ပရိေဘာဂပညာရပ္ကို စိတ္၀င္စားတဲ့ လူငယ္လူရြယ္မ်ားအတြက္ အလုပ္လုပ္ရင္း ပညာသင္ယူ ႏုိင္တဲ့ Center for Vocational Training (CVT Myanmar) သင္တန္းေက်ာင္းမွ ပရိေဘာဂ အတတ္ပညာသင္တန္းကို လာမည့္ ၂၀၁၅ – ၂၀၁၆ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ဒီဇင္ဘာလမွာ ေလွ်ာက္လႊာမ်ား အခမဲ့ထုတ္ေပးေနပါတယ္။ သင္တန္းဘာသာရပ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ား ကို CVT Myanmar မွ ပရိေဘာဂ အတတ္ပညာရပ္မွ လက္ေထာက္ဌာနမွဴး ဦးေဇာ္မင္းထြဋ္ကို ေတြ႕ဆံု ေမးျမန္းခဲ့ပါတယ္။
IMG_1284

မေနာျဖဴေလး။ ။ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာရပ္တစ္ခုျဖစ္တဲ့ ပရိေဘာဂအတတ္ပညာရပ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ရွင္းျပေပးပါဦးဆရာ။
ဦးေဇာ္မင္းထြဋ္။ ။ ပရိေဘာဂအတတ္ပညာသင္တန္းက သင္တန္းသားေတြကို လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း အရည္အေသြး ပိုမိုျမင့္မားေစတဲ့အျပင္ သင္တန္းၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္တဲ့ အခါမွာလည္း Jounir Professional တစ္ေယာက္ အျဖစ္ ကၽြမ္းက်င္တတ္ေျမာက္ေစရန္အတြက္ ရည္ရြယ္သင္ၾကား ေပးလ်က္ ရွိပါတယ္။ ဆြစ္ဇာလန္ႏုိင္ငံက နည္းပညာမ်ားကို သင္ၾကားေပးၿပီး ဆြစ္ဇာလန္ႏုိင္ငံမွ လာေရာက္ေသာ Expart မ်ား ကိုယ္တိုင္ လက္ေတြ႕ပိုင္းမ်ားကို စနစ္တက် သင္ၾကားပို႔ခ်တဲ့ သင္တန္းျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ အတြင္းမွာ ရွိတဲ့ လူငယ္လူရြယ္ေတြကို အသက္ေမြးမႈ လုပ္ငန္းမ်ားထဲက တစ္ခုျဖစ္တဲ့ ပရိေဘာအတတ္ပညာ ရပ္ကို Profession က်က် နည္းစနစ္က်စြာ လုပ္ကိုင္ တတ္ေစရန္ ျဖစ္ပါတယ္။

မေနာျဖဴေလး။ ။ ယခုလက္ရွိမွာ CVT Myanmar သက္ေမြးမႈ အတတ္ပညာသင္တန္းေက်ာင္းကို ေရာက္ရွိခဲ့ေပးပံုေလးႏွင့္ ဆရာ့အမည္ကို ေျပာျပေပးပါလားဆရာ။
ဦးေဇာ္မင္းထြဋ္။ ။ ကၽြန္ေတာ့္အမည္ကေတာ့ ဦးေဇာ္မင္းထြဋ္ ျဖစ္ပါတယ္။ CVT Myanmar စဖြင့္ေတာ့ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္မွာပါ။ အဲဒီမွာ ကၽြန္ေတာ္က ပထမဦးဆံုး သင္တန္းသားတစ္ေယာက္ပါ။ အဲဒီအခ်ိန္က ကၽြန္ေတာ့္ အလုပ္ဌာနကေတာ့ Wood Technology Industry Company ျဖစ္ပါတယ္။ သင္တန္း သံုးႏွစ္ၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ CVT မွာ အခ်ိန္ပိုင္းနဲ႕ လက္ေတြ႕နည္းျပအျဖစ္ ျပန္သင္ေပးတဲ့ အလုပ္ကို တြဲဖက္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္က စာသင္တာလည္း ၀ါသနာပါတယ္ဆိုေတာ့ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္မွာ ပရိေဘာဂ အတတ္ပညာသင္တန္း အတန္းပိုင္အျဖစ္ စတင္တာ၀န္ထမ္းခဲ့ၿပီး ယခုခ်ိန္တိုင္ လက္ေထာက္ ဌာနမွဴးအျဖစ္ လက္ေတြ႕ စာေတြ႕ သင္ၾကားေပးေနပါတယ္။

