ပလို႔ေတြ ဂ်ိခဲ့တုန္းက…. 

 

 

 

 

1. ေရႊယာဥ္ေမွ်ာ္.... ေမွ်ာ္တိုင္းေတြး...

1. ေရႊယာဥ္ေမွ်ာ္…. ေမွ်ာ္တိုင္းေတြး…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။

2.စက္ေလွသံလား သံလြင္ေရ စီးသံလား..

2.စက္ေလွသံလား… သံလြင္ေရစီးသံလား..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။

 

 

3.သံလြင္ရယ္...အေဝးဆီက တိမ္နဲ႕ေတာင္

3.သံလြင္ရယ္…အေဝးဆီက တိမ္နဲ႕ေတာင္

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။

 

4.ကန္သာယာဆီမွ ဇြဲကပင္ဆီသို႔... ေမွ်ာ္ေအာ္သေယာင္...

4.ကန္သာယာဆီမွ ဇြဲကပင္ဆီသို႔… ေမွ်ာ္ေအာ္သေယာင္…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။

 

5.ခံုတန္းလ်ားရယ္...တံတားရယ္... တိမ္ေတြၾကားက ေက်ာက္ေတာင္ရယ္...

5.ခံုတန္းလ်ား > တံတားနဲ႕ …ငါးမွ်ားတံရယ္…. တိမ္ေတြၾကားက ေက်ာက္ေတာင္ရယ္

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။

 

6.စိမ္းစိုလွပါေသာ... ေတာေတာင္ ေရေျမ

6.စိမ္းစိုလွပါေသာ… ေတာေတာင္ ေရေျမ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။

 

7.ေလွကေလးကိုေလွာ္... မိေက်ာင္းၾကီးေတာ့ ဘြားခနဲ မေပၚ...

7.ေလွကေလးကိုေလွာ္… မိေက်ာင္းၾကီးေတာ့ ဘြားခနဲ မေပၚ…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။

 

 

9.က်ေနာ့္ကို လွမ္းေခၚတတ္ေသာ အရိပ္ေလး

9.က်ေနာ့္ကို လွမ္းေခၚတတ္ေသာ အရိပ္ေလး

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။

 

9.အိပ္မက္လား...တကယ္လား...

9.အိပ္မက္လား…တကယ္လား…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။

 

10.လူေလးလား... နတ္သားေလလား...

10.လူေလးလား… နတ္သားေလလား…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10= ဒီပံုကိုေတာ့ ျပင္လိုက္တာ…အဲ့လို ျဖစ္သြားတယ္…။  ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ေအာင္ရဲလင္းထက္ေတာင္ ေအာင္ရဲလင္းနဲ႕ တူေသးတာပဲ။

 

။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။

 

 

11.ေအာင္ရဲလင္းကိုယ္တိုင္ကေတာင္ က်ေနာ့္ေလာက္ ေအာင္ရဲလင္းနဲ႕ မတူေရးခ်မတူ

11.ေအာင္ရဲလင္းကိုယ္တိုင္ကေတာင္ က်ေနာ့္ေလာက္ ေအာင္ရဲလင္းနဲ႕ မတူေရးခ်မတူ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။

 

 

ဘာရယ္မဟုတ္…. မိုးတြင္းၾကီး စိတ္ရူးေပါက္တုန္း…. သံလြင္နဲ႕ ဇြဲကပင္ဆီ ေျပးထြက္ခဲ့တာ….

ဘာရယ္မဟုတ္… ဟိုရိုက္ ဒီရိုက္ ရိုက္ထားမိတာေတြရယ္ပါ….

 

 

alinsett

About alinsett

alinsett has written 615 post in this Website..

. . .