စာဖတ္သူမိတ္ေဆြမ်ား ဗဟုသုတရေစရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ေဖာ္ျပေပးလိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

လယ္တီဆရာေတာ္တို႔ ေခတ္က ၀န္ေထာက္မင္း ဦးေစာလွျဖဴ-ဆိုေသာ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ တစ္ေယာက္သည္ “ေရႊခ်ိန္ခြင္” အမည္ရွိ စာအုပ္တစ္အုပ္ထုတ္ေ၀ကာ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ ခရစ္ယာန္ဘာသာကို ႏႈိင္းယွဥ္ျပခဲ့၏။
သို႔ရာတြင္ သူ၏ ဘက္လိုက္ေသာအျမင္မ်ား၊ အလ်င္စလို ေကာက္ခ်က္ခ်မႈမ်ားေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တို႔အား ေစာ္ကားထားသလို ျဖစ္ခဲ့၏။
ထို႔ေၾကာင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေန ပညာ၀န္ေထာက္ ေမာင္ေက်ာ္ရန္ဆိုသူက ၎ေရႊခ်ိန္ခြင္စာအုပ္ကို ရွင္းလင္းခ်က္ ေရးေပးပါရန္ လယ္တီဆရာေတာ္ထံ ေတာင္းပန္သျဖင့္ “ရဟန္းတို႔ သူတစ္ပါးတို႔သည္ ငါ၏ အျပစ္ကိုျဖစ္ေစ၊ တရား၏ အျပစ္ကိုျဖစ္ေစ၊ သံဃာ၏ အျပစ္ကိုျဖစ္ေစ ေျပာၾကရာ၌ ဤစကားသည္ ဤအေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း မဟုတ္၊ ဤအေၾကာင္းေၾကာင့္ လည္း မမွန္၊ စင္စစ္အားျဖင့္ ဤအျပစ္သည္ ငါတို႔၌ ထင္ရွားမရွိ” ဟု မဟုတ္သည္ကို မဟုတ္သည့္အတိုင္း သင္တို႔ ေျဖရွင္းၾကရမည္”ဟု (ျဗဟၼဇာလသုတ္္)
တြင္ ေဟာၾကားခဲ့ေသာ ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ ၾသ၀ါဒေတာ္အတိုင္း လယ္တီဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီးသည္ ေနမေကာင္းသည့္ၾကားက ေျဖရွင္းေရသားခဲ့ဘူး၏။
“ေရႊခ်ိန္ခြင္” ဟု ဆိုလွ်င္ အမ်ားစုက ေတာင္တြင္းႀကီး သွ်င္ဥကၠ႒ ေရးေသာ စာအုပ္ကိုသာ ဖတ္ဖူးၾက၏။ လယ္တီဆရာေတာ္ႀကီး၏ စာအုပ္ကိုကား မသိသူသာမ်ား၏။ ယခုေခတ္ ခရစ္ယာန္တို႔သည္လည္း ဦးေစာလွျဖဴေရးေသာ ေရႊခ်ိန္ခြင္စာအုပ္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ ယခုေခတ္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တို႔အား စကားျဖင့္ တိုက္ခိုက္အႏိုင္ယူေလ့ရွိသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားကား မိမိက သူတစ္ပါးဘာသာကို တိုက္ခိုက္ေလ့ ေ၀ဘန္ေလ့ မရွိသလို မိမိဘာသာကို ေ၀ဘန္တိုက္ခိုက္လာလွ်င္လည္း ျပန္လည္၍ မေျဖရွင္းတတ္သူ မ်ား၏။

လယ္တီဆရာေတာ္ႀကီး၏ ေျဖရွင္းခ်က္မ်ားကုိ ဖတ္ဖူးထားလွ်င္ မိမိတို႔ဘာသာကို ေစာ္ကား ေ၀ဘန္လာသည့္အခါ အက်ိဳးသင့္၊ အေၾကာင္းသင့္ ျပန္လည္ေျဖရွင္း ျပႏုိင္ပါလိမ့္မည္္။

