ဒီေန႕ သစ္ထူးလြင္သတင္းမွာ အစုိးမရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ ဗကသနဲ႕ NNER ၄ပြင့္ဆုိင္ သေဘာတူထားတဲ႕ မူေတြကို လႊတ္ေတာ္က ခ်ဳိးေဖာက္ျပီး ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ အတည္ျပဳလုိက္တဲ႕အတြက္ ေက်ာင္းသား သပိတ္တုိက္ပြဲ ျပန္ဆင္ႏႊဲေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဗကသမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ေျပာတာ ဖတ္ရတယ္။ တုိက္ပြဲကုိ ၾကိဳဆုိပါတယ္၊ တုိက္ပြဲရွိမွ သူရဲေကာင္းထြက္မည္… အဲဒီကမွ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ား ေပၚထြက္လာလိမ့္မည္။ ႏုိ႕မုိ႕လုိုိ႕ကေတာ႕ ဒီလူေတြပဲ ရန္ျဖစ္လုိက္ ျပန္ျခစ္လုိက္… ဒုံရင္းက ဒုံရင္း..။

အေျပာင္းအလဲကုိ ျပည္သူေတြ မြတ္သိပ္ေနပီ၊ ေအာင္ျမင္မႈ ဂုဏ္သိကၡာ အလြန္အမင္း ေတာင့္တေနတာ ယူ၂၀၊ ယူ၂၃ ေဘာလုံးပြဲေတြမွာ ျမင္ရတယ္။ ဘယ္သူ ေဆာင္က ်ဥ္းေပးႏုိင္မည္လဲ….။ အသစ္အသစ္မ်ား ထြက္လာဖုိ႕ လုိေနတယ္။ ၁၉၈၈ အေရးေတာ္ပုံနဲ႕အတူ ရုိက္ခ်ဳိးခံလုိက္ရတဲ႕ ၈၈မ်ဳိးဆက္္မ်ား လက္ရွိေရခ်ိန္ထက္ ပုိစြမ္းေဆာင္ႏုိင္ဟန္ မတူ။ ဒီခ်ဳပ္နဲ႕ ဘြားေဒၚ သာ၍ဆုိးသည္။ အေျပာင္းအလဲ တုိက္ပြဲကုိ ဦးတည္ေျပာေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သူတုိ႕ရဲ႕ ၾကြတက္လွတဲ႕ လူငယ္ဘဝ အားမာန္ က ်ဆင္းသြားခဲ႕ျပီ။ ဒါဟာ ပကတိ အမွန္တရား၊ တနည္း အသက္အရြယ္အရ ၾကဳံေတြ႕ရတဲ႕ သဘာဝတရားပါပဲ။ လာမည့္တုိက္ပြဲကုိ မ်ဳိးဆက္သစ္ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား ဦးေဆာင္ရမည္။ တက္ၾကြတဲ႕ ၾကက္ဖေလးမ်ား ပုခုံးေျပာင္းတာဝန္ယူျပီး ေအာင္ျမင္မႈ ရလဒ္ကုိ ေရွ႕ကေျပာတဲ႕ ရင့္ၾကက္အုိၾကီးမ်ားကုိ လႊဲေပးႏုိင္ရမည္။

စစ္တပိုင္းအဆုိးရ၏ ဖိႏွိပ္တုံ႕ျပန္မႈမ်ားကုိ အားသာခ်က္အျဖစ္ မည္ၾကည့္လ ်င္… ၂၀၁၀ မဲခုိး ေရြးေဂါက္ပြဲနဲ႕အတူ ေဘာင္းဘီခၽြတ္အရပ္သား အစုိးမရ၊ စစ္တမတ္သားလႊတ္ေတာ္ ေပၚလာသည္။ အတုိက္အခံမ်ား ေလးဖက္ေထာက္ ဝင္ၾကသည္.. ဘာမွ မယ္မယ္ရရ ျဖစ္မလာ..။ ၎တုိ႕ႏွင့္အတူ တတိယအင္အားစုအမည္တပ္ သပ္ေခ်ာင္ဝါဒီမ်ားစြာ ဝင္ေရာက္လာသည္။ အခ်ိဳ႕ကေျပာေသးသည္ ေထာင္တနး္က ်မွ ႏုိင္ငံေရးလားတဲ႕။ ဘေျပာင္ဂ်ီး သေဘာေကာင္းစဥ္ အာေခ်ာင္ၾက၏။ ဟုိက ျပဴ းျပ ျပဲျပလုိက္ေတာ ့ အေတာ ္မ်ားမ်ား အျမီးကုပ္သြားသည္၊ တုိက္ပြဲရွိမွ အနစ္နာခံမႈ ကုိယ္က ်ဳိးစြန္႕မႈ အရည္အခ်င္း မွတ္ေက ်ာက္ အတင္ခံႏုိင္မည္။

