အဘေဖါ ရဲ႕ နယူးဇီလန္သြား

Cruise ေတာလား – ၁၅ ( At Sea ) ။

 

၁၈ – ၁၂ – ၂၀၁၃ ႏွင္႕ ၁၉ – ၁၂ – ၂၀၁၃ ။

 

နယူးဇီလန္ ႏိုင္ငံ ရဲ႕ လွပတဲ႕ Milford Sounds ေဒသေတြကို ခံစားၿပီးတဲ႕အခါမွာေတာ႕ ၊

အဘ တို႕ရဲ႕ Cruise သေဘၤာႀကီးဟာ နယူးဇီလန္ ႏိုင္ငံကေန ထြက္ခြာခဲ႕ၿပီး ၊

ၾသစေတလ်ွ ႏိုင္ငံ ၊ Tasmania ကၽြန္း / ျပည္နယ္ ၊ Hobart ၿမိဳ႕ ကို ဦးတည္ခဲ႕ပါတယ္ ။

 

နယူးဇီလန္ ႏိုင္ငံ Milford Sounds ေဒသ ႏွင္႕ ၾသစေတလ်ွ ႏိုင္ငံ Tasmania ကၽြန္း ၊

ရဲ႕ အၾကားမွာ Tasmania Sea ပင္လယ္ႀကီး တည္႐ွိေနၿပီး ၊

ဒီ ၁၈ – ၁၂ – ၂၀၁၃ ႏွင္႕ ၁၉ – ၁၂ – ၂၀၁၃ ႏွစ္ရက္ ကို ၊

အဲဒီ Tasmania Sea ပင္လယ္ကို ျဖတ္သန္းရင္း ကုန္ဆံုးရမွာပါ ။

 

အဲဒီ ၂ ရက္အတြင္းမွာ ၊ ခရီးသည္ေတြ လဲ နဲနဲ အနားရသြားတာေပါ႕ ။

အဘ ကေတာ႕ ၊ အဲဒီ ၂ ရက္အတြင္းမွာ ၊ သေဘၤာႀကီးေပၚမွာ ႐ွိတဲ႕ ၊

ေဖ်ာ္ေျဖေရး Entertainment ေတြကိုဘဲ အတုိးခ် လိုက္ၾကည္႕မိပါတယ္ ။

 

အင္းးးး ၊ ဒီ Cruise သေဘၤာႀကီး အေၾကာင္း ေျပာရရင္ေတာ႕ ၊

ဟီ ဟိ ၊ ကိုယ္ စိတ္ဝင္စားတဲ႕ ” အစား ” ကေန စေျပာတာဘဲ ေကာင္းပါတယ္ ။

 

အဘ တို႕ အဓိက စားျဖစ္ေနတဲ႕ Ocean View Buffet Restaurant ထဲမွာ ၊

ပံုထဲကလိုဘဲ ၊ ေကာင္တာ အေသး ၅ ခု ႏွင္႕ ေကာင္တာ အ႐ွည္ႀကီး ၂ ခု ႐ွိၿပီး ၊

စားေသာက္ဖြယ္ရာေတြကို မနက္ ၆ နာရီကေန ည ၁ နာရီ အထိ ၊

( ၾကားထဲမွာ ၁ နာရီ ၊ ၂ နာရီ ေလာက္ဘဲ နားခ်ိန္ ႐ွိၿပီး ) စားသံုးႏိုင္ပါတယ္ ။

 

သေဘၤာ က ကပၸတိန္ အပါအဝင္ အရာ႐ွိအဆင္႕ေတြလဲ ၊

အဘ တို႕ ခရီးသည္ေတြ ႏွင္႕ အတူတူ ဝင္စားၾကပါတယ္ ။

 

ခ်က္ၿပီးသား စားစရာေတြတင္ မကပါဘူး ၊

ကိုယ္႕စိတ္ႀကိဳက္ ခ်က္ခိုင္းလို႕ရတဲ ေကာင္တာေတြလဲ ႐ွိပါတယ္ ။

အစားအစာေတြကိုလည္း ပံုစံ အမ်ိဳးမ်ိဳး ႏွင္႕ အလွဆင္ထားၾကပါတယ္ ။

 

