လွ်ပ္တပ္ယာဥ္ လွည္းေတလုိ႕ရျပီ ရြာဒဲဂ ဆိတ္စြမ္းအား ရွင္ဒုိ႕…။ ဟီ ဟိ..

ဆူပူရမ္းကား ေက်ာင္းသားလုိ႕ ေျပာဦးမလား..

ဆူပူရမ္းကား ေက်ာင္းသားလုိ႕ ေျပာဦးမလား..

 

မလွ်ပ္တပ္ယာဥ္ေဒါ့ ဆိတ္နဲ႕ ၾကိတ္ေထာက္ခံဂ်ဦးေပါ့ကြာ.. ဂြိ ဂြိ…။

ရြာသား ရဲမူး ရာမညကေတာ့ ရဲေတြက တာဝံအရပါတဲ႕။ စစ္သား ခုိင္းတာလုပ္ရတာေတာ့ ထည့္မေျပာဘူး။ လူလိင္ ယာမျင....

ရြာသား ရဲမူး ရာမညကေတာ့ ရဲေတြက တာဝံအရပါတဲ႕။ စစ္သား ခုိင္းတာလုပ္တာေတာ့ ထည့္မေျပာဘူး။ လူလိင္ ယာမျင….

 

ဓာတ္ပုံ ။ ဖဘတြင္တင္ထားေသာ myanmardaily.net ႏွင့္ သုိးထိန္း အေကာင့္မ်ားမွ..။

 

ထီမထင္ ငါကြ ဦးေၾကာင္ၾကီး

ဦးေၾကာင္ၾကီး

About ဦးေၾကာင္ၾကီး

ေအာင္ၾကဴ း has written 648 post in this Website..

ပန္းတပြင့္ လွမ္းအစြင့္ နမ္းအလင့္မွာ........... ဟတ္ခ်ဳိး ဟတ္ခ်ဳိး