“ ကူ ညီ စ ရာ ေရႊ ျပည္ သာ က သီ လ ရွင္ ေက်ာငး္ က ေလး “

 

1

1

ျမန္ မာ ေဂ ဇက္ အ ဖြဲ ႔ ၀င္ က် ေနာ္ မိတ္ ေဆြ တစ္ ေယာက္ က ေခၚ သြား တာ နဲ႔

ေရႊ ျပည္ သာ ဘက္ ကသီ လ ရွင္ ေက်ာငး္ ေလး တစ္ ေက်ာငး္ ကို က် ေနာ္ ေရာက္ ခဲ႔ ရ  ပ ါတယ္။

 

ေက်ာင္း  အ မည္ က  “ ဓ မၼ ရံ သီ   သီ လ ရွင္ ေက်ာင္း  ” လုိ႔ အ မည္ ရ ပါ တယ္။

ေက်ာင္း မွာ က မယ္ သီ လ ရွင္  အား လုံး ငါး ပါး ရွိ ပါ တယ္။

ဦး ေဆာင္သူ က ေတာ႔ ေဒၚ ယု စာ ရီ ျဖစ္ ပါ တယ္။

 

မယ္ သီ လ ရွင္ အ ၾကီး သုံး ပါး က ေတာ႔  ဓ မၼာ စ ရိ ယ တန္း ကို

စာ ၀ါ လုိက္ ခဲ႔ ၾက သူ ျဖစ ္ေပ မယ္႔  အ ဆုံး ထိ ေတာ႔ မ ျပီး ေသး ပါ ဘူး။

ႏွစ္ ပါ း က ႏွစ္က်မး္ ေအာင္ ထား ျပီး သား ျဖစ္ေပ မယ္႔

က်န္ တစ္ ပါး က ေတာ႔ အ ခုမွစ တင္ ျပီး ေျဖ မယ္ လုိ႔ သိခဲ႔ ရ ပါ တယ္။

ဆ ရာ ေလး သုံး ပါး စ လုံး ေန႔ စဥ္ စာ ၀ါ မ လုိက္ ေတာ႔ ဘဲ

ကုိယ္႔ ဘာသာ ကိုယ္ စာ က်က ္ျပီး ေျဖ မယ္ လုိ႔ လဲ သိထား ရျပန ္ပါ တယ္။

 

မ ျပီး ေသး ေသာ အ တြင္း ခန္း

မ ျပီး ေသး ေသာ အ တြင္း ခန္း

သီ လ ရွင္ အ ငယ္ ေလး နွစ္ ပါး ကို ေတာ႔  ဓ မၼ စာ ေပ မ်ား ကုိ  ဆ ရာ ေလး ေတြ

ကသင္ ေပး ျပီး ေလာ ကု တၱ ရာ အ တြက္ က ေတာ႔ အ စုိး ရ ေက်ာင္း ကို တက္

ခုိင္း ထား တယ္လုိ႔  ဆုိ ပါ  တယ္။

 

 

ေက်ာင္း က ေတာ႔ န ံ ကပ္ နွစ္ ထပ္ ေက်ာင္း ေဆာင္ေ လး ျဖစ္ ပါ တယ္။

ဒါ ေပ မယ္႔ အ ေပၚ ထပ္ က မ်က ္နွာ စာ ေတြ က အ ေ ခ်ာ မ ကိုင္ ရ ေသး။

ျပဴ တင္း ေပါက္ ေတြ က လဲ  တ ံ ခါး ရြက္ မ တတ္ ရ ေသး ေတာ႔

ပိတ္ စ နဲ႔ ကာ ထား ပါ တယ္။

 