မေနာျဖဴေလး။ ။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ လက္ရွိ လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ လက္သမားပညာရပ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဆရာ့အေနနဲ႔ ဘယ္လို ျမင္ပါသလဲ။
ဦးေဇာ္မင္းထြဋ္။ ။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လက္သမားျဖစ္ျဖစ္၊ပရိေဘာဂသမားျဖစ္ျဖစ္ သူတို႕ရဲ႕စိတ္ကူးပံုနဲ႕ လုပ္ပံုကိုင္ပံုေတြ အရမ္းေကာင္းပါတယ္၊ တစ္ခုလိုေနတာက သူတို႕က Educated ေတြ မဟုတ္ဘူး။ သင္တန္းေကာင္း ေကာင္းမွာ စနစ္တက်သင္ယူထားတဲ့သူေတြက ရွားပါတယ္။ ဒီေတာ့ သူတို႕ သင္တန္းေက်ာင္းေတြမွာသာ ရႏိုင္တဲ့ ပညာရပ္ တခ်ဳိ႕လိုေနတယ္။ ဥပမာ၊ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲျခင္း၊ ဒီဇိုင္းဖတ္ျခင္း၊ ကိရိယာမ်ား အသံုးျပဳႏိုင္ေသာေနရာမ်ား၊ အႏၱရာယ္ကင္းေ၀းေရး အသိပညာ စနစ္တက်လုပ္နည္းစသည့္ အရာေတြကို လုပ္ႏိူင္မယ္ဆိုရင္ ပိုၿပီးေကာင္းလာႏိုင္မယ္ ထင္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး သူတို႕မွာ ကၽြမ္းက်င္မႈ အသိအမွတ္ျပဳ ေထာက္ခံခ်က္လိုမယ္။ ေအာင္လက္မွတ္လိုမ်ဳိးေပါ့။ ဒါမွ အမွန္တကယ္ တက္ေျမာက္တယ္ ဆိုတာ အခ်ိန္မေရြး လြယ္လင့္တကူသိႏိုင္မွာပါ။

မေနာျဖဴေလး။ ။ စာေတြ႕ႏွင့္ လက္ေတြ႕ ေပါင္းစပ္သင္ၾကားေပးတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဘယ္လို သင္ၾကားေပးပါသလဲ။
ဦးေဇာ္မင္းထြဋ္။ ။ စာေတြ႕ သင္ခန္းစာက မ်ားပါတယ္။ လုပ္ငန္းခြင္မွ လာေရာက္သင္ၾကားတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ စာေတြ႕ လက္ေတြ႕ ေပါင္းစပ္တယ္လို႔ ေျပာလို႔ရပါတယ္။ CVT မွာေတာ့ တစ္ႏွစ္ကို ၃ ပတ္ လက္ေတြ႕ ျပဳလုပ္ျခင္းေတြ သင္ၾကားရပါတယ္။ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ သင္တန္းမွ စာေတြ႕နဲ႔ လက္ေတြ႕ တစ္ထပ္ တည္း က်တယ္ဆိုတာ နားလည္ေစခ်င္လို႔ပါပဲ။

