အဘေဖါ ရဲ႕ အေမရိက ၊ ကေနဒါ သြား

ေပၚတာ ေတာလား – ၁၀ ( Imax Theatre, Niagara Fall & Skylon Tower ) ။

 

10 ဒါက ဒီေန႕ သြားလည္မယ္႕ Skylon Tower ႏွင္႕ Imax Theatre ။

10 ဒါက ဒီေန႕ သြားလည္မယ္႕ Skylon Tower ႏွင္႕ Imax Theatre ။

10 ဒါက ဒီေန႕ သြားလည္မယ္႕ Skylon Tower ႏွင္႕ Imax Theatre ။

 

10 Imax Theatre မနက္ ေစာေစာ ဆိုေတာ႕ လူေတြ ကားေတြ ႐ွင္းေနတယ္ ။

10 Imax Theatre မနက္ ေစာေစာ ဆိုေတာ႕ လူေတြ ကားေတြ ႐ွင္းေနတယ္ ။

10 Imax Theatre မနက္ ေစာေစာ ဆိုေတာ႕ လူေတြ ကားေတြ ႐ွင္းေနတယ္ ။

 

10 Niagara Fall အေၾကာင္း ႐ုပ္႐ွင္ Documentary ။

10 Niagara Fall အေၾကာင္း ႐ုပ္႐ွင္  Documentary ။

10 Niagara Fall အေၾကာင္း ႐ုပ္႐ွင္ Documentary ။

 

ဝ၈ – ဝ၅ – ၂၀၁၄ ။

 

ဒီေန႕မနက္ မွာ ပထမဦးဆံုး Imax Theatre ကို သြားၾကပါတယ္ ။

Imax Theatre မွာ မနက္ ေစာေစာ ဆိုေတာ႕ လူေတြ ကားေတြ ႐ွင္းေနတယ္ ။

 

အဲဒီမွာ Niagara Fall အေၾကာင္း ႐ုပ္႐ွင္ / Documentary ကို ၾကည္႕ရပါတယ္ ။

Niagara ေဒသခံ Red Indian တစ္ေယာက္က ျပန္ေျပာင္း ေျပာျပတဲ႕ ပံုစံ ႏွင္႕ ၊

Niagara Fall ႀကီး ရဲ႕အေၾကာင္း Myth ေတြေကာ ၊ အျဖစ္မွန္ေတြေကာ ၊

အမွတ္တရေတြေကာ အားလံုးကို ေပါင္းစပ္ တင္ျပထားတာပါ ။

 

Niagara Fall ကို ျဖတ္ၿပီး ႀကိဳးတန္း လမ္းေ႐ွာက္ခဲ႕တာတို႕ ၊

သစ္သား စည္ပိုင္းေလးထဲဝင္ၿပီး Niagara Fall ေပၚကေန လိွမ္႕ခ်ခဲ႕တာတို႕ ၊

Niagara Fall ရဲ႕ ႐ႈခင္းၾကည္႕ “the Maid of the Mist” သေဘၤာ ရဲ႕ ရာဇဝင္တို႕ေပါ႕ ။

 

အဲဒီ Imax Theatre အဝင္ဝမွာ Souvenir Shop ေလး႐ွိတယ္ေလ ။

အဲဒီ Souvenir Shop မွာ ေဒသထြက္ ေက်ာက္တံုး မ်ိဳးစံုကိုလည္း ေရာင္းတယ္ေလ ။

 

ေသခ်ာေတာ႕ မမွတ္မိေတာ႕ပါဘူး ။ ဆယ္ တံုး ကို ငါး ေဒၚလာ ေလာက္ ေပးရတယ္ထင္တယ္ ။

ေဘးမွာေတာ႕ ေရးထားတာေပါ႕ေလ ။ ဘယ္ေက်ာက္ကို ေဆာင္ရင္ ဘာ ေကာင္းတယ္ေပါ႕ ။

ဒါႏွင္႕ဘဲ ၊ မေဟသီ ကေတာ႕ သူႀကိဳက္ရာ ႀကိဳက္ရာ ဆယ္ တံုး ေလာက္ ဝယ္လာေသး ။

 

ေနရာ အကြက္အကြင္းေလးမ်ား ေကာင္းလို႕ကေတာ႕ ၊ ပိုက္ပိုက္မ်ား ႐ွာရလြယ္ပံု ၊

လမ္းေဘးက ေက်ာက္ခဲ ေကာက္ေရာင္းရင္ေတာင္ ၊ ဝယ္တဲ႕သူ အမ်ားႀကီး ႐ွိတယ္ ။

 