အ ထဲ ေရာက္ လုိ ႔ ၾကည္ ႔ လုိက္ တဲ႔ အ ခါ  အခန္း ဖြဲ႔ တည္ ထား ပုံ က စ နစ္ မ က်။

အ ေပၚ ေမာ႔ ၾကည္႔ လုိက္ ေတာ႔ တန္း ေတြ သာ ပစ္ ထား တယ္ ၾကမး္ ခင္း က  မ ရွိ။

သစ္ သား ေခ်ာငး္  အ ရွည္ ေတြ ကို ျဖစ္ သ လုိ တင္ ထား တာ ေတြ႔ ရ ပါ တယ္။

ေက်ာင္း ထဲ ေရာက္ ေတာ႔ ဆ ရာေ လး ေတြ နဲ႔ စ ကား ေျပာ ၾကည္႔ မွ သူ  တုိ႔ အ ခက္ အ ခဲေတြ  ကို သိ လာ ရ ပါ တယ္။

 

ျပဴ တင္း ေပါက္ ေဟာင္း ေလာငး္

ျပဴ တင္း ေပါက္ ေဟာင္း ေလာငး္

ဆ ရာ ေလး ေတြ  တုိ႔ ၾကဳံ ခဲ႔ တာ ေတြ ကို ေျပာ ျပ  တာ ၾကား ရ ေတာ႔ အ ေတာ္ ေလး ရင္ ေမာ သြား ပါ တယ္ ။

 

ဒီ ေက်ာင္း ေျမ ေ န ရာ ေလး ကို  နည္း နည္ း ျခင္း စု ေဆာင္း ျပီး ၀ယ္ ခဲ႔ ရ ပါ သ တဲ႔။

 

အ စ က ေတာ႔  တဲ ေလး ဘဲ ထုိး ျပီး ေန မယ္ စဥ္း စား ေပ မယ္႔   ေနာင္ အ ရွည္

 

ကုိ ၾကည္႔ ျပီး ႏွစ္ ထပ္ ေက်ာင္း ေဆာင္ ေလး ေဆာက္ ဘုိ႔ လုံး ပန္း ခဲ႔ ၾက ပါ သ တဲ႔။

 

တုိ တုိ ေျပာ ရ ရင္ ေတာ႔ ေက်ာင္း ေလး ကို  ေအာက္ ခံ ေဖာင္ ေဒး ရွင္း ခ် အ ျပီး

မွာ ကန္ ထ ရိုက္ တစ္ ေယာက္ နဲ႔ ေတြ႔ ျပီး  လက္ ရွိ အ ေန အ ထား က  ေန

ေခါင္း မုိး ျပီး တဲ႔ ထိ လုပ္ ေပး မယ္ ဆုိ ျပီး ၂၅ သိနး္ နဲ႔ ေစ်း တည္  ႔ သြား ပ ါ တယ္။

ကန္ ထ ရုိက္ လက္ အပ္ ခ်ိန္ မွာ ၀ယ္ ျပီး သား ဘိ လပ္ ေျမ အိတ္ ေတြ လဲ ရွိ ပါ ေသး သ တဲ႔။

 

စ လဲ ေဆာက္ ေရာ  အ ေဆာက္ အ ဦ ေဆာက္ ရ င္ အ ဂၤ်င္ နီ ယာ  လုိ တယ္ လုိ႔

ဆုိ ေတာ႔  ကန္ ထ ရုိ က္ က ငွား ေပး တဲ႔  အ ဂၤ်င္ နီ ယာ ကုိ တစ ္ရက္ ၆၅၀၀က်ပ္

ရွင္း ေပး ရ ပါ သ တဲ႔။

စ စ ျခငး္ ေတာ႔  အ လုပ္ သ မား ေတြ လႊတ္ ျပီး  လုပ္ ေပး ပါ    တယ္။

 

 မ ျပီး ေသး ေသာ

မ ျပီး ေသး ေသာ

အ ေတာ္ ေလး ၾကာ ေတာ႔ ပန္း ရန္ ေတြ လက္ သ မား ေတြ အ လုပ္ မ ဆင္း ၾက ေတာ႔ ပါ ဘူး။

ေက်ာင္း ကလ ဲ ေဆာက္ လက္ စ တန္း လန္း ၾကီး နဲ႔ ရပ္ ေန ပါ သ တဲ႔။

တစ္ ေန႔ လာ  နုိး နုိး နဲ႔  ေမွ်ာ္ ေပ မယ္ ႔ ကန္ ထ ရုိက္ က ေပၚ မ လာ။

 