မေနာျဖဴေလး။ ။ သင္တန္းကာလႏွင့္ သင္တန္းတက္ရတဲ့ ရက္ေတြေကာ သတ္မွတ္ထားပါသလား။
ဦးေဇာ္မင္းထြဋ္။ ။ စာေတြ႕တစ္ပတ္ကို တစ္ရက္ သင္ၾကားရမွာပါ။ က်န္ရက္ေတြမွာေတာ့ လုပ္ငန္းခြင္ အေတြ႕ အၾကံဳရဖို႔ သင္တန္းသားမ်ား အလုပ္လုပ္ၾကရပါမယ္။ လက္္ေတြ႕ကေတာ့ ပညာသင္ႏွစ္ရဲ႕ ႏွစ္လည္မွာ တစ္ႏွစ္ကို ၃ ပတ္ သင္ၾကားေပးပါတယ္။

P1050266-912x600

မေနာျဖဴေလး။ ။ သင္တန္းကေန ဘယ္အပိုင္းေတြကို သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးပါသလဲ။
ဦးေဇာ္မင္းထြဋ္။ ။ Cabinet Maker သင္တန္းတြင္ ဘာသာရပ္မ်ားအျဖစ္ Material Knowledge, Working Technique, Technical Drawing, Mathematic, Myanmar, English Language and General Knowledge စသည့္ ဘာသာရပ္မ်ားကို စာေတြ႕ လက္ေတြ႕ သင္ၾကားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ Cabinet Maker သင္တန္းမွာ သင္တန္းသားေတြကို လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း အရည္အေသြး ျမင့္မားေစတဲ့ အျပင္ သင္တန္းၿပီးေျမာက္ ေအာင္ျမင္ခဲ့ရင္ Junier Profession တစ္ေယာက္အျဖစ္္ ကၽြမ္းက်င္ တတ္ေျမာက္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ သင္ၾကားေပးလ်က္ ရွိပါတယ္။

မေနာျဖဴေလး။ ။ သင္တန္းၿပီးဆံုးသြားရင္ တက္ေရာက္သူမ်ားက ဘယ္လိုအက်ဳိးေက်းဇူးေတြ ရရွိမွာပါလဲ။
ဦးေဇာ္မင္းထြဋ္။ ။ သင္တန္းၿပီးဆံုးရင္ေတာ့ သင္တန္းေအာင္ျမင္သူတစ္ေယာက္မွာ ရရွိႏိုင္တဲ့ အက်ဳိး ေက်းဇူးေတြက ပရိေဘာဂပညာရပ္ကို ကၽြမ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္ၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုအျဖစ္ ဦးေဆာင္ႏုိင္တဲ့ အရည္အခ်င္း ေတြ ရရွိႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

မေနာျဖဴေလး။ ။ သင္တန္းတက္လိုသူတစ္ေယာက္အတြက္ ဘာေတြလိုအပ္ပါသလဲ။
ဦးေဇာ္မင္းထြဋ္။ ။ ဒီပညာရပ္ကို အမွန္တကယ္ စိတ္၀င္စားမႈရွိပါမယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္က ပရိေဘာဂႏွင့္ သက္ဆိုင္တဲ့ လုပ္ငန္းခြင္၀င္ေနသူ ျဖစ္ရပါမယ္။ ေနာက္ၿပီး အေျခခံပညာအထက္္တန္းအဆင့္ ရွိရမွာ ျဖစ္တဲ့အျပင္ သင္တန္းကို ၃ ႏွစ္ ၿပီးဆံုးေအာင္လည္း တက္ႏုိင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သင္တန္း ၃ ႏွစ္လံုးကေတာ့ အခမ့ဲ တက္ေရာက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