15 Ocean View Buffet Restaurant ထဲမွာ ၊ ပံုထဲကလိုဘဲ ၊ ေကာင္တာ အေသး ၅ ခု ႏွင္႕ ေကာင္တာ အ႐ွည္ႀကီး ၂ ခု ႐ွိၿပီး ၊

15 Ocean View Buffet Restaurant ထဲမွာ ၊ ပံုထဲကလိုဘဲ ၊ ေကာင္တာ အေသး ၅ ခု ႏွင္႕ ေကာင္တာ အ႐ွည္ႀကီး ၂ ခု ႐ွိၿပီး ၊

15 Ocean View Buffet Restaurant ထဲမွာ ၊ ပံုထဲကလိုဘဲ ၊ ေကာင္တာ အေသး ၅ ခု ႏွင္႕ ေကာင္တာ အ႐ွည္ႀကီး ၂ ခု ႐ွိၿပီး ၊

 

15 Ocean View Buffet Restaurant ထဲမွာ ၊ စားေသာက္ဖြယ္ရာေတြကို မနက္ ၆ နာရီကေန ည ၁ နာရီ အထိ ၊

15 Ocean View Buffet Restaurant ထဲမွာ ၊ စားေသာက္ဖြယ္ရာေတြကို မနက္ ၆ နာရီကေန ည ၁ နာရီ အထိ ၊

15 Ocean View Buffet Restaurant ထဲမွာ ၊ စားေသာက္ဖြယ္ရာေတြကို မနက္ ၆ နာရီကေန ည ၁ နာရီ အထိ ၊

 

15 သေဘၤာ က ကပၸတိန္ အပါအဝင္ အရာ႐ွိအဆင္႕ေတြလဲ ၊ အဘ တို႕ ခရီးသည္ေတြ ႏွင္႕ အတူတူ ဝင္စားၾကပါတယ္ ။

15 သေဘၤာ က ကပၸတိန္ အပါအဝင္ အရာ႐ွိအဆင္႕ေတြလဲ ၊ အဘ တို႕ ခရီးသည္ေတြ ႏွင္႕ အတူတူ ဝင္စားၾကပါတယ္ ။

15 သေဘၤာ က ကပၸတိန္ အပါအဝင္ အရာ႐ွိအဆင္႕ေတြလဲ ၊ အဘ တို႕ ခရီးသည္ေတြ ႏွင္႕ အတူတူ ဝင္စားၾကပါတယ္ ။

 

15 ခ်က္ၿပီးသား စားစရာေတြတင္ မကပါဘူး ကိုယ္႕စိတ္ႀကိဳက္ ခ်က္ခိုင္းလို႕ရတဲ ေကာင္တာေတြလဲ ႐ွိပါတယ္ ။

15 ခ်က္ၿပီးသား စားစရာေတြတင္ မကပါဘူး ကိုယ္႕စိတ္ႀကိဳက္ ခ်က္ခိုင္းလို႕ရတဲ ေကာင္တာေတြလဲ ႐ွိပါတယ္ ။

15 ခ်က္ၿပီးသား စားစရာေတြတင္ မကပါဘူး ကိုယ္႕စိတ္ႀကိဳက္ ခ်က္ခိုင္းလို႕ရတဲ ေကာင္တာေတြလဲ ႐ွိပါတယ္ ။

 

15 အစားအစာေတြကိုလည္း ပံုစံ အမ်ိဳးမ်ိဳး ႏွင္႕ အလွဆင္ထားၾကပါတယ္ 1

15 အစားအစာေတြကိုလည္း ပံုစံ အမ်ိဳးမ်ိဳး ႏွင္႕ အလွဆင္ထားၾကပါတယ္ 1

15 အစားအစာေတြကိုလည္း ပံုစံ အမ်ိဳးမ်ိဳး ႏွင္႕ အလွဆင္ထားၾကပါတယ္ 1

 