သ ေဘာ တူ  ထား တဲ႔ အ တုိင္း  ျပီး ေအာင္ ေဆာက ္ေပး ဘုိ႔   အ ၾကိမ္ ၾကိမ္ ေျပာ ေပ မယ္႔  လာ လုပ္ မ ေပး။

 

 

ေနာက္ ခ ဏ ခဏ သြား ေခၚ တဲ႔ အ ခါ ကန္ ထ ရုိက္ က မ လာ ဘဲ သူ႔ မိန္း မ ကို ဘဲ လြႊတ္ လုိက္ ပါ သ တဲ႔။

သူ တုိ႔  နဲ႔ ေတ႔ ေတ႔ ဆုိင္ ဆုိင္ ေတြ႔ ၾက တဲ႔ အ ခါ

ဆရာ ေလး ေတြ က   မုိး လဲ က် ခါ နီး ျပီး     သ ေဘာ တူ ထား တဲ႔  အတုိင္း

ေခါင္ မုိး ျပီး ေအာင္ ေဆာက္ ေပး ဘုိ႔ ေျပာ တဲ႔ အ ခါ မွာ   အ ခု ထိ လုပ္ ေပ း တာ

နဲ႔ တင္ ၂ ၅ သိန္း ဘုိး ရွိ ေန ျပီ။

ဆ ရာ ေလး တုိ႔ ေပး ထား တာ က ၁၆ သိနး္ ဘဲ ရွိ ေသး တယ္

၉ သိန္း ေပး စ ရာ က်န္ ေသး တယ္ လုိ႔ ဆုိ ပါ တယ္။

 

အ မုိး မုိး  ဘုိ႔ အ တြက္ က ေတာ႔ ေငြ ထပ္ ေပး မွ လုပ္ ေပ း နုိ္င္ မယ္ လုိ႔ ေျပာ ပါ တယ္။

သူ တုိ႔ က  ၂၅ သိန္း ျပည္႔ ျပီ ေျပာ ေပ မယ္႔ဆ ရာေ လး စာ ရင္း က ေတာ႔  အဲ

ေလာက္ ကုန္ က် စား ရိတ္ မ ရွိ ေသး ပါ ဘူး တဲ႔။

 

ေနာက္ ဆုံး ေတ႔ ေတ႔ ဆိ္ုင္ စ ာ ရင္ း တုိက္ ၾကည္႔ ေတာ႔ မွာ သူ တုိ႔ က  အ လုပ္

သ မား   အ လုပ္ ဆင္း တဲ႔ ရက္  ေတြ ကုိ ပုိ ျပ ထား တာ ကို ေတြ႔ ရ ပါ  သ တဲ႔။

ေနာက္ ပစၥည္း ၀ယ္ တဲ႔   ေစ်း နူန္း ေတြ က လဲ ၀ယ္ ေစ်း ထက္ ပုိ တင္ ထားကုိ

ေတြ႔ ရ ပါ သ တဲ႔။

ဒါ ေပ မယ္ ႔ ေနာက္ ဆုံ း ေတာ႔ ဆ ရာ ေလး တုိ႔ က ကန္ ထ ရုိက္ လုပ္ သူ ကို

ေငြ ငါး သိန္း ထပ္ ျပီး ေပး လုိက္ ရ ပါ သ တဲ႔။

ေနာက္ ေတာ႔  အ မုိး ေတာ႔ ျဖစ္ ေအာင္ ကာ မွ ဘဲ ဆုိ ျပီး

 