ပထမတန္းေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ဖုိ႕ ဒုတိယတန္းေခါင္းေဆာင္ ေျမျပင္တပ္မွဴ းဘဝကုိ ေက ်ေက ်ပြန္ပြန္ ထမ္းေဆာင္ၾကစုိ႕။ ႏုိင္ငံကုိ ေခါင္းေဆာင္ဖုိ႕ မဟုတ္ေသး.. ႏုိင္ငံကုိ ဦးေဆာင္ထုိက္သူမ်ား ဦးေဆာင္ခြင့္ရွိဖုိ႕ တံတာခင္းေပးေနျခင္းသာျဖစ္၏။ ေနာင္တက္လာမည့္ ဒီမုိကရက္တစ္ အစုိးရတြင္ အရည္အျခင္းရွိ အတုိက္အခံမ်ား မရွိလ ်င္ ဘြားေဒၚတက္လည္း ဘာမ ွ်မထူး… သူထင္ရာ စုိင္းလိမ့္မည္။

စစ္တပ္အေနျဖင့္ ေက ်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈကို နားလည္ေပးသင့္သည္၊ အေၾကာင္းမူဂါး ဘြားေဒၚဂ်ီးကို ေထာက္ျပဳရန္ အေကာင္းဆုံ အင္အားစု ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္၏။ ၁၉၈၈တြင္ စစ္တပ္က ဦးေအာင္ၾကီးကုိ ေမြးခဲ႕သည္.. အဖတ္မတင္၊ ၂၀၁၂တြင္ အန္ဒီအက္ဖ္ကုိ ေမ ွွ်ာ္လင့္ခဲ႕သည္၊ ျဖစ္မလာ… ဖြတ္ပါတီကေတာ ့ေငြႏွင့္အာဏာ ပုံမေအာထားလ ်င္ မနက္ျဖန္ မေသခ ်ာ။ ေနာက္ဆုံးကေတာ ့ မဘသအဖြဲ႕.. ဒါကလည္း စစ္တပ္ သဘာဝ အက ်င့္စရုိက္နဲ႕ မတူညီ.. ဒီေတာ ့ ေရရွည္မဟာဗ ်ဴ ဟာတြင္ အသုံးမဝင္..။

သမဒဘေျပာင္သက္တမ္း အေစာပုိင္းတြင္ ျပည္ပေရာက္ အတုိက္အခံမ်ားကုိ အထက္ပါ ေမ ွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖင့္ ျပည္ဝင္ခြင့္ ျပဳခဲ႕သည္။ ျပသနာက စစ္အစုိးမရ အေနျဖင့္ လင္လည္းလုိျခင္ အဝွာလည္းေၾကာက္ ဆုိသလုိ ဒီမုိကရက္တစ္ အတုိက္အခံမ်ားကုိ မေမြးတတ္။ ေဒၚစုကုိ တုိက္ခုိက္ အန္အယ္လ္ဒီကုိ ဆန္႕က ်င္ေဝဖန္မွ ရည္မွန္းခ်က္ေအာင္ျမည္သည္ မွတ္သည္။ အရည္အျခင္းရွိ လူေတာ ္လူေကာင္းမ်ား ေနရာရေအာင္ ၾကံေစာင္ေပးရမည့္အစား အန္အလယ္ဒီနဲ႕ဘြားေဒၚ ယုိင္လဲသြားဖုိ႕ နာမည္ပ ်က္ဖုိ႕သာ အားေပးအားေျမွာက္ျပဳသည္။ လူထုႏွင့္ နီးစပ္ခြင့္မေပး၊ ပကတိ ေျမျပင္ျပသနာမ်ားကုိ ေျဖရွင္းခြင့္မျပဳ။ တနည္းအားျဖင့္ လင္သာလုိျခင္သည္.. အဝွာကုိေၾကာက္သည္။

ေက ်ာင္းသားကုိ ျပည္သူ ယုံသည္၊ ျခစ္သည္၊ အားကုိးသည္၊ နားလည္သည္။ သူတုိ႕ထဲကမွ ဒီမုိကရက္တစ္ အစုိးရအား ျပန္လည္ေစာင့္ၾကည့္မည့္ တုိးတက္ေသာ အတုိက္အခံ ျဖစ္လာမည္။ အခ်ဳိ႕လည္း အန္အယ္လ္ဒီ ျဖစ္သြားမည္။ စစ္ထဲဝင္သူမ်ားေရာ မရွိႏုိင္ဘူးလား..။ ေက ်ာင္းသားႏွင့္ ဘြားေဒၚ သိပ္အေစးမကပ္..။ ဒါကုိ အခြင့္ယူတတ္ရမည္။ ဖမ္းဆီးေက ်ာင္းသားမ်ား ျပန္လႊတ္ပါ၊ သူတုိ႕ အလုပ္ ဆက္လုပ္ပါေစ။

