ယေန့လူငယ္မ်ားအၾကားေခတ္စားေနေသာ MP3/4 မ်ားမွာ

ေဆာ့၀ဲလ္ပိုင္းဆိုင္ရာပ်က္စီးမႈမ်ားျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိၿပီးျပန္လည္ျပင္ဆင္ပါကလညး္ ျပင္ဆင္ခေစ်းမ်ားတတ္ေၾကာင္းသိရသည္။ထိုMP3/MP4 မ်ားအားျပဳျပင္ျခင္းကိုလည္းအခ်ိဳ႕မွာသင္တန္းမ်ားဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးလွ်က္ရွိၾကသည္။ေဆာ့၀ဲလ္ပိုင္းပ်က္စီးမႈမ်ားအားျပဳျပင္မည္ဆိုပါက
မိမိကိုယ္တိုင္အလြယ္တကူျပင္ဆင္ႏိုင္ကာမည္သည့္သင္တန္းမွ်တက္စရာမလိုေၾကာင္း MP3/4အသံုးျပဳသူလူငယ္တစ္ဦးမွေျပာၾကားသြားသည္။ ထိုသို႕ျပဳျပင္လိုပါက အင္တာနက္မွလိုအပ္ေသာ firmware ကို ကူးယူကာ ျပင္ဆင္ႏိုင္ေၾကာင္း
အင္တာနက္မွ ကူးယူရာတြင္မိမိစက္၏အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္လညး္အလြယ္တကူတိုက္ဆိုင္ကူးယူႏိုင္ကာ
http://www.s1mp3.org/en/downloads_fw.php
http://wiki.s1mp3.org/S1mp3_device_database တို့တြင္အျပည့္စံုဆံုးေဖာ္ျပထားေၾကာင္းသိရသည္။

About loki

lo ki has written 3 post in this Website..