မေနာျဖဴေလး။ ။သင္တန္းက ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ တျခား activity ေလးေတြလ ဲရွိရင္ ေျပာေပးပါဦးဆရာ။
ဦးေဇာ္မင္းထြဋ္။ ။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ပရိေဘာဂသင္တန္းအေနနဲ႕ကေတာ့ ASEAN Skill Competition အာဆီယံ ကၽြမ္းက်င္မႈၿပိဳင္ပဲြေတြမွာ ႏွစ္စဥ္သြားေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေနပါတယ္။ ဆုအေနနဲ႕ကေတာ့ မရရွိေသး ပါဘူး။ လိုအပ္ခ်က္ေတြ ရွိေနေသးတယ္ေပါ့ေလ။ ေနာက္ NSSA ကၽြမ္းက်င္မႈ စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ေတြမွာ အလုပ္သမား သင္တန္းေက်ာင္းနဲ႕ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနတာေလးေတြလည္္း ရွိပါတယ္။

မေနာျဖဴေလး။ ။ သင္တန္းဆင္းတစ္ေယာက္အေနနဲ႕ဘယ္လို အေထာက္အကူျပဳလက္မွတ္မ်ဳိးရမွာလဲ ဆရာ။
ဦးေဇာ္မင္းထြဋ္။ ။သင္တန္းဆင္းတစ္ေယာက္အေနနဲကေတာ့ စာေတြ႕၊လက္ေတြ႕ကၽြမ္းက်င္မႈ စတဲ့ လက္မွတ္မ်ဳိး ရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ ဒီေအာင္လက္မွတ္ေပၚမွာ ဆြတ္ဇာလန္ သင္တန္းေက်ာင္း အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ အသိအမွတ္ျပဳတံဆိပ္ပါမွာပါ။ အခုဆိုရင္ NSSA အာဆီယံကၽြမ္းက်င္မႈ အသိအမွတ္ျပဳ အဖြဲ႕ရဲ႕ အသိအမွတ္ျပဳတဲ့အဆင့္ အထိေရာက္ေအာင္ ႀကိဳးစားေနပါတယ္ ရေတာ့မွာပါ။

မေနာျဖဴေလး။ ။ သင္တန္းသားေတြႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တျခားဘာမ်ားရွိေသးလဲဆရာ။
ဦးေဇာ္မင္းထြဋ္။ ။ ကၽြန္ေတာ္တို႕CVT သင္တန္းေက်ာင္းက သင္တန္းသားေတြကို အရည္အခ်င္း စစ္ေဆးတဲ့အခါမွာ စာေတြ႕၊လက္ေတြ႕စစ္ေဆးပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သင္တန္းဆင္းေက်ာင္းသား တစ္ေယာက္က စာေတြ႕ပဲ ေအာင္ျမင္ရံုနဲ႕ သင္တန္းဆင္း လက္မွတ္မရႏိုင္ပါဘူး။ လက္ေတြ႕စစ္ေဆးမႈ ေတြပါ ေျဖဆို ေအာင္ျမင္ပါမွ သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္ရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္ ဒါေၾကာင့္ စာေတြ႕ခ်ည္း သက္သက္ မဟုတ္တဲ့အတြက္ ပိုၿပီးေတာ့ ကၽြမ္းက်င္မႈလည္း လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သင္တန္းဆင္း တစ္ေယာက္က ေျဖဆိုေအာင္ျမင္ၿပီးပါက ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ယံုၾကည္မႈပိုမိုရရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
မေနာျဖဴေလး။ ။ ဒီပညာရပ္အေပၚ စိတ္ပါ၀င္စားမႈရွိေနတဲ့ လူငယ္မ်ားအေပၚ ဆရာ ဘာမ်ားေျပာခ်င္ ပါသလဲ။
ဦးေဇာ္မင္းထြဋ္။ ။ ဒီပညာရပ္အေပၚ စိတ္ပါ၀င္စားမႈရွိေနတဲ့ လူငယ္မ်ားအတြက္ေတာ့ ကိုယ္က ဒီပညာနဲ႕ စီးပြားရွာမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီပညာရပ္နဲ႕ပက္သက္တာ အားလံုးသင္ယူေစခ်င္ပါတယ္။ ဒါမွ ကိုယ္ တကယ္ လုပ္ကိုင္တဲ့အခါမွာ အခက္အခဲေတြ နည္းပါးႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႕လဲဆိုေတာ့ တခ်ဳိ႕က ပရိေဘာဂ ျပဳလုပ္ႏိုင္ရံုနဲ႕ တင္းတိမ္ေနၾကတယ္။ သူနဲ႕သက္ဆိုင္တဲ့ drawing တို႕material Knowledge and safety awareness ေနာက္ၿပီး ေရရွည္မွာ ဘယ္လိုရပ္တည္ႏိုင္ေအာင္ အေျပာင္းအလဲေလးေတြအတြက္ ႀကိဳျမင္ တတ္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ေအာင္ ဘာေတြဆက္သင္ယူရမွာလဲဆိုတာကို ေမ့ေနၾကတယ္ ဒီေတာ့ အဲသလို မျဖစ္ေအာင္ မိမိ၀ါသနာပါလို႕ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ စီးပြားရွာခ်င္လို႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ ဒီပညာကို ျပည့္စံုလံုေလာက္တဲ့အထိ သင္ယူၾကပါလို႕ ေျပာခ်င္ပါတယ္။