(ထိုသို႔ ျပန္လည္ေျဖရွင္းႏိုင္ၾကေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ဤ “ေရႊခ်ိန္ခြင္ ရွင္းလင္းခ်က္” ကို တင္ျပပါသည္။ ဘာသာေရး အဓိက႐ုဏ္းမ်ား ျဖစ္ပြားေစရန္ လႈံ႕ေဆာ္ျခင္း မဟုတ္ပါ။)

ခရစ္ယာန္ “ေရႊခ်ိန္ခြင္” အဆိုကို ဆရာေတာ္ရွင္းလင္းခ်က္

ေရႊခ်ိန္ခြင္ အဆို
၁။ (က) ခရစ္ယာန္ ဘာသာက မေသ၊ မနာ၊ မအိုေသာ ထာ၀ရဘုရာရွိသည္ဟု ဆို၏။
(ခ)   ဗုဒၶဘာသာက ယခု ဘုရားမရွိ- ဟု ဆို၏။
ဆရာေတာ္ ရွင္းလင္းခ်က္

ဘုရား၏ ကိုယ္ေတာ္သည္ ၁။ ႐ူပကာယကိုယ္ေတာ္၊ ၂။ ဓမၼကာယကိုယ္ေတာ္ ဟူ၍ ႏွစ္ကိုယ္ေတာ္ရွိပါသည္။

၁။ ကုသိနာ႐ံုျပည္၌ ပရိနိဗၺာန္စံယူရာတြင္ ခ်ဴပ္ၿငိမ္းေသာခႏၶာေတာ္ကို ႐ူပကာယကိုယ္ေတာ္ ေခၚပါသည္။

၂။ ဂုဏ္ေတာ္ ေက်းဇူးေတာ္အနႏၲကိုလည္းေကာင္း၊ ပိဋိကတ္သံုးပံုတည္းဟူေသာ တရားေတာ္ ကိုလည္းေကာင္း ဓမၼကာယ ကိုယ္ေတာ္ ေခၚပါသည္။

ထိုႏွစ္ပါးတို႔တြင္—

၁။ ႐ူပကာယကိုယ္ေတာ္မွာ အခ်ိဳ႕သာခ်ဳပ္ၿငိမ္းပါသည္။ သံုးကုေဋေျခာက္သန္းမွ် မကေသာ ဆံေတာ္၊ သြားေတာ္ ေလးဆယ္၊ စြယ္ေတာ္ႏွစ္စံု၊ နဖူးသင္းက်စ္ေတာ္၊ ညွပ္႐ိုးေတာ္ႏွစ္ေခ်ာင္း၊
ရွစ္စရြက္မွ်ရွိေသာ အ႐ိုးေတာ္တို႔မွျဖစ္ေသာ ဓာတ္ေတာ္ဟူေသာ ႐ူပကာယ  ကိုယ္ေတာ္တို႔မွာမူကား ကမၻာေျမေပၚတြင္ ယခုတိုင္ အႏွံ႔အျပားရွိေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။

၂။ ဓမၼကာယကုိယ္ေတာ္မွာမူကား ခံယူသူရွိသည့္ကာလပတ္လံုး ဘယ္အခါမွ် မကြယ္ပါ။
ခံယူသူရွိရာမွာ တည္ထြန္းပါသည္။ အကနိ႒ေခၚေသာ အထက္ေကာင္းကင္ဘံုႀကီး၌ကား မဟာကမၻာႀကီး တစ္ေသာင္းေျခာက္ေထာင္မက တည္ထြန္းလ်က္ ရွိေနပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ “ဗုဒၶဘာသာ၌ ယခုဘုရားမရွိ” ဆိုေသာ စကားသည္ ဘုရား၏ ကိုယ္ေတာ္ႏွစ္ပါးတြင္ ပရိနိဗၺာန္စံရာ၌ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေလေသာ အခ်ိဳ႕ေသာ ႐ူပကာယကိုယ္ေတာ္ တစ္စိတ္မွ်ကိုသာ ရည္ရြယ္၍ဆိုေသာစကား ျဖစ္ပါသည္။ အထက္၌ျပခဲ့ေသာ ဆံေတာ္ အစ႐ွိေသာ ႐ူပကာယကိုယ္ေတာ္ႏွင့္ ဓမၼကာယကိုယ္ေတာ္ျမတ္မ်ားမွာ ယခု ထင္ရွားရွိပါသည္။

