့္
စစ္ပြဲတိုင္းကလြယ္သေယာင္ေယာင္
အသက္ေတြ ေလာင္းေၾကးထပ္
တတ္ကၽြမ္းသူ ႏိုင္စတမ္း
ၾကမၼာဆန္းရင္ျဖင့္
အရင္းေတာ့  ျပန္ရပါရဲ႕
ေျခတစ္ဖက္မပါ…။

 • အခ်စ္ပြဲတစ္ရာ ႏႊဲလိုက္ခ်င္ရဲ႕

စစ္တစ္ပြဲေတာ့  မႏႊဲခ်င္ေတာ့ဘူး
ရင္မွာဗေလာင္ဆူ ေၾကာက္စိတ္ထံုလႊမ္း
ဒီလမ္းက  ေသမင္းလမ္း
ဆူးေျငွာင့္ေတြထက္ နင္းမိုင္းေတြခင္း
ပံုေသပစ္ေၾကာင္းဆင္
ငါတို႔ ဘယ္လို၀င္ရမလဲ
ပန္းခင္းဖို႕ မေတာင္းဘူး
(ရန္)သူတို႔ ႏွစ္ႏွစ္ၿခိဳက္ၿခိဳက္  အိပ္ေပ်ာ္ပါေစ..ေလ
အေမွာင္အားကိုး တိတ္ဆိတ္ျခင္းနဲ႕
ငါတို႔ ခ်ဥ္းရမယ္..
ငါတို႔ တက္ရမယ္..
ဆန္႔ေသာလက္ မေကြးခင္..
အေတြးမွာ ေသခ်ာျပီလား …
ဒါ ဆို ငါ တုိ႕ ရဲ  ၀ံ့ စြန္႔စား..
ဒီ ကုန္း မွာ ျမန္မာ အလံ တလႊားလႊား လြင့္ ရမည္…။       ။

=================================

(၆)

 “ေနရာနဲ႔ေက်ာ”

 • နင့္ေအာင္ျမင္မႈ နင့္ေနရာတစ္ခုအတြက္

နင္သူမ်ားေက်ာေပၚနင္းတက္ခဲ့တယ္…
သူမ်ားေက်ာကေန နင့္အတြက္ေနရာတစ္ခုပုိင္ဆုိင္ခဲ့တယ္…
အဲဒီေနရာၿမဲဖို႔ရာကုိ နင္ေက်ာေတြထပ္ကာနင္းတက္ခဲ့ရတယ္…
နင္နင္းတက္ခဲ့တဲ့ ဒီေက်ာေတြအတြက္ နင္အားနာစိတ္နည္းနည္းေတာင္မွမရွိခဲ့…။

 • နင္နင္းတက္မွန္းသိပါလ်က္နဲ႔ အဲဒီေက်ာေတြ နင့္ကိုထမ္းတင္ခဲ့တယ္…

ေက်းဇူးတရားမေထာက္ထားပဲ အဲဒီေက်ာေတြနင္နင္းေခ်တယ္…
အဲဒီေအာင္ျမင္မႈကို စစ္မွန္မႈလုိ႔နင္ထင္ခဲ့တယ္…
ေအာင္ျမင္မႈက နင့္ဘ၀ကိုေမာ္ၾကြားေစတယ္…
မာနတံခြန္လႊင့္ထူရင္းနဲ႔ နင္နင္းခဲ့တဲ့လူေတြကိုနင္ငံုၾကည့္ခဲ့တယ္…
နင့္ေနရာေလးၿမဲဖုိ႔အေရး ထပ္နင္းတက္စရာေက်ာနင္ရွာေနခဲ့တယ္…။

 • ငါတစ္ခုပဲဆုေတာင္းခ်င္တယ္…

နင္နင္းတက္စရာေက်ာမရွိေတာ့ရင္
နင့္ေနရာေလး ၿမဲပါေစလုိ႔
ငါအေ၀းကေန ေတာင္းဆုေခၽြမယ္
နင္ေအာင္ျမင္ႏုိင္ပါေစ…။          ။

=================================

(၇)

 “သစၥာပုံျပင္”

 • ပိေတာက္ေတြ သစၥာမဲ့ေတာ့

ငု၀ါေတြကုိ ေျပာတယ္…
ငါတုိ႔ သစၥာရွိေပးခဲ့တာကုိေတာ့
သူတို႔သူတုိ႔ေတြ ဘာလုိ႔
တန္ဖိုးမထားခဲ့တာလဲ…။

 • ဥၾသငွက္က ဆုိျပန္တယ္

ငါလည္း ငါ့တာ၀န္ေက်ခဲ့ပါတယ္ တဲ့…။

 • နင္ ခ်စ္ရတဲ့သူ သစၥာမဲ့ေတာ့

သူငယ္ခ်င္းေတြကုိ ေျပာတယ္
နင့္ရဲ႕ သစၥာေတြကုိ
ဘာလုိ႔ သူ တန္ဖုိးမထားခဲ့တာလဲ
ငါလည္း ေျပာလုိက္တယ္
ေႏြရာသီကေတာ့
ဘယ္ေတာ့မွ ေပ်ာက္ပ်က္သြားမွာ မဟုတ္ဘူုး လုိ႔…။ ။

=================================

(၈)

 “အသက္၄၀အလြမ္း”