15 အစားအစာေတြကိုလည္း ပံုစံ အမ်ိဳးမ်ိဳး ႏွင္႕ အလွဆင္ထားၾကပါတယ္ 2

15 အစားအစာေတြကိုလည္း ပံုစံ အမ်ိဳးမ်ိဳး ႏွင္႕ အလွဆင္ထားၾကပါတယ္ 2

15 အစားအစာေတြကိုလည္း ပံုစံ အမ်ိဳးမ်ိဳး ႏွင္႕ အလွဆင္ထားၾကပါတယ္ 2

 

 

ပံုမွန္အားျဖင္႕ ၊ Daily Special ( ၂ ) မ်ိဳး ႐ွိပါတယ္ ။

 

၁ ။ Chef စားဖိုမႉး ရဲ႕ ဒီေန႕ စိတ္ႀကိဳက္ဟင္း Chef ‘s Daily Special ႏွင္႕ ၊

( Chef ‘s Daily Special ေကာင္တာ သပ္သပ္ ႐ွိပါတယ္ )

 

၂ ။ ေန႕စဥ္ တစ္ေန႕ တစ္ႏိုင္ငံ မ႐ိုးရေလေအာင္ ၊ ႏိုင္ငံ တစ္ခုစီရဲ႕ အစာ ေျပာင္းေကၽြးပါတယ္ ။

( ပံုထဲမွာ မက္ဆီကန္ အစာ ေကၽြးတဲ႕ေန႕မို႕ မက္ဆီကန္ ဦးထုပ္ အလံ ေတြႏွင္႕ အလွ ဆင္ထားတာပါ ) ။

 

စားပြဲေပၚက Drink Menu ေလးကို လွဲထားရတာက လွဲမထားရင္ ၊

စားပြဲထိုးေတြက ဘာ အရက္ေသာက္မလဲ ခဏ ခဏ လာေမးေနလို႕ပါ ။

( သူတို႕ ယဥ္ေက်းမႈ က ဘာစားစား အရက္ / ဝိုင္ / ဘီယာ ေလး ႏွင္႕ ေမ်ွာခ်ၾကေပသကိုး )

Drink Menu ေလး လွဲထားလိုက္ေတာ႕ ဘာမွ ထပ္မမွာေတာ႕ဘူး ၊

ဆိုတဲ႕ အဓိပၸါယ္ရၿပီး သူတို႕ ထပ္လာမေမးေတာ႕ပါဘူး ။

 

15 Chef စားဖိုမႉး ရဲ႕ ဒီေန႕ စိတ္ႀကိဳက္ဟင္း ( Chef ‘s Daily Special ေကာင္တာ သပ္သပ္ ႐ွိပါတယ္ )

15 Chef စားဖိုမႉး ရဲ႕ ဒီေန႕ စိတ္ႀကိဳက္ဟင္း ( Chef 's Daily Special ေကာင္တာ သပ္သပ္ ႐ွိပါတယ္ )

15 Chef စားဖိုမႉး ရဲ႕ ဒီေန႕ စိတ္ႀကိဳက္ဟင္း ( Chef ‘s Daily Special ေကာင္တာ သပ္သပ္ ႐ွိပါတယ္ )

 

15 မက္ဆီကန္ အစာ ေကၽြးတဲ႕ေန႕မို႕ မက္ဆီကန္ ဦးထုပ္ အလံ ေတြႏွင္႕ အလွ ဆင္ထားတာပါ ။

15 မက္ဆီကန္ အစာ ေကၽြးတဲ႕ေန႕မို႕ မက္ဆီကန္ ဦးထုပ္ အလံ ေတြႏွင္႕ အလွ ဆင္ထားတာပါ ။

15 မက္ဆီကန္ အစာ ေကၽြးတဲ႕ေန႕မို႕ မက္ဆီကန္ ဦးထုပ္ အလံ ေတြႏွင္႕ အလွ ဆင္ထားတာပါ ။

 

