အႏုပညာ ဖန္တီးျခင္း၏   ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မွ ုမွတ္တမ္း

 

 

အတိတ္ကာလ

 

 

 

အတိတ္ကာလ

အတိတ္ကာလ

 

ဖန္တီးမွ ု(သို့မဟုတ္) ျဖစ္တာ္မွ ု

ဖန္တီးမွ ု(သို့မဟုတ္) ျဖစ္တည္မွ ု

 

###############################################################################################

###############################################################################################

လက္ရွိကာလ

 

လက္ရွ္ိကာလ

လက္ရွ္ိကာလ

ဖန္တီးမွ ု (သို့မဟုတ္)  ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မွ ု

ဖန္တီးမွ ု
(သို့မဟုတ္)
ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မွ ု

 

#################################################################################################

#################################################################################################

 

အနာဂတ္ကာလ

 

အနာဂတ္

အနာဂတ္

????????????????????????

????????????????????????

 

 

အလင္းဆက္(Gazette)

25 . 3 .2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alinsett

About alinsett

alinsett has written 615 post in this Website..

. . .

   Send article as PDF