အေမရိကန္ၾကည္းတပ္အေနျဖင့္ ႈမသည Iron Man၀တ္စံုကဲ့သို့ ၄င္းတို့၏ စစ္သည္မ်ားအတြက္ သမား႐ိုးက် ၀တ္စံုထက္ ခုခံအားေကာင္းၿပီး ခံႏိုင္ရည္ပိုရႇိေစမည့္ ျပည့္စံုေကာင္းမြန္ေသာ ၀တ္စံုထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္ အစီအစဥ္မ်ား စတင္လုပ္ေဆာင္ေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ထို့ေၾကာင့္  အစိုးရ၏ သုေတသနအဖဲြ႕မ်ား၊ နည္းပညာစက္႐ံုမ်ားႏႇင့္ တကၠသိုလ္မ်ားအား ဖိတ္ေခၚ၍ Iron Man ၀တ္စံုတည္ေဆာက္မႈတြင္ ပါ၀င္ၾကရန္ၾကည္း တပ္အေနျဖင့္ ႏိႈးေဆာ္ထားသည္။

rionman
လက္ရႇိ Tactical Assault Light Operator Suit (Talos) ၀တ္စံုအား အဆင့္ျမင့္အလႊာမ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ္လည္း ၄င္းတြင္ အာ႐ံုခံစနစ္မ်ားတပ္ဆင္ရန္ လိုအပ္ေနပါေသးသည္။ ထို့ေၾကာင့္ ၄င္း၀တ္စံု အား Google Glass ကဲ့သို့ ကြန္ပ်ဴတာႏႇင့္ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ေသာ ကြန္ရက္စနစ္မ်ားရႇိရန္ လုပ္ေဆာင္မည္ဟု စစ္ဘက္မႇ ဆိုသည္။
ခႏၶာကိုယ္၏ အပူခ်ိန္၊ ႏႇလံုးခုန္ႏႈန္း ႏႇင့္ ေရပမာဏတို့အား ေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္ရန္အတြက္ ၀တ္စံုတြင္ အာ႐ံုခံစနစ္မ်ား လိုအပ္ေပသည္။ ထို့အျပင္ ေျခေထာက္ႏႇင့္လက္မ်ားအတြက္ လႈပ္ရႇားမႈႏႇင့္ႀက့ံခိုင္မႈအားေကာင္း ေစရန္အတြက္ ဟိုက္ဒေရာလစ္စနစ္မ်ားကိုလည္း တပ္ဆင္မည္ဟု သိရပါသည္။
ၾကည္းတပ္မႇ မည္သည့္စက္႐ံုမဆို၄င္း၀တ္စံုအား ဖန္တီးခြင့္ရႇိသည္ဟု ဆိုသည္။ မက္ဆာခ်ဴးဆက္ နည္းပညာတကၠသိုလ္မႇ ဒီဇိုင္းထုတ္လုပ္မႈတြင္ ပါ၀င္မည္ျဖစ္ၿပီး လက္ရႇိတြင္လည္း ၄င္းတကၠသိုလ္မႇ အရည္ က်ည္ကာ၀တ္စံုအား ထုတ္လုပ္လ်က္ရႇိပါသည္။ Iron Man ၀တ္စံုအား သံုးႏႇစ္အတြင္း ထုတ္လုပ္အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ရည္မႇန္းထားသည္ဟုလည္း သိရပါသည္။
Source:www.bbc.co.uk

About Mr WorldWide

Mr WorldWide has written 99 post in this Website..

လက္ေထာက္ကထိက (Member of DASA)

   Send article as PDF