ခင္ မင္ ရ င္း ႏွီး တဲ႔  ဒ ကာ ဒ ကာ မ ေတြ ကို အ က်ဳိး အ ေၾကာင္း ေျပာ

ျပ တဲ႔ အ ခါ  ၀ုိင္း ၀န္ း လွဴ ၾက တာ ေလး နဲ႔ ဆက္ ျပီး  လုပ္ ရ ပါ တယ္။

ဒါ ေပ  မယ္ ႔ လည္း လုပ္ စ ရာ က မ်ား ေငြ က  မရွိ ဆုိ ေတာ႔   မိတ္ ေဆြ

တစ္ ေယာက္ က  အ တုိး မ ယူ ဘဲ ေငြ ေခ်း ေပး ပါ သ တဲ႔။

ခု လက္ ရွိ အ ေန အ ထား မွာ ေတာ႔ ေက်ာင္း ေလး က ေ နျဖစ ္ရုံ ပါ ဘဲ။

ဆ ရာ ေလး တုိ႔ က ဘာ မွ မ  လုပ္ တတ္ မွနး္ သိ ေတာ႔ ကန္ ထ ရုိက္ လုပ္ သူက

လုပ္ ခ်င္ သလုိ လုပ္ သြား ပါ သ တဲ႔။

အ ခု ေတာ႔  အ လွဴ ေငြ ေလး ရ ရင္ ထ လုပ္ လုိက္။

ေငြ ကုန္ သြား ရင္ ရပ္ ထား လုိက္ နဲ႔ ဘဲ ျဖစ္ ေန ပါ သ တဲ႔.။

ဒီ အ ျဖစ ္အ ပ်က္ ကုိ ျမင္ ေတာ႔  ဆ ရာေ လး ေတြ ကို ကူ ညီ ခ်င္ မိ ပါ တယ္။

ဒါ ေပ မယ္႔ က် ေနာ္ ကိုယ္ တုိင္ က လဲ ေငြ ေၾကး ခ်မး္ သာ သူ မ ဟုတ္။

အဲ ေတာ႔ က် ေနာ္ တတ္ နုိင္ တာ က ေတာ႔ ရြာသူား ေတြ  ကို  အ က်ဳိး အ

ေၾကာင္း ေျပာ ျပ ျပီး အ လွဴ ခံ ေပး ဘုိ႔ ပါ ဘဲ။

ဒီ အ လွဴ ေလး  ကို လုပ္ ဘုိ႔ အ တြက္ ရြာ သူ ား ေတြ နဲ႔  တုိင္ ပင္ ၾကည္႔ တဲ႔

အခါ အား လုံ း တက္ တက္ ၾကြ ၾကြ ပါ ဘဲ။

က် ေနာ္ သ ကၤန္း ၀တ္ ေန ခ်ိန္ မွာ ကုိ ဆာ မိ ေရာက္ လာ ေတာ႔ သူရယ္

ဒီ အ လွဴ ကို ျဖစ္ ေစ ဘုိ႔ စ တင္ ခဲ႔ တဲ႔ ရြာသူ snow smile  ရယ္ အဲ ဒီ ေက်ာငး္

ေလး ကို ေနာက္ တစ္ ေခါက္ ထပ္ သြားျ ဖစ္ခဲ႔ ပါ တယ္။

က် ေနာ္ တုိ႔ လွဴ မယ္ ေက်ာင္း ေလး ရဲ႔ လိပ္ စာ ကေ တာ႔

 

 

ေဒၚ ယု စာ ရီ

ဓ မၼ ရံ သီ   သီ လ ရွင္ ေက်ာင္း

သံ ဒင္း (၂၀) ရပ္ကြက္

မ ေကြး လမး္

ေရႊ ျပည္ သာ ျမဳိ႔ နယ္ ျဖစ္ ပါ တယ္။

09-256037500

 

ရန္ ကုန္ ေရာက္တုံး ဖတ္ ေရြး အ ဖြဲ႔ ေတြ နဲ႔ ေတြ႔ ၾက တဲ႔ အခါ

တုိင္ ပင္ ၾကည္႔ ေတာ႔ သူ တုိ႔ ကလဲ ၀မ္း ေျမာက္ ၀မး္ သာ။

ဒီ ေတာ႔ ဘာ လုိ ေသး လဲ ေအာင္ျမင္ ေအာင္ ဆက္ လုပ္ ၾက ရုံေ ပါ႔။

 

