သဘာ၀ရိပ္သာ သုိ႕ Diamondstar Group ( Myamarlar) မွ အလွဴ ေငြ…

1 ကုိရဲဇင္သန္႕ + မေဆြသက္ပုိင္ 50,000.00
2 ဦးတင္ေမာင္လြင္ + ေဒၚခုိင္ႏွင္းေအာင္ မိသားစု 10,000.00
3 မအိအိဟန္ 10,000.00
4 ေရေျမ့သနင္း + မိ၀ါ 10,000.00
5 မအိအိမင္း 5,000.00
6 ဦးေနလင္း 5,000.00
7 မညိဳညိဳစိမ့္ 5,000.00
8 မရည္မြန္ေအာင္ 5,000.00
9 ကုိေအာင္မ်ိဳးေက်ာ္ 5,000.00
10 ကုိေနလင္းေဇာ္ + မထက္ထက္ေဇာ္ 5,000.00
11 မခင္လျပည့္၀န္း 5,000.00
12 မယဥ္ေ၀ၿပဳံး 5,000.00
13 ကုိေကာင္းျမတ္ + မခုိင္ဇင္မြန္ 5,000.00
14 မမ်ိဳးႏွင္းပြင့္ၾကဴ 3,000.00
15 မၿဖိဳးစု 3,000.00
16 မၿငိမ္းၿငိမ္းေအး 3,000.00
17 မၿငိမ္းၿငိမ္းဟန္ 3,000.00
18 မေကခုိင္ 3,000.00
19 ကုိေအာင္ေက်ာ္မင္း 3,000.00
20 မမ်ိဳးမ်ိဳးစ်ာန္ 2,000.00
21 မသဥၹာ 2,000.00
22 မစုလွသူ 2,000.00
23 မခုိင္စႏၵာျမင့္ 1,000.00
24 မသီရိႏြယ္ 1,000.00
25 မခ်ိဳခ်ိဳလတ္ 1,000.00
26 မသက္မြန္ 1,000.00
27 ကုိသိန္းဇံ + မနီလာဇင္ 1,000.00
28 ကုိဟန္ေဆြျမင့္ 1,000.00
29 ကုိလတ္ 1,000.00
30 ကုိေအာင္ဟိန္း + မစုငယ္ 1,000.00
31 မမာဂရက္ 1,000.00
32 မမုိးပုလဲ 1,000.00
33 ကုိေအာင္မ်ိဳးေအး + မၿငိမ္းၿငိမ္း 1,100.00
34 ဦးစုိးမုိး 500.00
35 ေဒၚသိန္းသိန္း၀င္း 5,000.00
36 မသဇင္ႏု 5,000.00
37 မခ်ိဳသႏၱာ၀င္း 2,000.00
38 မၿခဴးေကခုိင္ဦး 10,000.00
39 မခင္ေဆြမြန္ေအာင္ 10,000.00
40 မစုိးျမတ္သီတာ 2,000.00
41 ဦးသန္းေဇာ္ေအာင္ မိသားစု 10,000.00
42 ဦးတင္မုိးျမင့္ 3,000.00
43 ကုိေအာင္ေဇာ္မုိး + မသႏၱာ 5,000.00
44 ကုိဇင္မ်ိဳးေမာင္ 3,000.00
45 ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ 3,000.00
46 မဇင္၀င္းထက္ 1,000.00
47 မႏြယ္ႏြယ္ေအာင္ 2,000.00
48 မႏွင္းအိၿဖဴ 3,000.00
49 မႏွင္းပြင့္ 1,000.00
50 မယမင္း 2,000.00
51 ကုိၿဖိဳးေ၀လင္း 2,000.00
52 မမ်ိဳးဇင္မာ 3,000.00
53 ကုိရင္ေအာင္ 3,000.00
54 မသီရိသြင္ႏုိင္ 5,000.00
55 မခင္ခင္ထုိက္ 5,000.00
56 မယုယု၀င္း 5,000.00
57 မေမသံလြင္ေသာင္း 5,000.00
58 ထြန္းထြန္းေ၀ 3,000.00
59 မခုိင္ဇာႏြယ္ 5,000.00
60 ေအာင္ျမတ္မင္းခန္႕ 2,000.00
61 မေမာ္ေမာ္ေအး 3,000.00
62 ခ်မ္းေျမ့ေက်ာ္ 1,000.00
63 မဇင္မာသိမ့္ 1,000.00
64 မခင္သူဇာ 1,500.00
65 မလဲ့၀ါ 1,000.00
66 မစန္းစန္း၀င္း 3,000.00
67 မျမင့္ျမင့္ေအး 3,000.00
68 အေစာ 2,000.00
69 ကုိေအာင္ေက်ာ္လင္း 1,000.00
70 ကုိေက်ာ္ေက်ာ္ဦး 1,000.00
71 ကုိဇင္လင္းေအာင္ 1,000.00
72 မေအးစႏၵာဦး 500.00
73 မဦးဦး 500.00
74 သႏၱာ 1,000.00
75 မခင္ေထြး 500.00
76 မယဥ္မြန္ 1,000.00
77 မခင္ေလး 1,000.00
78 မျမေစာေ၀ 2,000.00
79 မသႏၱာ (UP) 5,000.00
80 UP Account မိသားစု 5,000.00
81 ကုိမ်ိဳးေအာင္ခုိင္ + မေမသူ 2,000.00
82 ကုိထြန္းလြင္ + မျဖဴျဖဴျမင့္ 5,000.00
83 DD II Acc Group 8,000.00
84 စုိးေရႊစင္ထြန္း 10,000.00
စုစုေပါင္း 325,600.00(သံုးသိန္း၊ႏွစ္ေသာင္း၊ငါးေထာင့္ ေျခာက္ရာက်ပ္)

ကုိ ထြဋ္

About ကုိ ထြဋ္

ကုိ ထြဋ္ has written 119 post in this Website..

ခန္႕ထည္ေသြး ေဖေဖ...