“တစ္ ည ေန ခ ရီး သြား ျခင္း * အငး္ ၀ လမး္ ေဟာင္း သုိ႔”

 

 

(30-1-2014 )  ေန႔ က ရြာ သား ၾကီး ကုိ စိန္ ေသာ႔ နဲ႔ ဓါတ ္ပုံ ရုိက္ ထြက္ ခဲ႔ ၾက ပါ တယ္။

သြား စ ရာ ေန ရာ ေတြ က ထပ္ ေန ေတာ႔ မ ေရာက္ တာ ၾကာ တဲ႔ အင္း ၀ အ သြား

လမး္ ေဟာင္း ဘက္ ထြက္ လာ ခဲ႔ ၾက ပါတယ္။

ကန္ ပါတ္ လမး္ အ တုိင္း လာ ျပီး အ သစ္ ေဖာက္ ထား တဲ႔ လမး္ ေလး က စစ္ ကုိင္း

ကုိ သြား တဲ႔လမး္ ေဟာင္း ဘက္ ကို ကူး ခဲ႔ ၾက ပါတယ္။

အဲ ဒီ နား  ေလး မွာ က ေတာ အုပ္ ေလး လုိ လ ွ ေန တဲ႔ ေ န ရာ ေလးတစ္  ေန ရာ ကို မွတ္ တမး္ တင္ ခ်င္ လုိ႔ ပါ။

1 စိန္း လမး္ ေသာ ေတာ အုပ္ ကေ လး သုိ႔ အ ၀င္

1 စိမ္း လန္း ေသာ ေတာ အုပ္ ကေ လး သုိ႔ အ ၀င္

 

 

2 အင္း ၀ ေလွ ဆိပ္ က ျမင္ ရ တဲ႔ စစ္ ကုိင္း တံ တား  အ ေဟာင္း

2 အင္း ၀ ေလွ ဆိပ္ က ျမင္ ရ တဲ႔ စစ္ ကုိင္း တံ တား အ ေဟာင္း

3 ဧ ရာ ရင္ ခြင္ မွ ခ ရီး သြား

3 ဧ ရာ ရင္ ခြင္ မွ ခ ရီး သြား

4 အင္း ၀ဘက္ကုိ ကူး တဲ႔  ေမာ္ ေတာ္

4 အင္း ၀ဘက္ကုိ ကူး တဲ႔ ေမာ္ ေတာ္

5 ေမာ ္ ေတာ္ ေပၚ က ျမင္ ရ တဲ႔ စစ္ ကုိငး္ တံ တား

5 ေမာ ္ ေတာ္ ေပၚ က ျမင္ ရ တဲ႔ စစ္ ကုိငး္ တံ တား

 

 

 

5 ေန ၾကာ ပန္း ခင္း နဲ႔ စစ္ ကုိင္း တံ တား

5 ေန ၾကာ ပန္း ခင္း နဲ႔ စစ္ ကုိင္း တံ တား

6 သြား ၾက ပါ စုိ႔

6 သြား ၾက ပါ စုိ႔

 

အငး္ ၀  ေလွ ဆိပ ္ေရာက္ ေတာ႔ လက္ ဖက္ ရည္ ဆုိင္ မွာ လက္ ဖက္ ရည္၀-င္ ေသာက္။

သူ တုိ ႔ဆီ မွာ ခြင္႔ ေတာင္း ျပိး ဆုိင္ ကယ္ ထားခဲ႔။

ေလွ ဆိပ္ ေရာက္ ေတာ႔  ရုိက္ စ ရာ ေန ရာ ၾကည္႔ ေတာ႔ စိတ္ တုိင္း မ က်။

ဒါ နဲ႔ ဘဲ ေမာ္ ေတာ္ နဲ႔ ဟုိ ဘက္ ကမး္ ကုိ ကူး။

လွမး္ ျမင္ ေန ရ တဲ႔ ေန ၾကာ ခင္း ၾကီး ရွိ တဲ႔ ေသာင္ ေပၚ ကို သြား မယ္ စိတ္ ကူး လုိက္ ၾက  ပါ တယ္။