ဒီ ေတာ႔ ေငြ ေ ကာက္ မယ္႔ သူ ေတြ ကို အ ကူ အ ညီ ေတာငး္ လုိက္တဲ႔ အခါ

 

စ ကၤာ ပူ မွာ လွဴ ဒါနး္ ခ်င္ သူ မ်ား အ တြက္

ဆု ျပည္​့

#05-65 , PeninsulaPlaza

9644 1151 , 6337 5003 မွာ လွဴဒါန္း နုိ္င္ ပါတယ္။

 

ရန္ ကုန္ ျမိဳ႔ အတြက္ကေတာ႔

 

ေမ ေဇာ္ ဟန္                   0973144421

 

အိ ၾကည္ ျပာ စုိး               0973189261

 

ေရႊ တုိက္ စုိး                    0673114322

 

M လုလင္                        095046840

 

မန္း ေလး အ တြက္ က ေတာ႔

 

ကုိ ေပါက္  096805396

တုိ႔ ကတာ ၀န္ ယူ ျပီး  အ လွဴ ေငြ ကို လက္ခ ံ ေပး ပါမယ္။

အ ထက္ေဖာ္ ျပ ပါ လူ မ်ား နဲ႔ ဆက္ သြယ္ လွဴဒါန္း နုိ္င္ ပါ တယ္ ခင္ဗ်ာ။

 

အ လွဴ ေငြေ ကာက္ ခံ ျခငး္ ေနာက္ ဆုံး ရက္ ကေတာ႔

31-3-2014 ေန႔ လုိ႔ သတ္ မွတ္ ထား ပါ တယ္ ခင္ ဗ်ာ။

ေကာက္ ခံ ရ ရွိေသာ အလွဴ ေငြ မ်ား ကို ေကာက္ ခံသူ မ်ား က

တာ ၀န္ ယ ူ သိမ္း ဆည္း ထား မွာျဖစ္ ျပီး သြား ေရာက္ေပး အပ္ မည္႔ ေန ႔ မွာသာ

အ ား လုံး ကို စာ ရင္း အ တုိင္း စု စည္း မည္ ျဖစ္ ပါသည္။

 

ဒီ အ လွဴ ေလ း အတြက္ ၾကဳိ တင္ျပီး ေငြ လွဴ ထား ၾက သူ မ်ား လည္း ရွိပါ တယ္။

ေအာက္ ေဖာ္ ျပ ပါ စာ ရင္း အ တုိင္း ျဖစ္ ပါ တယ။္

 

S’PORE တြင္ ေကာက္ ခံ ရ ရွိ ထား ေသာ စာ ရင္း

Snow smile ( ဆုျပည္႔ ) မိ သား စု ၆ သိန္း

ဦး စိုး ထြန္း  ဦး ေဒၚ ​ေဆြ ​ေဆြ ျမင္႔ ၁ သိန္​း

 

​ ဦး ခင္​ ​ေမာင္​ ​ေက်ာ္​ မိ သား စု ၅ ​ေသာင္​း ​

ေဒၚ ဝင္​း မာ ဦး ၅ ​ေသာင္​း

ကို ေပါက္ ( မႏၱ ေလး ) ၅ ေသာငး္

 

 

 

 

 

 

IMG_1356 [800x600]

ရြာသူား မ်ား အ လွဴ အ ဖြဲ႔ ကိုယ္ စား

 

ကိုေ ပါက္ (မႏၱေလး)

About ကိုေပါက္(မႏၱေလး)

ko pauk mandalay has written 1612 post in this Website..

အေတြးပါးပါးေလးကေန ထူသြားျပီထင္ေတာ႔ အရင္ေလာက္ေတာ႔ စာမေရးျဖစ္ေတာ႔ဘူး။

   Send article as PDF