”ေနရာမွားျပီး ရွင္သန္မိတဲ့သစ္ပင္”

——-

 

ငါ့ကိုယ္ထဲ တစ္ေယာက္ေယာက္မ်ား ေဖာက္ထြင္းဝင္ေရာက္မိေလသလား. . .

 

ဒါမွမဟုတ္ ငါကပဲ. . .

တျခားတစ္ေယာက္ေယာက္ထဲ ေဖာက္ထြင္းဝင္ေရာက္ခဲ့ေလသလား. . .

 

ေသခ်ာေအာင္ ငါ့ကိုယ္ကိုငါ

ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာၾကည့္ရဦးမယ္. . .

 

ငါဟာ ဘယ္လိုေျမျပင္မွာ ရွင္သန္ခဲ့တဲ့. . .

ဘယ္လိုအပင္က . . .

ဘယ္လို သစ္သီးမ်ားလဲလို႔. . .

 

~~~~~~~~

 

ေမာင္သူရ

 

၂၀၁၄၊ ဒီဇင္ဘာ၊ ၁၀

။။။။။

nayyar hmar tal tree

alinsett

About alinsett

alinsett has written 615 post in this Website..

. . .