15 Drink Menu ေလးကို လွဲထားရတာက လွဲမထားရင္ စားပြဲထိုးေတြက ဘာ အရက္ေသာက္မလဲ ခဏ ခဏ လာေမးလို႕ပါ ။

15 Drink Menu ေလးကို လွဲထားရတာက လွဲမထားရင္ စားပြဲထိုးေတြက ဘာ အရက္ေသာက္မလဲ ခဏ ခဏ လာေမးလို႕ပါ ။

15 Drink Menu ေလးကို လွဲထားရတာက လွဲမထားရင္ စားပြဲထိုးေတြက ဘာ အရက္ေသာက္မလဲ ခဏ ခဏ လာေမးလို႕ပါ ။

 

 

အဘ က ပင္လယ္ထဲမွာ ပ်င္းရင္ သေဘၤာ Library ထဲက စာအုပ္ေတြ သြားယူၿပီး ၊

ဒီလို အိပ္ရာေလးေပၚမွာ အိပ္လိုက္ ၊ ပင္လယ္ ျမင္ကြင္း ေငးလိုက္ ၊ စာဖတ္လိုက္ လုပ္ပါတယ္ ။

ဟီ ဟိ ၊ သိပ္အထင္ႀကီးမသြားႏွင္႕ဦး ၊ အဘ က အဲဒီလို ပံုအဓိက စာအုပ္ေတြက ပံုၾကည္႕တာရယ္ ။

 

အဟဲ ၊ ဒီပံုမွာ အဘ ရဲ႕ မ်က္ႏွာကို ဘာ Software ႏွင္႕မွ မဖ်က္ မကာထားဘူးေနာ္ ။

( အ ဟိ ၊ အလင္းေရာင္ကို လွန္ ႐ိုက္ထားတာရယ္ ၊ ဇာကန္႕လန္႕ကာ ကလဲ ကာေနေသး )

ေျပာရဦးမယ္ ၊ အဲဒီ ဇာကန္႕လန္႕ကာ ၂ လႊာက Privacy အတြက္ ေဘး ၂ ဖက္ကိုဘဲ ကာထားတာ ။

သူက ဇာျခင္ေထာင္ လို ေဘးပါတ္ပါတ္လည္ အျပည္႕ကာထားတာ မဟုတ္ဖူးရယ္ ။

 

အဲဒီမွာ ၊ ဆက္စပ္ၿပီး ေတြးမိတာ တစ္ခုက ၊

အခုဆိုရင္ ၊ ျမန္မာျပည္ဟာ အခုမွ စတင္ ပြင္႕လင္းလာတဲ႕ ၊

Virgin Tour Destination ( အသစ္ေလး ) ျဖစ္ေနတဲ႕အတြက္ ၊

ႏိုင္ငံတကာမွာ ( အရမ္း ေဈးႀကီးေနေသးေပမယ္႕ ) အရမ္း Popular ျဖစ္ေနပါတယ္ ။

 

အဘတို႕ အေမရိက ခရီးစဥ္ကို သြားေနတံုးက ၊ အဖြဲ႕ထဲက ၊ အဘ သိသေလာက္ ၊

၂ စံုတြဲေလာက္က သိပ္မၾကာခင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို သြားလည္မွာမို႕ ( Tour ေတာင္ ဝယ္ထားၿပီးၿပီတဲ႕ ) ၊

အဘ တို႕ကို ျမန္မာႏိုင္ငံ အေၾကာင္းကို Detail ေမးေနခဲ႕ပါေသးတယ္ ။

 

အဘတို႕ စီးခဲ႕တဲ႕ Celebrity Cruise Line ကေနလဲ ၊

အဘတို႕ စီးခဲ႕တဲ႕ Celebrity Solstice သေဘၤာထက္ငယ္တဲ႕ Celebrity Century ဆိုတဲ႕ သေဘၤာ ႏွင္႕ ၊

၂၀၁၅ ေဖေဖၚဝါရီလ ေလာက္မွာ ရန္ကုန္ကို လာဖို႕႐ွိတယ္လို႕ ေၾကျငာထားပါတယ္ ။

( http://www.celebritycruises.com/search/searchResultsVacationItinerary.do?packageid=CN14I056&dest=FAR.E&shipCode=CN )

