ဘြားေဒၚဂ်ီးနဲ႕ သမဒဂ်ီးတုိ႕ မိတ္ခြန္းေကာက္ႏႈတ္ခ်က္ေတြ အင္တာနက္မွာ ဖတ္လုိက္ရသဗ်။ ဘြားေဒၚက ဟသၤတ၊ ျပည္ဖက္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ႏွစ္တရာျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ ခရီးထြက္၊ ဘေျပာင္ဂ်ီးက လပတ္ မိတ္ခြန္း ေရဒီယုိမွာ ေလပြားဒါ။ ဖတ္ရင္းနဲ႕ သူတုိ႕ ႏွစ္ေယာက္ တူတာ မတူဒါေလးေဒြ အူးေႏွာက္ေလမုန္ဒုိင္း တုိက္ခ်ဥ္ရုိ႕၊ ရြာထဲမွာ သူတုိ႕ဘာလုပ္လုတ္ မွန္ပါ့ဖ်ားေဒြ တဘုံဂ်ီးမွတ္လား….။

ျမင္လုိ႕လြဲေအာင္  ဘေျပာင္သမဒ ျဖစ္လာခ်ိ္န္ကစ ယဥ္ၾကည့္ရေအာင္စ္။  ေႏွ်ာက္စလုံး ေလပြားဒါျခင္း တူအိ၊ ဘယ္သူမွ တိတိက်က် မရွိ.. ေဝေဝဝါးဝါး.. ေယဘူယ် စကားလုံးေတြခ်ည္း..။ တုိးတက္ေအာင္လုပ္၊ လာဘ္မစားနဲ႕၊ တရာအုပေဒ ဆုိးမုိးေယး၊ ဒုိတာဝံ အေယးသုံးဘား၊ ျပည္သုဘြေခါင္းစားေရ.. ကြိကြိ ကြကြ။ လွလုိက္တဲ႕ စာလုံးေဒြ.. လက္ေတြ႕ ေျပးၾကည့္ နတၳိ.. အသံသာရွိ အဆံမရွိ.. အဟိ အဟိ ခြိခြိခြိ။

မီတူဒါၾကေတာ့.. အဲဒမွာ ထင္ရွားသြားဒယ္။ ဘေျပာင္ အစုိးမရက တကယ္လုပ္တယ္၊ သူတုိ႕ အာဏာတည္ျမဲဖုိ႕၊ အခ်ုပ္အျခာ အာဏွာတီျမဲေယးစုိပီး လူမ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရး၊ စစ္ေရး၊ ႏုိင္ငံေရး ေဆးအကုန္ထုိးတယ္။ ဘုန္းၾကီး၊ ေက်ာင္းသား၊ လယ္သမား၊ အလုပ္သမား၊ ျပည္သူ ဘာမွ မခ်န္..။ ျပည္ပရန္ ေအာ္ပီး လက္ျဖန္႕ေတာင္းစားဖုိ႕ ဝန္မေလး၊ ရွိသမွ် သယံဇာတ ထုိးေကၽြးဖုိ႕ ဝံမေလး..။ ဒီေတာ့ လူေတြက ေၾကာက္တယ္၊ ရြံတယ္။ ေၾကာက္တာက ပုိၾကီးေတာ့ ေလနဲ႕သာ ရြံပီး ေခါင္းငုံ႕ခံဂ်ေရာစ္..။ အဲဒမွာ တဂယ္ထြက္လုပ္သူ၊ ဆန္႕က်င္သူေတြ တပ္ပ်က္ကေရာ။ ေၾကာက္တယ္ဆုိတာ သူတုိ႕အားၾကီး ရက္စက္မွန္းသိလုိ႕ ေၾကာက္တာ၊ ကိုယ့္ဖက္က မေသျခာလုိ႕ ေၾကာက္တာ၊ သားေရးသမီးေရး အေၾကာင္းျပ ေၾကာက္တာ၊ မိဘေမာင္ဘြား ဒုကၡေရာက္မွာေၾကာက္တာ၊ ကုိယ့္အထုပ္ထည္ ပ်က္မွာ ေၾကာက္တာ၊ လက္ရွိ ေသျခာေနတာေလး ပ်က္ဆီးမွာ ေၾကာက္တာ၊ မေသခ်ာတဲ႕ အနာဂတ္ အသစ္ပ်ံဆရမွာ ေၾကာက္တာ…။

