1 ေလာ ေလာ ဆယ္ ေရွးအက် ဆုံး ကား

1 ေလာ ေလာ ဆယ္ ေရွးအက် ဆုံး ကား

မႏၱေလး မီး နဲ႔ မီး သတ္ ကား

 

မန္း ေလး ဆုိ တာ မီး  နဲ႔  အေတာ္ တာ စား တဲ႔ ျမဳိ႔ ပါ။

ဟုိး ေရွး ေရွး တုန္း က အေၾကာငး္ မေျပာ ေတာ႔ ဘူး။

က်ြန္ ေတာ္ သိ တတ္  တဲ႔ အရြယ္က အေၾကာင္း ဘဲ ေျပာ မယ္ဗ်ာ။

1981ေမလ ဆုိင္း တနး္ ရုပ္ ရွင္ ရုံ 26ဘီ လမး္က ေနစ ေလာင္ လုိက္တာ 14လမ္းမွာဆုံး တယ္။

( လူ ေန အိမ္ ေျခ ထူ ထပ ္တဲ႔ ရပ္ကြက္ ၾကီး ေတြ ေလာင္ သြားတယ္)

အဲဒီမီး အျပီး မွာ အ ရင္ က ပဲ ျဖဴ ကုနး္ ဆုိ တဲ႔ အရပ္ ကုိ မႏၱေလးျမဳိ႔ သစ္ ျဖစ္ေအာင္ ဖန္ စီရင္ လုိက္ ပါတယ္။

1984မတ္ခ်္ ဦး က်ား ၾကီး ၀ငး္-35လမ္း 84လမး္က စ ေလာင္ လုိက္ တာ25လမ္း-လမ္း 80မွာဆုံးပါတယ္။

မန္းေလးျမဳိ႔ ရဲ႕ လူစည္ကား တဲ႔ ခ်မး္သာသူ ေရာ ဆင္း ရ ဲ သူ ပါ ေပါ တဲ႔ ေနရာဆုိ ေတာ႔

အဆုံး အရွုံး ၾကီး ပါ တယ္။

မန္း ေလး ျမဳိ႔ ရဲ႕ အသဲ ႏွ လုံး ဆြဲ အႏုတ္ ခံ လုိက္ ရ တဲ႔ ေန ႔ လုိ ႔ တင္ စား ပါတယ္။

အဲဒီ က မီး ေဘး ဒုကၡ သည္ ေတြ ကို ေန ခ်င္ သူ မ ရွိ တဲ႔ ျမဳိ႔ သစ္ မွာ ထပ္ မံ ေနရာ ခ်ထား ေပးလုိက္ ပါတယ။္

1981က လွဳပ္ လီ လွဳပ္ လဲ ႔ နဲ႔ ေန ခဲ႔ တဲ႔ မန္းေ လး ျမဳိ႔ သစ္ က အ ခု2014 မွာေ တာ႔

အရြယ္ ေရာက္ လုိ႔ အားေ ကာငး္ ေမာင္း သန္။

 

အဲဒီ လုိ မီး အ ၾကီး အက်ယ္ နွစ္ ၾကိမ္ေလာင္ လုိက္ တာ က 29လမ္းနဲ႔81လမး္ ေဒါင္႔မွာ

ရွိ တဲ႔ ဗဟုိ မီး သတ္ ကို  “ေပါ႔ တီး ေပါ႔ ဆ ေန လုိ႔ မရ ေတာ႔ ဘူးဗ်”လုိ႔

သံ ေခ်ာင္း ေခါက္ ေပး လုိက္ သ လုိ ျဖစ ္သြား ပါ တယ္။

အဲဒီ အခ်ိန္ က စ ျပီး မန္းေလးျမဳိ႔ ရဲ႕ မီးသတ္ က႑ လည္း အရင္ ထဲ စာ ရင္

ေသြး ေႏြး လုိ႔ လာ ပါ တယ္။

ျမန္ ဆန္ သြက္ လက္ လာ ပါ တယ္။

အဲ ေတာ႔ မွ တြန္း ႏိုး ဆြဲ ႏိူး ရ တဲ႔  ကား ေတြ ကုိ ပင္ စင္ ေပး ျပီး

မီး သတ္ ကား အသစ္ ေတြျဖည္႔ တင္း ခဲ႔ ၾကပါ တယ္။

 

မနး္ေလးျမဳိ႔ ရဲ႕ ပထ မ ဆုံး ေသာ ေရွာ႔ပင္းေမာ ျဖစ ္တဲ႔

Sky walk မီး ေလာင္ ခ်ိန္ မွာ ေတာ႔ မနး္ေလး မီး သတ္ က အ ဆင္႔ မမွီ ေတာ႔ ဘူး လုိ႔

အသံ ေတြ ထြက္ လာ ခဲ႔ ေတာ႔ သူတ ုိ႔ လဲ ျပဳ ျပင္ ေျပာငး္ လဲ ေရး ေတြ လုပ္ ခဲ႔ ပ ါတယ္။

မီး ေလာင္ တာ နဲ႔ ခ်က္ျခင္း ေရာက္နုိင္ေအာင္ ၾကဳိး စား ခဲ႔ ပါ တယ္။

68ၾကိမ္ ေျမာက္ မီး သတ္ တပ္ ဖြဲ႔ ေန႔ အခမး္ အနားအ တြက္ ေလက်င္႔ တဲ႔ ေန ရာ ကို က်ေနာ္ေရာက္သြား ပါတယ္။

