2222

မေန့က မိုးေတြ…

ဗ်န္းဗ်န္းကြဲ ရြာတယ္ေမေမ….

———————-

ခ်စ္ေသာသူေလးတစ္ေယာက္ ဖ်က္ဆီးသြားလို ့…ေဖ်ာက္ဆံုးသြားရတဲ့ နွလံုးသား…

ဘယ္မွာ သြားရွာရမလဲေမေမ…..

((((ေဖ်ာက္ = ေဖ်ာက္ဖ်က္ = ေဖ်ာက္ +  ဆံုး = ဆံုးပါးကြယ္ေပ်ာက္ = ဆံုး = = ေဖ်ာက္ဆံုး ))))

———————–

 

မေန ့တုန္းက… သားရဲ ့ရင္ထဲကို. …အက္ဆစ္မိုးေတြက ဗ်န္းဗ်န္းကြဲ ရြာတယ္ေမေမ

မေန ့တုန္းက… သားရဲ ့ရင္ထဲကို. …အက္ဆစ္မိုးေတြက ဗ်န္းဗ်န္းကြဲ ရြာတယ္ေမေမ

မေန ့တုန္းက… သားရဲ ့ရင္ထဲကို. …အက္ဆစ္မိုးေတြက ဗ်န္းဗ်န္းကြဲ ရြာတယ္ေမေမ

မေန ့တုန္းက… သားရဲ ့ရင္ထဲကို. …အက္ဆစ္မိုးေတြက ဗ်န္းဗ်န္းကြဲ ရြာတယ္ေမေမ

မေန ့တုန္းက… သားရဲ ့ရင္ထဲကို. …အက္ဆစ္မိုးေတြက ဗ်န္းဗ်န္းကြဲ ရြာတယ္ေမေမ

မေန ့တုန္းက… သားရဲ ့ရင္ထဲကို. …အက္ဆစ္မိုးေတြက ဗ်န္းဗ်န္းကြဲ ရြာတယ္ေမေမ

မေန ့တုန္းက… သားရဲ ့ရင္ထဲကို. …အက္ဆစ္မိုးေတြက ဗ်န္းဗ်န္းကြဲ ရြာတယ္ေမေမ

မေန ့တုန္းက… သားရဲ ့ရင္ထဲကို. …အက္ဆစ္မိုးေတြက ဗ်န္းဗ်န္းကြဲ ရြာတယ္ေမေမ

မေန ့တုန္းက… သားရဲ ့ရင္ထဲကို. …အက္ဆစ္မိုးေတြက ဗ်န္းဗ်န္းကြဲ ရြာတယ္ေမေမ

မေန ့တုန္းက… သားရဲ ့ရင္ထဲကို. …အက္ဆစ္မိုးေတြက ဗ်န္းဗ်န္းကြဲ ရြာတယ္ေမေမ

မေန ့တုန္းက… သားရဲ ့ရင္ထဲကို. …အက္ဆစ္မိုးေတြက ဗ်န္းဗ်န္းကြဲ ရြာတယ္ေမေမ

မေန ့တုန္းက… သားရဲ ့ရင္ထဲကို. …အက္ဆစ္မိုးေတြက ဗ်န္းဗ်န္းကြဲ ရြာတယ္ေမေမ

မေန ့တုန္းက… သားရဲ ့ရင္ထဲကို. …အက္ဆစ္မိုးေတြက ဗ်န္းဗ်န္းကြဲ ရြာတယ္ေမေမ

မေန ့တုန္းက… သားရဲ ့ရင္ထဲကို. …အက္ဆစ္မိုးေတြက ဗ်န္းဗ်န္းကြဲ ရြာတယ္ေမေမ

မေန ့တုန္းက… သားရဲ ့ရင္ထဲကို. …အက္ဆစ္မိုးေတြက ဗ်န္းဗ်န္းကြဲ ရြာတယ္ေမေမ

မေန ့တုန္းက… သားရဲ ့ရင္ထဲကို. …အက္ဆစ္မိုးေတြက ဗ်န္းဗ်န္းကြဲ ရြာတယ္ေမေမ

မေန ့တုန္းက… သားရဲ ့ရင္ထဲကို. …အက္ဆစ္မိုးေတြက ဗ်န္းဗ်န္းကြဲ ရြာတယ္ေမေမ

မေန ့တုန္းက… သားရဲ ့ရင္ထဲကို. …အက္ဆစ္မိုးေတြက ဗ်န္းဗ်န္းကြဲ ရြာတယ္ေမေမ

မေန ့တုန္းက… သားရဲ ့ရင္ထဲကို. …အက္ဆစ္မိုးေတြက ဗ်န္းဗ်န္းကြဲ ရြာတယ္ေမေမ

 