လအဲဘု သရဲျပဳ ခဲထု ႏႊဲလု

လအဲဘု သရဲျပဳ  ခဲထု ဆြဲလု

ဘြားေဒၚလည္း ေလအစုံပြားပါရဲ႕၊  မတရားတာကုိ လက္သင့္မခံနဲ႕ အတိအလင္း ဆန္႕က်င္ပါ၊ အေၾကာက္တရားမွ ကင္းလြတ္ပါ.. အာဃာတ မထားပါနဲ႕.. ကြစိ ကြစ ပိစိ ပစ။ သုိ႕ေသာ္ အေနာက္က ဘယ္လုိ ထိန္းေက်ာင္အုပ္စီးမည္လည္း လက္ေတြ႕ အစီအစဥ္ မဲ႕ေလေဒါ့၊ မခ်မွတ္ႏုိင္ေလေဒါ့.. ဒကယ္လုိက္နာ စြန္႕လုပ္ေပးသူမ်ား မတရား အဖိအႏွိပ္ခံရတဲ႕အခါ မကယ္ႏုိင္.. လက္ပုိက္ၾကည့္ေနသလုိ ျဖစ္ေရာ။ ထင္းရွာတဲ႕ ဥမပါအေနနဲ႕ ေျခဥျပင္ေရး လက္မွတ္ထုိးလုိ႕ ေထာင္က်တဲ႕ အင္ဂ်င္နီယာတပ္က ဗုိလ္မွဴ းအျဖစ္ သက္ေသရွိတယ္။ ဘာလုပ္ေပးႏုိင္ခဲ႕သလဲ.. ေနာက္ဆုံးဗ်ာ သူေျပာလုိ႕ အလုပ္ျပဳတ္တယ္ထားဦး ေထာင္တန္းမက်  ျဖစ္သင့္တာေပါ့။ ဘယ္ကယ္လုိ႕ရမည္လဲ တပ္တြင္းကိစၥ.. ပီးေဒါ့ ဟုိက အျခားအမႈကပ္ အေဆာ္ခံရတယ္ဆုိ.. အျပစ္လွ်ိယင္ ဘယ္သူမွ မလြတ္ဗ်ဳ႕ိ။ ကုန္ကုန္ေျပာမယ္.. ေနာက္ဆုံး ဘိ္္န္းပစ္ဖမ္း၊ ခ်ဲစာရြက္ ပစ္ဖမ္းလုိ႕ရတယ္။ ဒီလုိပဲ ေျမသိမ္းအမႈ၊ အသတ္ခံရတဲ႕ ကုိပါၾကီး၊ လက္ပံေဒါင္းေတာင္သူ ေဒၚခင္ဝင္း၊ ကခ်င္ဆရာမႏွစ္ေယာက္… မ်ားစြာ မ်ားစြာ…။ မတရားတာကုိ ထုတ္ေဖာ္ဆန္႕က်င္တဲ႕ ဆႏၵျပမႈေတြ ေတာင္းဆုိလႈပ္ရွားမႈေတြ အျဖဳိခြင္းခံရ၊ ေထာင္ခ်ခံရတဲ႕အခါ ဘာလုပ္ေပးႏုိင္သလဲ။ အက်ဳိးဆက္အားျဖင့္ နိုင္ငံေရးသိကၡာက် ၊ သူေျပာတဲ႕စကား တန္ဖုိးမဲ႕ေရာ။ သင္ပုန္းေခ်ရမည္ ဆုိျပန္ေတာ့ ဘယ္အထိလည္း အခ်ိန္ကန္႕သတ္ခ်က္ မရွိ။ အဲေဒါ့ စစ္တပ္က ေနျမဲ၊ စာျမဲ၊ ႏွိပ္စက္ကလူျပဳျမဲ.. ေၾကာက္လုိ႕ ေၾကာက္ရမွန္း မသိ၊ ဘြားေဒၚကုိလည္း တန္ဖုိးထားရမွန္းမသိ.. အခြင့္အေရး ဖမ္းဆုပ္ယူရမွန္းမသိ၊ ခံရသူဖက္ကၾကေဒါ့ နာမဆုံးမုိ႕ မယုံၾကည္ေတာ့…။

အဲဒမွာ တန္ျပန္ေထာက္လွမ္းေရး၊ ဝါဒျဖန္႕ခ်ီေရးတြ ၾကားလွ်ဳိသပ္ဝင္တာခံရ…။ တကယ္ အလုပ္မျဖစ္သူနဲ႕ ဟုတ္ဟုတ္ မဟုတ္ဟုတ္ စြတ္လုပ္သူ.. ၾကားထဲ ပိတ္မိေနသူေတြ တဦးဦးကုိ ေရြးပါဆုိ….. ပညာေရး စီးပြားေရး လူမႈေရး ႏုိင္ငံေရးအသိ ခၽြတ္ျခဳံက်တဲ႕ ႏုိင္ငံမွာ အခ်ိန္နီးကပ္လာလုိ႕ ယခုထက္ပုိ ျပင္းထန္တဲ႕ ဖိအား သက္ေရာက္လာဒဲအခါ မွန္ကန္တဲ႕ ေရြးခ်ယ္မႈ ျဖစ္ႏုိင္ဗါ့ေဒါ့မလား.. စဥ္းစား…. ဟင္းဇား.. ျမင္းႏြား..။

 

ငါကြ ဦးေၾကာင္ၾကီး

ဦးေၾကာင္ၾကီး

About ဦးေၾကာင္ၾကီး

ေအာင္ၾကဴ း has written 649 post in this Website..

ပန္းတပြင့္ လွမ္းအစြင့္ နမ္းအလင့္မွာ........... ဟတ္ခ်ဳိး ဟတ္ခ်ဳိး

   Send article as PDF