 

အဲဒီလိုမ်ိဳး ၊ သေဘၤာကုန္းပါတ္ အပြင္႕ Opened Type Cruise သေဘၤာႀကီးမွာ ၊

ပါတ္ပါတ္လည္ ဇာျခင္ေထာင္ေတြလဲ မ႐ွိဘဲႏွင္႕ ၊ ရန္ကုန္ ဆိပ္ကမ္းမွာ ၃ ရက္ကပ္မယ္တဲ႕ ။

” ျခင္ ” ကိစၥ သူတို႕ ဘယ္လို ႐ွင္းၾကမယ္ မသိ ( ေတာ္ၾကာ လူေတြကို ျခင္ ခ်ီသြားဦးမယ္ ၊ ဟီ ဟိ ) ။

အင္းးးးး ၊ ျမန္မာျပည္ မွာလဲ ၊ အေျခခံ အေဆာက္အဦးေတြ ေတာ္ေတာ္ လုပ္ရဦးမွာဘဲ ။

 

15 ပင္လယ္ထဲမွာ ပ်င္းရင္ သေဘၤာ Library ထဲက စာအုပ္ေတြ သြားယူၿပီး ၊

15 ပင္လယ္ထဲမွာ ပ်င္းရင္ သေဘၤာ Library ထဲက စာအုပ္ေတြ သြားယူၿပီး ၊

15 ပင္လယ္ထဲမွာ ပ်င္းရင္ သေဘၤာ Library ထဲက စာအုပ္ေတြ သြားယူၿပီး ၊

 

15 ဒီလို အိပ္ရာေလးေပၚမွာ အိပ္လိုက္ ၊ ပင္လယ္ ျမင္ကြင္း ေငးလိုက္ ၊ စာဖတ္လိုက္ လုပ္ပါတယ္ ။

15 ဒီလို အိပ္ရာေလးေပၚမွာ အိပ္လိုက္ ၊ ပင္လယ္ ျမင္ကြင္း ေငးလိုက္ ၊ စာဖတ္လိုက္ လုပ္ပါတယ္ ။

15 ဒီလို အိပ္ရာေလးေပၚမွာ အိပ္လိုက္ ၊ ပင္လယ္ ျမင္ကြင္း ေငးလိုက္ ၊ စာဖတ္လိုက္ လုပ္ပါတယ္ ။

 

15 သိပ္အထင္ႀကီးမသြားႏွင္႕ဦး ၊ အဘ က အဲဒီလို ပံုအဓိက စာအုပ္ေတြဘဲ ပံုၾကည္႕တာရယ္ ။

15 သိပ္အထင္ႀကီးမသြားႏွင္႕ဦး ၊ အဘ က အဲဒီလို ပံုအဓိက စာအုပ္ေတြဘဲ ပံုၾကည္႕တာရယ္ ။

15 သိပ္အထင္ႀကီးမသြားႏွင္႕ဦး ၊ အဘ က အဲဒီလို ပံုအဓိက စာအုပ္ေတြဘဲ ပံုၾကည္႕တာရယ္ ။

 

 

အဲ ၊ ဇာျခင္ေထာင္ ကိစၥ ဆက္ေတြးလိုက္တာ ၊ ေျပာရင္း ေျပာရင္း ႏွင္႕ ေဘးေရာက္သြားျပန္ၿပီ ။

 

သေဘၤာ ေပၚမွာ တစ္ေနကုန္ အဆက္မျပတ္ ႐ိႈးပြဲေတြလဲ အမ်ားႀကီး ႐ွိပါတယ္ ။

အဲဒီ ႐ိႈးပြဲေတြထဲက ၾကည္႕ျဖစ္ခဲ႕တဲ႕ တစ္ခုကို ေျပာရရင္ေတာ႕ ” Hot Glass Show ” ပါ ။

သူကေတာ႕ မွန္ ႏွင္႕ လုပ္တဲ႕ ပန္းအိုး / အလွဆင္ ပစၥည္းေတြကို လက္ေတြ႕ လုပ္ျပတဲ႕ပြဲပါ ။