10 အဲဒီ ဝက္ဝံ႐ုပ္ႀကီးက ခ်စ္စရာေပမယ္႕ ၊ အျပင္မွာ တကယ္ေတြ႕ရင္ေတာ႕ လြယ္မယ္ မထင္ ။

10 အဲဒီ ဝက္ဝံ႐ုပ္ႀကီးက ခ်စ္စရာေပမယ္႕ ၊ အျပင္မွာ တကယ္ေတြ႕ရင္ေတာ႕ လြယ္မယ္ မထင္ ။

10 အဲဒီ ဝက္ဝံ႐ုပ္ႀကီးက ခ်စ္စရာေပမယ္႕ ၊ အျပင္မွာ တကယ္ေတြ႕ရင္ေတာ႕ လြယ္မယ္ မထင္ ။

 

10 အဲဒီ Souvenir Shop မွာ ေဒသထြက္ ေက်ာက္တံုး မ်ိဳးစံုကိုလည္း ေရာင္းတယ္ေလ ။

10 အဲဒီ Souvenir Shop မွာ ေဒသထြက္ ေက်ာက္တံုး မ်ိဳးစံုကိုလည္း ေရာင္းတယ္ေလ ။

10 အဲဒီ Souvenir Shop မွာ ေဒသထြက္ ေက်ာက္တံုး မ်ိဳးစံုကိုလည္း ေရာင္းတယ္ေလ ။

 

အင္းးးး ၊ ဝမ္းနည္းစရာ တစ္ခ်က္ကေတာ႕ ၊

အမွန္က အဲဒီ Imax Theatre မွာ Niagara Fall အေၾကာင္း ႐ုပ္႐ွင္ ၾကည္႕ၿပီးရင္ ၊

နဂို အစီအစဥ္ Plan ဆြဲထားတာက ၊ “the Maid of the Mist” သေဘၤာ ႏွင္႕ ၊

Niagara Fall ကို အနီးကပ္ ႐ႈခင္းၾကည္႕ အစီအစဥ္ ေလ ။

 

အင္းးးး ၊ ကုသိုလ္ကံက မေကာင္းေလေတာ႕ ၊ အေမရိက မွာ ၊

အဲဒီႏွစ္ ( ၂၀၁၄ ) ၊ ေမ လ ပိုင္း အထိကို အေအးပိုေနေသးတဲ႕ အတြက္ ၊

Niagara ျမစ္ထဲမွာ ၊ ျမစ္ညာက ေရခဲတံုးေတြ အခုခ်ိန္ထိ ေမ်ွာပါေနေသးတဲ႕ အတြက္ ၊

“the Maid of the Mist” သေဘၤာ ႏွင္႕ ႐ႈခင္းၾကည္႕ အစီအစဥ္ မစႏိုင္ေသးပါဘူးတဲ႕ ။

 

10 အဘတို႕ မစီးလိုက္ရတဲ႕ the Maid of the Mist သေဘၤာေလ ။

10 အဘတို႕ မစီးလိုက္ရတဲ႕ the Maid of the Mist သေဘၤာေလ ။

10 အဘတို႕ မစီးလိုက္ရတဲ႕ the Maid of the Mist သေဘၤာေလ ။

 

ျမစ္ထဲမွာ ေရခဲတံုးေတြ ေမ်ွာပါေနေသးတဲ႕ အတြက္ အဘတို႕ မစီးလိုက္ရတဲ႕ ၊

“the Maid of the Mist” သေဘၤာေလ ။ ခရီးသည္ေတာ႕ မပါဘူး ၊ စက္စမ္းေနပံုရတယ္ ။

 

အဲသဟာႏွင္႕ဘဲ ၊ Niagara ျမစ္ထဲမွာ “the Maid of the Mist” သေဘၤာ ႏွင္႕ ၊

႐ႈခင္းၾကည္႕ အစီအစဥ္ ပ်က္သြားၿပီး ၊ Niagara Fall ကို ၊

ကေနဒါဘက္ျခမ္း ကမ္နား တစ္ေလ်ွာက္ ကေနဘဲ အနီးကပ္ ၾကည္႕ရပါေတာ႕တယ္ ။

 

Niagara Fall ကို ကေနဒါဘက္ျခမ္း ကေန ၾကည္႕တာပိုလွတယ္ ဆိုတာ အမွန္ပါဘဲ ။

Niagara Fall က အေမရိက အျမင္႕ပိုင္း ေရျပင္က်ယ္ႀကီးကေန ၊

ကေနဒါဘက္ျခမ္း အနိမ္႕ဘက္ကို စီးဆင္းေနတာေလ ၊

အဲဒီေတာ႕ကာ ေရတံခြန္ကို ၊ အနိမ္႕ / ေအာက္ဖက္ကၾကည္႕မွ ပိုလွတာေပါ႕ ။

 