အဲဒီ မွာ တန္း စီ လွည္႔ လာ တဲ႔ မန္း ေလး ျမဳိ႔ ကမီး သတ္ ကား ေတြ ကို မွတ္ တမ္း တင္ ခဲ႔ ပါ တယ္။

ကဲ ကား ရွိ သည္ ျဖစ္ ေစ မ ရွိ သည္ျဖစ္ ေစ

လု ံ ေလာက္ သည္ ျဖစ္ ေစ မ လုံ ေလာက္ သည္ျဖစ္ ေစ မီး မေလာင္ တာ ေတာ႔ အေကာင္းဆုံးပါဘဲ။

 

 

ကိုေ ပါက္ လက္ေဆာင္ အေတြး ပါး ပါးေ လး

3-5-2014

 

 

2ကဥၥ န မဟီရပ္ကြက္ က ကား သူ လဲ ေရွး က် တယ္

2ကဥၥ န မဟီရပ္ကြက္ က ကား သူ လဲ ေရွး က် တယ္

 

3 ရန္မ်ဳးိ လုံ ရပ္ ကြက္က (သူ လဲ ေရွး ေဟာင္း ပစၥညး္ထဲ ပါ တယ္)

3 ရန္မ်ဳးိ လုံ ရပ္ ကြက္က (သူ လဲ ေရွး ေဟာင္း ပစၥညး္ထဲ ပါ တယ္)

4ဒီ ကား က ေတာ႔ နညး္ နည္း ေခတ္ မီ လာ သည္

4ဒီ ကား က ေတာ႔ နညး္ နည္း ေခတ္ မီ လာ သည္

5 ေရႊ ဘုန္း ရွိ န္ ရပ္ ကြက္က ကား

5 ေရႊ ဘုန္း ရွိ န္ ရပ္ ကြက္က ကား

5 မ ဟာေအာင္ ေျမ က

6 မ ဟာေအာင္ ေျမ က

7 ဒီ ကား က လဲ ေခတ ္မီ သည္

7 ဒီ ကား က လဲ ေခတ ္မီ သည္ ( ရတနာ ဘုမၼိ)

 

 

 

 

7 ဒီ ကား က လဲ ေခတ ္မီ သည္
8 ဒီ ကား က ေတာ႔  နန္း ေရွ႔ မီး သတ္ က

8 ဒီ ကား က ေတာ႔ နန္း ေရွ႔ မီး သတ္ က

 

9စိတၱ မဟီ က  သူ ကေတာ႔ ၾကုိး ေတြ ဘာ ေတြ ပါ တယ္

9စိတၱ မဟီ က သူ ကေတာ႔ ၾကုိး ေတြ ဘာ ေတြ ပါ တယ္

10 ဒီ ကား က ေတာ႔ ပိ တ္ မိ ေနတ ဲ႔ လူ ေတြ ရွာ လုိ႔ ရတယ္ ေျပာ တယ္

10 ဒီ ကား က ေတာ႔ ပိ တ္ မိ ေနတ ဲ႔ လူ ေတြ ရွာ လုိ႔ ရတယ္ ေျပာ တယ္

 

11သူက ေတာ႔ ေလွခါး ၾကီး ေတြ ပါ တယ္

11သူက ေတာ႔ ေလွခါး ၾကီး ေတြ ပါ တယ္

12 သူ က ပုိ ျပီး ေခတ္ မွီ တယ္

12 သူ က ပုိ ျပီး ေခတ္ မွီ တယ္

 

13 ဒီကား ကေ တာ႔ ေရႊ သံ လြင္ က လွဴ ထား တာ ေလွ ခါး အျမင္႔ ၾကီး ဘဲ

13 ဒီကား ကေ တာ႔ ေရႊ သံ လြင္ က လွဴ ထား တာ ေလွ ခါး အျမင္႔ ၾကီး ဘဲ

 

14 သူ က ေတာ႔ ရုိး ရုိးေ လး ပါ

14 သူ က ေတာ႔ ရုိး ရုိးေ လး ပါ

About ကိုေပါက္(မႏၱေလး)

ko pauk mandalay has written 1612 post in this Website..

အေတြးပါးပါးေလးကေန ထူသြားျပီထင္ေတာ႔ အရင္ေလာက္ေတာ႔ စာမေရးျဖစ္ေတာ႔ဘူး။

   Send article as PDF