 

အဲဒီမွာ ၊ ပန္းအိုးျဖစ္မယ္႕ မွန္လံုးႀကီးကို အေရာင္ေတြစပ္ ၊ မီးဖိုႀကီးထဲထည္႕ ၊

မွန္လံုးႀကီး ပူေပ်ာ႕ေနတုန္း အခ်ိန္မွာ ပါးစပ္ ႏွင္႕ ေလမႈတ္သြင္းၿပီး ေဖါင္း ၊

ကိုယ္႕ စိတ္ႀကိဳက္ မွန္ အလွဆင္ ပစၥည္း ျဖစ္ေအာင္ လက္ေတြ႕ ပံုသြင္း လုပ္ျပပါတယ္ ။

ရလာတဲ႕ မွန္ ပန္းအိုး / အလွဆင္ ပစၥည္းေတြကို သေဘၤာ ေနရာအႏွံ႕မွာ အလွဆင္ထားပါတယ္ ။

( Made at the Hot Glass Show, on Celebrity Solstice တဲ႕ )

 

ကိုယ္ ႀကိဳက္တာေလးေတြ ေတြ႕ရင္လဲ တစ္ခါတည္း ဝယ္လို႕ရပါတယ္ ။

( ေဈးေတြကေတာ႕ ေတာ္ေတာ္ ေဈးႀကီးပါတယ္ ၊ ေဒၚလွ ရာေက်ာ္ေပးရတာေတြခ်ည္းဘဲ )

 

ဒီ မွန္ အလွဆင္ ပစၥည္းေတြ လုပ္ျပတဲ႕ ႐ိႈးပြဲ ႏွင္႕ ၊ အဘ ႏွင္႕ က ခဏ ခဏ ကံဆံုေနပါတယ္ ။

၁ ။ ဥေရာပ ခရီးစဥ္တုန္းကလည္း ၊ အီတလီ ႏိုင္ငံ ၊ ဗင္းနစ္ ၿမိဳ႕ က Murano စက္႐ံုမွာ တစ္ခါဆံုၿပီးၿပီ ။

၂ ။ နယူးဇီလန္ Cruise သေဘၤာ ေပၚမွာလည္း ” Hot Glass Show ” ႏွင္႕ေတြ႕ခဲ႕တယ္ ။

၃ ။ အေမရိက ခရီးစဥ္မွာလည္း ၊ New York မွာ Corning Glass Museum ေရာက္ခဲ႕ျပန္တယ္ ။

 

အမွန္ကေတာ႕ ၊ နယူးဇီလန္ Cruise သေဘၤာ ေပၚက ” Hot Glass Show ” ျပတဲ႕ အဖြဲ႕က ၊

အေမရိကန္ ႏိုင္ငံ New York ၿမိဳ႕က Corning Glass Museum ရဲ႕ အဖြဲ႕ခြဲ တစ္ခုပါဘဲ ။

အဲဒါကို ဒီတစ္ေခါက္ New York ၿမိဳ႕က Corning Glass Museum ကို ေရာက္မွ သိရတယ္ေလ ။

New York က Museum ထဲမွာ Celebrity သေဘၤာ ပံုစံငယ္ေလး ႏွင္႕ပါျပၿပီး ေၾကာ္ျငာထားတယ္ ။

ဒီ ဓါတ္ပံုက ၊ New York ၿမိဳ႕က Corning Glass Museum ထဲမွာ ႐ိုက္လာတဲ႕ ပံုေလ ။

 

ကဲ ကဲ ၊ ဒီ Post မွာ ဓါတ္ပံုေတြလဲ ေတာ္ေတာ္မ်ားသြားၿပီ ဆိုေတာ႕ ၊

( စူပါ ေ႐ႊ Connection ႀကီးကို ငဲ႕ၿပီး ) ဒီေလာက္ႏွင္႕ဘဲ ေတာ္လိုက္ပါရေစကြယ္ ။

 