(ဦးေစာလွျဖဴဆိုတိုင္း ယခု ဘုရားလံုးလံုး မရွိသည္မဟုတ္ပါ။)


ေရႊခ်ိန္ခြင္ အဆို – ၂
၂။ (က) ခရစ္ယာန္ဘာသာက ဘုရား၌ အနႏၲတန္ခိုးေတာ္ရွိ၍ မတတ္ႏိုင္ေသာအရာ တစ္စံု တစ္ခုမွ် မရွိ၊ ထို႔ေၾကာင့္ လူကိုကယ္မႏိုင္သည္ဟု ဆိုသည္။

(ခ) ဗုဒၶဘာသာကလည္း အနႏၲတန္ခိုးေတာ္ ရွိသည္ဟု ဆို၏။ သို႔ေသာ္လည္း ဘုရားသည္ သူတစ္ပါးကို မကယ္မႏိုင္။ မိမိဖို႔ကိုပင္ မတတ္ႏိုင္၍ ၀ဋ္ဆိုက္ေသရသည္ ဆုိ၏။
ဆရာေတာ္ ရွင္းလင္းခ်က္
“ခရစ္ယာန္ဘာသာက ဘုရား၌ အနႏၲတန္ခိုးေတာ္ရွိ၍ မတတ္ႏိုင္ေသာအရာ တစ္စံုတစ္ခုမွ် မရွိ” ဟူေသာ စကားအရ —
၁။ ေလာက၌ ေသျခင္းသေဘာ မရွိရေအာင္ တတ္ႏိုင္ပါမည္ေလာ။ ကမၻာေပၚတြင္ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ လူမ်ိဳးတို႔၏ သင္းခ်ိဳင္းသည္ ေနရာအႏွံ႔အျပား၌ပင္ တည္ရွိလွ်က္ပါတကား။

၂။ မအိုရေအာင္ တတ္ႏိုင္ပါမည္ေလာ။ ကမၻာေပၚရွိ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္လူမ်ဳိးတို႔တြင္ ေခါင္းျဖဴ၊ စြယ္က်ိဳးေတြ အႏွံ႔အျပားပင္ ရွိလ်က္ပါတကား။
၃။ နာျခင္းသေဘာ မရွိရေအာင္ တတ္ႏိုင္ပါမည္ေလာ။ ကမၻာေပၚတြင္ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ လူမ်ိဳးတို႔၏ အက်ိဳးေတြ၊ အကန္းေတြ၊ အႏူေတြ၊ အရြဲေတြ၊ ထိုထိုေရာဂါအနာမ်ဳိးစံု ကပ္ေရာက္သူေတြ ေဆး႐ံုေတာ္မ်ား၊ ဆရာ၀န္မ်ားထံတြင္ အႏွံ႔အျပားပင္ ရွိလွ်က္ပါတကား။

၄။ ေလာက၌ မိုက္မဲေသာသေဘာ မရွိရေအာင္ တတ္ႏိုင္ပါမည္ေလာ။ ကမၻာေျမေပၚတြင္ မိုက္မဲေသာသူ သာ၍ ေပါမ်ားသည္တကား။
၅။ ခရစ္ယာန္ဘာသာကို မခံယူသူတစ္ေယာက္မွ် တစ္ခဏခ်င္း မရွိရေအာင္ တတ္ႏိုင္ပါမည္ေလာ။ ခရစ္ယာန္ဘာသာကို မခံယူသူ သာ၍ မ်ားသည္တကား။
၆။ ကမၻာေျမေပၚတြင္ အ႐ုပ္အဆင္းမလွသူ မရွိရေအာင္ တတ္ႏိုင္ပါမည္ေလာ။
၇။ ဥစၥာပစၥည္းမြဲသူ၊ ဆင္းရဲသူ မရွိရေအာင္ တတ္ႏိုင္ပါမည္ေလာ။
၈။ ကမၻာေျမေပၚတြင္ လူသားအားလံုး အညီအမွ် အသက္ရွည္ရွည္ခ်ည္းေနရေအာင္ တတ္ႏိုင္ပါမည္ေလာ။