ပန္းမထီးမွာ
ႀကီးျပင္းလာခဲ႔ အလြမ္းနဲ႔ စတင္
အခ်စ္မွာ အႀကိမ္ႀကိမ္အထိနာ
သစ္ရြက္ေၾကြသလိုတဖြဲဖြဲ အရံႈးေတြ
ကိုယ္႔အတြက္နည္းနည္း
သူမ်ားအတြက္မ်ားမ်ား
အဲဒီမွာ အသက္၄၀အလြမ္းဇာတ္
မေအာင္ျမင္ခဲ႔ပါဘူး
ကဗ်ာေလကိုရႈခဲ႔ ရိႈက္ခဲ႔
အတိတ္ကထိရွတဲ႔ ပုလင္းကြဲရွသလိုဒဏ္ရာမ်ား
ၿပန္သလိုက္ နာႀကည္းလိုက္
ဓါးသြားေပၚက ပ်ားရည္ကိုမက္ေမာခဲ႔ ႏွစ္ေပါင္း၄၀
အခ်စ္နဲ႔ေလာင္ကၽြမ္းခဲ႔ ႏွစ္ေပါင္း၄၀
စိတ္ကိုအတင္းႀကီးေလွ်ာ႔ႀကိဳးလို ေလွ်ာ႔ခဲ႔ ႏွစ္ေပါင္း၄၀
ေၾကကြဲၿခင္း အလိုမျပည္႔ၿခင္းဒုကၡဆင္းရဲနဲ႔ ႏွစ္ေပါင္း၄၀
ႏွလံုးသားထဲဆူးစူးေနတဲ႔ ႏွစ္ေပါင္း၄၀
အခု…
ကိုယ္လည္းေဘးလြတ္ရာေရွာင္
သူတစ္ပါးလည္း ေဘးလြတ္ရာေဆာင္
အတၱကိုအရည္ေဖ်ာ္ေဖ်ာ္ခ်ရတဲ႔ ႏွစ္ေပါင္း၄၀..။ ။

=================================

(၉)

 “ဒြိဟ”

 • ႏွလံုးသားရဲ႕ အလိုမွာ

ဦးေႏွာက္က ဆိုတယ္
“လက္ေတြ႔ဘ၀ အဓိက” တဲ့…

 • ဦးေႏွာက္ရဲ႕ တိုက္တြန္းခ်က္

ႏွလုံးသားက ကန္႔ကြက္တယ္
“ျပန္ငဲ့ၾကည့္ပါဦး” တဲ့…

 • မိန္းကေလး အိေျႏၵေအာက္

အခ်စ္ကို ဒူးေထာက္ခိုင္းေတာ့
“ဘ၀က တိုတုိေလးပါ” တဲ့…

 • ေမတၱာကို လွစ္ဟမယ္ႀကံေတာ့

အသိက ျငင္းဆန္ျပန္တယ္
“ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း” တဲ့…

 • မာနတံခြန္လႊင့္ထူ

တစ္ေယာက္တည္း မင္းမူမယ္ဆိုေတာ့
“အခ်စ္စစ္က အနားမွာ” တဲ့…

 • ခ်စ္ျခင္းထံပါး

မွီတြယ္မလား ေတြးျပန္ေတာ့
“အခ်ိန္ဇယားၾကား အသားက်ေနသားနဲ႔” တဲ့…

 • ဒီလိုနဲ႔…

ဒြိဟေတြလြန္ဆြဲ
ေတြေ၀မႈေတြ မ်ားလာတယ္..
ဘ၀ခါးခါးရဲ႕ေနာက္
ေၾကမြေနတဲ့ႏွလံုးသား
အကန္႔ပ်က္မ်ားလာတဲ့ ဦးေႏွာက္
အတင္းဆြဲတင္ထားတဲ့ မာနၾကား
ငါဟာ…
ရက္စက္သူလား…
ရံႈးနိမ့္သူလား…။ ။

=================================

(၁၀)

 “ခ်စ္သူသို႔ တမ္းခ်င္း”

 • ဟိုေဝးမွာ

ပိုေဆြးကာ အေနခက္ပါလို႔
ေပြရတက္ ေျဖမလြယ္
လြမ္းလြန္းလွတယ္။

 • ခ်စ္သူရယ္

ခုခ်ိန္မယ္ တစ္ေျမျခား။

 • ေႏွးမၾကာ

ေတြးကာသာ ၾကိဳးစားရ
ေနာင္ကာလ နီးမွာမို႔ကြယ္
အားတင္းလို႔ထား။    ။

=================================

=================================

(၁၁)

သူမ ဆိုတာ

 • သူရိန္က မ်က္စပစ္ေတာ့

စႏၵာက ရွက္ျပံဳးေလးနဲ့ ေခါင္းငံု့သြားတယ္
ဆည္းလည္းေလးေတြ သီခ်င္းဆိုလို့
စကၡဳနဲ့ေသာတ အာရံုစ ခံစားမိခ်ိန္
မင္းက ထထြက္သြား
ငါ့ရဲ့အိပ္မက္ထဲက ရနံ့တပါးပဲေပါ့ ……။

=================================

ကဗ်ာျပခန္းအတြက္ ကဗ်ာမ်ားကို alinsett.art@gmail.com သို႕ ေပးပို႕ႏိုင္ပါတယ္။

ကဗ်ာေတြကို ဖတ္ရႈခံစားၿပီးရင္ အႀကိဳက္ဆံုး သံုးပုဒ္ကို ေရြးေပးသြားၾကဖို႕လဲ ေတာင္းဆိုပါတယ္

 

ေလးစားစြာျဖင့္

ဦးမာဃ (ေခတၱ လူ႕ျပည္)

=================================

About Mr. MarGa

Mr. MarGa has written 85 post in this Website..

နတ်ပြည်သမ္မတ အဂ္ဂမဟာ သရေစည်သူ အဂ္ဂမဟာ သီရိသုဓမ္မ နေမျိုးဗလကျော်သူ ဝဏ္ဏကျော်ထင် သီရိပျံချီ အလင်္ကာကျော်စွာ သီဟသူရ အောင်ဆန်းသူရိယ ဦးမာဃ CJ # 9292010

   Send article as PDF