မေနာျဖဴေလး။ ။ သင္တန္းက အျမဲဖြင့္ပါသလားဆရာ။ ေနာက္ၿပီး သင္တန္းတက္ခ်င္သူေတြက ဘယ္ေနရာကို ဆက္သြယ္စံုစမ္းရပါမလဲ။
ဦးေဇာ္မင္းထြဋ္။ ။ သင္တန္းက ႏွစ္စဥ္ ေမလမွာ ဖြင့္ပါတယ္။ ဒီဇင္ဘာလဆိုရင္ သင္တန္းေက်ာင္းမွာ ေလွ်ာက္လႊာကို အခမဲ့ လာေရာက္ထုတ္ယူႏုိင္ပါတယ္။ ေဖေဖာ္၀ါရီလဆိုရင္ ေဖာင္ပိတ္ပါတယ္။ မတ္လမွာ ေရးေျဖ ႏႈတ္ေျဖ ေအာင္ျမင္မွ သင္တန္းတက္ခြင့္ရရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သင္တန္းတည္ေနရာကေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္းရံုးခ်ဳပ္၊ ၄၂-ကမ္းနားလမ္း၊ တတိယထပ္၊ ဗိုလ္တစ္ေထာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ ႏွင့္ ဖုန္း – ၀၁ – ၃၈၃၆၇၆၊ ၀၉၇၃၁၆၆၂၀၆၊ ၀၉၄၂၁၁၇၁၈၇၄ ကို ဆက္သြယ္ႏုိင္ပါတယ္။

မေနာျဖဴေလး။ ။ အခုလ ိုေျဖၾကားေပးတဲ့ ဆရာ့ကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။
ဦးေဇာ္မင္းထြဋ္။ ။ ဟုတ္ကဲ့ ကၽြန္ေတာ္ကလည္း ျမန္မာနုိင္ငံမွာ ရွိတဲ့ လူငယ္လူရြယ္မ်ား အရည္အေသြးႏွင့္ အရည္အခ်င္းေတြ ျပည့္စံုၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္ကို အက်ဳိးျပဳႏိုင္ဖို႔ ရည္ရြယ္တဲ့အတြက္ ခုလို ရွင္းျပခြင့္ရလို႕ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

မေနာျဖဴေလး

manawphyulay

About manawphyulay

manawphyu lay has written 943 post in this Website..

I like Design. I am writing blog. http://www.manawphyulay.blogspot.com အေကာင္းဆုံးၾကည့္မွန္ဆိုတာ မိတ္ေဟာင္းေဆြေဟာင္းတစ္ေယာက္ပါပဲ။

   Send article as PDF