၉။ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ လူမ်ိဳးတို႔မွာ ေမြးဖြားစႏွင့္ ေသၾကသည္ မရွိပါသေလာ။ တစ္လတြင္ ေသသူ၊ တစ္ႏွစ္တြင္ ေသသူ စသည္ျဖင့္ မရွိပါသေလာ။
၁၀။ ကမၻာေျမေပၚ၌ ရွိသမွ်ေသာ သတၱ၀ါေတြကို ခဏခ်က္ခ်င္း နိဗၺာန္ဘံု (ခရစ္ယာန္အေခၚ ေကာင္းကင္ဘံု) သို႔ ေရာက္ေအာင္ ျပဳႏိုင္ပါမည္ေလာ… စသည္ျဖင့္ ကမၻာေျမေပၚတြင္ မသင့္မျမတ္ေသာ အမႈအရာေတြ အနႏၲရွိပါလွ်က္ ထာ၀ရဘုရား မတတ္ႏိုင္ေသာအရာေတြကို ၀န္ေထာက္မင္း ဦးေစာလွျဖဴ မျမင္ပါသေလာ။
( ထာ၀ရဘုရား ကယ္မႏိုင္ေသာအရာ မရွိပါတကား။)
မိမိဘက္ပါေအာင္ ေငြႏွင့္မွ်ားျခင္းကား ဘုရားတန္ခိုး မဟုတ္၊
ဘာသာတစ္ပါးက ခရစ္ယာန္ဘာသာသို႔ ၀င္ေသာသူကို စာျဖဴဆရာ (သင္းအုပ္ဆရာ) တို႔က ေငြေၾကးေပးသည္။ ေထာက္ပံ့သည္။ အစိုးရမ်ားထံ အားထုတ္၍ ေပးသည္။
ဤအရာမ်ားကို ထာ၀ရဘုရား ေစာင္မသည္ဟု စာျဖဴဆရာမ်ားက
ေဟာေျပာေလ့ရွိသည္။
ေလာက၌ နဂိုက ဓားျပမဟုတ္ဘဲ ေနာက္မွ ဓားျပအသိုင္းအ၀ိုင္းထဲသို႔ ၀င္လာေသာသူကို အေပါင္းအသင္းမ်ားျခင္းကို အလိုရွိေသာ ဓားျပေဟာင္းတို႔က ပစၥည္းဥစၥာ အ၀တ္ပုဆိုး ေပးသည္။
သူခိုး၊ သူခိုးျခင္းလည္း ထို႔အတူ၊

မုဆိုး မုဆိုးျခင္း၊

တံငါ တံငါျခင္း၊

သူေတာင္းစား သူေတာင္းစားျခင္းလည္း ထို႔အတူ၊
မိမိတို႔ အသင္းအပင္းမ်ားျခင္းကို အလိုရွိေသာသူတို႔သေဘာသည္ မိမိတို႔အေလ့အက်က္ကို ၀င္လာေသာသူတို႔ကို တတ္ႏိုင္သေလာက္ ခ်ီးေျမွာက္ေထာက္ပံ့ၿမဲဆိုသည္မွာ ေလာကထံုးစံတည္း။