ေတာ္ေသးဘီ ။

 

အဘ ေဖါ ( F R ) ။

 

15 အဲဒီ ႐ိႈးပြဲေတြထဲက ၾကည္႕ျဖစ္ခဲ႕တဲ႕ တစ္ခုကို ေျပာရရင္ေတာ႕ Hot Glass Show ပါ ။

15 အဲဒီ  ႐ိႈးပြဲေတြထဲက ၾကည္႕ျဖစ္ခဲ႕တဲ႕ တစ္ခုကို ေျပာရရင္ေတာ႕  Hot Glass Show  ပါ ။

15 အဲဒီ ႐ိႈးပြဲေတြထဲက ၾကည္႕ျဖစ္ခဲ႕တဲ႕ တစ္ခုကို ေျပာရရင္ေတာ႕ Hot Glass Show ပါ ။

 

15 ပန္းအိုးျဖစ္မယ္႕ မွန္လံုးႀကီးကို အေရာင္ေတြစပ္ ၊ မီးဖိုႀကီးထဲထည္႕ ၊

15 ပန္းအိုးျဖစ္မယ္႕ မွန္လံုးႀကီးကို အေရာင္ေတြစပ္ ၊ မီးဖိုႀကီးထဲထည္႕ ၊

15 ပန္းအိုးျဖစ္မယ္႕ မွန္လံုးႀကီးကို အေရာင္ေတြစပ္ ၊ မီးဖိုႀကီးထဲထည္႕ ၊

 

15 မွန္လံုးႀကီး ပူေပ်ာ႕ေနတုန္း အခ်ိန္မွာ ပါးစပ္ ႏွင္႕ ေလမႈတ္သြင္းၿပီး ေဖါင္း ၊

15 မွန္လံုးႀကီး ပူေပ်ာ႕ေနတုန္း အခ်ိန္မွာ ပါးစပ္ ႏွင္႕ ေလမႈတ္သြင္းၿပီး ေဖါင္း ၊

15 မွန္လံုးႀကီး ပူေပ်ာ႕ေနတုန္း အခ်ိန္မွာ ပါးစပ္ ႏွင္႕ ေလမႈတ္သြင္းၿပီး ေဖါင္း ၊

 

15 ရလာတဲ႕ မွန္ ပန္းအိုး အလွဆင္ ပစၥည္းေတြကို သေဘၤာ ေနရာအႏွံ႕မွာ အလွဆင္ထားပါတယ္ ။

15 ရလာတဲ႕ မွန္ ပန္းအိုး  အလွဆင္ ပစၥည္းေတြကို သေဘၤာ ေနရာအႏွံ႕မွာ အလွဆင္ထားပါတယ္ ။

15 ရလာတဲ႕ မွန္ ပန္းအိုး အလွဆင္ ပစၥည္းေတြကို သေဘၤာ ေနရာအႏွံ႕မွာ အလွဆင္ထားပါတယ္ ။

 

15 ဒီ ဓါတ္ပံုက ၊ New York ၿမိဳ႕က Corning Glass Museum ထဲမွာ ႐ိုက္လာတဲ႕ ပံုေလ ။

15 ဒီ ဓါတ္ပံုက ၊ New York ၿမိဳ႕က Corning Glass Museum ထဲမွာ ႐ိုက္လာတဲ႕ ပံုေလ ။

15 ဒီ ဓါတ္ပံုက ၊ New York ၿမိဳ႕က Corning Glass Museum ထဲမွာ ႐ိုက္လာတဲ႕ ပံုေလ ။

 

 

Foreign Resident

About Foreign Resident

Foreign Resident has written 203 post in this Website..

စားဝတ္ေနေရးအတြက္ သေဘၤာလိုက္ေနရင္း ၊ ကံဇတ္ဆရာရဲ႕အလိုက် ကၽြန္းႀကီးတစ္ကၽြန္း ေပၚမွာ ေသာင္တင္ေနမိၿပီး ၊ အမိေျမကို လြမ္းဆြတ္ေနရသူပါ ။

   Send article as PDF