ေမာ္ ေတာ္ ခ ေ မး ၾကည္ ႔ ေတာ႔ တစ္ ေယာက္ က်ပ္ ၁၀၀။

ဒါ နဲ႔ ဘဲ ေမာ္ ေတာ္ ကို ေစာင္႔ ေန ၾက ပါ တယ္။

ဒီ ဇက္ ဆိပ္ ကေ တာ႔ အ ရင္ က ေတာ႔ မရွိ မ ျဖစ္ ပါ။

အ ရင္ က ေတာ႔ အငး္၀ ဘက္ ကုိ ဇက္ နဲ႔ ကူး ပါ တယ္။

အ ခု ေတာ႔ ေမာ္ ေတာ္ ေပါ႔။

အခု လမး္ သစ္ ေပၚ လုိ႔ ကား ေတြ ဆုိင္ ကယ္ ေတြက ဇက္ မ ကူး ေတာ႔။

ဒါ ေပ မယ္႔ လဲ အ ခ်ဳိ႔ ေသာ ဆုိင္ ကယ္ က ေတာ႔ ေမာ္  ေတာ္ နဲ႔ လုိက္ တုံး ပါ ဘဲ။

လမ္ း ခရီး က ထက္ ၀က္ မ က သက္ သာ တာ ကိုး။

အ ခုေတာ႔ ဒီ ေလွ ဆိပ္က နုိ္င္ ငံျခား သား မ်ား သာ  အသြား အ လာ ရွိ ပါတယ။္

ဒါ နဲ႔ ဘဲ ေမာ ္ေ တာ္ ကမး္ ကို ကပ္ တဲ႔ အ ခါ  ဟုိ ဘက္ ကုိ ကူး ခဲ႔ ၾက ပါတယ္။

7 အငး္ ၀ က ျမင္း လွည္း မ်ား

7 အငး္ ၀ က ျမင္း လွည္း မ်ား

8 ခရီးသြား

8 ခရီးသြား

 

 

 

10 ဆိပ္ ကမ္း ေလး ရဲ႕ ေန ၀င္ ခ်ိန္

9 ဆိပ္ ကမ္း ေလး ရဲ႕ ေန ၀င္ ခ်ိန္

9  နဒီ ဧ ရာ

10 နဒီ ဧ ရာ

 

အင္း ၀ဘက္ ကမး္ ကပ္ ေတာ႔ ျမင္း လွည္း သ မား ေတြ က ၀ိုင္း လာ ပါ တယ္။

ျမန ္မာ ေတာ သာ း ရုပ္ က် ေန ာ္ ကို ဘုိ လုိ  လာ ေျပာ ေတာ႔ ရီ မိ တယ္။

က် ေနာ္ က လဲ ခပ္ ေနာက္ ေနာက္ ဆုိ ေတာ႔ မီး က်ဳိး ေမာင္း ပ်က္ ဘုိ စကား နဲ႔ ျပန ္ေျပာ ပါ တယ္။

ေနာက္ ေတာ႔  ေန ၾကာ ခင္း ဘက္ ဆင္း မယ္ အ လုပ္ ေ ခြး ကိုက္ တယ္ ေနာ္ လုိ႔

၀ုိင္း ေျပာ ၾက ပါ တယ္။

ဒါ နဲ႔ ဘဲ ျမ စ္ ကမး္ နား ကို ဆင္း မယ္႔ လမး္ အ တုိ္င္း အလာ ေမာ္ ေတာ္ ေပၚ က လူ ေတြ က

ဆက္ မတုိး နဲ႔ ေခြး ဆြဲ မယ္ ေနာ္ လုိ ႔ လွမး္ ေအာ္ တာ နဲ႔ ဘဲ ျပန ္လွည္႔ လာ ခဲ႔ ပါတယ္။

အ စ က ေတာ႔ ေမာ္ ေတာ္ ကုိ  လုိ က္ပုိ႔ ခုိင္း မယ္ စိတ္ ကူး ေပ မယ္႔

ေန ေရာင္ အက် ျမန္ တာ ေၾကာင္႔ လာ လမး္ အတုိင္း ျပန ္ခဲ႔ ရပါတယ္။

ကဲ  ၾကည္႔ လုိက္ ပါ အုံး ဗ်ာ

 

ကုိ ေပါက္ လက္ ေဆာင္   ခရီး သြား အ ေတြ႔ အ ၾကဳံ

4-2-2014

11 အ ႏွစ္ သက္ ဆုံး ေသာ ပုံ ကေ လး

11 အ ႏွစ္ သက္ ဆုံး ေသာ ပုံ ကေ လး

About ကိုေပါက္(မႏၱေလး)

ko pauk mandalay has written 1612 post in this Website..

အေတြးပါးပါးေလးကေန ထူသြားျပီထင္ေတာ႔ အရင္ေလာက္ေတာ႔ စာမေရးျဖစ္ေတာ႔ဘူး။