——————————–

 

အခ်စ္အေၾကာင္း..မေျပာခ်င္ဘူး။

အခ်စ္စကားမၾကားခ်င္ဘူး..။

အခ်စ္ကဗ်ာ…မဖတ္ခ်င္ဘူး..။

အခ်စ္၀တၳဳေတာင္မေရးခ်င္ဘူး..။

အခ်စ္ဆိုတာရဲ ့… အခ်စ္ၾကီးခ်စ္တတ္မွဳကို…အေၾကာက္ၾကီးေၾကာက္လို့…ပါ..။

အဟက္။

အခ်စ္အေၾကာင္း..မေျပာခ်င္ဘူး။

အခ်စ္စကားမၾကားခ်င္ဘူး..။

အခ်စ္ကဗ်ာ…မဖတ္ခ်င္ဘူး..။

အခ်စ္၀တၳဳေတာင္မေရးခ်င္ဘူး..။

အခ်စ္ဆိုတာရဲ ့… အခ်စ္ၾကီးခ်စ္တတ္မွဳကို…အေၾကာက္ၾကီးေၾကာက္လို့…ပါ..။

အဟက္။

အခ်စ္အေၾကာင္း..မေျပာခ်င္ဘူး။

အခ်စ္စကားမၾကားခ်င္ဘူး..။

အခ်စ္ကဗ်ာ…မဖတ္ခ်င္ဘူး..။

အခ်စ္၀တၳဳေတာင္မေရးခ်င္ဘူး..။

အခ်စ္ဆိုတာရဲ ့… အခ်စ္ၾကီးခ်စ္တတ္မွဳကို…အေၾကာက္ၾကီးေၾကာက္လို့…ပါ..။

အဟက္။

အခ်စ္အေၾကာင္း..မေျပာခ်င္ဘူး။

အခ်စ္စကားမၾကားခ်င္ဘူး..။

အခ်စ္ကဗ်ာ…မဖတ္ခ်င္ဘူး..။

အခ်စ္၀တၳဳေတာင္မေရးခ်င္ဘူး..။

အခ်စ္ဆိုတာရဲ ့… အခ်စ္ၾကီးခ်စ္တတ္မွဳကို…အေၾကာက္ၾကီးေၾကာက္လို့…ပါ..။

အဟက္။

 

———————–

 

မေန့က မိုးေတြ… ဗ်န္းဗ်န္းကြဲ ရြာတယ္ေမေမ….မေန့က မိုးေတြ… ဗ်န္းဗ်န္းကြဲ ရြာတယ္ေမေမ….မေန့က မိုးေတြ… ဗ်န္းဗ်န္းကြဲ ရြာတယ္ေမေမ….မေန့က မိုးေတြ… ဗ်န္းဗ်န္းကြဲ ရြာတယ္ေမေမ….မေန့က မိုးေတြ… ဗ်န္းဗ်န္းကြဲ ရြာတယ္ေမေမ….မေန့က မိုးေတြ… ဗ်န္းဗ်န္းကြဲ ရြာတယ္ေမေမ….မေန့က မိုးေတြ… ဗ်န္းဗ်န္းကြဲ ရြာတယ္ေမေမ….မေန့က မိုးေတြ… ဗ်န္းဗ်န္းကြဲ ရြာတယ္ေမေမ….မေန့က မိုးေတြ… ဗ်န္းဗ်န္းကြဲ ရြာတယ္ေမေမ.မေန့က မိုးေတြ… ဗ်န္းဗ်န္းကြဲ ရြာတယ္ေမေမ.မေန့က မိုးေတြ… ဗ်န္းဗ်န္းကြဲ ရြာတယ္ေမေမ….မေန့က မိုးေတြဗ်န္းဗ်န္းကြဲ ရြာတယ္ေမေမ….မေန့က မိုးေတြဗ်န္းဗ်န္းကြဲ ရြာတယ္ေမေမ….မေန့က မိုးေတြ… ဗ်န္းဗ်န္းကြဲ ရြာတယ္ေမေမ….မေန့က မိုးေတြ… ဗ်န္းဗ်န္းကြဲ ရြာတယ္ေမေမ….မေန့က မိုးေတြ… ဗ်န္းဗ်န္းကြဲ ရြာတယ္ေမေမ….မေန့က မိုးေတြဗ်န္းဗ်န္းကြဲ ရြာတယ္ေမေမ…

 

မေန့က မိုးေတြ… ဗ်န္းဗ်န္းကြဲ ရြာတယ္ေမေမ….

 

 

0000000

 

alinsett

About alinsett

alinsett has written 615 post in this Website..

. . .

   Send article as PDF