Niagara Fall ဆိုတာ America Fall ႏွင္႕ Horse Shoe Fall ႏွစ္ခု ေပါင္းကိုေခၚတာပါ ။

အဲဒီ ႏွစ္ခု ထဲမွာမွ Horse Shoe Fall ကမွ တကယ္ လွ ၊ တကယ္ ႀကီးတဲ႕ အဓိက Fall ပါ ။

 

10 ဒီပံုက America Fall ႏွင္႕ Horse Shoe Fall ႏွစ္ခုကို ေကာင္းကင္ကေန ႐ိုက္ထားတာပါ ။

10 ဒီပံုက America Fall ႏွင္႕ Horse Shoe Fall ႏွစ္ခုကို ေကာင္းကင္ကေန ႐ိုက္ထားတာပါ ။

10 ဒီပံုက America Fall ႏွင္႕ Horse Shoe Fall ႏွစ္ခုကို ေကာင္းကင္ကေန ႐ိုက္ထားတာပါ ။

 

ဒီပံုက America Fall ႏွင္႕ Horse Shoe Fall ႏွစ္ခုကို ေကာင္းကင္ကေန ႐ိုက္ထားတာပါ ။

အဘ ရဲ႕ Camera အစုတ္ Len အစုတ္ ေလးႏွင္႕ Fall ႏွစ္ခုစလံုးပါေအာင္ ႐ိုက္လို႕ မရပါဘူး ။

America Fall ႏွင္႕ Horse Shoe Fall ႏွစ္ခု စလံုးပါတဲ႕ Post Card ကို Scan ဖတ္ထားတပါ ။

ဒီပံုထဲမွာ ၊

ပံု ရဲ႕ ( ျမစ္ ) အေပၚဘက္ျခမ္းက အေမရိကန္ ႏိုင္ငံပါ ။

ပံု ရဲ႕ ( ျမစ္ ) ေအာက္ဘက္ပိုင္းက ကေနဒါ ႏိုင္ငံပါ ။

ပံု ရဲ႕ ဘယ္ ဘက္ျခမ္းက ၊ ေရတံခြန္ အေသးေလးက America Fall ပါ ။

ပံု ရဲ႕ ညာ ဘက္ျခမ္းက ၊ ျမင္းခြာပံု ေရတံခြန္ အႀကီးႀကီးက Horse Shoe Fall ပါ ။

 

America ဘက္ကေန ၾကည္႕ခ်င္ၾကေတာ႕ America Fall ေဘးနားမွာ ၊

တံတား အစိမ္းေရာင္ အတိုေလး ထိုးထြက္ၿပီး ေဆာက္ထားတာေတြ႕ရမွာပါ ။

 

အဲဒီ တံတား အစိမ္းေရာင္ အတိုေလး ထိပ္ကေန ၾကည္႕ရင္ေတာင္မွ ၊

America Fall ကိုဘဲ ေသခ်ာေတြ႕ရမွာပါ ။ ဒါေတာင္ ေဘးတိုက္ႀကီး ျဖစ္ေနဦးမယ္ ။

ပိုလွတဲ႕ Horse Shoe Fall ကို ( ျမင္းခြာပံု ခ်ိဳင္႕ဝင္ေနေတာ႕ ) ေသခ်ာ မေတြ႕ရႏိုင္ပါဘူး ။

 

ကေနဒါဘက္ျခမ္း ကေတာ႕ ၊ Horse Shoe Fall ေဘးကပ္ရက္ နီးနီးေလးအထိကို

ကပ္ၿပီး ၾကည္႕လို႕ရတာ ၊ ၾကည္႕ေနၾကတဲ႕ လူေတြကို ေတြ႕ရမွာပါ ။

 

အဲဒီေတာ႕ ၊ Niagara Fall ကို ကေနဒါဘက္ျခမ္း ကေန ၾကည္႕တာပိုလွတယ္ ဆိုတာ အမွန္ပါဘဲ ။

႐ြာသူားတို႕ ၊ Niagara Fall ကို သြားျဖစ္ရင္လည္း ကေနဒါဘက္ျခမ္းက ၾကည္႕ဖို႕ တိုက္တြန္းပါတယ္ ။

 

ဒါႏွင္႕ဘဲ ၊ Niagara Fall ကို ၊ ကေနဒါဘက္ ကမ္းနား ကေန အနီးကပ္ ၾကည္႕ၾကပါတယ္ ။

 