အန္အယ္လ္ဒီက လႊတ္ေတာ္ ႏုိင္ငံေရး လမ္းေၾကာင္းမွာ ပိတ္မိေနျပီ။ မလႈပ္ႏုိင္ေတာ ့.. ရွစ္ပူးမ်ားကေတာ ့ အရိပ္ခုိရင္း အစြမ္းအစ ေပ ်ာက္ကုန္သည္။ ေရြးေဂါက္ပြဲ ဆင့္ဟာေမ ွ်ာ္ရင္း ဒီအေျခအေန ေရာက္လာသည္။ သပ္ေခ်ာင္မ်ား၊ ခုိနီမ်ား၊ အလုပ္အကုိင္ခြင္ေကာင္းသူမ်ား၊ သားေရးသမီးေရးဖြမ္ေရး ရွိသူမ်ားက အန္အယ္လ္ဒီႏုိင္မည့္ ေရြးေဂါက္ပြဲ ေႏွာင့္ေနးမည္၊ အာရုံလြဲမည္ ဆင္ေျချပ တားဆီးမည္။ ၂၀၁၅ေရြးေဂါက္ပြဲ ဒီႏွစ္အတြင္း ဒကယ္ျဖစ္မလား။မထင္ပါေခ်… လက္ရွိဖြတ္အစုိးမရ ခြက္ခြက္လန္ ရႈံးမွာ ေသျခာေနမွေတာ ့ ကုိယ့္ေသတြင္း ကုိယ္တူးပါ့မည္ေလာ။ ဝတပ္ကုိ ဗုံးသြားၾကဲလုိက္လ ်င္ ဝကုိ မထိရဲဘူးထား ေကအုိင္ေအကုိ သြားတုိက္လုိက္လ ်င္ ျပည္တြင္းစစ္ ျပန္ျဖစ္မည္ ဒါမွမဟုတ္ ရခုိင္မွာ ဘဂၤါလီေတြကုိ ဟေပးလုိက္လ ်င္ လူမ်ဳိးေရးအဓိကရုဏ္း ျဖစ္မည္။ အဲလုိ မလုပ္ျခင္လဲ ေရြးေဂါက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အုတ္ကထကုိ ေသာက္သုံးမက ် မဲစားရင္းမွားလုိ႕ဆုိပီး ထုိးေကၽြး ေရြးေဂါက္ပြဲေရႊ႕ လုိ႕ရသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ယခုႏွစ္အတြင္း ေရြးေဂါက္ပြဲ မျဖစ္ရန္ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားစြာ ရွိသည္။ ေရႊ႕လုိက္လည္း ဘြားေဒၚ မတရားဘူး ေအာ္ယုံလြဲ၍ ဘာမွ မလုပ္တတ္။ အေျပာသာရွိေၾကာင္း ယခင္ျဖစ္ရပ္မ်ားက သက္ေသထူခဲ႕ျပီးျပီ။ ဒီေတာ ့ဘယ္ေလာက္ေအာ္ေအာ္ စစ္တပ္မေလးစား ဖြတ္ကလည္းမခန္႕…။ အတုိက္အခံမ်ားလည္း ဆိတ္ပ်က္ျပီ။

ဒီေတာ ့ ဒီခ်ဳပ္ကုိဖယ္ျပီး စစ္တပ္နဲ႕ေက ်ာင္းသား Win Win ျဖစ္ေအာင္ ေက ်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈကုိ လက္ခံဖုိ႕ စဥ္းစားပါ။ ကုိယ္ပုိင္အေရာင္နဲ႕ ထြန္းလင္းေတာက္ပမည့္ စစ္မွန္ေသာ အတုိက္အခံ ဒီမုိကရက္တစ္ အင္အားစု အေျခခံတခုကုိ ေခါက္ရုိးက ်ဳိးေနတဲ႕ အာဏာရွင္ အေတြးအေခၚေဟာင္းနဲ႕ မဖ်က္ဆီးပစ္ပါေစနဲ႕..။ အန္အယ္လ္ဒီကုိ ၁၉၉၀တုံးကလုိ ေတာင္ျပဳိကမ္းျပဳိ မႏုိင္ေစျခင္လ ်င္ ႏုိုင္ငံေရးတကယ္နားလည္ေသာ မွတ္က ်ာက္အတင္ခံျပီးေသာ အတုိက္အခံမ်ားကုိ ပိတ္ဆုိ႕ထား၍မရ၊ ဒီခ်ဳပ္နဲ႕စစ္တပ္အၾကား ၾကားခံ buffer ဇုန္တခု ျဖစ္လာလုိ႕ရတဲ႕ ေက ်ာင္းသားသမဂၢအေပၚ နားလည္မႈရွိပါလုိ႕ စစ္ႏြားေတြကုိ ဤေနရာမွ ေထာပတ္ပလာတာ ေကၽြးလုိက္ပါသည္..။

 

ငါကြ ဦးေၾကာင္ၾကီး..

 

ဦးေၾကာင္ၾကီး

About ဦးေၾကာင္ၾကီး

ေအာင္ၾကဴ း has written 648 post in this Website..

ပန္းတပြင့္ လွမ္းအစြင့္ နမ္းအလင့္မွာ........... ဟတ္ခ်ဳိး ဟတ္ခ်ဳိး