ငယ္ရြယ္စဥ္တြင္ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားလွ်င္ မ်ဳိးဗီဇေျပာင္းသြားႏိုင္ေၾကာင္း ဂ်ာမနီႏုိင္ငံ၊ မက္ပလန့္စိတ္ေရာဂါ ကုသမႈ ပညာတကၠသိုလ္မွ သိပၸံပညာရွင္ ခရစၥတုိဖာမာဂါထရြိဳက္ ဦးေဆာင္ေသာ အဖြဲ့ကေလ႕လာေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ ယင္းသိပၸံပညာရွင္မ်ားသည္ ေမြးကင္စၾကြက္ကေလးမ်ားကို ၾကြက္မိခင္ႏွင့္ ခြဲခြာထားရွိ၍ စမ္းသပ္ခဲ့သည္။ ခြဲခြာထားခံရေသာ ၾကြက္ေပါက္စကေလးမ်ားသည္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အျပဳ အမူပိုင္းဆိုင္ရာျပသနာမ်ားရွိလာခဲ့သည္။ ၾကြက္ကေလးမ်ားႏွင့္ေလ႕လာစမ္းသပ္မႈအရ ငယ္စဥ္က စိတ္ဒဏ္ရာႏွင့္စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားသည္ မ်ဳိဗီဇမ်ားကို ေျပာင္းလဲေစျပီး အျပဳအမူပိုင္းဆိုင္ရာ ျပသနာမ်ားအား ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္သည့္လမ္းစမ်ားေတြ့ရွိခဲ့သည္။ ၾကြက္ေပါက္စေလးမ်ားတြင္ ကာလၾကာရွည္သည္ အထိ စိတ္ဖိစီမႈမ်ား ဆက္လက္တည္ရွိေနသည္ဟု သိပၸံပညာရွင္မ်ားက Nature Neuro science ဂ်ာနယ္တြင္ ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့သည္။ စိဖိစီးမႈျဖစ္ေပၚေနေသာ ၾကြက္ကေလးမ်ားတြင္ မ်ဳိးဗီဇေျပာင္းလဲေစေသာ ေဟာ္မုန္းမ်ားထြက္ရွိျပီး ၎တို့၏ ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္အျပဳအမူမ်ားအေပၚတြင္ ထိခိုက္မႈမ်ားရွိလာခဲ့သည္။ ယခုေလ့လာမႈကို ေမာ္လီက်ဳးမ်ားျဖစ္စဥ္အထိ အေသးစိတ္ေလ့လာခဲ့ျပီး ငယ္စဥ္ဘ၀က စိဖိစီးမႈ ခံစားရေသာ အေတြ့အၾကံဳမ်ားသည္ ကာလတာရွည္ အျပဳအမူအေပၚ အတိအက်ျပဠာန္းသြားႏုိင္သည္ဟု ခရစၥတိုဖာက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ “ၾကြက္ေပါက္စေလးေတြကို သူတို့မိခင္ေတြဆီကေန တစ္ေန႕ကို သံုးနာရီႏႈန္းနဲ့ ဆယ္ရက္ၾကာခြဲထားလိုက္တယ္။ ၾကြက္ကေလးေတြဟာ အာဟာရမျပည့္၀တဲ့ ဒဏ္မခံရေပမယ့္ စြန့္ပစ္ခံရတယ္ဆိုတဲ့စိတ္ခံစားမူေတာ႕ရွိခဲ့ပါတယ္” ဟု၎ကေျပာၾကားခဲ့သည္။ ငယ္ရြယ္စဥ္ စြန့္ပစ္ခံရေသာ ၾကြက္ကေလးမ်ားသည္ ၎တို့၏ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္ စိဖိစီးမႈမ်ားေသာ အေျခအေနမ်ားကို ရင္ဆိုင္ႏုိင္စြမ္းနည္းပါးေလ့ရွိျပီး မွတ္ဥာဏ္လည္းအားနည္းလာေလ့ရွိသည္ဟု ေတြ့ရွိရသည္။

About bolay

bo lay has written 7 post in this Website..

   Send article as PDF