ဤသို႔ေသာ ထံုးစံျဖင့္ ဘာသာ၀င္မ်ားျခင္းကိုအလိုရွိေသာ စာျဖဴဆရာတို႔က စာျဖဴသို႔ မ၀င္ေသာသူတို႔ကို ၀င္ခ်င္ေအာင္ တတ္ႏိုင္သေလာက္ ခ်ီးေျမွာက္ေထာက္ပံ့သည္ကို ထာ၀ရဘုရား ေပးသည္၊ ကယ္မသည္ဟု ေျပာေဟာၾကျခင္းသည္ ဟုတ္ႏိုင္ပါမည္ေလာ။
(အဘယ္မွာ ထာ၀ရဘုရား ကယ္မ ႏိုင္ေသာအရာ ရွိပါသနည္း။)
ေဂါတမဘုရားရွင္၏ အနႏၱတန္ခိုးေတာ္မ်ား
ငါတို႔ဘုရားသည္ အနႏၲတန္ခိုးေတာ္ရွိသည္မွာ အမွန္ျဖစ္၏၊ ေကာင္းကင္၊ ေျမ၊ မိုး ပ်ံလွ်ဳိးႏိုင္၏၊
အနႏၲကမၻာ၊ အနႏၲစၾက၀ဠာ၌ရိွသေရြ႔ကို အကုန္အစင္ ျမင္ႏိုင္၏။ ယူဇနာ တစ္ရာ တစ္ေထာင္က အသံကိုၾကားႏိုင္၏၊။ သူတစ္ပါး စိတ္အႀကံကို အကုန္သိႏိုင္၏။ ကိုယ္ေတာ္ကို နတ္ေယာင္၊ သိၾကားေယာင္၊ ျဗဟၼာေယာင္ တစ္ရာ တစ္ေထာင္မက ခဏခ်င္းဖန္ဆင္းႏိုင္၏၊
ဤသို႔စသည္ျဖင့္ သူတကာတို႔မတတ္ႏိုင္သည့္ ဘုရားသာတတ္ႏိုင္ေသာ အရာသည္ အနႏၲမ်ားျပား၏ ။
(ထုိ႔ေၾကာင့္ ငါတို႔ဘုရားမွာ တန္ခိုးေတာ္အနႏၱရွိသည္ ဆိုပါသည္။)

မအို၊ မနာ၊ မေသ အၿမဲေနရေအာင္ ဘယ္ဘုရားမွ မတတ္ႏို္င္။
ကမၻာေျမေပၚတြင္ရွိေသာ သတၱ၀ါေတြကို မအိုဘဲ၊ မနာဘဲ၊ မေသဘဲ ေနႏိုင္ေအာင္  ဘယ္ဘုရားမွပင္ မတတ္ႏိုင္ၾက။ မိမိတို႔ခႏၶာကိုလည္း မအို၊ မနာ၊ မေသေအာင္ မတတ္ႏိုင္ၾက။ နိဗၺာန္ဘုံသို႔ ေရာက္ေသာကာလမွသာ တတ္ႏိုင္ၾကသည္ ။
နိဗၺာန္ေရာက္မွ ဒုကၡၿငိမ္းမည္
ငါါတို႔ဘုရားသည္ နိဗၺာန္ဘံုသို႔ ေရာက္ေတာ္မူေသာ ေန႔ကစ၍ မိမိကုိယ္ကိုလည္း မအို၊ မနာ၊ မေသ အၿမဲေနရေအာင္ တတ္ႏိုင္ပါ၏။ နိဗၺာန္ဘုံသို႔ ေရာက္လာသမွ်ေသာ သူအေပါင္းတို႔ကိုလည္း မအို၊ မနာ၊ မေသ အၿမဲေနရေအာင္ တတ္ႏိုင္ပါ၏။
က်မ္းကုိး-
လယ္တီဆရာေတာ္
သာသန၀ိေသာဓနီက်မ္း- ဒုတိယတြဲ

(ႏွာ- ၁၀၀, ၁၀၁, ၁၀၂, ၁၀၃, ၁၀၄, ၁၀၅)

ေထရ၀ါဒ တို႔တိုင္းျပည္ဘေလာ့ဘ္မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။

About Good Idea

Good Idea has written 144 post in this Website..

လူ႔ဘ၀ဟာ ခဏေလးပါ။ အသံုးခ်တတ္ပါေစ။

   Send article as PDF