10 ဒါက Niagara Fall ကမ္းနားက ျမင္ကြင္းပံုပါ ။

10 ဒါက Niagara Fall ကမ္းနားက ျမင္ကြင္းပံုပါ ။

10 ဒါက Niagara Fall ကမ္းနားက ျမင္ကြင္းပံုပါ ။

 

10 ဒါက Horse Shoe ေရတံခြန္ အႀကီး ရဲ႕ အေပၚဖက္မွာ အမွတ္တရ ႐ိုက္ထားတာပါ ။

10 ဒါက Horse Shoe ေရတံခြန္ အႀကီး ရဲ႕ အေပၚဖက္မွာ အမွတ္တရ ႐ိုက္ထားတာပါ ။

10 ဒါက Horse Shoe ေရတံခြန္ အႀကီး ရဲ႕ အေပၚဖက္မွာ အမွတ္တရ ႐ိုက္ထားတာပါ ။

 

10 ေရေတြ ေအာက္ကို ဒလေဟာ စီးက်ေနတာကို Horse Shoe ေရတံခြန္ အေပၚ ကေန ႐ိုက္ျပတာ ။

10 ေရေတြ ေအာက္ကို ဒလေဟာ စီးက်ေနတာကို Horse Shoe ေရတံခြန္ အေပၚ ကေန ႐ိုက္ျပတာ ။

10 ေရေတြ ေအာက္ကို ဒလေဟာ စီးက်ေနတာကို Horse Shoe ေရတံခြန္ အေပၚ ကေန ႐ိုက္ျပတာ ။

 

10 ေရေတြ စီးက်ေနတာကို Horse Shoe ေရတံခြန္ ေဘး ကေန အနီးကပ္ ႐ိုက္ျပတာ ။

10 ေရေတြ စီးက်ေနတာကို Horse Shoe ေရတံခြန္ ေဘး ကေန အနီးကပ္ ႐ိုက္ျပတာ ။

10 ေရေတြ စီးက်ေနတာကို Horse Shoe ေရတံခြန္ ေဘး ကေန အနီးကပ္ ႐ိုက္ျပတာ ။

 

10 Horse Shoe ေရတံခြန္ႀကီး ကို အနီးကပ္ အမွတ္တရ ႐ိုက္ထားတာပါ ။

10 Horse Shoe ေရတံခြန္ႀကီး ကို အနီးကပ္ အမွတ္တရ ႐ိုက္ထားတာပါ ။

10 Horse Shoe ေရတံခြန္ႀကီး ကို အနီးကပ္ အမွတ္တရ ႐ိုက္ထားတာပါ ။

 

အဘတို႕ ေဘးနားပါတ္ဝန္းက်င္မွာေတာ႕ ၊

ေရတံခြန္က အ႐ွိန္အဟုန္ျပင္းလွတဲ႕ ေရလံုးႀကီးေတြရဲ႕ ႐ိုက္ခတ္မႈ ေၾကာင္႕ ၊

ေရမႈန္ ေရမႊားေတြ အျပည္႕ႏွင္႕ မႈန္မိႈင္းေနပါတယ္ ။

 

Niagara Fall ကို ကမ္းနား တစ္ေလ်ွာက္ ကေန အနီးကပ္ ၾကည္႕ၿပီးတဲ႕အခါ ၊

ေန႕လည္စာ စားမယ္႕ အခ်ိန္လဲ ေရာက္လာၿပီမို႕ ၊ အဘတို႕ တစ္ဖြဲ႕လံုး ၊

ေန႕လည္စာ စားမယ္႕ Skylon Tower Revolving Restaurant ကို သြားခဲ႕ၾကပါတယ္ ။

 

10 ေန႕လည္စာ စားမယ္႕ Skylon Tower Revolving Restaurant ။

10 ေန႕လည္စာ စားမယ္႕ Skylon Tower Revolving Restaurant ။

10 ေန႕လည္စာ စားမယ္႕ Skylon Tower Revolving Restaurant ။

 

10 Skylon Tower ေပၚက အမွတ္တရ ျမင္ကြင္း – ၁ ။

10 Skylon Tower ေပၚက အမွတ္တရ ျမင္ကြင္း - ၁ ။

10 Skylon Tower ေပၚက အမွတ္တရ ျမင္ကြင္း – ၁ ။

 

10 Skylon Tower ေပၚက အမွတ္တရ ျမင္ကြင္း – ၂ ။

10 Skylon Tower ေပၚက အမွတ္တရ ျမင္ကြင္း - ၂ ။

10 Skylon Tower ေပၚက အမွတ္တရ ျမင္ကြင္း – ၂ ။

 

