ေရႊထြက္တဲ႕
ေဂဇက္မွာ
ေသတတ္လ်င္
အေနျမတ္မယ္
ဘာလုိလဲဆုိေတာ့..
………………
……………………
………………………
……………………………
…………………………………

ၾကက္အေလာင္းကင္ ေၾကာင္ေထာင္းခ်င္

ၾကက္အေလာင္းကင္ ေၾကာင္ေထာင္းခ်င္

………………………………………

………………………………………

………………………………………….

……………………………………………….
မသာဖဲဝုိင္း
ေဈးေကာင္းေနလုိ႕
ကြိ ကြိ ကြိ။

စားၾကြင္း။။ ေမာင္ဂြီ နင္ေတသင့္ဒယ္။

ဦးေၾကာင္ၾကီး

About ဦးေၾကာင္ၾကီး

ေအာင္ၾကဴ း has written 649 post in this Website..

ပန္းတပြင့္ လွမ္းအစြင့္ နမ္းအလင့္မွာ........... ဟတ္ခ်ဳိး ဟတ္ခ်ဳိး

   Send article as PDF