10 Skylon Tower Revolving Restaurant မွာ စားရင္ တစ္ေယာက္ကို ေဒၚလွ ၃၅ က်မယ္တဲ႕ ။

10 Skylon Tower Revolving Restaurant မွာ စားရင္ တစ္ေယာက္ကို ေဒၚလွ ၃၅ က်မယ္တဲ႕ ။

10 Skylon Tower Revolving Restaurant မွာ စားရင္ တစ္ေယာက္ကို ေဒၚလွ ၃၅ က်မယ္တဲ႕ ။

 

အဲဒီ Skylon Tower ကေတာ႕ Niagara Fall ေဒသ တစ္ခုလံုး ကို ၊

အေပၚစီးကေန အေကာင္းဆံုး ျမင္ႏိုင္တဲ႕ ေနရာပါဘဲ ။

အဲဒီ Skylon Tower ရဲ႕ အေပၚဆံုးမွာ Revolving Restaurant ႐ွိၿပီး ။

Revolving Restaurant ဟာ တစ္နာရီ ကို တစ္ပါတ္ အတိ လည္ေနပါတယ္ ။

 

အဲဒီေတာ႕ကာ အဘတို႕ ဒီ Revolving Restaurant မွာ ေန႕လည္စာစားေနရင္း ၊

Niagara Fall ေဒသ တစ္ခုလံုး ရဲ႕ လွပတဲ႕ ႐ႈခင္းေတြကို ၾကည္႕လို႕ရတာေပါ႕ ။

 

Skylon Tower Revolving Restaurant မွာ စားရင္ ေန႕လည္စာဘဲ ျဖစ္ျဖစ္ ၊

ညစာဘဲ ျဖစ္ျဖစ္ လူႀကီး တစ္ေယာက္ကို ေဒၚလွ ၃၅ က်မယ္တဲ႕ ။

 

တစ္ခု မွတ္မွတ္ရရ သတိျပဳမိတာကေတာ႕ ၊ ေန႕လည္စာကို အဘတို႕ က ၊

Grilled Fresh Salmon Filet Mousseline ဆိုတာကို မွာစားတာပါ ။

အဲဒီမွာ လာခ်ေပးတဲ႕ Salmon ငါးတံုးႀကီးေတြက အႀကီးႀကီးရယ္ ။ ဗ်က္ ၈ လက္မေလာက္ ႐ွိမယ္ ။

ဒီဘက္ မွာ Salmon ငါးက ေပါလဲေပါ ၊ အေကာင္လည္း ႀကီးပံု ရတယ္ ။

အင္းးးး ၊ အဲဒီ Revolving Restaurant မွာ စားခဲ႕တာ အရသာ႐ွိေသာ ေန႕လည္စာ ပါဘဲ ။

 

ေတာ္ေသးဘီ ။

 

အဘ ေဖါ ( F R ) ။

 

10 ဒီဘက္ မွာ Salmon ငါးက ေပါလဲေပါ ၊ အေကာင္လည္း ႀကီးပံု ရတယ္ ။

10 ဒီဘက္ မွာ Salmon ငါးက ေပါလဲေပါ ၊ အေကာင္လည္း ႀကီးပံု ရတယ္ ။

10 ဒီဘက္ မွာ Salmon ငါးက ေပါလဲေပါ ၊ အေကာင္လည္း ႀကီးပံု ရတယ္ ။

 

10 Skylon Tower ေပၚက ႐ိုက္ထားတဲ႕ America Fall ႏွင္႕ Rainbow Bridge ။

10 Skylon Tower ေပၚက ႐ိုက္ထားတဲ႕ America Fall ႏွင္႕ Rainbow Bridge ။

10 Skylon Tower ေပၚက ႐ိုက္ထားတဲ႕ America Fall ႏွင္႕ Rainbow Bridge ။

 

10 Skylon Tower ေပၚက ႐ိုက္ထားတဲ႕ Horse Shoe Fall ။

10 Skylon Tower ေပၚက ႐ိုက္ထားတဲ႕ Horse Shoe Fall ။

10 Skylon Tower ေပၚက ႐ိုက္ထားတဲ႕ Horse Shoe Fall ။

 

 

 

 

Foreign Resident

About Foreign Resident

Foreign Resident has written 203 post in this Website..

စားဝတ္ေနေရးအတြက္ သေဘၤာလိုက္ေနရင္း ၊ ကံဇတ္ဆရာရဲ႕အလိုက် ကၽြန္းႀကီးတစ္ကၽြန္း ေပၚမွာ ေသာင္တင္ေနမိၿပီး ၊ အမိေျမကို လြမ္းဆြတ္ေနရသူပါ ။

   Send article as PDF